s DTonline.sk

Región

 • Malotraktory ovládli Lom nad Rimavicou

  Malotraktory ovládli Lom nad Rimavicou

  Malebnú obec Lom nad Rimavicou na rozhraní okresu Detva a Brezno už 9. krát ovládli Majstrovstvá Slovenska v pretekoch malotraktorov. Jediné podujatie tohto druhu pritiahlo súťažiť takmer dve desiatky milovníkov malotraktorov. Malotraktory boli rozdelené v dvoch základných kategóriách – naftové a benzínové. Tie potom súťažili v rýchlostných a technických pretekoch. V technickej súťaži museli šoféri malotraktorov ukázať svoje umenie, ktoré preverili disciplíny ako cúvanie s vlečkou, alebo slalom. O program sa postarali folklórne skupiny a špeciálnym bodom bo zoskok parašutistov. Víťazom tohtoročných majstrovstiev bol Jozef Muránsky z Kokavy nad Rimavicou.

  01. augusta 2011 16:44
 • Masarykov dvor ožije

  Masarykov dvor ožije

  Každého chytá v duši nádych nostalgie, romantickosť, či smútok pri prechode Pstrušou. Všetky tieto dojmy nám vytvára pohľad na schátraný Masarykov dvor. Súbor poľnohospodárskych budov nie je ani náhodou len nejakým zvyškom bývalého JRD. Areál bol postavený na prelome 19. a 20. storočia. Patril maďarskej vládnucej šľachte, avšak po rozpade monarchie bol vlastníctvom prvej ČSR. S prvou republikou je aj spojitosť názvu areálu. Tomáš Garrigue Masaryk, prezident republiky veľmi rád trávil voľný čas na Slovensku. Mal tu tri sídla – notoricky známy kaštieľ v Topoľčiankach, Bystrička pri Martine. Tretie sídlo bol práve „Masarykov dvor“ v Pstruši. Po komunistickom prevrate sa areál stal štátnym majetkom. Ešte pred polstoročím sa tu chovali kone, naposledy bol areál využívaný v 90-tych rokoch poľnohospodármi. Dnes je majiteľom firma Agrosev Detva. Spoločnosť sa rozhodla celý areál postaviť opäť na nohy. Prvú časť rekonštrukcie pokryjú zdroje z EÚ. Zrekonštruované budú dve budovy,  kde bude penzión, reštaurácia a kongresová hala. Prestavba by mala začať v októbri. Obnova celého areálu by mala stáť okolo 7 miliónov eur. Počíta sa s obnovením chovu koní, vytvoriť pre nich výbeh a ráta sa s organizovaním športových súťaží. Okrem iného bude v areáli vyhliadková veža,  predajňa výrobkov historických remesiel, predajňa ovčieho syra, rybníky. Po kultúrnych podujatiach a prírodných zaujímavostiach  má popri rekonštrukcii zámku Vígľaš Podpoľanie opäť čo naviac ponúknuť turistom.

  30. júla 2011 19:31
 • Priemyselný park v Kriváni sa rozrastá

  Priemyselný park v Kriváni sa rozrastá

  Obec Kriváň ako malá obec sa môže popýšiť v súčasnosti niečím neobvyklým – a tým je len 7%-tná nezamestnanosť.  Tento vynikajúci výsledok by nebol možný, keby obec pred pár rokmi nezriadila priemyselný park. Ten dnes zamestnáva vyše 200 ľudí a sídlia v ňom  3 firmy. Práve v týchto dňoch intenzívne pracuje firma KOPS, s.r.o. na stavbe novej haly, kde nájde zamestnanie ďalších 70 ľudí. Sľubné sú aj informácie o záujme ďalších možných investorov, ktorí by chceli v priemyselnom parku pôsobiť a tým vytvoriť desiatky ďalších pracovných miest. To avšak nebude možné, vzhľadom na to, že Dopravný inšpektorát neodporučil stavbu nových hál. Dôvod je prostý – zlá dopravná infraštruktúra. Konkrétne ide o cestu a odbočku z priemyselného parku  na hlavnú cestu v trase Zvolen – Lučenec. Tá nevyhovuje pre kamióny a tým pádom vytvára nebezpečenstvo pre plynulosť cestnej premávky ako aj pre zdravie účastníkov cestnej premávky. Obec Kriváň z vlastných rozpočtových zdrojov a ani firmy v priemyselnom parku nemajú financie na dobudovanie kvalitnej  dopravnej infraštruktúry. Preto obec Kriváň žiada Úrad vlády o pomoc. Odpoveď zatiaľ znie negatívne. Preto je na zamyslenie, či rôzne programy  na zvýšenie zamestnanosti sú nastavené správne, keďže v Kriváni investori majú záujem investovať, ale je im to doslova štátom znemožnené.

  29. júla 2011 14:04
 • Aj Dúbravy majú svoju históriu

  Aj Dúbravy majú svoju históriu

  O vzniku obce a jej najstarších dejinách sa nezachovali žiadne pozitívne dáta. Tradícia hovorí, že zakladateľom Dúbrav bol služobník na Vígľašskom hrade, ktorého pre milostné pletky prepustili, ale keďže mal zásluhy, dostal od svojho pána pozemky na území dnešných Dúbrav. Tieto pozemky boli najvzdialenejším kútom vígľašského panstva, porastené dubmi a podľa toho dostala obec názov Dúbravy. V roku 1826 už Dúbravy tvorili samostatnú obec. Rozkladali sa od kostola až po cintorín a mali asi tridsať domov. Od roku 1817 prispievala ako samostatná obec na spoločné výdavky obci Očová. V roku 1877 – 78 boli obyvatelia Húsovej prinútení presťahovať sa do Dúbrav, lebo ich pozemky ležali medzi pozemkami vígľašského panstva. Takto založili časť Dúbrav, ktorá bola nazvaná „Húsová“. Všetci obyvatelia boli od počiatku katolíci. Nakoľko v obci sa nenachádzal kostol, navštevovali očovský kostol a patrili pod očovskú faru. V Dúbravách bol kostol postavený v roku 1834 a stojí tam doteraz. Jeho čiastočná rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 1999. Podľa zachovaných listín už v roku 1832 jestvovala dúbravská škola. Táto škola bola jednotriedna a navštevovalo ju asi 25 žiakov. Prvým známym učiteľom bol Matej Žiak, ktorý tu pôsobil viac rokov. V roku 1863 obyvatelia obce svojpomocne postavili Rímsko – katolícku jednotriednu školu. Dúbravská škola bola ešte veľa krát prerábaná, až nadobudla súčasný stav. V roku 1976 bola však zrušená a založená bola Materská škola, ktorá funguje až dodnes. Udalosťou, ktorá najviac poznačila obec bola druhá svetová vojna. Mnohí boli vzatí do zajatia, zo zaistenia sa nevrátili 15 občania rómskeho pôvodu, ktorých Nemci odviezli na neznáme miesto. Celý rok 1945 priniesol obyvateľom veľa smútku a nenahraditeľné morálne i finančné straty. Obyvateľstvo sa však nevzdávalo a usilovne pracovalo na znovupostavení svojich zničených domov. Aj vďaka ich usilovnosti a chuti bojovať poznáme obec Dúbravy v dnešnej podobe.

  28. júla 2011 18:25
 • Práce na rekonštrukcii Námestia SNP sa rozbiehajú

  Práce na rekonštrukcii Námestia SNP sa rozbiehajú

  Už v minulých článkoch sme vám priniesli informácie o rekonštrukcii Námestia SNP v Detve. Naše mesto potrebovalo zúfalo riešiť situáciu. Mnohým pripomínalo Námestie SNP skôr „ autobusovú stanicu“, s rozbitými chodníkmi, nefungujúcou fontánou, uprostred neupraveného parku, kde mladí fajčili, pili. Mesto, ktoré sa pýši hrdými tradíciami sa mohlo skôr hanbiť, ako cítiť  hrdé za svoj „stánok“. Snaha kompetentných stroskotávala žiaľ ako inak na peniazoch. Tie sa avšak konečne našli. Rekonštrukcia v sume 880 tisíc eur má premeniť naše námestie na modernú kultúrno – oddychovú zónu s dôrazom na tradičné prvky. Peniaze na rekonštrukciu vedenia mesta získalo hlavne z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu. Mesto Detva má spoluúčasť 5 %. Pred pár dňami sa spustila ostrá kritika, kvôli vypíleniu súčasného parku. Avšak rekonštrukcia niekedy musí počítať aj s takýmto počinom. Nové námestie počíta s rekonštrukciou komunikácií, osvetlenia, zelene, inžinierskych sietí. Prinášame vám aj vizualizáciu projektu. Práce majú byť hotové do budúcoročného ročníka FsP.

  28. júla 2011 12:33
 • Tour de Detva 2011

  Tour de Detva 2011

  Po roku sa môžu priaznivci cyklistiky tešiť opäť na preteky okolo Detvy. Organizátormi akcie sú Mesto Detva a VIP Kuriér Michal Babic. Preteky sa budú konať 14.8. 2011. Trasa pretekov - Detva, ul. Jesenského – Jilemnického – osada Laštek – osada Skliarovo – Sládkovičova – Partizánska – Jesenkého (10,2 km/ 170 m výškových). Deti do 13 rokov majú štartovné zdarma, súťažiaci do 18 rokov 3 eur a nad 5 eur. Prví traja výhercovia z každej kategórie (8 kategórií) majú garantované vecné ceny, všetci súťažiaci majú zaistené občerstvenie a guľáš. Výťažok zo štartovného bude poskytnutý na nákup zdravotného prístroja pre dialyzačné stredisko Nephro centrum Dunajská Streda. Prihlasovať sa môžete na  www.vipkurier.sk. DTonline.sk je mediálnym partnerom pretekov. Viac informácií na plagáte.

  27. júla 2011 22:56
 • PPS organizuje podujatie "Športový deň"

  PPS organizuje podujatie "Športový deň"

  PPS Group a Mesto Detva pozývajú občanov mesta a zamestnancov PPS Group dňa 31.júla 2011 o 13.00 hod na letný štadión v Detve, kde sa budú konať Športové hry PPS Group. „PPS – Pohoda, Pohyb, Šport“ je slogan pre tento ročník športového podujatia. Prihlášky na športové podujatie môžete podávať v  Turistickej a informačnej kancelárii Detva (TIK Detva), ktorá sa nachádza M. R. Štefánika 3214/2E (pri vstupe do mesta Detvy), alebo elektronicky . Prihlášku aj s propozíciami nájdete na webovej stránke mesta alebo na webovej stránke dtonline a tikdetva. Propozície nultého ročníka podujatia Prihláška do súťaže

  25. júla 2011 19:07
 • Rekonštrukcia námestia SNP v Detve

  Rekonštrukcia námestia SNP v Detve

    [caption id="attachment_23642" align="alignright" width="300" caption="Návrh sadovníckych úprav na Námestí SNP v Detve Projektant: SILKAT spol. s r.o."][/caption] Ďalšou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok, ktorú Mesto Detva podalo, bola žiadosť na Rekonštrukciu Námestia SNP v Detve. Žiadosť bola podaná v 09/2009 v rámci Operačného programu Regionálny operačný program, Prioritná os 4. Regenerácia sídel, Opatrenie 4.1a Regenerácia sídel – samostatne dopytovo orientované projekty. Naša žiadosť bola schválená a dňa 21.05.2010 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Mestom Detva. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku zo štrukturálnych fondov Európskej únie vo výške 85% a 10% príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky bude môcť Mesto Detva zrekonštruovať temer celé Námestie SNP. Mesto Detva sa na projekte podieľa 5% spolufinancovaním oprávnených výdavkov, financovaním neoprávnených výdavkov a prácami na predprojektovej a projektovej príprave, inžinierskej činnosti, dozorovaním stavebných prác týkajúcich sa neoprávnených výdavkov, koordináciou projektu a propagáciou projektu. Na prácach sa podieľajú aj externí pracovníci (externý manažér, stavebný dozor, externý obstarávateľ). Ich financovanie je zabezpečené z rozpočtu projektu. Schváleným projektom bude z veľkej časti doplnená dlhoročná snaha Mesta Detva o postupnú revitalizáciu celého historického jadra mesta. Stavebná projektová dokumentácia rieši kompletnú rekonštrukciu Námestia SNP. Z dôvodu, že mesto nesplnilo podmienku výzvy, a to mať počet obyvateľov nad 15 000 v čase podania žiadosti, nebolo možné požiadať o príspevok na celý rozsah plánovaných rekonštrukčných prác. Rekonštrukčné práce boli následne rozdelené na 2 etapy. V 1. etape (ktorá je financovaná z projektu) bude zrekonštruovaná prevažná časť komunikácií, spevnených plôch a chodníkov, dažďová kanalizácia, verejné osvetlenie, osadená časť nových autobusových zastávok, sadovnícke úpravy, osadená drobná architektúra, rekonštrukcie vodovodnej a kanalizačnej prípojky, prekládka NN sietí a slaboprúdových rozvodov. V 2. etape bude zrekonštruovaná zostávajúca časť plochy popri Detvianskom potoku, a to: zostávajúca časť komunikácií a spevnených plôch a s nimi súvisiaca časť dažďovej kanalizácie, verejného osvetlenia, časť drobnej architektúry, sadovníckych úprav a osadenie nových lávok pre peších. Práce boli rozdelené tak, aby v 1. etape bola zrekonštruovaná prevažná časť námestia, vrátane riešenia automobilovej a autobusovej dopravy, a Námestie SNP mohlo byť po jej ukončení plne využívané verejnosťou. Po ukončení kontroly procesov verejných obstarávaní v 04/2011 bolo Mesto Detva vyzvané Riadiacim orgánom SO/RO na podpis zmluvy s víťazom súťaže – Skanska SK, a.s.. Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 20.05.2011 s termínom realizácie stavebných prác 07/2011 – 07/2012. Termín začatia stavebných prác bol, z dôvodu konania Folklórnych slávností pod Poľanou, presunutý na 2. polovicu júla 2011 a termín ukončenia stavebných prác bol zazmluvnený tak, aby rekonštrukčné práce na Námestí SNP boli ukončené do termínu konania Folklórnych slávností pod Poľanou v roku 2012. Odovzdanie staveniska sa konalo 15.07.2011 a práce na rekonštrukcii námestia začali 18.07.2011. Súčasťou rekonštrukcie námestia je aj výrub stromov, bez ktorého nie je možné zrealizovať projektový zámer. Rekonštrukcia súčasných plôch Námestia SNP je potrebná z viacerých hľadísk najmä preto, aby sa z námestia vytvoril priestor pre peších návštevníkov s dostatočnými prvkami pre relaxáciu, oddych a spoločensko – kultúrne vyžitie, čo bolo pomienkou výzvy v rámci Regionálneho operačného programu. Rekonštrukcia námestia vyžaduje potrebu nasledujúcich zásahov: - usporiadanie dopravy (pešia, automobilová, autobusová, zásobovacia, stacionárna), - oprava nevyhovujúceho stavu spevnených plôch – povrchov z hľadiska nevhodnosti použitého materiálu, nedostatočnej pochôdznosti, nedostatočnej šírkovej dimenzie komunikácií a chodníkov, nedostatočné odvodnenie povrchových vôd, zlé spádové smerovanie a tvarovanie plôch, ... - odstránenie bariér – výškových rozdielov a schodov, - zabezpečenie bezbariérovosti územia, - obnova, revitalizácia a náhrada dožívajúcej, prestárlej a zdravotne nevyhovujúcej zelene, často nevhodne orezávanej, ošetrovanej a vysadenej živelne bez overenia rodovej, druhovej a následne aj kompozičnej vhodnosti do daného prostredia, - prekládky inžinierskych sietí technickej infraštruktúry vrátane verejného osvetlenia, ktorých realizácia je pre následnú komplexnú obnovu námestia nevyhnutná. Návrh sadových úprav pre Námestie SNP v Detve vychádza z terénnych prieskumov inventarizácie a navrhovaného stavebného riešenia pre záujmové územie. Hlavným cieľom návrhu sadových úprav je dotvoriť námestie tak, aby pôsobilo na obyvateľov i návštevníkov mesta harmonicky, vytváralo priestor pre oddych a stretávanie sa. Zároveň bola snaha navrhnúť zeleň tak, aby zjednotila priestor námestia a dopĺňala stavebné prvky. Z dôvodu nevyhovujúceho zdravotného stavu, prehustenej výsadby a aj pre rozmiestnenie nových architektonicko-stavebných prvkov námestia musí byť asanovaná väčšia časť pôvodnej vegetácie. Pôvodná trojradová výsadba na vyvýšenej ploche na námestí bude nahradená novou výsadbou charakteru aleje. Navrhovaný sortiment rastlín bol vyberaný s ohľadom na miestne klimatické podmienky, podmienky vznikajúce na plochách typu námestie (zasoľovanie, obmedzený koreňový priestor, vysoké letné teploty, ...) a vychádzal aj z tradície určitých druhov v regióne. Do výsadby bol na základe tradície napríklad vnesený smrek, ktorý sa nachádza aj v erbe mesta. Okrem výsadby nových stromov a kríkov bude zeleň doplnená aj drevinami pestovanými v nádobách. Špecifickým cieľom projektu Rekonštrukcia Námestia SNP v Detve je vytvorenie kultúrno – oddychovej zóny v centrálnej zóne mesta, ktorá bude slúžiť širokej verejnosti. Zvýšenie atraktivity mesta a regiónu z hľadiska turizmu. Zvýšenie kvality a odstránenie nedostatkov infraštruktúry. Sprístupnenie centrálnej zóny väčšiemu počtu ľudí. Zvýšenie estetickej úrovne verejného prietranstva. Skvalitnenie životného prostredia. Dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja mesta. Odstránenie bariér a sprístupnenie zóny zdravotne postihnutým. Tak, ako nám celé desaťročia slúžil starý park, si všetci, ktorí sa podieľame na realizácii rekonštrukcie Námestia SNP, prajeme, aby námestie v novom šate slúžilo obyvateľom a návštevníkom mesta k ich spokojnosti.

  22. júla 2011 14:24
 • Nočná búrka narobila problémy

  Nočná búrka narobila problémy

  V stredu, 20.7.2011 okolo jednej hodiny po polnoci bol na Hasičskú stanicu v Detve oznámený požiar rodinného domu v časti Piešť II. na križovatke k Domovu sociálnych služieb. K požiaru boli vyslané tri vozidlá, pričom niekoľko príslušníkov HaZZ bolo povolané do pohotovosti z voľna, pretože okrem tohto požiaru prebiehalo paralelne na území okresu DT niekoľko zásahov spojených s nočnou búrkou, pri ktorých už vypomáhali hasičské jednotky zo Zvolena. Jedno vozidlo prišlo k požiaru z iného výjazdu v Kriváni. Zásahom, ktorý prebiehal v búrke a prudkom daždi, sa podarilo zachrániť dva rodinné domy, jedna hospodárska budova ohňu podľahla. Požiar bol s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobený zásahom blesku.

  20. júla 2011 23:04
 • Video: Na SIAF na Sliači priletia aj Baltské včely

  Video: Na SIAF na Sliači priletia aj Baltské včely

  Medzi lákadlá leteckých dní už tradične patria akrobatické vystúpenia zvučných sólo pilotov a skupín. Na Medzinárodné letecké dni SIAF 2011 priletia z domovského letiska Tukums v Lotyšsku Baltské včely – Baltic Bees. Meno akrobatickej skupiny známej na celom svete nie je náhodné, súvisí totiž s pôvodnou žlto-modrú včeliu kamuflážou lietadiel, vo farbe ktorej je aj príslušenstvo lietadiel a uniformy pilotov. Baltic Bees vznikli v roku 2008 ako prvá a jediná profesionálna akrobatická skupina v pobaltských štátoch. Odvtedy sa zúčastňuje na rôznych leteckých prehliadkach po celom svete. Do tímu sú vyberaní len tí najlepší. Piloti majú nalietaných tisíce hodín vo vojenských nadzvukových lietadlách. Divákov dokážu prekvapiť nielen štandardnými akrobatickými manévrami. V talóne majú aj špeciálne, veľmi zložité kúsky, ktoré vymysleli samotní piloti a zapojených je všetkých päť lietadiel. Oblohu križujú nepochopiteľnými manévrami, často rýchlosťou vyššou než 600 km/h, v ohlušujúcom reve turbín zanechávajú kruhy dymu – jednoducho prehliadka vyrážajúca dych. S našou krajinou spája lotyšských akrobatov napríklad to, že lietajú na piatich strojoch L-39 česko-slovenskej výroby. L-39 Albatros je štandardné prúdové cvičné lietadlo. Je nástupcom úspešného typu L-29 Delfín. Lietadlo prvýkrát vzlietlo v roku 1968, sériová výroba sa začala v roku 1971. Na Slovensku ho preslávila legendárna skupina Biele albatrosy, na ktorej autogramiádu pri príležitosti ich 20. výročia sa môžu už teraz tešiť návštevníci SIAF 2011 na Sliači. Letecké podujatie roka sa bude konať 27. a 28. augusta. Kompletný letový program a ďalšie informácie nájdete na stránke siaf.sk. [youtube ZxP0Hd2JMRo 560 340]

  20. júla 2011 16:33
 • Rozhovor

 • Peter Šišovský: Chce...

  V priebehu sezóny prinesieme rozhovor s každým jedným hráčom HC 07 WPC Koliba Detva. Ako prvého sme vyspovedali Petra Šišovského, ktorý do nášho tímu zavítal len pred pár dňami. Ako sa zrodil Váš prestup do Detvy? ,,Detva prejavila o mňa záujem po minuloročnej sezóne, no najskôr sme sa nedohodli… Potom, keď si Trenčín zmyslel, že mi ukončia zmluvu 14 dní pred ligou, sme boli opäť v kontakte s pánom Ľuptákom. Rokovania nešli to zo dňa na deň, avšak vedel som, že musím byť trpezlivý. Keď vypadli Detve hráči zo zostavy kvôli zraneniam a nevyšiel úvod ligy, opäť sa mi ozvali z Detvy a zároveň som dostal ponuku aj z Michaloviec. Cítil som, že Detva je nateraz pre mňa tá správna voľba. Odohral som dva zápasy, aby som sa dostal do nejakej praxe v Topoľčanoch a vo štvrtok ráno som sa už hlásil v Detve na tréningu." Ako hodnotíte Vaše dosiaľ krátke pôsobenie v Detve? Očakáva sa od Vás posilnenie útoku. Aké sú Vaše ciele? V čom vidíte silu a slabiny tímu? ,,Je dobré, že sa vyhrali sa dva zápasy. Zatiaľ som v osobných štatistikách bez gólu, ale mám tri asistencie. Myslím, že časom sa to rozbehne aj u mňa. Očakávam od seba góly skôr či neskôr, ale verí, že sa to naštartuje V útoku môžeme vytvoriť silné dvojičky či útoky, hráčov na to máme. Nebudem hovoriť o našich slabinách,  chceme sa každý deň zlepšovať a snažiť sa získať čo najviac bodov. Určite chceme hrať play-off." Poznáte atmosféru domácich zápasov v Detve? ,,Áno poznám ich veľmi dobre, hral som skoro tri sezóny vo Zvolene, čiže tie zápasy mali vždy niečo navyše.  Ľudí chodilo veľa, aj do Zvolena, čím vždy vytvorili slušnú atmosféru. Pamätám si, že tam bolo raz 4 tisíc divákov na prvý zápas doma, to tam nie je vidieť ani v play-off. Takže verím, že nás v týchto malých derby podržia aj vonku. Doma je malý štadión. ale keď fandia je to cítiť a niekedy aj 1,500 ľudí urobí lepšiu atmosféru ako 6 tisíc v Košiciach. Teším sa na to." Aké ste mali hokejové vzory? ,,Mal som vždy rád ruských hokejistov, napr. Pavol Bure bol môj obľúbený hráč. Ale odkedy prišiel Ovečkin do NHL, tak je on pre mňa číslo 1. Zo slovenských hokejistov môj obdiv patril Mariánovi Gáboríkovi." MINIVIZITKA Obľúbené jedlo: vyprážaný syr a špagety. Obľúbený nápoj: citronáda :). Obľúbený film/seriál: Rocky/Dva a pol chlapa. Obľúbená hudba: všeličo, záleží od nálady. Preferovaná dovolenková destinácia: Ibiza (Španielsko). Relax, hobby: wellness, hudba, káva s kamarátmi. Najväčší sen v živote: založiť si rodinu. Rozhovor redakčne pripravil PhDr. Jozef Pavlov. 

 • Lekárka Janka Wrede:...

  Prinášame vám rozhovor s novou detskou lekárkou v Detve, Jankou Wrede. Ako dlho sa už venujete lekárskej praxi? Ako lekárka pracujem už 15 rokov. V máji 2004 som úspešne ukončila lekársku fakultu v Martine a odvtedy sa venujem výlučne detskému lekárstvu. Špecializačné štúdium som absolvovala v Anglicku a potom aj v Austrálii, kde som posledných 5 rokov pracovala ako špecialistka na psychomotorický vývin detí a špecifické poruchy učenia a správania sa. Prečo ste si ako špecializáciu vybrali práve pediatriu? Odmalička mám rada deti a rada s nimi trávim čas. Okrem toho som ako gymnazistka strávila dlhé mesiace v detskej nemocnici v Banskej Bystrici. Pôvodne som síce plánovala kariéru učiteľky v materskej škole, ale keďže umelecké nadanie nie je mojou silnou stránkou, tak to pre mňa nebola cesta. Ale vďaka tomu, že ma osud zavial do spomínanej nemocnice, som sa rozhodla, že skúsim pomáhať. Ako dlho ste sa zdržali v zahraničí a čomu presne ste sa venovali? V Anglicku som pracovala a študovala 3 roky a potom 12 rokov v Austrálii, kde som pracovala v rôznych detských špecializačných centrách na periférií, teda na vidieku, ale aj v univerzitných nemocniciach ako súčasť pediatrickej rotácie. Za mentorov ste mali viacerých rešpektovaných pediatrov. Čo najdôležitejšie pre vašu prax ste sa od nich naučili? Myslím si, že som naozaj mala šťastie na múdrych a láskavých mentorov. Boli veľmi štedrí nielen svojimi vedomosťami, ale aj užitočnými radami do pracovného a osobného života. Takéto veci sa nedočítate v žiadnej učebnici. Naučili ma ako zvládať emocionálne a sociálne náročné situácie, ako podporiť rodičov a rodinných príslušníkov pri starostlivosti o dieťatko s chronickým ochorením, alebo ako pozorne počúvať. Lebo počúvať matky a veriť matkám je v mojej práci kľúčové. Skúste o tom povedať viac... Inštinkt matky nenahradíte žiadnym klinickým vyšetrením. Keď matka cíti, že niečo nie je v poriadku, tak nie je niečo v poriadku a treba hľadať. Aj keď to možno nie je zjavné na prvý pohľad. Okrem toho je veľmi dôležité nájsť spôsob ako vzpružiť a podporiť mladé matky, aby si uvedomili, akú majú silu a svoje silné stránky. Prečo ste sa rozhodli vrátiť na Slovensko? Môj plán bol vždy vrátiť sa na Slovensko alebo aspoň spolupracovať so Slovenskom v rámci zdravotníctva a vzdelávania. Pred 3 rokmi sa nám s manželom narodila dcérka a napriek mojej veľkej snahe síce rozumela po Slovensky, ale nehovorila plynule. Keďže sme potrebovali aj pomoc a podporu rodiny, tak sme sa s manželom rozhodli, že by bol vhodný čas vyskúšať život na Slovensku. Zatiaľ to vyzerá tak, že rozhodnutie bolo dobré. Dcéra je spokojná, krásne šteboce po slovensky, manžel si našiel prácu, veľmi sa mu na Slovensku páči. Dúfam, že keď začneme plynule fungovať v tejto ambulancii, môžeme začať aj s novými projektmi. Chcela by som najmä podporiť komunitu tu v Detve a možno aj širšie. Čím vás najviac oslovila ponuka pracovať v detskej ambulancii v Detve? Ešte som zabudla povedať, že pochádzam z Hriňovej, takže toto je môj rodný kraj, moja rodná hruda. Napriek tomu, že som pracovala v rôznych akútnych centrách, práca v komunite je môjmu srdcu najbližšia. Ak majú rodiny dobrý vzťah k svojmu lekárovi a dôverujú mu, tak každá jedna konzultácia môže byť terapeutická. Pre matku aj pre dieťa. Výskum nám ukazuje, že prvé 3 roky života dieťaťa sú najdôležitejšie pre vývoj mozgu a pre budúcnosť dieťaťa. My, ako detskí lekári, máme jedinečnú možnosť venovať pozornosť matke a rodine a ovplyvniť budúcu trajektóriu vývoja dieťatka.

 • Michaela Váleková: J...

  Vyštudovala žurnalistiku v Nitre, dnes pracuje v súkromnej spoločnosti v Lučenci. Podobne ako mnohých, aj ju pred rokom zasiahla zákerná vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vo Veľkej Mači. Zasiahla ju o to viac, lebo bol jej učiteľom aj kamarátom. Kde ste sa zoznámili s Jánom Kuciakom? ,,Spoznali sme sa v Nitre na UKF. Obidvaja sme študovali na Katedre žurnalistiky, on bol odo mňa o niečo starší. Keď som ja išla do tretieho ročníka, on nastúpil na doktorandské štúdium. Ten rok ma ešte nič neučil, ale raz nás večer pri pive zoznámil spoločný známy. Vo štvrtom a piatom ročníku nás už potom učil niektoré predmety a bol môj konzultant k diplomovej práci.“   Aký bol Ján Kuciak ako učiteľ? Aké predmety Vás učil? ,,Najskôr nás učil predmet zameraný na politiku a médiá, na presný názov si už nespomeniem. Potom sme s ním mali Investigatívnu žurnalistiku. Učiteľ bol taký, aký by mal byť každý. Kládol dôraz na praktické veci, hovoril nám veci z praxe, bol férový, na nič sa nehral, nič si nepotreboval dokazovať.“ Aký bol ako človek, mimo učebne? ,,Normálny chalan, úplne v pohode. Priateľský, dalo sa s ním porozprávať o hocičom, bola s ním sranda. Vždy každému ochotne pomohol. To, čo o ňom hovoria aj jeho kolegovia alebo čo sa písalo v rôznych článkoch, taký naozaj bol. Nie je to vôbec prikrášlené, ako si veľa neprajníkov myslí.“ Sledovali ste jeho články týkajúce sa káuz ohľadne Mariána Kočnera, Smeru a ekonomickej kriminality? ,,Zvykla som čítať jeho články, aj keď nie vždy všetkému som úplne rozumela. Občas sme sa nejako okrajovo o tom bavili aj v rámci vyučovania Investigatívnej žurnalistiky, ale skôr len v rovine názorov.“ Kde a kedy Vás zasiahla správa o jeho smrti? ,,Bola som v práci. Kamaráti mi poslali link na prvý článok, ktorý o tom informoval. Prišlo mi z toho fyzicky zle, a to som si do vtedy myslela, že sa to deje len vo filmoch. Celý deň som potom bol mimo, vnímala som len tak na polovicu.“ /*banner*/ Aké boli pre Vás prvé dni „po“? Zúčastnili ste sa protestov? ,,Tie dni po som sledovala všetky správy, čítala všetky články, chcela som čo najviac informácií. Z množstva udalostí, čo sa potom diali a vyplávali na povrch, mi bolo zle a stále je. Na protestoch som nebola, z rôznych dôvodov mi to nevychádzalo.“ Poznali ste aj snúbenicu Jána Kuciaka? ,,Nie. Videla som ju len raz, ten večer, keď sme sa s Janom začali baviť. Boli sme v tom istom podniku na malom klubovom koncerte, ja so svojou partiou, on so svojou. Martinu som videla len z diaľky pri ňom. Potom mi už len občas na konzultáciách hovoril, ako spolu prerábajú dom.“ Ako hodnotíte vyšetrovanie dvojnásobnej vraždy doteraz a zadržanie vykonávateľov a A. Zsuzsovej? ,,O tom bolo povedané už veľa. Verím, že polícia na tom maká a chcem veriť ich slovám, že je to na najlepšej ceste k obžalovaniu zadržaných a obvineniu objednávateľa.“ Ján Kuciak sa venoval okrajovo aj témam týkajúcich sa Detvy. Zachytili ste to? ,,Do týchto tém by som pri takomto rozhovore nerada zachádzala. Jeho články som čítala, nenapísal by nič, čo by nemal podložené faktami a overené z hodnoverných zdrojov. O kauzách okolo p. Vrťa som sa s ním nebavila, písali sme si raz len o údajnom kupovaní "cigánskych hlasov" v Detve vo voľbách do VÚC, kedy celý deň "striehol" vonku v určitých detvianskych okrskoch, aby sa presvedčil, či je to pravda.“ Participovali ste určitým spôsobom aj na knihe Umlčaní. Akým spôsobom? ,,Redaktorka Aktualít, ktorá mala na starosti časť knihy "Jano ako učiteľ", ma oslovila, či by som jej k tomu vedela niečo porozprávať. Aký bol Jano učiteľ, ako vyzerali hodiny, ako mi pomohol s diplomovkou... Stretla som sa s ňou jedno letné poobedie, porozprávala jej moje skúsenosti s ním a časť z toho bola nakoniec uverejnená aj v knihe.“ Ako sa bude podľa Vás celá situácia vyvíjať do budúcna? ,,Tak to si netrúfam hádať. Už teraz vidíme, ako sa pohli veci na politickej scéne a v spoločnosti. Nie až tak veľmi, ako by sme chceli, ale aspoň niečo. Verím, že sa mnohým otvorili oči a už ich len tak ľahko opäť neprivrú. Novinárov to nezastrašilo, skôr dostali viac odvahy. Pracujú na odhaľovaní káuz ďalej a dokonca ešte viac. Vzniklo Investigatívne centrum Jána Kuciaka. Ľudia pôjdu opäť do ulíc a budú volať po zmene. Dúfam, že to bude pokračovať minimálne takýmto smerom... A dúfam, že sa celá vražda vyrieši.“ Rozhovor spracoval: PhDr. Jozef Pavlov

 • Región

 • V Hriňovej postavia ...

  Vynikajúca správa pre milovníkov zimných športov. Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja schválil dotáciu na vybudovanie ľadovej plochy v priestoroch športového areálu na Lúčnej ulici. Hriňová uspela so žiadosťou v rámci výzvy k projektu „Podpora rozvoja športu“ vyhlásenej SZĽH Infra, s. r. o. na výstavbu nenáročnej multifunkčnej športovej plochy so zabudovaným chladením pre vytvorenie ľadového povrchu. Súčasťou dodávky k multifunkčnej ploche je zdroj chladu umiestnenom v samostatnom kontajneri; rolba; kontajner pre garážovanie rolby, v ktorom bude umiestnený bojler teplej vody pre rolbu a elektrorozvádzač; osvetlenie multifunkčnej plochy, sada hokejových bránok a sada mantinelov na ohraničenie ihriska. /*banner*/ Súčasná plocha  predstavuje priestor zastaraného prírodného klziska bez umelého chladenia, dlhodobo nespĺňajúca technické ako aj estetické kritéria moderných štandardov. Obnova športového a rekreačného areálu, ktorý bol oddávna centrom športového a kultúrneho života Hriňovčanov a obyvateľov Podpoľania je dlhodobou víziou mesta Hriňová. Predpokladaná dotácia zo štátneho rozpočtu na multifunkčnú plochu sa odhaduje na cca 244 000 Eur bez DPH. Osobitné náklady budú predstavovať podporné investície t. j. vybodovanie podlažia, elektrickej prípojky, prípojky  a odvodu vody, ktoré zabezpečuje a financuje mestský úrad. So stavebnými prácami by sa malo začať už v tomto roku a doba výstavby multifunkčnej plochy by nemala presiahnuť tri mesiace.  

 • Otvorili I. etapu cy...

  V sobotu 12. októbra 2019 sa uskutočnilo v areáli Masarykovho dvoru slávnostné otvorenie 1. etapy cyklotrasy. Úvodného slova sa ujal predseda občianskeho združenia Náš Región Podpoľanie pán Martin Malatinec, ktorý v príhovore nezabudol pripomenúť, že otvoreniu cyklotrasy predchádzalo nemalé úsilie o jej vybudovanie. Mnohí neverili úspešnosti tohto projektu, ale vďaka ochote jednotlivcov, miest a obcí zapojiť sa do aktivít, ktoré viedli k vybudovaniu cyklotrasy, tu dnes stojíme a otvárame prvé kilometre. Slávnostné prestrihnutie pásky sa konalo za asistencie predsedu občianskeho združenia Náš Región Podpoľanie Martina Malatinca, generálneho riaditeľa sekcie programov regionálneho rozvoja Ministrerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR PhDr. Emila Píchu CSc., podpredsedu BBSK Mgr. Art. Romana Malatinca, prednostu Okresného úradu vo Zvolene Ing. Samira Moumaniho, starostu obce Vígľaš Ing. Róberta Záchenského, starostky obce Stožok Bc. Dariny Petrincovej a starostu obce Klokoč Radoslava Hrušku. Tento akt bol síce symbolický, no znamenal veľmi veľa. Nejedná sa totiž iba o spojenie jednotlivých miest a obcí ale aj o cieľ priblížiť cestovanie za prácou v miestnych priemyselných areáloch a areáloch občianskej vybavenosti. Taktiež týmto otvára pre cyklistov, korčuliarov a turistov nový potenciál využitia turizmu v lone prírody. Cyklocesta prechádza cez niekoľko zaujímavých pamiatok, prírodných krás a veľa ďalších zaujímavostí. /*banner*/ A toto je len začiatkom projektu ,,Bližšie k práci, Zdravšie v živote – cyklistická doprava´´ Trasu do budúcna podľa projektu bude dopĺňať cyklistická infraštruktúra plochami s cyklistickými stojanmi, nabíjacou stanicou pre elektrobicykle s tým, že všetky prvky budú bezbariérovo upravené. Tešíme sa na ďalšie takéto vydarené akcie, ďakujeme všetkým zúčastneným. Cyklistom, korčuliarom, bežcom a ostatným úžívateľom cyklocesty prajeme Veľa krásnych, šťastných kilometrov a zážitkov.

 • Termín odovzdania hr...

  Práce na obnove hriňovského kúpaliska aktuálne prebiehajú na objektoch SO 01 Bazény a SO 08 Kanalizačná prípojka a rozvody ZTI. Dodávateľom stavby je Metrostav, a. s. Zmluvný termín odovzdania diela do 20. februára 2021. Postavený bude 25-metrový plavecký bazén so siedmimi dráhami, druhý bazén bude relaxačný a tretí detský. Kapacita kúpaliska 636 ľudí. Súčasťou diela sú obslužné objekty a vodné atrakcie. Na financovanie prestavby kúpaliska mesto použije zdroje z rezervného fondu z ekonomicky úspešných rokov. Aj kvôli tomu, že za posledné desaťročie neboli vyhlásené vhodné eurofondové výzvy na prefinancovanie jeho výstavby. Naproti tomu v iných oblastiach hospodárenia mesto čerpá nenávratné finančné zdroje z eurofondov, čím vlastné finančné prostriedky ušetrí. /*banner*/ Celková hodnota podľa zmluvy o dielo dosiahne 706.800 Eur. Časť nákladov na výstavbu prevádzkovej budovy, šatní, spŕch a stánkov občerstvenia chceme prefinancovať prostredníctvom výzvy miestnej akčnej skupiny zo zdrojov Programu rozvoja vidieka. Výstavba kúpaliska je dlhodobo jednou z hlavných požiadaviek obyvateľov mesta Hriňová. Kúpalisko bude po dokončení prevádzkovať mesto prostredníctvom vlastnej spoločnosti verejnoprospešné služby, VPS Hriňová s. r. o.

 • Šport

 • V zápase s Nitrou vš...

  Vedenie hokejového klubu HC 07 WPC Koliba Detva začiatkom mesiaca október oznámilo, že na vybraný zápas základnej časti Tipsport extraligy poskytne svojim mladým fanúšikom zápas zdarma. Inšpiráciou sú zápasy ŠK Slovan Bratislava v Európskej lige, kde práve množstvo detí pomohlo vytvoriť skvelú športovú atmosféru. Po zvážení bol vybraný zápas s Nitrou, ktorý sa bude hrať 1. novembra o 18:00. Všetky deti do 15 rokov majú vstup zdarma. Navyše, dostanú sladkú odmenu. ,,Veríme, že aj týmto krokom budujeme fanúšikovskú základňu nášho tímu do budúcnosti.“  

 • V Hriňovej postavia ...

  Vynikajúca správa pre milovníkov zimných športov. Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja schválil dotáciu na vybudovanie ľadovej plochy v priestoroch športového areálu na Lúčnej ulici. Hriňová uspela so žiadosťou v rámci výzvy k projektu „Podpora rozvoja športu“ vyhlásenej SZĽH Infra, s. r. o. na výstavbu nenáročnej multifunkčnej športovej plochy so zabudovaným chladením pre vytvorenie ľadového povrchu. Súčasťou dodávky k multifunkčnej ploche je zdroj chladu umiestnenom v samostatnom kontajneri; rolba; kontajner pre garážovanie rolby, v ktorom bude umiestnený bojler teplej vody pre rolbu a elektrorozvádzač; osvetlenie multifunkčnej plochy, sada hokejových bránok a sada mantinelov na ohraničenie ihriska. /*banner*/ Súčasná plocha  predstavuje priestor zastaraného prírodného klziska bez umelého chladenia, dlhodobo nespĺňajúca technické ako aj estetické kritéria moderných štandardov. Obnova športového a rekreačného areálu, ktorý bol oddávna centrom športového a kultúrneho života Hriňovčanov a obyvateľov Podpoľania je dlhodobou víziou mesta Hriňová. Predpokladaná dotácia zo štátneho rozpočtu na multifunkčnú plochu sa odhaduje na cca 244 000 Eur bez DPH. Osobitné náklady budú predstavovať podporné investície t. j. vybodovanie podlažia, elektrickej prípojky, prípojky  a odvodu vody, ktoré zabezpečuje a financuje mestský úrad. So stavebnými prácami by sa malo začať už v tomto roku a doba výstavby multifunkčnej plochy by nemala presiahnuť tri mesiace.  

 • Hokejový sviatok v D...

  Pred zaplneným domácim zimákom ukončili belasí orli našu víťaznú sériu. Návštevnosť dosiahlo 1153 divákov.  Detva nedokázala zastaviť puk v útočnom pásme, Žiga Pance ho dostal do medzikružia a jeho strela z 11. minúty ponad pravý Petríkov betón skončila v sieti. Ubehli iba dve minúty a sieť medveďov sa rozvlnila opäť. Delovku kapitána Sersena tečoval za Petríka Jindřich Abdul. Detvianske zníženie prišlo v 26. minúte v početnej prevahe o jedného hráča. Po Podešvovej nahrávke prepálil Brusta Rastislav Gašpar. Nedáš – dostaneš sa potvrdilo v 31. minúte, keď najskôr neprekonal Brusta Surový, no o pár sekúnd neskôr rýchly protiútok  hostí gólovo zakončil Jindřich Abdul. Počas presilovej hry prepasíroval v 33. minúte odrazený puk do detvianskej svätyne Slovanista Tomáš Zigo. Domácim sa podarilo výsledok zápasu už len skorigovať v 58. minúte. Pokus Andersonsa vyrazil Brust priamo na hokejku Petra Šišovský, ktorý bez problémov skóroval do odkrytej časti bránky. HC 07 WPC Koliba Detva – HC Slovan Bratislava 2:4 (0:2, 1:2, 1:0) Góly: 26. R. Gašpar (Podešva), 58. Šišovský (Andersons, R. Gašpar) – 11. Pance (Matoušek, Viedenský), 13. Abdul (Zigo, Sersen), 31. Abdul (Štajnoch, Zigo), 33. Zigo (Miklík, Šedivý) Zostava HC 07 WPC Koliba Detva: R. Petrík – Andersons, Martin Chovan, Golian Kuklev, F. Fekiač, D. Jendroľ, Pač, Král – Šišovský, P. Zuzin, J. Sýkora – M. Surový, P. Valent, R. Gašpar – M. Ľupták, Podešva, J. Žilka – Čenka, V. Čacho, T. Török Zostava HC Slovan Bratislava: Brust – Sersen, Bačík, Meszároš, Štajnoch, Podlipnik, Šedivý, D. Jendek – Abdul, Zigo, R. Bondra – Pance, Viedenský, Žitný – Matoušek, Puliš, Kukumberg – M. Sloboda, Kytnár, Miklík /*banner*/ Vyjadrenia trénerov Josef Turek: ,,Prvých desať minút bolo celkom vyrovnaných, potom sme si nechali dať dva góly po hrubých individuálnych chybách. Vrátili sme sa do zápasu gólom na 2:1, mali sme šancu aj vyrovnať, ale z protiútoku dali gól nám na 3:1. To bol zlom, potom gól na 4:1 s tak kvalitným súperom to bolo strašne ťažké robiť s tým už niečo. Nevzdali sme to však, aj keď sme prišli behom zápasu o nejakých hráčov, boli tam zranenia. Urobili sme fauly, tak nemohli sme ísť veľmi do útoku. Diváci nás hnali, Slovan bol  kvalitný súper, má svoju silu. Dali sme ešte kontaktný gól na 2:4, chceli sme ísť do power-play, to sa nepodarilo, zase sme urobili faul. Proste sme boli slabší, sme prehrali, ale ukázali sme v určitých momentoch svoju silu “ Roman Stantien: ,,Prvých desať minút boli domáci lepší, hrali aktívnejšie, ohrozovali nás. Sme to prežili a potom sme sa ujali vedenia. Druhá tretina bola z našej strany lepšia, presadzovali sme sa trošku viac, spravili sme si taký celkom komfortný náskok. Tretiu tretinu sme sa to snažili udržiavať, skomplikovali nám to vylúčenia na našej strane. Perfektne sme bránili, aj vzadu s Brustom. To rozhodlo." Milan Belko, Jozef Pavlov

 • Anketa

  Navštevujete náš web z mobilu alebo tabletu?
  Áno, viac ako z PC
  Počet hlasov: 2
  Áno, ale menej ako z PC
  Počet hlasov: 2
  Nie
  Počet hlasov: 3