s DTonline.sk

Región

 • Dôchodcovia súťažili vo varení halušiek

  Dôchodcovia súťažili vo varení halušiek

  Ešte v stredu minulého týždňa zorganizovali v Domove dôchodcov v Detve už tretí ročník súťaže vo varení bryndzových halušiek. Do súťaže sa zapojilo 7 zariadení sociálnych služieb, ktoré reprezentovali traja súťažiaci. Ich úlohou bolo pripraviť si zo surovín cesto, nahádzať do vody halušky tradičným spôsobom a ochutiť ich bryndzou a slaninkou. Všetci zúčastnení presvedčili o tom, že aj napriek vysokému veku a zdravotným ťažkostiam sa ešte veľmi dobre dokážu obracať s vareškou. Dôchodcovia boli naozaj šikovní a halušky boli vynikajúce, ale porota musela určiť víťazov, ktorými sa stali: 1. miesto – DDaDSS Dolinka OČOVÁ, 2.miesto –DDaDSS HRIŇOVÁ, 3.miesto – DSS DETVA (deti). Do súťaže sa zapojili aj družstvá z DDaDSS Sebedín, DSS Nádej Krupina, DSS Piešť, DD Detva. Dôležitejšie ale bolo, že všetci spoločne prežili nádherný deň plný smiechu, zábavy a dobrej nálady a všetci sa už teraz tešia na ďalší ročník tejto vydarenej súťaže, pretože hlavným cieľom nebolo vyhrať súťaž, ale spoločne sa zabaviť a prežiť netradične pekný deň.

  14. septembra 2011 10:44
 • Podpoľanie malo v časoch SNP mimoriadny význam

  Podpoľanie malo v časoch SNP mimoriadny význam

  Pripomíname si už 67. výročie Slovenského národného povstania. Aj keď historická obec nie je úplne jednotná v názore na SNP, je jednoznačné, že malo obrovský geopolitický význam. SNP bolo mementom národa v boji proti nacistickému mocipánstvu, významne narušilo vojenské tylo Nemcom, zaradilo nás medzi víťazné mocnosti. V spojitosti s naším regiónom nájdeme mnoho významných okamihov a udalostí. Už pred samotným vypuknutím povstania bol náš región poznamenaný činnosťou záškodníckych skupín a partizánov. Nie t preto divu, že heslo generála Goliana „začnite s vysťahovávaním“ bolo na Podpoľaní vypočuté hneď v prvých hodinách povstania. Mladí, ale i starí muži odišli takmer ihneď narukovať do Zvolena k povstaleckej armáde. Našinci bojovali na ťažkých miestach – akými boli Strečno, Biely Potok, Telgárt, Žarnovica, či Dobrá Niva. Nielen bojujúci Podpoľaci, ale i civilné obyvateľstvo podporovalo povstanie – surovinami, prácou na opevneniach, udržiavaním poriadku. Z vojenského hľadiska mal náš región ťažkú polohu, keďže sme susedili s hortyovským Maďarskom. Prvotná nemecká ofenzíva proti povstaniu avšak nerátala s úderom na náš smer. Až generálna ofenzíva pod novým nemeckým veliteľom, ktorým bol Hermann Höfle spôsobila tlak na naše územie. Nepriateľ sa tlačil s viacerých smerov. Na Zvolen útočil od západného, ale i južného smeru, čím ohrozoval Detvu zo západu. Silný tlak elitných jednotiek SS ( divízia Horst Wessel) bol od Podkriváňa. Takisto sa od Kokavy tlačili nepriateľské vojská postupne na Hriňovú. Pád povstania poznačil náš región. Tlkot „srdca“ povstania sa preniesol do horských oblastí – najviac do Poľany. Z tohto hľadiska boli partizáni odkázaní plne na podporu prostého ľudu Podpoľania – hlavne lazníckych osád ako sú Vrch Slatina, Snohy, Iviny ... poskytovali úkryt, jedlo, ošatenie, ale i poskytovanie životne dôležitých informácií. Desiatky obyčajných ľudí sú hrdinami, ktorí si zaslúžia úctu. Najvýznamnejším okamihom pre región bola prehliadka povstaleckých vojsk a partizánov v Detve 1.októbra 1944. Zúčastnili sa jej vojská domáce, ale i zahraniční spolubojovníci – hrdinskí Francúzi, ale i iné národnosti. Okrem vojakov sa tu zišli aj elitné a vedúce osobnosti akými boli generáli Viest a Golian, či za SNR Karol Šmidke. Nezabúdajme preto na význam SNP a nášho regiónu.

  02. septembra 2011 17:41
 • Kam sa ísť schladiť?

  Kam sa ísť schladiť?

  Po väčšinu leta sme si túto otázku nekládli, avšak záver augusta a s ním spojené tropické teploty všetko zmenili. Hlavou sa nám preháňa myšlienka, kde by sme unikli obrovskému návalu tepla. Po pravde na Podpoľaní nemáme možnosť si veľmi vyberať. Pozitívnou správou je, že nová majiteľka kúpalisko v Detve resp. po novom kúpalisko Štrand Detva začala skrášľovať. Na detvianskom kupku je nový obklad bazénov, vymaľované sociálne priestory, nové oplotenie, zlepšené služby bufetu.... Pre tých náročnejších veľa možností doma nie je. Musíte teda vycestovať  za schladením pár kilometrov. Najbližším obľúbeným miestom je letné kúpalisko Neresnica vo Zvolene. Tu máte k dispozícii plavecký, rekreačný, neplavecký a detský bazén. Takisto areál ponúka možnosť mnohých športov. Popri Neresnici je veľmi obľúbeným kúpaliskom pre našincov aj Holiday park v Kováčovej. Areál je opäť vybavený viacerými bazénmi, poskytuje taktiež možnosť pre športovo – zábavné aktivity. Ak ani toto nestačí náročným, potom môžu ešte vyskúšať plážové kúpalisko v Banskej Bystrici, či vynovený Thermal park v Dolnej Strehovej.

  28. augusta 2011 22:22
 • Emed: Chceme seriózny dialóg

  Emed: Chceme seriózny dialóg

  Spoločnosť Eastern Mediterranean Resources – Slovakia, s.r.o. (skrátene EMED Slovakia) je slovenská firma so sídlom v historickom banskom meste Banská Štiavnica. Jej hlavným poslaním je vyhľadávanie, prieskum a ťažba ložísk nerastných surovín, najmä zlata, na Slovensku. Doteraz preskúmala firma viac ako 1500 km2 územia na Slovensku a objavila aj ložisko zlata na Bielom vrchu pri Detve. Rozhovor pre DTonline.sk poskytol geológ spoločnosti Mgr. Marián Urban. Mohli by ste objasniť bližšie pozadie firmy EMED Slovakia? Sme slovenská firma zaoberajúca sa prieskumom na Slovensku. Spoločnosť vznikla v roku 2005, ako dcérska firma EMED Mining, ktorá sídli na Cypre. Nie je náhodou, že práve tu, keďže ostrov Cyprus je lokalitou bohatou na ložiská medi. Má aj prezývku „medený ostrov“. EMED Mining tu vykonáva prieskum práve na tieto ložiská. EMED Mining bola založená odborníkmi so skúsenosťami z banského priemyslu. Firma je verejne obchodovateľná na burzách – v Londýne a v Toronte. Pred nedávnom ste v Detve otvorili informačné centrum, ako zatiaľ funguje? Informačné centrum vzniklo za účelom priameho poskytovania pravdivých a aktuálnych informácií všetkým občanom Podpoľania. Otvorili sme ho počas slávností, nachádza sa v budove bývalého Mestského úradu v starej časti mesta. Ľudia zatiaľ nechodia v húfoch, ale časom sa to určite zmení. Pripravujeme rôzne prednášky pre širokú verejnosť, chceme napr. spolupracovať so školami, poskytovať informácie o geológii a nerastných surovinách, ... Ako ste sa dostali do našej oblasti? Stredné Slovensko je z hľadiska geologického vývoja bohaté na nerastné suroviny. Súvisí to s veľkou sopečnou aktivitou v treťohorách, ktorá vytvorila mnohé ložiská na ktorých vyrástli slávne banské mestá. Preto sa náš prieskum upriamil na toto územie. Prieskumné územia v ktorých vykonávame naše aktivity nám boli pridelené Ministerstvom životného prostredia v rámci platných zákonov SR. Čo nám viete povedať o lokalite Biely Vrch? Nachádza sa v blízkosti areálu PPS. Na základe nášho podrobného prieskumu sa zistilo, že lokalita obsahuje zvýšené množstvo zlata. Od roku 2006 až do dneška sme odvŕtali niekoľko desiatok vrtov a na základe výsledkov odhadujeme, že je z tohto ložiska možné vyťažiť 20-25 ton zlata. Treba zdôrazniť, že prieskum ložísk je veľmi riziková investícia. V prípade ťažby by mohol byť odhadovaný čistý zisk v rozmedzí 10-30 %. Avšak toto percento závisí od mnohých faktorov ako je cena zlata, prevádzkové a investičné náklady, atď. Aké pozitíva by priniesla ťažba nášmu regiónu? Spoločnosť EMED už teraz, v štádiu prieskumu pomáha regiónu. Od roku 2006 sponzorujeme slávnosti a mimo toho aj rôzne športové aktivity. Prípadná ťažba by významne pomohla regiónu. Z hľadiska zamestnanosti ťažba prinesie 150-200 primárnych a okolo 500 sekundárnych pracovných miest. Keďže sa jedná o povrchovú ťažbu, nepracujú tu klasickí baníci ako si mnohí predstavujú. Ale najmä šoféri, technickí pracovníci, či špecializovaní pracovníci ako chemici, geológovia, geodeti. Prioritne chceme zamestnávať domácich ľudí. Tí prejdú rekvalifikačnými kurzami. Takisto podľa štúdií na daniach získa tak štát, ako i región. Zlato je zaťažené extra daňou, ktorá je v súčasnosti príjmom štátu. Chceme presadiť zmenu prerozdelenia tejto dane medzi štát a dotknuté obce, čo by predstavovalo výrazný príjem pre samosprávy. Budeme podporovať miestne kultúrno-športové spolky a kluby, ale hlavne chceme poskytnúť časť zisku na vytváranie nových pracovných príležitostí v regióne formou podpory nových podnikateľských aktivít. Jednou z možností môže byť aj klenotnícky priemysel v regióne. Veľmi diskutovaná je téma kyanidovej ťažby... V prvom rade treba podotknúť, že ide o veľkého strašiaka. Kyanidová metóda je najbežnejšia metóda spracovania horniny pri ťažbe zlata. Takýmto spôsobom sa získava viac ako 90% celosvetovej produkcie zlata. Je to najlepšie dostupná technológia súčasnosti. Navyše sa jedná o uzavretý cyklus lúhovania, kedy bude použitý kyanid recyklovaný a opäť použitý. Používať sa bude len roztok s veľmi nízkym obsahom kyanidu. Netreba zabúdať, že pri ťažbe budeme musieť plniť mnoho prísnych bezpečnostných opatrení. Preto niet žiadnej obavy. Sme dokonca signatárom medzinárodného kyanidového kódexu bezpečného zaobchádzania s kyanidmi, ktorý nastavuje ešte prísnejšie pravidlá na používanie týchto technológií. Zároveň navrhujeme vytvorenie miestnej monitorovacej skupiny, zloženej zo samosprávy, mimovládnych organizácií, občanov, ktorí budú môcť kontrolovať bezpečnosť prevádzky a dodržiavanie všetkých pravidiel. Ako dlho plánujete ťažiť? Ak budú splnené všetky podmienky pre ťažbu, plánuje sa ťažiť desať a viac rokov. Môžete nám opísať potenciálnu „cestu zlata“ ? V prvom rade sa musí vyťažiť zlatá ruda. Pomocou odstrelov sa získa ruda, ktorá je ešte následne rozdrvená zhruba na veľkosť štrku. Následne pomocou kyanidového lúhovania získame zlato. Finálny produkt je zlatá tehlička. Tá vznikne priamo v prevádzke. Takáto tehlička môže po miernych úpravách skončiť napr. v Národnej banke Slovenska, môže byť použitá v klenotníctve resp. poputuje na trh. Určite sú aj negatíva ťažby... Samozrejme, ťažba je veľký zásah do krajiny. Keďže pôjde o povrchovú ťažbu, tak vznikne lom. Je však mnoho spôsobov, ako využiť „dieru v zemi“. Príkladom je aj kniha „101 spôsobov ako využiť dieru v zemi“, ktorú sme vydali v slovenčine a je dostupná pre organizácie a združenia zadarmo v našom infocentre. Môže tu vzniknúť napríklad jazero na rekreáciu. Ešte pred samotnou ťažbou musíme Banskému úradu predložiť návrh rekultivácie. Zo zákona musíme ukladať peniaze na rekultiváciu po ťažbe, čiže sa nestane to, že by sme vyťažili zlato, odišli a zanechali po sebe mesačnú krajinu. Čo prašnosť a hluk? V dnešnej dobe sú moderné technologické procesy. Pred odstrelom sa hornina pokropí, čím sa minimalizuje prašnosť. Odstrely sa už nerobia tak ako v minulosti. Dnes sú riadené, používajú sa elektronicky riadené rozbušky, čím sú otrasy a hluk minimálne. Aký je váš kontakt so samosprávou? Od našich prvých aktivít, čiže prieskumov pravidelne informujeme samosprávy o našich krokoch a zámeroch. A chceme v tom pokračovať. ... a názor na odporcov? Sú dve skupiny. Jedni sú proti z presvedčenia, druhí preto, lebo majú málo odborných informácií. Chceme seriózny dialóg, preto sme otvorili aj naše informačné centrum. Pozývame sem všetkých, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac.

  26. augusta 2011 20:52
 • Povedia Hriňovčania mestskému kúpalisku áno?

  Povedia Hriňovčania mestskému kúpalisku áno?

  [caption id="attachment_24636" align="alignleft" width="300" caption="vizualizácie z www.hrinova.sk"][/caption] Po zverejnení vízie obnovy kúpaliska v Hriňovej sa na našich regionálnych fórach rozprúdila veľmi živá diskusia. Treba občanom mesta takýto „luxus“? Kto bude financovať jeho výstavbu, prevádzku a najmä, z akých zdrojov? Nie je kúpalisko kvôli krátkej sezóne už teraz odsúdené na zánik a straty? Na konkrétne predstavy a očakávania sme sa opýtali primátora Hriňovej Stanislava Horníka. Občania mesta si už dlho sťažujú na dezolátny stav areálu bývalého kúpaliska a ostávajú skeptickí. Svetlo sveta totiž uzreli už viaceré projekty jeho rekonštrukcie. Prvý v roku 2001 za primátorovania Rudolfa Gondu, druhý v roku 2005 za Imricha Matúšku a posledných pár týždňov vyvoláva polemiky posledný návrh, ktorý mestskému zastupiteľstvu predložil súčasný primátor Stanislav Horník. Kým prvé dva zapadli prachom a poriadne zaťažili mestskú pokladnicu (rádovo státisícami slovenských korún), úlohou posledného bolo priniesť čo najeefektívnejšiu variantu, ktorú by mesto dokázalo v niekoľkých etapách utiahnuť z vlastných zdrojov. „Požadovali sme prípravu čo najlacnejšieho projektu, teda nie za 105 miliónov korún, ako tomu bolo za čias pána Matúšku, ale za rádovo nižšiu sumu 15 miliónov. Ako si však môžete všimnúť, projektant vymodeloval do budúcnosti aj víziu osadenia športovej haly či krytej plavárne. Ich výstavba je skôr našim snom a je pripravená na 20, možno 30 rokov. Realizácia samotného bio kúpaliska by však bola možná do piatich rokov,“ vysvetľuje Horník. Celý proces možnej rekonštrukcie kúpaliska je však iba na začiatku. Štúdia bola prvým krokom, primátor teraz očakáva pripomienkové konanie zo strany samotných obyvateľov. Práve preto dal ideový zámer aj na stránku mesta. „Je tam diskusia, do ktorej môžu ľudia prispievať. Môžu sa vyjadriť, či kúpalisko považujú za prioritu a máme sa doňho púšťať alebo je to vec, ktorá ešte počká. Ak pocítime, že vôľa z ich strany je, sme ochotní sa do toho pustiť aj za cenu toho, že prevádzka nebude zisková. Relax, šport a estetické prírodné prostredie totiž považujeme za službu obyvateľom,“ hovorí primátor. Práve financií sa chytili aj kritici projektu. Podľa hrubých odhadov by nás samotná technológia na poháňanie vody vyšla na 154 tisíc eur. Ďalšie náklady predstavuje pokrytie prírodného kolektora reflexnou fóliou a osádzanie rastlín. Približná cifra, ku ktorej sa projektant dostal, je 640 tisíc eur. Treba však počítať aj s ďalšími výdavkami, ako sú sadové úpravy či oplotenie. Odkiaľ ich mesto zoberie? Nie je to privysoká položka v čase, keď občan každé euro dvakrát obracia v rukách? Mesto však vychádza zo samotného záujmu ľudí, ktorí kúpalisko kladú na prvé miesto. „Napríklad, keď sme v roku 2007 pripravovali plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, občania nám v dotazníkoch jasne dali najavo, čo chcú. Pri otázke, čo podľa nich najviac chýba deťom a mládeži v našom meste, 73% označilo kúpalisko. Ja si nemyslím, že je to momentálne to najdôležitejšie pre mesto Hriňová, preto chcem, aby táto myšlienka dozrela,“ uvažuje Horník. Na granty a eurofondy sa mesto nespolieha, ale každú príležitosť na získanie peňazí by využilo. V prípade, že by sa otázka realizácie kúpaliska stala aktuálnou, primátor chce zmobilizovať všetky dostupné kapacity – vlastné, sponzorské a tiež pracovnú silu. „Viem si predstaviť, že by tam niečo brigádnicky odpracovala aj naša mládež,“ dodáva. Veľkí zamestnávatelia v Hriňovej navyše na poslednom fóre predložili námety a oblasti, v ktorých by chceli pomôcť. Jednou z nich bolo aj hriňovské kúpalisko.   [caption id="attachment_24642" align="alignleft" width="300" caption="autor fotky: Stanislav Horník"][/caption] Viacerí predstavitelia mesta navštívili aj Veľký Krtíš, kde podobné kúpalisko funguje. „Nákladovo je niekoľkonásobne lacnejšie ako komerčné zariadenia, v ktorých sa voda upravuje chemickým postupom. Do bio kúpaliska sa voda napúšťa len raz, na začiatku sezóny, čím odpadávajú viaceré výdavky. O to je však citlivejšie na vyrovnanosť bio systému a dohľad technológa nad kvalitou vody musí byť neustály,“ hovorí Horník. Kúpalisko v Krtíši je už druhý rok ziskové, na rozdiel od krytej plavárne a športovej haly, ktoré boli vybudované v jeho bezprostrednej blízkosti. Otázkou ostáva, ako sa k zverejnenému projektu postavia obyvatelia mesta Hriňová. Či sa zapoja do diskusie a otvorene dajú najavo, že kúpalisko chcú. Práve ich názor je pre mesto a samotného primátora kľúčový...

  22. augusta 2011 11:49
 • Volské záprahy na Sihle opäť na výbornú

  Volské záprahy na Sihle opäť na výbornú

  Malebná obec Sihla tradične organizuje volské záprahy – Jarmo. V poradí jedenásty ročník vyšiel na výbornú. Od rána sa zbiehali do Sihly obchodníci, diváci, folklórne celky, ale hlavne furmani z okolitých obcí a osád. Svojich zástupcov mal napríklad Lom nad Rimavicou, Drábsko, či Vrch Slatina. O jedenástej sa začala súťaž, ktorej sa zúčastnilo symbolicky jedenásť párov volov. Súťaž mala tri disciplíny – technickú, rýchlostnú a silovú. Okrem hlavnej súťaže organizátori pripravili aj pestré sprievodné akcie. Na malom námestí bol program folklórnych celkov, mali ste možnosť navštíviť školu plieskania bičom, kyvadlovo cez obec sa premával pár furmanských koní s kočom. Nechýbala ani tombola a večer živá hudba resp. diskotéka s legendárnym DJ Red Foxom. Na zákulisie podujatia a furmanskú prax sme sa opýtali mladého furmana z Lomu nad Rimavicou - Tomáša Vetráka. Ako hodnotíte tento ročník volských pretekov? Je to vydarená akcia, na ktorej sa človek odreaguje a stretne veľa ľudí. Taktiež otestujete svoje schopnosti, ale aj schopnosti volov. V neposlednom rade sa dá, čo to aj pokupčiť. Čo je na furmančení s volmi náročné? Najdôležitejšie je dávať pozor na voly v hore, aby sa im neporanili nohy. Treba zvoliť vhodnú cestu na ťahanie a dávať pozor, aby bol v bezpečí vôl, ale i furman. Nevyspytateľné dopady furmančenia sme mohli vidieť aj cez súťaž, keď môjmu pohoničovi jeden a pol kubíkový strom „prešiel“ po nohe. Našťastie sa nič nestalo a ostalo všetko bez úrazu. Z akými volmi ste súťažili tento rok? Tento rok sme mali bujaky dvojičky, tzv. bližňatá z rodu sherolak. Sú krížení, mäsový typ. Volajú sa Gomboš a Rendeš. Vážia po 580 kíl.

  14. augusta 2011 19:43
 • Hriňovú budú strážiť kamery

  Hriňovú budú strážiť kamery

  Mesto Hriňová v zmysle uznesenia Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality č. 6/2011 zo dňa 29. marca 2011 získalo nenávratný finančný príspevok na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality „Monitorovací kamerový systém v Hriňovej“ vo výške 10 000,- EUR. Na základe zmluvy uzavretej medzi Obvodným úradom v Banskej Bystrici a Mestom Hriňová mesto do konca roka 2011 zabezpečí vybudovanie a prevádzkovanie kamerového systému vo vytypovaných monitorovacích uzloch. Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti občanov, eliminácia škôd na majetku, ako aj zníženie kriminality detí a mládeže v našom meste. Prvý monitorovací kamerový systém v meste má prispieť k väčšej objasnenosti priestupkov a trestných činov.

  11. augusta 2011 17:28
 • Čaká nás bohatý víkend

  Čaká nás bohatý víkend

  Cez víkend je pre občanov pripravených mnoho podujatí kultúrneho charakteru. Na jednej strane je chvályhodné, že v regióne máme na výber z množstva podujatí. Na druhej strane je možno na škodu, že tak veľa akcií je práve v jeden víkend.   SIHLA – Volské záprahy „Jarmo“ – Malebná obec na hranici nášho okresu s okresom Brezno ponúka unikátne kultúrne podujatie. 11. ročník sa uskutoční 13.8., so začiatkom o 11:00. Volské záprahy sú unikátom široko-ďaleko. Na „Jarme“ vystúpia mnohé folklórne súbory a skupiny. Čaká vás škola plieskania bičom, jazda na koči, ľudová zábava.   DETVIANSKA HUTA – „Richtárkina vareška“ – Na 13.8. je naplánovaná tradičná akcia na Detvianskej Hute – súťaž vo varení kapustnice. Počas dňa bude slávnostne otvorený amfiteáter, predstavia sa domáci divadelní ochotníci. Akciu zakončí ako inak – ľudová zábava.           OČOVÁ – Asi najväčším lákadlom tohto víkendu bude  „Očovská folklórna hruda“. Trojdňový maratón začne 12. augusta. Čaká na vás 9 scénických programov, rôzne sprievodné podujatia a vynikajúca atmosféra.  

  10. augusta 2011 13:39
 • Kto má pravdu... alebo ako je to s cenou tepla v Detve?

  Kto má pravdu... alebo ako je to s cenou tepla v Detve?

  Vo štvrtok 4.8.2011 podvečer sa konal v KC Andreja Sládkoviča verejný hovor ohľadom ceny tepla v rokoch 2009-2011. Verejná diskusia bola zvolaná na podnet občanov, ktorí ju iniciovali petíciou. Na stretnutí boli zástupcovia mesta, firmy Bytes s.r.o. a občania mesta Detva. Stanovisko mesta tlmočil viceprimátor Ján Šiandor, ktorý vysvetlil, že mesto ako menšinový  vlastník firmy Bytes s.r.o. má obmedzenú možnosť kontroly a zasahovania v chode firmy. Viceprimátor predložil viac podozrení a výčitiek voči vedeniu firmy a bývalému mestskému zastupiteľstvu. Prezentoval hlavne umiestnenie nového Centrálneho tepelného zdroja (ďalej len CTZ) ako pre mesto nevýhodné. Podľa štúdie bola najlacnejšia možnosť umiestnenie CTP pri SOU Detva a nie na Zelenej lúke pri plánovanom priemyselnom parku Trstená. Týmto sa údajne navýšili náklady o 35 %. Bývalému MsZ viceprimátor vytýka tri mimoriadne zasadnutia vo februári 2008, kde bol kúpený Bytes s.r.o. mestom za 20 miliónov a následne predaný len za 16 miliónov. Vedenie Bytes s.r.o. pripravilo pre občanov prezentáciu, kde vysvetľovalo všetky zákonné postupy pri vzniku konečnej ceny za jednotku tepla. Ako dôležitý fakt v rozdielnych cenách bol určený tzv. regulačný príkon. Občania boli zahrnutý rôznymi údajmi, faktami a číslami, ktoré v konečnom dôsledku pôsobili chaoticky. Vedenie firmy odôvodnilo aj zvýšenie ceny tepla v roku 2009, kedy muselo meniť staré teplovody popri panelákoch T20 a poza autobusovú stanicu. Zvýšenie ceny v roku 2010 spôsobila investícia, kedy bol do prevádzky zavedený CTZ. Podiel biomasy je v ňom 38 % a tvora ho suroviny ako slama, štiepka, bioplyn. Hlavná zložka zdroju tepla je zemný plyn. Jednotková cena tepla je 698 SKK / 23,126 eur za GJ. Firma zdôraznila, že priemerná cena je tri roky nemenná. Rozdiely spôsobuje zateplenie domov, úniky zo starých teplovodov, investície, či už spomínaný regulačný príkon. Diskutujúci sa dotkli aj pálčivej témy posledných mesiacov. A tou je odpájanie sa od CTZ. Vedenie firmy upozornilo na rôzne dopady tohto kroku. Avšak majitelia bytových domov majú právo prejsť kedykoľvek na samovykurovanie v podobe vlastných kotolní. Zazneli aj informácie o postupných etapách rekonštrukcie teplovodov. Posledná plánovaná etapa výmeny teplovodov na uliciach – Obrancov mieru a M.R.Štefánika nebola začatá z dôvodu nezískania grantu z eurofondov. Ohľadom ceny tepla a vývoju situácie medzi vedením Mesta Detva a firmy Bytes s.r.o. vás budeme informovať aj naďalej.

  09. augusta 2011 12:26
 • Hubári, máte zelenú!

  Hubári, máte zelenú!

  Pre všetkých milovníkov húb máme skvelú správu: Huby už naozaj rastú! S plátenkou a nožíkom sme sa o tom sami presvedčili... ... a veru, hriňovské lesy sa nedali zahanbiť. Prevažne na ich slnečných okrajoch a v machoch sme našli dubáky, kuriatka, kozáky, masliaky aj bedle. Skúsenejších by zaiste potešili aj iné druhy, ale my nezabúdame na staré dobré rady: Zbieraj len to, čo poznáš. Ak máš pochybnosti, poraď sa alebo si otvor encyklopédiu húb. Vhodne sa obleč. Aj keď je slnečné počasie, nohavice a tričko s dlhým rukávom ťa ochránia pred bolestivými škrabancami. Namiesto „igelitky“ si vezmi plátenú tašku alebo košík. Predídeš spareniu húb. Nezabudni na vodu, niečo pod zub, nožík a leukoplasty. V prípade menších poranení sa ti určite zídu. Ak sme vás inšpirovali, neváhajte a šup do hory. Je ten najvyšší čas. Ako bonbónik prinášame krásne fotografie našich „úlovkov“.

  05. augusta 2011 12:45
 • Rozhovor

 • Peter Šišovský: Chce...

  V priebehu sezóny prinesieme rozhovor s každým jedným hráčom HC 07 WPC Koliba Detva. Ako prvého sme vyspovedali Petra Šišovského, ktorý do nášho tímu zavítal len pred pár dňami. Ako sa zrodil Váš prestup do Detvy? ,,Detva prejavila o mňa záujem po minuloročnej sezóne, no najskôr sme sa nedohodli… Potom, keď si Trenčín zmyslel, že mi ukončia zmluvu 14 dní pred ligou, sme boli opäť v kontakte s pánom Ľuptákom. Rokovania nešli to zo dňa na deň, avšak vedel som, že musím byť trpezlivý. Keď vypadli Detve hráči zo zostavy kvôli zraneniam a nevyšiel úvod ligy, opäť sa mi ozvali z Detvy a zároveň som dostal ponuku aj z Michaloviec. Cítil som, že Detva je nateraz pre mňa tá správna voľba. Odohral som dva zápasy, aby som sa dostal do nejakej praxe v Topoľčanoch a vo štvrtok ráno som sa už hlásil v Detve na tréningu." Ako hodnotíte Vaše dosiaľ krátke pôsobenie v Detve? Očakáva sa od Vás posilnenie útoku. Aké sú Vaše ciele? V čom vidíte silu a slabiny tímu? ,,Je dobré, že sa vyhrali sa dva zápasy. Zatiaľ som v osobných štatistikách bez gólu, ale mám tri asistencie. Myslím, že časom sa to rozbehne aj u mňa. Očakávam od seba góly skôr či neskôr, ale verí, že sa to naštartuje V útoku môžeme vytvoriť silné dvojičky či útoky, hráčov na to máme. Nebudem hovoriť o našich slabinách,  chceme sa každý deň zlepšovať a snažiť sa získať čo najviac bodov. Určite chceme hrať play-off." Poznáte atmosféru domácich zápasov v Detve? ,,Áno poznám ich veľmi dobre, hral som skoro tri sezóny vo Zvolene, čiže tie zápasy mali vždy niečo navyše.  Ľudí chodilo veľa, aj do Zvolena, čím vždy vytvorili slušnú atmosféru. Pamätám si, že tam bolo raz 4 tisíc divákov na prvý zápas doma, to tam nie je vidieť ani v play-off. Takže verím, že nás v týchto malých derby podržia aj vonku. Doma je malý štadión. ale keď fandia je to cítiť a niekedy aj 1,500 ľudí urobí lepšiu atmosféru ako 6 tisíc v Košiciach. Teším sa na to." Aké ste mali hokejové vzory? ,,Mal som vždy rád ruských hokejistov, napr. Pavol Bure bol môj obľúbený hráč. Ale odkedy prišiel Ovečkin do NHL, tak je on pre mňa číslo 1. Zo slovenských hokejistov môj obdiv patril Mariánovi Gáboríkovi." MINIVIZITKA Obľúbené jedlo: vyprážaný syr a špagety. Obľúbený nápoj: citronáda :). Obľúbený film/seriál: Rocky/Dva a pol chlapa. Obľúbená hudba: všeličo, záleží od nálady. Preferovaná dovolenková destinácia: Ibiza (Španielsko). Relax, hobby: wellness, hudba, káva s kamarátmi. Najväčší sen v živote: založiť si rodinu. Rozhovor redakčne pripravil PhDr. Jozef Pavlov. 

 • Lekárka Janka Wrede:...

  Prinášame vám rozhovor s novou detskou lekárkou v Detve, Jankou Wrede. Ako dlho sa už venujete lekárskej praxi? Ako lekárka pracujem už 15 rokov. V máji 2004 som úspešne ukončila lekársku fakultu v Martine a odvtedy sa venujem výlučne detskému lekárstvu. Špecializačné štúdium som absolvovala v Anglicku a potom aj v Austrálii, kde som posledných 5 rokov pracovala ako špecialistka na psychomotorický vývin detí a špecifické poruchy učenia a správania sa. Prečo ste si ako špecializáciu vybrali práve pediatriu? Odmalička mám rada deti a rada s nimi trávim čas. Okrem toho som ako gymnazistka strávila dlhé mesiace v detskej nemocnici v Banskej Bystrici. Pôvodne som síce plánovala kariéru učiteľky v materskej škole, ale keďže umelecké nadanie nie je mojou silnou stránkou, tak to pre mňa nebola cesta. Ale vďaka tomu, že ma osud zavial do spomínanej nemocnice, som sa rozhodla, že skúsim pomáhať. Ako dlho ste sa zdržali v zahraničí a čomu presne ste sa venovali? V Anglicku som pracovala a študovala 3 roky a potom 12 rokov v Austrálii, kde som pracovala v rôznych detských špecializačných centrách na periférií, teda na vidieku, ale aj v univerzitných nemocniciach ako súčasť pediatrickej rotácie. Za mentorov ste mali viacerých rešpektovaných pediatrov. Čo najdôležitejšie pre vašu prax ste sa od nich naučili? Myslím si, že som naozaj mala šťastie na múdrych a láskavých mentorov. Boli veľmi štedrí nielen svojimi vedomosťami, ale aj užitočnými radami do pracovného a osobného života. Takéto veci sa nedočítate v žiadnej učebnici. Naučili ma ako zvládať emocionálne a sociálne náročné situácie, ako podporiť rodičov a rodinných príslušníkov pri starostlivosti o dieťatko s chronickým ochorením, alebo ako pozorne počúvať. Lebo počúvať matky a veriť matkám je v mojej práci kľúčové. Skúste o tom povedať viac... Inštinkt matky nenahradíte žiadnym klinickým vyšetrením. Keď matka cíti, že niečo nie je v poriadku, tak nie je niečo v poriadku a treba hľadať. Aj keď to možno nie je zjavné na prvý pohľad. Okrem toho je veľmi dôležité nájsť spôsob ako vzpružiť a podporiť mladé matky, aby si uvedomili, akú majú silu a svoje silné stránky. Prečo ste sa rozhodli vrátiť na Slovensko? Môj plán bol vždy vrátiť sa na Slovensko alebo aspoň spolupracovať so Slovenskom v rámci zdravotníctva a vzdelávania. Pred 3 rokmi sa nám s manželom narodila dcérka a napriek mojej veľkej snahe síce rozumela po Slovensky, ale nehovorila plynule. Keďže sme potrebovali aj pomoc a podporu rodiny, tak sme sa s manželom rozhodli, že by bol vhodný čas vyskúšať život na Slovensku. Zatiaľ to vyzerá tak, že rozhodnutie bolo dobré. Dcéra je spokojná, krásne šteboce po slovensky, manžel si našiel prácu, veľmi sa mu na Slovensku páči. Dúfam, že keď začneme plynule fungovať v tejto ambulancii, môžeme začať aj s novými projektmi. Chcela by som najmä podporiť komunitu tu v Detve a možno aj širšie. Čím vás najviac oslovila ponuka pracovať v detskej ambulancii v Detve? Ešte som zabudla povedať, že pochádzam z Hriňovej, takže toto je môj rodný kraj, moja rodná hruda. Napriek tomu, že som pracovala v rôznych akútnych centrách, práca v komunite je môjmu srdcu najbližšia. Ak majú rodiny dobrý vzťah k svojmu lekárovi a dôverujú mu, tak každá jedna konzultácia môže byť terapeutická. Pre matku aj pre dieťa. Výskum nám ukazuje, že prvé 3 roky života dieťaťa sú najdôležitejšie pre vývoj mozgu a pre budúcnosť dieťaťa. My, ako detskí lekári, máme jedinečnú možnosť venovať pozornosť matke a rodine a ovplyvniť budúcu trajektóriu vývoja dieťatka.

 • Michaela Váleková: J...

  Vyštudovala žurnalistiku v Nitre, dnes pracuje v súkromnej spoločnosti v Lučenci. Podobne ako mnohých, aj ju pred rokom zasiahla zákerná vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vo Veľkej Mači. Zasiahla ju o to viac, lebo bol jej učiteľom aj kamarátom. Kde ste sa zoznámili s Jánom Kuciakom? ,,Spoznali sme sa v Nitre na UKF. Obidvaja sme študovali na Katedre žurnalistiky, on bol odo mňa o niečo starší. Keď som ja išla do tretieho ročníka, on nastúpil na doktorandské štúdium. Ten rok ma ešte nič neučil, ale raz nás večer pri pive zoznámil spoločný známy. Vo štvrtom a piatom ročníku nás už potom učil niektoré predmety a bol môj konzultant k diplomovej práci.“   Aký bol Ján Kuciak ako učiteľ? Aké predmety Vás učil? ,,Najskôr nás učil predmet zameraný na politiku a médiá, na presný názov si už nespomeniem. Potom sme s ním mali Investigatívnu žurnalistiku. Učiteľ bol taký, aký by mal byť každý. Kládol dôraz na praktické veci, hovoril nám veci z praxe, bol férový, na nič sa nehral, nič si nepotreboval dokazovať.“ Aký bol ako človek, mimo učebne? ,,Normálny chalan, úplne v pohode. Priateľský, dalo sa s ním porozprávať o hocičom, bola s ním sranda. Vždy každému ochotne pomohol. To, čo o ňom hovoria aj jeho kolegovia alebo čo sa písalo v rôznych článkoch, taký naozaj bol. Nie je to vôbec prikrášlené, ako si veľa neprajníkov myslí.“ Sledovali ste jeho články týkajúce sa káuz ohľadne Mariána Kočnera, Smeru a ekonomickej kriminality? ,,Zvykla som čítať jeho články, aj keď nie vždy všetkému som úplne rozumela. Občas sme sa nejako okrajovo o tom bavili aj v rámci vyučovania Investigatívnej žurnalistiky, ale skôr len v rovine názorov.“ Kde a kedy Vás zasiahla správa o jeho smrti? ,,Bola som v práci. Kamaráti mi poslali link na prvý článok, ktorý o tom informoval. Prišlo mi z toho fyzicky zle, a to som si do vtedy myslela, že sa to deje len vo filmoch. Celý deň som potom bol mimo, vnímala som len tak na polovicu.“ /*banner*/ Aké boli pre Vás prvé dni „po“? Zúčastnili ste sa protestov? ,,Tie dni po som sledovala všetky správy, čítala všetky články, chcela som čo najviac informácií. Z množstva udalostí, čo sa potom diali a vyplávali na povrch, mi bolo zle a stále je. Na protestoch som nebola, z rôznych dôvodov mi to nevychádzalo.“ Poznali ste aj snúbenicu Jána Kuciaka? ,,Nie. Videla som ju len raz, ten večer, keď sme sa s Janom začali baviť. Boli sme v tom istom podniku na malom klubovom koncerte, ja so svojou partiou, on so svojou. Martinu som videla len z diaľky pri ňom. Potom mi už len občas na konzultáciách hovoril, ako spolu prerábajú dom.“ Ako hodnotíte vyšetrovanie dvojnásobnej vraždy doteraz a zadržanie vykonávateľov a A. Zsuzsovej? ,,O tom bolo povedané už veľa. Verím, že polícia na tom maká a chcem veriť ich slovám, že je to na najlepšej ceste k obžalovaniu zadržaných a obvineniu objednávateľa.“ Ján Kuciak sa venoval okrajovo aj témam týkajúcich sa Detvy. Zachytili ste to? ,,Do týchto tém by som pri takomto rozhovore nerada zachádzala. Jeho články som čítala, nenapísal by nič, čo by nemal podložené faktami a overené z hodnoverných zdrojov. O kauzách okolo p. Vrťa som sa s ním nebavila, písali sme si raz len o údajnom kupovaní "cigánskych hlasov" v Detve vo voľbách do VÚC, kedy celý deň "striehol" vonku v určitých detvianskych okrskoch, aby sa presvedčil, či je to pravda.“ Participovali ste určitým spôsobom aj na knihe Umlčaní. Akým spôsobom? ,,Redaktorka Aktualít, ktorá mala na starosti časť knihy "Jano ako učiteľ", ma oslovila, či by som jej k tomu vedela niečo porozprávať. Aký bol Jano učiteľ, ako vyzerali hodiny, ako mi pomohol s diplomovkou... Stretla som sa s ňou jedno letné poobedie, porozprávala jej moje skúsenosti s ním a časť z toho bola nakoniec uverejnená aj v knihe.“ Ako sa bude podľa Vás celá situácia vyvíjať do budúcna? ,,Tak to si netrúfam hádať. Už teraz vidíme, ako sa pohli veci na politickej scéne a v spoločnosti. Nie až tak veľmi, ako by sme chceli, ale aspoň niečo. Verím, že sa mnohým otvorili oči a už ich len tak ľahko opäť neprivrú. Novinárov to nezastrašilo, skôr dostali viac odvahy. Pracujú na odhaľovaní káuz ďalej a dokonca ešte viac. Vzniklo Investigatívne centrum Jána Kuciaka. Ľudia pôjdu opäť do ulíc a budú volať po zmene. Dúfam, že to bude pokračovať minimálne takýmto smerom... A dúfam, že sa celá vražda vyrieši.“ Rozhovor spracoval: PhDr. Jozef Pavlov

 • Región

 • V Hriňovej postavia ...

  Vynikajúca správa pre milovníkov zimných športov. Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja schválil dotáciu na vybudovanie ľadovej plochy v priestoroch športového areálu na Lúčnej ulici. Hriňová uspela so žiadosťou v rámci výzvy k projektu „Podpora rozvoja športu“ vyhlásenej SZĽH Infra, s. r. o. na výstavbu nenáročnej multifunkčnej športovej plochy so zabudovaným chladením pre vytvorenie ľadového povrchu. Súčasťou dodávky k multifunkčnej ploche je zdroj chladu umiestnenom v samostatnom kontajneri; rolba; kontajner pre garážovanie rolby, v ktorom bude umiestnený bojler teplej vody pre rolbu a elektrorozvádzač; osvetlenie multifunkčnej plochy, sada hokejových bránok a sada mantinelov na ohraničenie ihriska. /*banner*/ Súčasná plocha  predstavuje priestor zastaraného prírodného klziska bez umelého chladenia, dlhodobo nespĺňajúca technické ako aj estetické kritéria moderných štandardov. Obnova športového a rekreačného areálu, ktorý bol oddávna centrom športového a kultúrneho života Hriňovčanov a obyvateľov Podpoľania je dlhodobou víziou mesta Hriňová. Predpokladaná dotácia zo štátneho rozpočtu na multifunkčnú plochu sa odhaduje na cca 244 000 Eur bez DPH. Osobitné náklady budú predstavovať podporné investície t. j. vybodovanie podlažia, elektrickej prípojky, prípojky  a odvodu vody, ktoré zabezpečuje a financuje mestský úrad. So stavebnými prácami by sa malo začať už v tomto roku a doba výstavby multifunkčnej plochy by nemala presiahnuť tri mesiace.  

 • Otvorili I. etapu cy...

  V sobotu 12. októbra 2019 sa uskutočnilo v areáli Masarykovho dvoru slávnostné otvorenie 1. etapy cyklotrasy. Úvodného slova sa ujal predseda občianskeho združenia Náš Región Podpoľanie pán Martin Malatinec, ktorý v príhovore nezabudol pripomenúť, že otvoreniu cyklotrasy predchádzalo nemalé úsilie o jej vybudovanie. Mnohí neverili úspešnosti tohto projektu, ale vďaka ochote jednotlivcov, miest a obcí zapojiť sa do aktivít, ktoré viedli k vybudovaniu cyklotrasy, tu dnes stojíme a otvárame prvé kilometre. Slávnostné prestrihnutie pásky sa konalo za asistencie predsedu občianskeho združenia Náš Región Podpoľanie Martina Malatinca, generálneho riaditeľa sekcie programov regionálneho rozvoja Ministrerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR PhDr. Emila Píchu CSc., podpredsedu BBSK Mgr. Art. Romana Malatinca, prednostu Okresného úradu vo Zvolene Ing. Samira Moumaniho, starostu obce Vígľaš Ing. Róberta Záchenského, starostky obce Stožok Bc. Dariny Petrincovej a starostu obce Klokoč Radoslava Hrušku. Tento akt bol síce symbolický, no znamenal veľmi veľa. Nejedná sa totiž iba o spojenie jednotlivých miest a obcí ale aj o cieľ priblížiť cestovanie za prácou v miestnych priemyselných areáloch a areáloch občianskej vybavenosti. Taktiež týmto otvára pre cyklistov, korčuliarov a turistov nový potenciál využitia turizmu v lone prírody. Cyklocesta prechádza cez niekoľko zaujímavých pamiatok, prírodných krás a veľa ďalších zaujímavostí. /*banner*/ A toto je len začiatkom projektu ,,Bližšie k práci, Zdravšie v živote – cyklistická doprava´´ Trasu do budúcna podľa projektu bude dopĺňať cyklistická infraštruktúra plochami s cyklistickými stojanmi, nabíjacou stanicou pre elektrobicykle s tým, že všetky prvky budú bezbariérovo upravené. Tešíme sa na ďalšie takéto vydarené akcie, ďakujeme všetkým zúčastneným. Cyklistom, korčuliarom, bežcom a ostatným úžívateľom cyklocesty prajeme Veľa krásnych, šťastných kilometrov a zážitkov.

 • Termín odovzdania hr...

  Práce na obnove hriňovského kúpaliska aktuálne prebiehajú na objektoch SO 01 Bazény a SO 08 Kanalizačná prípojka a rozvody ZTI. Dodávateľom stavby je Metrostav, a. s. Zmluvný termín odovzdania diela do 20. februára 2021. Postavený bude 25-metrový plavecký bazén so siedmimi dráhami, druhý bazén bude relaxačný a tretí detský. Kapacita kúpaliska 636 ľudí. Súčasťou diela sú obslužné objekty a vodné atrakcie. Na financovanie prestavby kúpaliska mesto použije zdroje z rezervného fondu z ekonomicky úspešných rokov. Aj kvôli tomu, že za posledné desaťročie neboli vyhlásené vhodné eurofondové výzvy na prefinancovanie jeho výstavby. Naproti tomu v iných oblastiach hospodárenia mesto čerpá nenávratné finančné zdroje z eurofondov, čím vlastné finančné prostriedky ušetrí. /*banner*/ Celková hodnota podľa zmluvy o dielo dosiahne 706.800 Eur. Časť nákladov na výstavbu prevádzkovej budovy, šatní, spŕch a stánkov občerstvenia chceme prefinancovať prostredníctvom výzvy miestnej akčnej skupiny zo zdrojov Programu rozvoja vidieka. Výstavba kúpaliska je dlhodobo jednou z hlavných požiadaviek obyvateľov mesta Hriňová. Kúpalisko bude po dokončení prevádzkovať mesto prostredníctvom vlastnej spoločnosti verejnoprospešné služby, VPS Hriňová s. r. o.

 • Šport

 • V zápase s Nitrou vš...

  Vedenie hokejového klubu HC 07 WPC Koliba Detva začiatkom mesiaca október oznámilo, že na vybraný zápas základnej časti Tipsport extraligy poskytne svojim mladým fanúšikom zápas zdarma. Inšpiráciou sú zápasy ŠK Slovan Bratislava v Európskej lige, kde práve množstvo detí pomohlo vytvoriť skvelú športovú atmosféru. Po zvážení bol vybraný zápas s Nitrou, ktorý sa bude hrať 1. novembra o 18:00. Všetky deti do 15 rokov majú vstup zdarma. Navyše, dostanú sladkú odmenu. ,,Veríme, že aj týmto krokom budujeme fanúšikovskú základňu nášho tímu do budúcnosti.“  

 • V Hriňovej postavia ...

  Vynikajúca správa pre milovníkov zimných športov. Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja schválil dotáciu na vybudovanie ľadovej plochy v priestoroch športového areálu na Lúčnej ulici. Hriňová uspela so žiadosťou v rámci výzvy k projektu „Podpora rozvoja športu“ vyhlásenej SZĽH Infra, s. r. o. na výstavbu nenáročnej multifunkčnej športovej plochy so zabudovaným chladením pre vytvorenie ľadového povrchu. Súčasťou dodávky k multifunkčnej ploche je zdroj chladu umiestnenom v samostatnom kontajneri; rolba; kontajner pre garážovanie rolby, v ktorom bude umiestnený bojler teplej vody pre rolbu a elektrorozvádzač; osvetlenie multifunkčnej plochy, sada hokejových bránok a sada mantinelov na ohraničenie ihriska. /*banner*/ Súčasná plocha  predstavuje priestor zastaraného prírodného klziska bez umelého chladenia, dlhodobo nespĺňajúca technické ako aj estetické kritéria moderných štandardov. Obnova športového a rekreačného areálu, ktorý bol oddávna centrom športového a kultúrneho života Hriňovčanov a obyvateľov Podpoľania je dlhodobou víziou mesta Hriňová. Predpokladaná dotácia zo štátneho rozpočtu na multifunkčnú plochu sa odhaduje na cca 244 000 Eur bez DPH. Osobitné náklady budú predstavovať podporné investície t. j. vybodovanie podlažia, elektrickej prípojky, prípojky  a odvodu vody, ktoré zabezpečuje a financuje mestský úrad. So stavebnými prácami by sa malo začať už v tomto roku a doba výstavby multifunkčnej plochy by nemala presiahnuť tri mesiace.  

 • Hokejový sviatok v D...

  Pred zaplneným domácim zimákom ukončili belasí orli našu víťaznú sériu. Návštevnosť dosiahlo 1153 divákov.  Detva nedokázala zastaviť puk v útočnom pásme, Žiga Pance ho dostal do medzikružia a jeho strela z 11. minúty ponad pravý Petríkov betón skončila v sieti. Ubehli iba dve minúty a sieť medveďov sa rozvlnila opäť. Delovku kapitána Sersena tečoval za Petríka Jindřich Abdul. Detvianske zníženie prišlo v 26. minúte v početnej prevahe o jedného hráča. Po Podešvovej nahrávke prepálil Brusta Rastislav Gašpar. Nedáš – dostaneš sa potvrdilo v 31. minúte, keď najskôr neprekonal Brusta Surový, no o pár sekúnd neskôr rýchly protiútok  hostí gólovo zakončil Jindřich Abdul. Počas presilovej hry prepasíroval v 33. minúte odrazený puk do detvianskej svätyne Slovanista Tomáš Zigo. Domácim sa podarilo výsledok zápasu už len skorigovať v 58. minúte. Pokus Andersonsa vyrazil Brust priamo na hokejku Petra Šišovský, ktorý bez problémov skóroval do odkrytej časti bránky. HC 07 WPC Koliba Detva – HC Slovan Bratislava 2:4 (0:2, 1:2, 1:0) Góly: 26. R. Gašpar (Podešva), 58. Šišovský (Andersons, R. Gašpar) – 11. Pance (Matoušek, Viedenský), 13. Abdul (Zigo, Sersen), 31. Abdul (Štajnoch, Zigo), 33. Zigo (Miklík, Šedivý) Zostava HC 07 WPC Koliba Detva: R. Petrík – Andersons, Martin Chovan, Golian Kuklev, F. Fekiač, D. Jendroľ, Pač, Král – Šišovský, P. Zuzin, J. Sýkora – M. Surový, P. Valent, R. Gašpar – M. Ľupták, Podešva, J. Žilka – Čenka, V. Čacho, T. Török Zostava HC Slovan Bratislava: Brust – Sersen, Bačík, Meszároš, Štajnoch, Podlipnik, Šedivý, D. Jendek – Abdul, Zigo, R. Bondra – Pance, Viedenský, Žitný – Matoušek, Puliš, Kukumberg – M. Sloboda, Kytnár, Miklík /*banner*/ Vyjadrenia trénerov Josef Turek: ,,Prvých desať minút bolo celkom vyrovnaných, potom sme si nechali dať dva góly po hrubých individuálnych chybách. Vrátili sme sa do zápasu gólom na 2:1, mali sme šancu aj vyrovnať, ale z protiútoku dali gól nám na 3:1. To bol zlom, potom gól na 4:1 s tak kvalitným súperom to bolo strašne ťažké robiť s tým už niečo. Nevzdali sme to však, aj keď sme prišli behom zápasu o nejakých hráčov, boli tam zranenia. Urobili sme fauly, tak nemohli sme ísť veľmi do útoku. Diváci nás hnali, Slovan bol  kvalitný súper, má svoju silu. Dali sme ešte kontaktný gól na 2:4, chceli sme ísť do power-play, to sa nepodarilo, zase sme urobili faul. Proste sme boli slabší, sme prehrali, ale ukázali sme v určitých momentoch svoju silu “ Roman Stantien: ,,Prvých desať minút boli domáci lepší, hrali aktívnejšie, ohrozovali nás. Sme to prežili a potom sme sa ujali vedenia. Druhá tretina bola z našej strany lepšia, presadzovali sme sa trošku viac, spravili sme si taký celkom komfortný náskok. Tretiu tretinu sme sa to snažili udržiavať, skomplikovali nám to vylúčenia na našej strane. Perfektne sme bránili, aj vzadu s Brustom. To rozhodlo." Milan Belko, Jozef Pavlov

 • Anketa

  Navštevujete náš web z mobilu alebo tabletu?
  Áno, viac ako z PC
  Počet hlasov: 2
  Áno, ale menej ako z PC
  Počet hlasov: 2
  Nie
  Počet hlasov: 3