s DTonline.sk

Región

 • Masarykov dvor ožije

  Masarykov dvor ožije

  Každého chytá v duši nádych nostalgie, romantickosť, či smútok pri prechode Pstrušou. Všetky tieto dojmy nám vytvára pohľad na schátraný Masarykov dvor. Súbor poľnohospodárskych budov nie je ani náhodou len nejakým zvyškom bývalého JRD. Areál bol postavený na prelome 19. a 20. storočia. Patril maďarskej vládnucej šľachte, avšak po rozpade monarchie bol vlastníctvom prvej ČSR. S prvou republikou je aj spojitosť názvu areálu. Tomáš Garrigue Masaryk, prezident republiky veľmi rád trávil voľný čas na Slovensku. Mal tu tri sídla – notoricky známy kaštieľ v Topoľčiankach, Bystrička pri Martine. Tretie sídlo bol práve „Masarykov dvor“ v Pstruši. Po komunistickom prevrate sa areál stal štátnym majetkom. Ešte pred polstoročím sa tu chovali kone, naposledy bol areál využívaný v 90-tych rokoch poľnohospodármi. Dnes je majiteľom firma Agrosev Detva. Spoločnosť sa rozhodla celý areál postaviť opäť na nohy. Prvú časť rekonštrukcie pokryjú zdroje z EÚ. Zrekonštruované budú dve budovy,  kde bude penzión, reštaurácia a kongresová hala. Prestavba by mala začať v októbri. Obnova celého areálu by mala stáť okolo 7 miliónov eur. Počíta sa s obnovením chovu koní, vytvoriť pre nich výbeh a ráta sa s organizovaním športových súťaží. Okrem iného bude v areáli vyhliadková veža,  predajňa výrobkov historických remesiel, predajňa ovčieho syra, rybníky. Po kultúrnych podujatiach a prírodných zaujímavostiach  má popri rekonštrukcii zámku Vígľaš Podpoľanie opäť čo naviac ponúknuť turistom.

  30. júla 2011 19:31
 • Priemyselný park v Kriváni sa rozrastá

  Priemyselný park v Kriváni sa rozrastá

  Obec Kriváň ako malá obec sa môže popýšiť v súčasnosti niečím neobvyklým – a tým je len 7%-tná nezamestnanosť.  Tento vynikajúci výsledok by nebol možný, keby obec pred pár rokmi nezriadila priemyselný park. Ten dnes zamestnáva vyše 200 ľudí a sídlia v ňom  3 firmy. Práve v týchto dňoch intenzívne pracuje firma KOPS, s.r.o. na stavbe novej haly, kde nájde zamestnanie ďalších 70 ľudí. Sľubné sú aj informácie o záujme ďalších možných investorov, ktorí by chceli v priemyselnom parku pôsobiť a tým vytvoriť desiatky ďalších pracovných miest. To avšak nebude možné, vzhľadom na to, že Dopravný inšpektorát neodporučil stavbu nových hál. Dôvod je prostý – zlá dopravná infraštruktúra. Konkrétne ide o cestu a odbočku z priemyselného parku  na hlavnú cestu v trase Zvolen – Lučenec. Tá nevyhovuje pre kamióny a tým pádom vytvára nebezpečenstvo pre plynulosť cestnej premávky ako aj pre zdravie účastníkov cestnej premávky. Obec Kriváň z vlastných rozpočtových zdrojov a ani firmy v priemyselnom parku nemajú financie na dobudovanie kvalitnej  dopravnej infraštruktúry. Preto obec Kriváň žiada Úrad vlády o pomoc. Odpoveď zatiaľ znie negatívne. Preto je na zamyslenie, či rôzne programy  na zvýšenie zamestnanosti sú nastavené správne, keďže v Kriváni investori majú záujem investovať, ale je im to doslova štátom znemožnené.

  29. júla 2011 14:04
 • Aj Dúbravy majú svoju históriu

  Aj Dúbravy majú svoju históriu

  O vzniku obce a jej najstarších dejinách sa nezachovali žiadne pozitívne dáta. Tradícia hovorí, že zakladateľom Dúbrav bol služobník na Vígľašskom hrade, ktorého pre milostné pletky prepustili, ale keďže mal zásluhy, dostal od svojho pána pozemky na území dnešných Dúbrav. Tieto pozemky boli najvzdialenejším kútom vígľašského panstva, porastené dubmi a podľa toho dostala obec názov Dúbravy. V roku 1826 už Dúbravy tvorili samostatnú obec. Rozkladali sa od kostola až po cintorín a mali asi tridsať domov. Od roku 1817 prispievala ako samostatná obec na spoločné výdavky obci Očová. V roku 1877 – 78 boli obyvatelia Húsovej prinútení presťahovať sa do Dúbrav, lebo ich pozemky ležali medzi pozemkami vígľašského panstva. Takto založili časť Dúbrav, ktorá bola nazvaná „Húsová“. Všetci obyvatelia boli od počiatku katolíci. Nakoľko v obci sa nenachádzal kostol, navštevovali očovský kostol a patrili pod očovskú faru. V Dúbravách bol kostol postavený v roku 1834 a stojí tam doteraz. Jeho čiastočná rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 1999. Podľa zachovaných listín už v roku 1832 jestvovala dúbravská škola. Táto škola bola jednotriedna a navštevovalo ju asi 25 žiakov. Prvým známym učiteľom bol Matej Žiak, ktorý tu pôsobil viac rokov. V roku 1863 obyvatelia obce svojpomocne postavili Rímsko – katolícku jednotriednu školu. Dúbravská škola bola ešte veľa krát prerábaná, až nadobudla súčasný stav. V roku 1976 bola však zrušená a založená bola Materská škola, ktorá funguje až dodnes. Udalosťou, ktorá najviac poznačila obec bola druhá svetová vojna. Mnohí boli vzatí do zajatia, zo zaistenia sa nevrátili 15 občania rómskeho pôvodu, ktorých Nemci odviezli na neznáme miesto. Celý rok 1945 priniesol obyvateľom veľa smútku a nenahraditeľné morálne i finančné straty. Obyvateľstvo sa však nevzdávalo a usilovne pracovalo na znovupostavení svojich zničených domov. Aj vďaka ich usilovnosti a chuti bojovať poznáme obec Dúbravy v dnešnej podobe.

  28. júla 2011 18:25
 • Práce na rekonštrukcii Námestia SNP sa rozbiehajú

  Práce na rekonštrukcii Námestia SNP sa rozbiehajú

  Už v minulých článkoch sme vám priniesli informácie o rekonštrukcii Námestia SNP v Detve. Naše mesto potrebovalo zúfalo riešiť situáciu. Mnohým pripomínalo Námestie SNP skôr „ autobusovú stanicu“, s rozbitými chodníkmi, nefungujúcou fontánou, uprostred neupraveného parku, kde mladí fajčili, pili. Mesto, ktoré sa pýši hrdými tradíciami sa mohlo skôr hanbiť, ako cítiť  hrdé za svoj „stánok“. Snaha kompetentných stroskotávala žiaľ ako inak na peniazoch. Tie sa avšak konečne našli. Rekonštrukcia v sume 880 tisíc eur má premeniť naše námestie na modernú kultúrno – oddychovú zónu s dôrazom na tradičné prvky. Peniaze na rekonštrukciu vedenia mesta získalo hlavne z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu. Mesto Detva má spoluúčasť 5 %. Pred pár dňami sa spustila ostrá kritika, kvôli vypíleniu súčasného parku. Avšak rekonštrukcia niekedy musí počítať aj s takýmto počinom. Nové námestie počíta s rekonštrukciou komunikácií, osvetlenia, zelene, inžinierskych sietí. Prinášame vám aj vizualizáciu projektu. Práce majú byť hotové do budúcoročného ročníka FsP.

  28. júla 2011 12:33
 • Tour de Detva 2011

  Tour de Detva 2011

  Po roku sa môžu priaznivci cyklistiky tešiť opäť na preteky okolo Detvy. Organizátormi akcie sú Mesto Detva a VIP Kuriér Michal Babic. Preteky sa budú konať 14.8. 2011. Trasa pretekov - Detva, ul. Jesenského – Jilemnického – osada Laštek – osada Skliarovo – Sládkovičova – Partizánska – Jesenkého (10,2 km/ 170 m výškových). Deti do 13 rokov majú štartovné zdarma, súťažiaci do 18 rokov 3 eur a nad 5 eur. Prví traja výhercovia z každej kategórie (8 kategórií) majú garantované vecné ceny, všetci súťažiaci majú zaistené občerstvenie a guľáš. Výťažok zo štartovného bude poskytnutý na nákup zdravotného prístroja pre dialyzačné stredisko Nephro centrum Dunajská Streda. Prihlasovať sa môžete na  www.vipkurier.sk. DTonline.sk je mediálnym partnerom pretekov. Viac informácií na plagáte.

  27. júla 2011 22:56
 • PPS organizuje podujatie "Športový deň"

  PPS organizuje podujatie "Športový deň"

  PPS Group a Mesto Detva pozývajú občanov mesta a zamestnancov PPS Group dňa 31.júla 2011 o 13.00 hod na letný štadión v Detve, kde sa budú konať Športové hry PPS Group. „PPS – Pohoda, Pohyb, Šport“ je slogan pre tento ročník športového podujatia. Prihlášky na športové podujatie môžete podávať v  Turistickej a informačnej kancelárii Detva (TIK Detva), ktorá sa nachádza M. R. Štefánika 3214/2E (pri vstupe do mesta Detvy), alebo elektronicky . Prihlášku aj s propozíciami nájdete na webovej stránke mesta alebo na webovej stránke dtonline a tikdetva. Propozície nultého ročníka podujatia Prihláška do súťaže

  25. júla 2011 19:07
 • Rekonštrukcia námestia SNP v Detve

  Rekonštrukcia námestia SNP v Detve

    [caption id="attachment_23642" align="alignright" width="300" caption="Návrh sadovníckych úprav na Námestí SNP v Detve Projektant: SILKAT spol. s r.o."][/caption] Ďalšou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok, ktorú Mesto Detva podalo, bola žiadosť na Rekonštrukciu Námestia SNP v Detve. Žiadosť bola podaná v 09/2009 v rámci Operačného programu Regionálny operačný program, Prioritná os 4. Regenerácia sídel, Opatrenie 4.1a Regenerácia sídel – samostatne dopytovo orientované projekty. Naša žiadosť bola schválená a dňa 21.05.2010 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Mestom Detva. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku zo štrukturálnych fondov Európskej únie vo výške 85% a 10% príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky bude môcť Mesto Detva zrekonštruovať temer celé Námestie SNP. Mesto Detva sa na projekte podieľa 5% spolufinancovaním oprávnených výdavkov, financovaním neoprávnených výdavkov a prácami na predprojektovej a projektovej príprave, inžinierskej činnosti, dozorovaním stavebných prác týkajúcich sa neoprávnených výdavkov, koordináciou projektu a propagáciou projektu. Na prácach sa podieľajú aj externí pracovníci (externý manažér, stavebný dozor, externý obstarávateľ). Ich financovanie je zabezpečené z rozpočtu projektu. Schváleným projektom bude z veľkej časti doplnená dlhoročná snaha Mesta Detva o postupnú revitalizáciu celého historického jadra mesta. Stavebná projektová dokumentácia rieši kompletnú rekonštrukciu Námestia SNP. Z dôvodu, že mesto nesplnilo podmienku výzvy, a to mať počet obyvateľov nad 15 000 v čase podania žiadosti, nebolo možné požiadať o príspevok na celý rozsah plánovaných rekonštrukčných prác. Rekonštrukčné práce boli následne rozdelené na 2 etapy. V 1. etape (ktorá je financovaná z projektu) bude zrekonštruovaná prevažná časť komunikácií, spevnených plôch a chodníkov, dažďová kanalizácia, verejné osvetlenie, osadená časť nových autobusových zastávok, sadovnícke úpravy, osadená drobná architektúra, rekonštrukcie vodovodnej a kanalizačnej prípojky, prekládka NN sietí a slaboprúdových rozvodov. V 2. etape bude zrekonštruovaná zostávajúca časť plochy popri Detvianskom potoku, a to: zostávajúca časť komunikácií a spevnených plôch a s nimi súvisiaca časť dažďovej kanalizácie, verejného osvetlenia, časť drobnej architektúry, sadovníckych úprav a osadenie nových lávok pre peších. Práce boli rozdelené tak, aby v 1. etape bola zrekonštruovaná prevažná časť námestia, vrátane riešenia automobilovej a autobusovej dopravy, a Námestie SNP mohlo byť po jej ukončení plne využívané verejnosťou. Po ukončení kontroly procesov verejných obstarávaní v 04/2011 bolo Mesto Detva vyzvané Riadiacim orgánom SO/RO na podpis zmluvy s víťazom súťaže – Skanska SK, a.s.. Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 20.05.2011 s termínom realizácie stavebných prác 07/2011 – 07/2012. Termín začatia stavebných prác bol, z dôvodu konania Folklórnych slávností pod Poľanou, presunutý na 2. polovicu júla 2011 a termín ukončenia stavebných prác bol zazmluvnený tak, aby rekonštrukčné práce na Námestí SNP boli ukončené do termínu konania Folklórnych slávností pod Poľanou v roku 2012. Odovzdanie staveniska sa konalo 15.07.2011 a práce na rekonštrukcii námestia začali 18.07.2011. Súčasťou rekonštrukcie námestia je aj výrub stromov, bez ktorého nie je možné zrealizovať projektový zámer. Rekonštrukcia súčasných plôch Námestia SNP je potrebná z viacerých hľadísk najmä preto, aby sa z námestia vytvoril priestor pre peších návštevníkov s dostatočnými prvkami pre relaxáciu, oddych a spoločensko – kultúrne vyžitie, čo bolo pomienkou výzvy v rámci Regionálneho operačného programu. Rekonštrukcia námestia vyžaduje potrebu nasledujúcich zásahov: - usporiadanie dopravy (pešia, automobilová, autobusová, zásobovacia, stacionárna), - oprava nevyhovujúceho stavu spevnených plôch – povrchov z hľadiska nevhodnosti použitého materiálu, nedostatočnej pochôdznosti, nedostatočnej šírkovej dimenzie komunikácií a chodníkov, nedostatočné odvodnenie povrchových vôd, zlé spádové smerovanie a tvarovanie plôch, ... - odstránenie bariér – výškových rozdielov a schodov, - zabezpečenie bezbariérovosti územia, - obnova, revitalizácia a náhrada dožívajúcej, prestárlej a zdravotne nevyhovujúcej zelene, často nevhodne orezávanej, ošetrovanej a vysadenej živelne bez overenia rodovej, druhovej a následne aj kompozičnej vhodnosti do daného prostredia, - prekládky inžinierskych sietí technickej infraštruktúry vrátane verejného osvetlenia, ktorých realizácia je pre následnú komplexnú obnovu námestia nevyhnutná. Návrh sadových úprav pre Námestie SNP v Detve vychádza z terénnych prieskumov inventarizácie a navrhovaného stavebného riešenia pre záujmové územie. Hlavným cieľom návrhu sadových úprav je dotvoriť námestie tak, aby pôsobilo na obyvateľov i návštevníkov mesta harmonicky, vytváralo priestor pre oddych a stretávanie sa. Zároveň bola snaha navrhnúť zeleň tak, aby zjednotila priestor námestia a dopĺňala stavebné prvky. Z dôvodu nevyhovujúceho zdravotného stavu, prehustenej výsadby a aj pre rozmiestnenie nových architektonicko-stavebných prvkov námestia musí byť asanovaná väčšia časť pôvodnej vegetácie. Pôvodná trojradová výsadba na vyvýšenej ploche na námestí bude nahradená novou výsadbou charakteru aleje. Navrhovaný sortiment rastlín bol vyberaný s ohľadom na miestne klimatické podmienky, podmienky vznikajúce na plochách typu námestie (zasoľovanie, obmedzený koreňový priestor, vysoké letné teploty, ...) a vychádzal aj z tradície určitých druhov v regióne. Do výsadby bol na základe tradície napríklad vnesený smrek, ktorý sa nachádza aj v erbe mesta. Okrem výsadby nových stromov a kríkov bude zeleň doplnená aj drevinami pestovanými v nádobách. Špecifickým cieľom projektu Rekonštrukcia Námestia SNP v Detve je vytvorenie kultúrno – oddychovej zóny v centrálnej zóne mesta, ktorá bude slúžiť širokej verejnosti. Zvýšenie atraktivity mesta a regiónu z hľadiska turizmu. Zvýšenie kvality a odstránenie nedostatkov infraštruktúry. Sprístupnenie centrálnej zóny väčšiemu počtu ľudí. Zvýšenie estetickej úrovne verejného prietranstva. Skvalitnenie životného prostredia. Dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja mesta. Odstránenie bariér a sprístupnenie zóny zdravotne postihnutým. Tak, ako nám celé desaťročia slúžil starý park, si všetci, ktorí sa podieľame na realizácii rekonštrukcie Námestia SNP, prajeme, aby námestie v novom šate slúžilo obyvateľom a návštevníkom mesta k ich spokojnosti.

  22. júla 2011 14:24
 • Nočná búrka narobila problémy

  Nočná búrka narobila problémy

  V stredu, 20.7.2011 okolo jednej hodiny po polnoci bol na Hasičskú stanicu v Detve oznámený požiar rodinného domu v časti Piešť II. na križovatke k Domovu sociálnych služieb. K požiaru boli vyslané tri vozidlá, pričom niekoľko príslušníkov HaZZ bolo povolané do pohotovosti z voľna, pretože okrem tohto požiaru prebiehalo paralelne na území okresu DT niekoľko zásahov spojených s nočnou búrkou, pri ktorých už vypomáhali hasičské jednotky zo Zvolena. Jedno vozidlo prišlo k požiaru z iného výjazdu v Kriváni. Zásahom, ktorý prebiehal v búrke a prudkom daždi, sa podarilo zachrániť dva rodinné domy, jedna hospodárska budova ohňu podľahla. Požiar bol s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobený zásahom blesku.

  20. júla 2011 23:04
 • Video: Na SIAF na Sliači priletia aj Baltské včely

  Video: Na SIAF na Sliači priletia aj Baltské včely

  Medzi lákadlá leteckých dní už tradične patria akrobatické vystúpenia zvučných sólo pilotov a skupín. Na Medzinárodné letecké dni SIAF 2011 priletia z domovského letiska Tukums v Lotyšsku Baltské včely – Baltic Bees. Meno akrobatickej skupiny známej na celom svete nie je náhodné, súvisí totiž s pôvodnou žlto-modrú včeliu kamuflážou lietadiel, vo farbe ktorej je aj príslušenstvo lietadiel a uniformy pilotov. Baltic Bees vznikli v roku 2008 ako prvá a jediná profesionálna akrobatická skupina v pobaltských štátoch. Odvtedy sa zúčastňuje na rôznych leteckých prehliadkach po celom svete. Do tímu sú vyberaní len tí najlepší. Piloti majú nalietaných tisíce hodín vo vojenských nadzvukových lietadlách. Divákov dokážu prekvapiť nielen štandardnými akrobatickými manévrami. V talóne majú aj špeciálne, veľmi zložité kúsky, ktoré vymysleli samotní piloti a zapojených je všetkých päť lietadiel. Oblohu križujú nepochopiteľnými manévrami, často rýchlosťou vyššou než 600 km/h, v ohlušujúcom reve turbín zanechávajú kruhy dymu – jednoducho prehliadka vyrážajúca dych. S našou krajinou spája lotyšských akrobatov napríklad to, že lietajú na piatich strojoch L-39 česko-slovenskej výroby. L-39 Albatros je štandardné prúdové cvičné lietadlo. Je nástupcom úspešného typu L-29 Delfín. Lietadlo prvýkrát vzlietlo v roku 1968, sériová výroba sa začala v roku 1971. Na Slovensku ho preslávila legendárna skupina Biele albatrosy, na ktorej autogramiádu pri príležitosti ich 20. výročia sa môžu už teraz tešiť návštevníci SIAF 2011 na Sliači. Letecké podujatie roka sa bude konať 27. a 28. augusta. Kompletný letový program a ďalšie informácie nájdete na stránke siaf.sk. [youtube ZxP0Hd2JMRo 560 340]

  20. júla 2011 16:33
 • Čarodejník Lúčnice Štefan Nosáľ

  Čarodejník Lúčnice Štefan Nosáľ

  V piatok 8. júla 2011 poctil mesto Hriňová svojou návštevou jeho čestný občan prof. Štefan Nosáľ. Na pôde mestského úradu ho privítal zástupca primátora p. Miloš Brašeň a prednosta MsÚ Mgr. Marián Ďurica. Pán profesor venoval mestu knihu Drahoslava Machalu „ČARODEJNÍK LÚČNICE ŠTEFAN NOSÁĽ“. Počas príjemného stretnutia dokonca zahral na fujare. Neskôr si v priestoroch MsKS prezrel výstavu Zbierka Anny Halajovej-Kmeťovej Dedičstvo matky, pričom sa autorke výstavy podpísal do kroniky. Pán profesor, ďakujeme za návštevu a tešíme sa do videnia!  

  20. júla 2011 16:31
 • Rozhovor

 • Stella Sáňková: Star...

  V Detve rastie obrovský šachový talent. Je ním len 16-ročná Stella Sáňková. Ako si sa dostala ku šachu? V škole na hodine matematiky nám šach predstavil pán učitel Lászlo a kedže už som trochu vedela tahať figúrkami, tak som sa prihlásila na šachový krúžok. Aké najväčšie úspechy si v šachu dosiahla? V roku 2015 som sa prvýkrát stala majsterka Slovenska do 14 rokov, v roku 2016 majsterka Európskej únie do 14 rokov a 2016 majsterka Európy amatérov v kategórii ženy a teraz v roku 2018 majsterka Slovenska v kategórii do 16 rokov a zároveň majsterka junioriek (do 20 rokov). Čo Ťa najviac na šachu fascinuje? Tak je to hra, ktorá je spojená s logickým a strategickým myslením, kde je veľmi veľa možností, ale len ja rozhodujem, ako si chcem postaviť figúrky a aké plány alebo myšlienky zvolím. Páči sa mi hlavne to, že môžem využívať svoju vlastnú kreativitu a fantáziu a mám možnosť sa s tými figúrkami hrať a tvoriť čo sa mne páči. Máš aj nejakú osvedčenú taktiku (napr. otvorenie hry) alebo je to vždy individuálne podľa každej novej hry a súpera? Keď som začínala, pozerala som si rôzne otvorenia a snažila sa prísť na to, ktoré mne najviac vyhovuje. Potom mi pár z nich padlo do oka a venujem sa priotne práve týmto, ale samozrejme na každého súpera sa pripravujem a niekedy zvolím úplne iné otvorenie, aby som ho zmiatla v prípade, že sa pripravoval. /*banner*/ Podcenia Ťa niekedy ako mladú slečnu starčí hráči? Predtým keď o mne nevedeli, tak ma pravidelne podceňovali a mohla som to využívať vo svoj prospech. Potom, keď som sa zlepšila a začala dosahovať úspechy, tak o mne všetci vedeli, a teraz sa ma naopak starší boja.  Aké sú Tvoje ciele v šachu ako športovej disciplíne? Mojim cieľom je získať aspoň najvyšší šachový ženský titul (WGM) a byť medzi najlepšími ženami na Slovensku a reprezentovať Slovensko na všetkých tímových súťažiach, plus olympiáda. A keď budem väčšia, chcem hrávať nejaké súťaže aj v zahraničí. Aké máš iné záľuby a záujmy okrem šachu? Mám rada matematiku, informatiku a do budúcna sa chcem uberať týmto smerom. Čo sa týka športu, rada hrám basketbal a pingpong. Rozhovor spracoval: PhDr. Jozef Pavlov.  

 • Podpoľanci navštevuj...

  S majiteľkou cestovnej kancelárie Art Tour Janou Kmeťovou sme sa pred nadchádzajúcou letnou sezónou rozprávali o tom, kam chodia radi oddychovať našinci spod Poľany. Kde sa nachádza Vaša cestovná kancelária a aké služby poskytuje? Cestovná agentúra ArtTour sa na nachádza v centre Detvy na ul. M.R. Stefanika 61 v Detve. CA ponúka zájazdy do celého sveta, výnimkou nie sú ani slovenské dovolenky, samozrejmosťou je predaj leteniek,  ubytovania a cestovného poistenia, pre náročných aj “dovolenka na mieru.” Kedy začína dovolenková sezóna? Letná sezóna už beží. Klienti, ktorí chcelí získať najlepšie zľavy zakupovali letné dovolenky už v decembri, januári ... Oficiálne Leto 2018 je už v plnom prúde. Dokedy teda táto sezóna trvá? Ak bude leto výdatné ako minulý rok, letné dovolenky sa budú predávať až do septembra, samozrejme prázdninové mesiace budú najnáročnejšie. Ktoré krajiny sú pre Podpoľancov najpríťažlivejšie? Z pohľadu financií je pre Podpoľancov zaujímavý Egypt a Turecko, lákajú aj destinácie ako sú Grécko, Cyprus, Španielsko ... Sú tu však aj patrioti, ktorí sú verní Slovensku, prírode a aktívnej dovolenke. /*banner*/ Kde volia v domácich podmienkach dovolenky? Jednoznačne Vysoké Tatry, samozrejme Nízke Tatry, v období prázdnin kúpeľné mestá s možnosťou poznávania histórie a kultúry v nich. Sú v móde aj destinácie, kde ľudia hľadajú na rozdiel od tepla zimu? (napr. Škandinávia) Samozrejme, vo svetovom rebríčku je na prvých priečkach, je lákadlom avšak sú cenovo náročnejšie, takže v našom okolí po nej aktívny dopyt nie je. Ako vyzerá záujem o výlety do známych európskych miest?  Dá sa povedať, že poznávacie zájazdy do európskych metropol sú stále zaujímavé ako pre mladých ľudí, tak aj pre staršie generácie. Jarné a jesenné obdobie je dokonalé pre formát takýchto výletov - eurovíkendov. Často sú dopytované ako darček. Ako treba postupovať priamo pri výbere dovolenky?  Agentúra je otvorená denne, takže priamo v kancelárii. Ak však klienti nestíhajú, komunikujem prostredníctvom mailu, kde podľa požiadaviek vypracujem ponuku a zasielam priamo klientovi. Oslovujú ma však aj telefonicky alebo prostredníctvom messengeru, keďže je doba sociálnych sietí. Koľko môže stáť 4-člennú rodinu v priemere dovolenka? Plus, na koľko dní zvyknú priemerne ľudia chodiť dovolenkovať? Priemerná dovolenka pre 4-člennú rodinu All inclusive na týždňový turnus môže vyjsť od 1500 - 2000 eur, podľa štandardu hotela, destinácie a samozrejme veku detí. Z tohto dôvodu si rodiny s deťmi rezervujú dovolenky v skorších mesiacoch. Najčastejsie sa predávaju jedno týždňové dovolenky, ale sú klienti, ktorí si doprajú aj dlhšie turnusy. Rozhovor spracoval: PhDr. Jozef Pavlov Foto: Art Tour Detva

 • Róbert Malatinec: Ka...

  S tretím najproduktívnejším hráčom Joxerov Róbertom Malatincom sme sa porozprávali okrem účinkovania detvianskych florbalistov v 1. lige aj o jeho športovej kariére. Od koľkých rokov sa venujte športu? Kto Vás k nemu priviedol? ,,Športu, resp. hokeju sa venujem od malička. Už si to poriadne ani nepamätám, ale asi v štvrtej triede som začal chodievať do prípravky. K hokeju ma viedli samozrejme moji rodičia. Môj ocino bol tak isto hokejovým brankárom a momentálne ešte stále chodieva hrávať."  Ktorý športovec je pre Vás vzorom a prečo? ,,Konkrétny vzor nemám, snažím sa zobrať si niečo dobre od každého športovca. Pre mňa je vzorom každý športovec, ktorý chce svojimi výkonmi, úspechom a osobnosťou motivovať iných ľudí. Hlavne ten môj vzor musí robiť šport úprimne a nie len pre osobné úspechy." Povedali by ste nám niečo o vašej kariére hokejovú brankára? Ako dlho ste sa hokeju venovali? ,,Tak ako som spomínal, hokeju sa venujem od malička a to už v prípravke som stál v bráne. Začínal som v prípravke tu v Detve, kde som postupom času začal chodiť aj do hokejových tried. Asi v ôsmom ročníku som išiel do Čiech, kde som chytal za Jindřichuv Hradec v doraste. Keď som sa vrátil z Čiech išiel som do Zvolena. Tam som hral dorasteneckú extraligu. Po doraste som išiel na sezónu do Martina, kde som získal prvý krát skúsenosti s mužskou extraligou. Po Martine som sa vrátil naspäť do Zvolena do extraligy juniorov, kde sa nám podarilo skončiť na treťom bronzovom mieste. Po Zvolene som sa vrátil do prvej ligy mužov v Detve, kde som už toľko šancí nedostal a preto som hosťoval v Lučenci a neskôr v Rimavskej Sobote, kde som odchytal druhú ligu mužov. Takže hokeju som sa aktívne venoval nejakých 13 rokov." Kedy a za akých okolností ste sa stali súčasťou detvianskych Joxerov? ,,Potom ako som skončil s hokejom ma zavolali chalani na 3.ZŠ, kde na začiatku chodievali hrávať ako partia kamarátov florbal. V podstate sme sa tam stretli bývalí hokejisti a chalani, ktorých to bavilo. V tej dobe sme ani nevedeli, že by sme niekedy vyskúšali hrávať ligový florbal." Práve skončenú florbalovú sezónu ste začali domácim víťazstvom nad FBC Red Wings Košice. Očakávali ste pred zápasom, že sa mužstvu podarí streliť 11 gólov? ,,Bol to prvý zápas, takže očakávania tam neboli žiadne, skôr si myslím že sme po príprave už boli motivovaní hrať zápas, v ktorom už o niečo ide, kde to všetko môžeme zúročiť, čo sme aj dokázali. Väčšinou sú prvé zápasy o tom, aby sa mužstvo chytilo a dostalo do hernej pohody. Myslím si, že nám to vyšlo, preto aj na konci základnej časti to tak vypadalo."  Zápas 3. kola sa niesol duchu derby, pretože pod Poľanu pricestoval ŠK 1. FBC Zvolen, ktorý po dvoch tretinách viedol rozdielom dvoch gólov, ale vďaka piatim gólom v tretej tretine ste zápas doviedli do úspešného konca. V ktorom okamihu sa podľa vás zápas lámal? ,,Zápas sa určite lámal v tretej tretine. Prvý gól padol asi v piatej minúte a postupne sme skóre doťahovali a nenechali súperovi nám prekaziť hernú prevahu. To znamená, že po prvom, druhom, treťom... strelenom góle sme stále pokračovali a nepoľavili v prevahe nad súperom. V šatni sme si niečo povedali a vyšlo to . Myslím si, že práve takéto vypäté zápasy a úspešné zápasy nás dokážu najviac posunúť a dodať potrebnú istotu." /*banner*/ V rámci 11. kola ste prehrali v Trnave 6:3, no zápas bol nakoniec skontumovaný vo Váš prospech. Čo kontumáciu spôsobilo ? ,,S Trnavou sú to vždy vyrovnané zápasy. Trnava mala skontumovaných viac zápasov základnej časti, pretože sa ukázalo, že nevedomosťou pravidiel nastúpili hráči z ich B – tímu, ktorí hrať nemohli." Základnú časť ste ukončili na treťom mieste. Vládla v klube s umiestením spokojnosť ? ,,Áno, po základnej časti sme boli veľmi spokojní. Náš cieľ bol postup do play-off, ktorý sa nám podaril ešte výraznejšie naplniť, keďže sme skončili na tretej priečke." Za štvrťfinálového súpera ste si zvolili FBK Púchov. Prečo práve toto mužstvo? ,,Vždy je ťažké si vybrať súpera do playoff . Po dohode a po odohratých zápasov proti Púchovu sme sa rozhodli, že Puchov je pre nás na úvod najvhodnejší súper." Vašu sériu musel rozhodnúť až piaty finálový zápas, v ktorom bol úspešnejší Váš súper. Čo podľa Vás sériu rozhodlo? ,,V tejto sérii bol skoro každý zápas vyrovnaný. Môj názor je, že v prvom kole sme mali doma vyhrať aj druhý zápas, ktorý nám o chlp unikol našou chvíľkovou nepozornosťou. Potom to bolo už len o šťastí a dodŕžiavaní taktiky, ale myslím si, že sa nemáme za čo hanbiť. Spravili sme všetko preto, aby sme boli úspešnejší, ale súper mal viac šťastia." Aké ciele ste mali stanovené pred sezónou? Keby ste mali možnosť zvolili by ste si s odstupom času do štvrťfinále iného súpera? ,,Naším cieľom bol v prvom rade postup medzi najlepších osem mužstiev, čo sa nám aj nakoniec podarilo, tak ako som už spomínal. Výrazne sme omladili mužstvo, čo nám prinesie určite ovocie do budúcna, ktorí to už potvrdili aj tuto sezónu. Myslím si, že nie, bol by to znovu Púchov." Venujete sa okrem florbalu aj iným športom? ,,Samozrejme. Okrem florbalu momentálne najintenzívnejšie je to beh a cyklistika. Pravidelne cvičím už dlhší čas, venoval som sa aj naturálnej kulturistike, ktorá mi priniesla pár úspechov. Mám rád výzvy, preto skúšam rôzne športy, aby som bol komplexnejší. Každý šport je v niečom zaujímavý." Ako bývalý hokejový brankár máte svojho favorita v boji o Stanley Cup ? Kto je ním ? ,,Možno Vás sklamem, ale nejako do detailov nesledujem NHL, KHL a ani našu extraligu." Rozhovor spracoval: Mgr. Milan Belko    

 • Región

 • Spoločnosť ZF hľadá ...

  V roku 2019 spoločnosť ZF otvorí v novom priemyselnom parku svoj závod. Dôležitou informáciou je však to, že už dnes hľadá pre nový závod zamestnancov. Aj z tohto dôvodu otvorila nemecká spoločnosť v Detve svoju náborovú kanceláriu. ,,Náborová kancelária ZF Slovakia, a. s. pre nový závod v Detve sa nachádza v Kultúrnom dome A. Sládkoviča na prvom poschodí. Záujemcom o zamestnanie je prístupná v pondelok a v stredu od 07:30 do 16:30 a v utorok od 7:30 do 15:00 (obedová prestávka 11:30 – 12:00). Mimo stránkových hodín môžu uchádzači svoje žiadosti vložiť do poštovej schránky, ktorú nájdu na prízemí pri vchode do budovy.“ Po príchode do náborovej kancelárie sa uchádzačom venuje asistentka. Pomáha s výberom vhodnej pracovnej pozície a vyplnením žiadosti o zamestnanie. ,,Záujemcom odpovie na otázky a podá im informácie o spoločnosti, podmienkach prijatia a benefitoch, ktoré spoločnosť ponúka.“ Uchádzači si môžu so sebou priniesť vlastné životopisy, ale nie je to podmienkou. V náborovej kancelárii sú pripravené formuláre žiadostí o zamestnanie, ktoré stačí vyplniť na mieste. Ďalší postup je nasledovný: ,,Po prijatí a zaevidovaní žiadosti o zamestnanie budú uchádzači, ktorí spĺňajú inzerované požiadavky, telefonicky kontaktovaní personálnym oddelením a pozvaní na prijímací pohovor. Prijímacie pohovory pre THP pozície sa konajú v Leviciach. Pohovory pre operátorov (výroby, logistiky) uskutočňujeme v náborovej kancelárii v Detve. Ide o skupinové pohovory. Na začiatku uchádzači dostanú informácie o spoločnosti, podmienkach a benefitoch. Prvá časť pohovoru pozostáva z vyplnenia krátkeho  testu. Po jeho vyhodnotení prebehne individuálny pohovor s majstrom výroby a personalistkou. Tí, ktorí úspešne absolvujú prijímací pohovor, budú prijatí do zamestnania. Do spustenia výroby  v závode ZF v Detve sa budú novoprijatí zamestnanci zaúčať v závode v Leviciach - prví zamestnanci už nastúpili. Počas tohto obdobia majú zamestnanci zabezpečené a plne hradené ubytovanie v samostatných izbách v hoteli situovanom blízko autobusovej a vlakovej stanice. Skupiny, ktorým to nevyhovuje, môžu dochádzať do práce denne a spoločnosť im zabezpečí dopravu služobným autom.“ /*banner*/ O zamestnanie sa môže uchádzať každý, kto má chuť a ochotu pracovať a spĺňa aspoň časť z požadovaných kritérií. Vzhľadom na to, že ZF otvára nový závod, je škála voľných pozícií široká. Viacero pozícií je vhodných aj pre absolventov. Prax vo výrobnej spoločnosti a vzdelanie technického zamerania sú veľkou výhodou. Pri THP pracovníkoch je dôležitá znalosť anglického, prípadne nemeckého jazyka, ktorá sa na pohovoroch overuje. ZF momentálne obsadzuje viacero pozícií. Ide napr. o majstra výroby, vedúceho skladu logistiky, prevádzkového zámočníka, mechanika elektronických zariadení, operátora logistiky, operátora výroby, technika kvality, technika obrábania, technika strojov a zariadení. Všetky aktuálne obsadzované pracovné pozície  bližšie informácie nájdete na portáli www.profesia.sk: https://www.profesia.sk/praca/zf/C6856?page_num=1007 Do konca roka 2018 spoločnosť ZF plánuje prijať do zamestnania približne 100 zamestnancov. ,,V nasledujúcom roku očakávame prijatie ďalších desiatok zamestnancov. Mzda je tvorená z troch zložiek a jej výška závisí od konkrétnej pracovnej pozície. Prvou zložkou mzdy je hodinová / mesačná mzda. Závidí od tarifnej triedy, ktorá je zamestnancovi priznaná. Druhou  zložkou je dochádzkový bonus a treťou prémie. U operátorov výška prémií  závisí od ich výkonu, spravidla však predstavuje 25 % z tarifnej mzdy a dochádzkového bonusu. Zaujímavým benefitom je flexikonto. Ide o možnosť kumulovania a priebežného čerpania  nadčasov do výšky 50 h. Nad tento rozsah sú zamestnancovi automaticky preplácané spolu s 25 % mzdovým zvýhodnením. Ďalšími benefitmi sú 13. a 14. plat, mimoriadne odmeny podľa hospodárskeho výsledku firmy, poukážky na relax a šport a ďalšie nefinančné odmeny vo forme vitamínových balíčkov, darčekov na Vianoce alebo MDŽ.    Spoločnosť organizuje každý rok v máji deň otvorených dverí, kde si zamestnanci môžu pozvať členov svojej rodiny a priateľov a ukázať im spoločnosť, v ktorej pracujú. Súčasťou tohto dňa sú zábavné atrakcie pre deti, koncert známeho slovenského / českého umelca, jedlo a pitie zadarmo a darčekové balíčky pre deti. Tohto roku sme v areáli nášho závodu privítali takmer 7 tisíc návštevníkov a dopoludnie nám svojim koncertom spestrili Lucie Bílá, Spievankovo a kúzelník, a to všetko pod moderátorskou taktovkou hercov zo seriálu Oteckovia. V decembri sa naši zamestnanci každoročne zabavia na vianočnom večierku organizovanom pre 700 zamestnancov. Tento rok bude mať pre nás špeciálnu atmosféru, pretože oslavujeme 10. výročie spoločnosti ZF v Leviciach.“ LINK - https://www.zf.com/slovakia/sk_sk/corporate/homepage_corporate/homepage_corporate.html    

 • SKATE CONTEST Kriváň...

  2. júna 2018 sa konal už 9. ročník sketeboardovej súťaže „Kriváň SKATE CONTEST“, ktorý organizovala skupina „KC CREW“ na miestnej komunikácii pri podchode nad železničnou stanicou v Kriváni. Pri daždivom počasí bola účasť 20 súťažiacich jazdcov Jazdci prišli najmä zo Zvolena, Lučenca a z okolitých dedín. Po rozjazde sa o 15:30 začalo súťažiť za daždivého počasia, ktoré sa však postupne zlepšovalo. Od začiatku nebol jasný favorit a preto všetci prítomní pozerali komu sa ako darí a povzbudzovali. Po kvalitnom triku odmenili jazdca aj menším potleskom. Približne po hodine sme sa dočkali víťaza game of skate : /*banner*/ 1. miesto: Jozef Filkus  z Veľkého Krtíša 2.miesto: Igor Želtvay z Trebišova 3.miesto: Filip Dostál z Krupiny Best trick najlepšie zajazdili:   1. skočka: NOLLIE BS HEEL FLIP - Tomáš Brindza z Veľkého Krtíša 2. bedňa: KICK FLIP BS 50 - Andrej Raniak z Krupiny 3. mantinel: KIC FLIP cez mantinel - Andrej Raniak z Krupiny Hlavným a jediným sponzorom tohoto podujatia bola obec Kriváň, ktorá venovala 80 €. Všetkým jazdcom ďakujeme za účasť a dúfame, že sa im u nás páčilo. Prajeme im veľa úspechov v skateboardingu.

 • Vstup do Polikliniky...

  Mesto Detva nechalo vybudovať nové dvojstranné schodisko, ktoré umožňuje výstup z parkoviska k hlavnému vchodu Polikliniky na ulici J. G. Tajovského. Pôvodné schodisko k Poliklinike bolo po troch desaťročiach jeho používania a po dlhoročnom vplyve počasia v nevyhovujúcom technickom stave. Vzhľadom na súčasné technické normy bolo pôvodné schodisko taktiež strmé. Nové schodisko, ako uviedli pracovníci Oddelenia správy majetku na Mestskom úrade v Detve, na rozdiel od pôvodného, je zastrešené oblúkovou strechou. /*banner*/ Strecha zamedzí tvorbe klzkých povrchov na schodisku v zimnom období. Nové nástupné plochy a podesty sú zo zámkovej dlažby, celé schodište je lemované zábradlím. Stavebné práce budú ukončené v polovici mesiaca jún. Realizoval ich víťaz verejného obstarávania, firma z Lučenca. Na fotografii sú práce pred dokončením schodiska. Text a foto: Zuzana Vrťová  

 • Šport

 • SKATE CONTEST Kriváň...

  2. júna 2018 sa konal už 9. ročník sketeboardovej súťaže „Kriváň SKATE CONTEST“, ktorý organizovala skupina „KC CREW“ na miestnej komunikácii pri podchode nad železničnou stanicou v Kriváni. Pri daždivom počasí bola účasť 20 súťažiacich jazdcov Jazdci prišli najmä zo Zvolena, Lučenca a z okolitých dedín. Po rozjazde sa o 15:30 začalo súťažiť za daždivého počasia, ktoré sa však postupne zlepšovalo. Od začiatku nebol jasný favorit a preto všetci prítomní pozerali komu sa ako darí a povzbudzovali. Po kvalitnom triku odmenili jazdca aj menším potleskom. Približne po hodine sme sa dočkali víťaza game of skate : /*banner*/ 1. miesto: Jozef Filkus  z Veľkého Krtíša 2.miesto: Igor Želtvay z Trebišova 3.miesto: Filip Dostál z Krupiny Best trick najlepšie zajazdili:   1. skočka: NOLLIE BS HEEL FLIP - Tomáš Brindza z Veľkého Krtíša 2. bedňa: KICK FLIP BS 50 - Andrej Raniak z Krupiny 3. mantinel: KIC FLIP cez mantinel - Andrej Raniak z Krupiny Hlavným a jediným sponzorom tohoto podujatia bola obec Kriváň, ktorá venovala 80 €. Všetkým jazdcom ďakujeme za účasť a dúfame, že sa im u nás páčilo. Prajeme im veľa úspechov v skateboardingu.

 • Marek Ďaloga prestúp...

  Hokejový obranca Marek Ďaloga si po ukončení svojho angažmánu v pražskej Sparte oblečie na seba dres účastníka SHL Mora IK, čím sa stal spoluhráčom Slováka Mateja Galbavého. V sezóne 2017/2018 začínal 29 – ročný Ďaloga v čínskom Kunlun Red Star, za ktorú v KHL odohral 34 zápasov. Strelil v nich jeden gól a na dva prihral. Po rozviazaní kontraktu s čínskym klubom sa upísal Sparte Praha, za ktorú stihol nastúpiť v osemnástich zápasoch. Zahral si tiež na Zimných olympijských hrách a Majstrovstvách sveta v Dánsku. /*banner*/ „Marek je jeden z najsilnejších korčuliarov, ktorých som videl.  Je stabilný, rýchly a dobrý pri spracovaní puku. Má tiež dobrú výšku a strelu. Hráč, ktorý hral veľa medzinárodných zápasov a má tiež veľa skúseností z KHL. Sme veľmi šťastní, že sme ho podpísali,“ týmito slovami opísal príchod zvolenského rodáka generálny manažér Anders Forsberg.

 • Mladí detvianski fut...

  V máji 2018 bola ukončená realizácia projektu v celkovom náklade 26 195 Eur, ktorý zahŕňal rekonštrukciu a modernizáciu troch šatní pre žiakov a dorast a hygienických zariadení na futbalovom štadióne v Detve. Mesto Detva sa  roku 2017 uchádzalo o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry, financovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom. Na realizáciu projektu rekonštrukcie troch šatní a hygienických zariadení v administratívnej budove futbalového štadióna v Detve získalo mesto dotáciu 20 000 Eur. /*banner*/ Mladí futbalisti majú v šatniach nové podlahy, nátery, elektroinštaláciu aj zariadenie. Sprchy a WC, ktoré teraz využívajú, spĺňajú priestorové aj hygienické požiadavky na tréningové zázemie mládeže.  Modernizácia priestorov, ktoré slúžili viac ako 40 rokov, a tým zlepšenie podmienok pre mladých detvianskych futbalistov je hlavným prínosom tohto projektu. Projekt bol zrealizovaný s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Text a foto: Anna Cíbiková

 • Anketa

  Navštevujete náš web z mobilu alebo tabletu?
  Áno, viac ako z PC
  Počet hlasov: 2
  Áno, ale menej ako z PC
  Počet hlasov: 2
  Nie
  Počet hlasov: 3