s DTonline.sk

Región

 • V Banskobystrickom kraji bude v piatok na cestách viac policajtov

  Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici zaevidovalo v poslednom období nepriaznivý vývoj v dopravno-bezpečnostnej situácii, ktorý poukazuje na zvýšený podiel dopravných nehôd s tragickým následkom. Ilustračné foto: minv.sk S cieľom zlepšiť dopravno-bezpečnostnú situáciu, najmä vo vzťahu k zníženiu následkov dopravných nehôd na živote a zdraví na území Banskobystrického kraja a tiež v súvislosti s očakávaním podstatného nárastu intenzity cestnej premávky v priebehu blížiaceho sa „Sviatku všetkých svätých“ bude dňa 28. októbra 2011 vykonaná celokrajská osobitná kontrola so zameraním na: • kontrolu dodržiavania ustanovených a obmedzených rýchlostí jazdy vozidiel, • kontrolu dodržiavania základných povinností vodiča, • používanie reflexných prvkov u nemotorových účastníkov cestnej premávky počas zníženej viditeľnosti, • kontrolu na odhaľovanie priestupkov v dynamike cestnej premávky, najmä v súvislosti s porušovaním zákazu predchádzania, nedania prednosti v jazde, ako aj nesprávneho spôsobu jazdy, • pátranie po osobách a veciach.  

  26. októbra 2011 20:59
 • Starší Zvolenčan sa vlámal do potravín, našli ho s prázdnou fľaškou pod regálom

  Starší Zvolenčan sa vlámal do potravín, našli ho s prázdnou fľaškou pod regálom

  Polícia vo Zvolene vyšetruje prípad krádeže. V nedeľu (23. októbra) sa krátko pred polnocou vlámal do prevádzky predajne potravín 65-ročný Zvolenčan. Muž rozbil sklenenú výplň zadných vchodových dverí a cez otvor sa dostal do predajne. V priestoroch predajne zobral z regálu fľašu alkoholu, ktorú si na mieste otvoril. Priamo pri čine bol v priestoroch skladu pristihnutý policajnou hliadkou. 65-ročný muž už bol obvinený z prečinu krádeže. Svojím konaním spôsobil pre spoločnosť z Krupiny škodu krádežou takmer päť eur. Poškodením vchodových dverí však spôsobil škodu až vo výške 200 eur. Za uvedený skutok hrozí obvinenému trest odňatia slobody až na dva roky. Policajti muža umiestnili do policajnej cely a po zhromaždení všetkých potrebných materiálov bude ešte počas dnešného dňa zo strany polície na prokuratúru podaný návrh na podanie obžaloby. Obvinený už bol v minulosti za majetkovú trestnú činnosť stíhaný.

  25. októbra 2011 12:30
 • Vlastníkom pozemkov budúcej R2 prídu návrhy zmlúv

  Vlastníkom pozemkov budúcej R2 prídu návrhy zmlúv

  Stavebné práce na R2 Zvolen východ – Pstruša a R2 Pstruša – Kriváň začnú koncom roka 2012. Národná diaľničná spoločnosť, ktorá je investorom týchto ciest, zašle v najbližšom období vlastníkom zaberaných pozemkov návrhy zmlúv o budúcich zmluvách. Trasa verejnoprospešných líniových stavieb je navrhovaná v okrese Zvolen cez katastrálne územie obce Zvolenská Slatina a v okrese Detva cez územia obcí Vígľaš, Stožok, Detva a Kriváň. V súčasnosti sú už na obidve stavby vypracované geometrické plány a odoslané na príslušné správy katastra za účelom zápisu predkupného práva štátu na výmery zaberané týmito stavbami. V dohľadnej dobe môže prísť vlastníkom dotknutých parciel oznámenie z príslušnej správy katastra o zápise predkupného práva štátu, ktoré vzniká zo zákona dňom právoplatnosti územného rozhodnutia na žiadosť právnickej osoby zriadenej štátom. Predkupné právo štátu spočíva v tom, že vlastníkovi sa cestou dotknutá parcela na príslušnom liste vlastníctva zníži o záber novovytvorenej parcely podľa geometrických plánov, pričom vlastníctvo zostáva nezmenené. Týmto spôsobom vzniknú na liste vlastníctva z jednej parcely dve, ktorých súčet výmer predstavuje výmeru pôvodnej parcely pred jej rozdelením. Majetkovoprávna príprava území pre vydanie stavebného povolenia obidvoch stavieb by mala prebiehať od novembra 2011 do mája 2012. V tomto období budú vlastníkom zaberaných pozemkov zasielané návrhy zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách, resp. kúpne a nájomné zmluvy.

  23. októbra 2011 13:06
 • Banskobystrická nemocnica prechádza najväčšou rekonštrukciou od postavenia

  Banskobystrická nemocnica prechádza najväčšou rekonštrukciou od postavenia

  Rekonštrukcia operačných sál a urgentného príjmu Rooseveltovej nemocnice je spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. V týchto dňoch odštartovala v krajskej spádovej nemocnice v Banskej Bystrici rekonštrukcia o rozmeroch, akú si zatiaľ táto budova, ktorej výstavba bola započatá v roku 1968 a odovzdaná postupne v rokoch 1981 až 1982, nepamätá. Rekonštrukčné práce sa týkajú bloku A a teda konkrétne operačných sál a nového urgentu, ako aj dodávky a montáže nových zdravotníckych technológií vrátane IT zariadení. Celková hodnota rekonštrukcie dosiahne takmer 26,5 milióna eur. Z dvoch prijatých ponúk vo verejnom obstarávaní zvíťazila spoločnosť VÁHOSTAV-SK, a.s., ktorá má aj za pomoci subdodávateľov dokončiť rekonštrukciu za približne dva roky. Počas rekonštrukcie nebude obmedzená prevádzka nemocnice, keďže operačné sály prejdú na dvojsmenný režim. Po skončení rekonštrukcie bude mať nemocnica k dispozícii 16 operačných sál a 17  nových operačných stolov. “Po rekonštrukcii dosiahnu upravené priestory štandard vyspelých európskych krajín. Zefektívni sa logistika operačného procesu a zvýši sa komfort operovaného pacienta,” povedala pre médiá hovorkyňa FNsP F.D.Roosvelta Ružena Maťašeje. S rekonštrukciou súvisí aj zmena pre pacientov nemocnice, keď sa na urgentný príjem dostanú hlavným vchodom do monoblokov, pôvodný vstup na urgent je uzavretý.

  22. októbra 2011 15:50
 • FOTO: Na scénu prišla jeseň

  FOTO: Na scénu prišla jeseň

  Jeseň farebná, jeseň melancholická, jeseň ako stvorená na potulky prírodou. Náš fotograf Tomáš Belko zachytil toto ročné obdobie v Detve v jeho plnej kráse...

  20. októbra 2011 15:18
 • V Hriňovej sa stretnú europoslanci aj umelci

  V Hriňovej sa stretnú europoslanci aj umelci

  Mesto Hriňová pripravuje v piatok (21. októbra) slávnostnú akadémiu v kinosále kultúrneho domu spojenú s udeľovaním Cien primátora mesta dvanástim osobnostiam kultúrneho a spoločenského života. Medzi ocenenými sa môžete tešiť na Lukáša Latináka ml. a Jozefa Gertliho "Danglára". Z pozvaných hostí účasť potvrdil predseda BBSK a poslanec európskeho parlamentu Vladimír Maňka, poslanec európskeho parlamentu za ČR Jaromír Kohlíček, poslanci NR SR Jozef Mikuš a Ján Golian. Chýbať nebudú prednostovia obvodných úradov a viacero starostov a primátorov nášho regiónu. Počas slávnostného večera sa predstavia domáce umelecké telesá. Najväčším ťahákom má byť spomienka na Variácie Matúša Báťku a priateľov. Po programe sa uskutoční recepcia. V priebehu celého roka 2011 sa všetky kultúrne a spoločenské podujatia niesli v znamení 120. výročia vzniku Hriňovej. Krátko z histórie mesta: Od roku 1638, kedy sa z očovského a slatinského chotára vyčlenila samostatná obec Detva, začalo sa postupne osídľovať aj územie dnešnej Hriňovej. Najintenzívnejšie osídľovanie v oblasti Hriňovej sa začalo koncentrovať najmä od začiatku 19. storočia, čo súviselo s nárastom počtu roľníckeho obyvateľstva, ale aj s rozvojom sklárstva v tomto regióne. Uhorské ministerstvo vnútra povolilo 21. októbra 1890 osamostatnenie sa Hriňovej od Detvy. Obec sa vytvorila v politickom okrese ,,Veľkoslatinskom". Municipiálny výbor Zvolenskej župy schválil zriaďujúci štatút dňa 5. septembra 1891 pod číslom 322/1891. Od tohto dátumu existuje Hriňová ako samostatná obec. Okrem vlastnej osady Hriňová (Herencsvölgy) boli do novej obce začlenené mnohé okolité osady a lazy: Krivec I. a II., Slanec, Mangútovo, Štoliansko, Gondova jama, Biele Vody, Vrch Slatina, Magura, Snohy a Vrchdobroč. V čase vzniku mala Hriňová viac ako 6 000 obyvateľov, dnes je toto číslo len o čosi vyššie, presne 7752 obyvateľov. V galérii si môžete pozrieť, ako vyzerala Hriňová pred desiatkami rokov.

  19. októbra 2011 16:00
 • Sv. Cyril obíde detviansky dekanát

  Sv. Cyril obíde detviansky dekanát

  Relikvia putuje od 13. októbra (štvrtok) až do 17. októbra (pondelok) v dekanáte Detva. Presný rozpis svätých omší (na Látkach, v Detvianskej Hute, Hriňovej, na Kriváni, v Detve) na nasledujúce dni nájdete na priloženom plagáte.

  17. októbra 2011 14:09
 • Byty sa v Detve stavajú aj naďalej

  Byty sa v Detve stavajú aj naďalej

  Štatistický úrad Slovenskej republiky priniesol informácie, týkajúce sa výstavby bytov v kraji. Za prvých šesť mesiacov tohto roka ich v Detve pribudlo v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku viac. Podľa údajov Štatistického úradu SR sa za prvý polrok 2011 v okrese Detva dokončilo 55 bytov. Oproti rovnakému obdobiu roka 2010 sa zvýšil počet dokončených bytov o 12 jednotiek. Medzi dokončenými bytmi prevládali dvojizbové byty, ktoré tvorili 38,2 %, trojizbové 27,3 %, jednoizbové byty a garsónky tvorili 14,5 %, štvorizbové byty 12,7 % a päť a viac izbové 7,3 %. Priemerná úžitková plocha jedného bytu dosiahla 90 m2 a priemerná obytná plocha 54,8 m2. Z hľadiska vlastníckych vzťahov prevažovali dokončené byty vo vlastníctve územnej samosprávy (71 % bytov). V súkromnom sektore, konkrétne v súkromnom tuzemskom vlastníctve bolo dokončených 27 % a vo vlastníctve združení, politických strán a cirkví 1,8 %. V sledovanom období sa v okrese začalo stavať ďalších 25 bytov. Medziročne sa tak zvýšil počet začatých bytov o 6 a v okrese je k 30. júnu 2011 rozostavaných spolu 158 bytov. V porovnaní s rokom 2010 klesol počet rozostavaných bytov o 30 jednotiek. V Banskobystrickom kraji sa za prvý polrok 2011 dokončilo spolu 326 bytov. Oproti rovnakému obdobiu roka 2010 sa znížil počet dokončených bytov o 108, t.j. o 24,9 %. Okrem Detvy pribúdali nové byty aj v ostatných častiach kraja, hlavne v Banskej Bystrici (143 bytov), Lučenci (24 bytov), Žiari nad Hronom (24 bytov) či vo Zvolene (22 bytov). V ostatných okresoch kraja bol počet dokončených bytov nižší.

  16. októbra 2011 10:46
 • Hriňová sa investične rozbehla

  Hriňová sa investične rozbehla

  Mesto Hriňová mení svoju tvár. Prostredníctvom získaných grantov i vlastných financií stavia, obnovuje a opravuje. Spolu s primátorom Stanislavom Horníkom sme sa bližšie pozreli na jednotlivé investičné akcie. Nové byty na starom sídlisku Horúcou novinkou je, že v Hriňovej by mal vyrásť nový bytový dom. Ponúkne 27 bytov s priemernou rozlohou do 60 m2, ktoré by mali byť prednostne prideľované mladým rodinám s deťmi a tie na prízemí zase zdravotne postihnutým občanom. „V meste je značný dopyt nielen po nájomných bytoch, ale aj po novom bývaní všeobecne. Od 90. rokov minulého storočia sa totiž u nás žiadne nestavali. Signálom k tomuto kroku bol aj úbytok obyvateľov mesta, veď za posledných päť rokov klesol ich počet takmer o 500,“ vysvetľuje Horník. Bytový dom nájde svoje miesto na sídlisku Bystrô, v lokalite pri základnej škole a mal by prispieť k oživeniu tejto mestskej časti. V súčasnosti je pred odovzdaním projekt pre stavebné povolenie. Zámerom samosprávy je získať dotáciu a zvýhodnený úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Rekonštrukcia základnej umeleckej školy Zateplenie fasády a oprava zatekajúcej strechy sa realizuje prostredníctvom prostriedkov pridelených z rezervy predsedníčky vlády Ivety Radičovej. Mesto však poskytlo spoluúčasť vo výške 50% z nákladov projektu. „Po procese verejného obstarávania, ktorý ušetril časť plánovaných nákladov, zostanú prostriedky aj na odstránenie havarijného stavu na prestrešení ZUŠ,“ hovorí primátor. Stav školy a vysoké náklady na vykurovanie si rekonštrukciu vyžadovali už dlhý čas. Predpokladané odovzdanie diela je do konca októbra. Výstavba beachvolleyballového ihriska V týchto dňoch finišuje aj práca na novom ihrisku v areáli Základnej školy na Školskej ulici v Hriňovej. Mestu okrem techniky pomohli dobrovoľníci zo sveta, o ktorých ste sa už na našej stránke mohli dočítať. „Potrebujeme ešte osadiť vyradené železničné podvaly po obvode športoviska,“ dopĺňa Horník. Ihrisko budú môcť využívať tak žiaci ako i široká verejnosť. Rekonštrukcia miestnych komunikácií na Zánemeckej, Riečke a Priehaline Mesto sa pustilo aj do opravy ciest na hriňovských lazoch. Hradilo ho v plnom rozsahu z vlastných zdrojov, čo predstavuje sumu okolo 138 tisíc eur. Napríklad na Riečke sa domáci môžu tešiť z nového, 700 metrov dlhého, uceleného úseku. „V najbližších piatich rokoch chceme do ciest investovať systematicky. Harmonogram výstavby, rekonštrukcie, modernizácie, údržby a opráv MK na roky 2012 – 2014 počíta so sedemdesiatimi rôznymi miestnymi komunikáciami s priemernou ročnou potrebou viac ako 210 tisíc eur,“ hovorí primátor. Monitorovací kamerový systém Ako sme vás už informovali, mesto v marci tohto roka získalo nenávratný finančný príspevok na výdavky projektu prevencie kriminality vo výške 10 tisíc eur. Na vytipovaných miestach chce umiestniť aspoň šesť kamier, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť občanov, eliminovať škody na majetku a znížiť kriminalitu detí a mládeže. „Na mestskom úrade momentálne testujeme dva druhy kamier rozličných parametrov a s rozdielnym rozlíšením, ktoré by mali byť už v najbližších týždňoch namontované do kritických lokalít,“ vysvetľuje primátor. Dôležitá je najmä ich kvalita. Systém má totiž prispieť k väčšej objasnenosti priestupkov a trestných činov. Výstavba turistického informačného centra Bývalé mestské toalety sa nám pred očami menia na modernú budovu pre návštevníkov Podpoľania. Pôvodne mala byť súčasťou rekonštrukcie centrálnej mestskej zóny, teda výstavby námestia. Avšak v zmysle výzvy Regionálneho operačného programu na revitalizáciu sídiel bola neoprávneným výdavkom. Peniaze na výstavbu sa nakoniec podarilo získať z projektu Leader. Tieto prostriedky môžu podpolianske obce a mestá čerpať vďaka činnosti MAS Podpoľanie.  „Z celkovej ceny diela mesto poskytlo spoluúčasť v takmer 50% výške.  Podľa harmonogramu by malo byť informačné centrum hotové do apríla budúceho roka,“ spresňuje Horník. Zateplenie fasády materskej školy Samospráva nezabúda ani na tých najmenších. V čase prázdnin sa z mimoriadne navýšených prostriedkov vymenili okná a zateplila energeticky najnáročnejšia fasáda Materskej školy Janka Kráľa. Tá v týchto dňoch dostala nový vzhľad. Čo dodať? Všetky tieto investície iba dokazujú, že z Hriňovej sa stáva moderné mesto, ktoré si chce svojich obyvateľov udržať. Ponúknuť im kvalitnejšie služby a ešte lepší priestor na život. Len tak ďalej...

  13. októbra 2011 22:23
 • FOTO: Premeny Detvy

  FOTO: Premeny Detvy

  Prúd času je neúprosný. Poznamená všetko... Prinášame vám preto na ukážku štyri fotografie, ktoré načrtnú pôsobenie času na vybrané lokality v Detve. Prvá fotografia zachytáva oblasť dnešných Novosadov, Bernolákovu ulicu a časť záhradníckej osady. Aké rozdiely teda po desiatich rokoch môžeme vidieť? Na prvý pohľad určite farebnosť, v porovnaní s „komunistickou šedou“. Niektorých však dnešné „lentilkové“ farebné variácie iba iritujú. Ďalšie dva zásadné rozdiely sú, že pribudli Dolinky a Námestie mieru, takisto sa rozšírila záhradnícka oblasť. Druhá fotografia zobrazuje najznámejšiu obchodnú časť v Detve – BAUMS a okolie. V týchto dňoch síce prebieha rekonštrukcia parkoviska, zásadné zmeny za posledné roky sú však viditeľné tiež. Vyrástla zeleň, budova obchodného domu a panelák za ním sú po rekonštrukcii a zateplení. Vývoj poznačil aj osobné automobily, je ich viac a majú nový dizajn. Bývalý kultúrny stánok ROH sa podľa tretej snímky veľmi nezmenil. V blízkej budúcnosti ho však čaká rekonštrukcia, po ktorej konečne vystúpi z tieňov svojej minulosti. Najväčší časový rozdiel má medzi sebou štvrtá dvojica fotiek. Zachytávajú „starú“ Detvu a dominantou oboch je rímsko-katolícky kostol. Na počudovanie, zmien nie je až tak veľa. Na zábere očividne vidieť len rozšírenú urbanizáciu v podobe rodinných domov a nových ulíc. Toto je len pár ukážok staronovej tváre Detvy. Uvidíme, čím nás prekvapí v ďalších rokoch...

  12. októbra 2011 21:53
 • Rozhovor

 • Gabriela Kuklišová: ...

  Jedným z najúspešnejších športových celkov v Detve je klub akrobatického rock ´n´ rollu Crazy Rock. Viac sme sa porozprávali s Gabrielou Kuklišovou, ktorá klub vedie. Kde sa začína história rock and rollu v Detve? Čo bolo impulzom pre založenie Crazy Rock-u? Klub akrobatického rock ´n´ rollu - Crazyrock vznikol v Detve v roku 2000. V tom istom roku bol aj oficiálne registrovaný do Slovenského zväzu akrobatického rock ´n´ rollu. Vo svojich začiatkoch fungoval Crazyrock ako súčasť vtedajšieho Domu kultúry Andreja Sládkoviča v Detve a spadal pod správu jeho ekonomického oddelenia. Rovnako sa členovia klubu zúčastňovali všetkých súťaží práve pod hlavičkou DK AS. Tréningy prebiehali taktiež v jeho priestoroch, avšak tieto neboli dostatočne vyhovujúce po stránke materiálneho vybavenia, preto sa tréningový proces na čas presunul do priestorov bývalého kultúrneho strediska, v starej časti mesta, Chudobinca. V roku 2004 bola založená nezisková organizácia a Crazyrock začal fungovať ako samostatný subjekt. Záujem o akrobatický rock ´n´ roll rástol a pribúdali aj noví členovia. Vzhľadom na prašné prostredie v starom kultúrnom stredisku bolo opätovne nutné hľadať viac vyhovujúce priestory pre nácvik akrobatických prvkov, ako aj celých choreografií.  Istý čas preto využíval Crazyrock priestory športovej haly, kde bol veľkou výhodou vysoký strop, čo tanečníkom vyhovovalo najmä pri nácviku jednotlivých akrobatických tarov. V roku 2007 presunul klub svoje pôsobisko na Základnú školu  J.J.Thurzu, kde funguje až doteraz.  Počas svojej osemnásť ročnej existencie dosiahol klub nejeden výrazný úspech a jeho členovia sa zaradili medzi Slovenskú ale aj medzinárodnú špičku. Má tento tanec/šport nejakú strešnú organizáciu na Slovensku? Tento šport spadá pod hlavičku Slovenského zväzu tanečného športu a medzinárodnú svetovú federáciu akrobatického rock and rollu. Patríme medzi športy, ktoré sú zaradené do listiny čakateľov na vstup medzi olympijské športy. Každoročne sú organizované svetové hry, podobné olympiáde. Svetová federácia vynakladá obrovské úsilie a  robí všetky kroky , aby sme sa v dohľadnej dobe zaradili medzi olympijské športy. Aké najväčšie úspechy ste v histórii Vášho klubu dosiahli? Jednoznačne sú to dvakrát 2. miesto na majstrovstvách sveta v juniorských formáciách, 3. miesto na majstrovstvách Európy v tej istej kategórií. Ďalej je to 2.  miesto na svetovom pohári v juniorskej  kategórií  a 6 miesto v B- kategórií , ktoré si vytancoval Miroslav Lalík s Patríciou Vizinovou a dospelej kategórií s Luckou Ivaničovou. Ďalej sú to semifinálové účasti na svetových pohároch a rad titulov Majstrov Slovenska v rôznych kategóriách. Pre Detvu je rock ´n´ roll popri folklóre netradičný. Pociťujete to nejako? Každý človek je individualita a má svoj názor a to, čo ho napĺňa a baví. Ja to stále plne rešpektujem. Čo je zaujímavé ale, 80 percent našich tanečníkov má rodičov folkloristov. Pre nás je skôr limitujúca obtiažnosť nášho športu, kým folklór nemá až také nároky. Odkiaľ ako trénerka beriete neustále inšpiráciu? Ako každý šport, aj náš sa neustále vyvíja. Stále sú nejaké nové trendy, ktoré vidíme na súťažiach. Pre nácvik základných kompetencií ale samozrejme využívame základ a to je gymnastika a s každého športu si vieme niečo vybrať, napr .dynamiku , koordináciu, výbušnosť atď. /*banner*/ V akom veku je najlepšie začať s tancovaním? Samozrejme neexistuje presné číslo, veľmi to závisí od individuality dieťaťa .Mali sme štvorročného tanečníka, ktorý zvládal tréningy. Závisí to hlavne od rozvoja psychomotorických schopností každého dieťaťa. Ale osvedčili sa mi 6-7 rok, keď už dieťa nastupuje do školy a je schopné vnímať tréning. Vtedy je už citeľný progres a dieťa má pozitívnu spätnú väzbu, čo ho samozrejme motivuje do ďalších činností. Z pohľadu laického diváka ide pri tomto tanci naozaj o tvrdé trénovanie: choreografia, prevedenie, koordinácia. To musí vyžadovať dobrý kolektív detí. Je to tak? Je to tvrdý šport. Na rozdiel od iných tu musia spĺňať vyžadované kritéria naraz dvaja ľudia, ktorý tvoria pár. Váhové, osobnostné a iné danosti, ktoré sú potrebné pri tomto športe. Každý si naozaj siahne na dno svojich síl a to je moment, keď sa človek posúva vpred. Sú to ale veľmi dôležité zručnosti, ktoré určite budú potrebovať v živote. Naučia sa, že nič v živote nie je zadarmo a za všetko musia tvrdo pracovať, ale aj to, že výsledok je stále adekvátny vynaloženej námahe. Naučia sa sebareflexii, vedieť sa zaradiť medzi ostatných a zároveň vedieť odhadnúť, koľko námahy ich bude stáť dosiahnutie vytýčeného cieľa. Precestujú takmer celú Európu, čo ich naučí  postaviť sa na vlastné nohy a komunikovať s každým.  Spravidla rovnaký údel stmelí ľudí a tak tomu je aj u nás v klube. Je to super partia, stále sa veľa nasmejeme a zároveň si stále pomáhame. Starší pomáhajú a vychovávajú mladších. Po 18 rokoch činnosti už máme odchovaných mnoho vynikajúcich mladých ľudí, ktorí si našli svoje miesto v živote a sú úspešný. Napríklad Sean Kasumovič, ktorý je niekoľko násobným Majstrom sveta a Európy k kaderníckych disciplínach, jeho partnerka Majka Lórinčiková po úspešnom účinkovaní v televíznej show Bailando ostala v španielsku a ďalej tancuje a precvičuje Zumbu. Miroslav Lalík je študentom  2. ročníka fakulty telesnej výchovy a športu, kde študuje odbor akrobatický rock and roll, ktorý je jedine u nás akreditovaný v celej strednej Európe. Dúfam, že sa vráti domov a prevezme žezlo nášho klubu ďalej. Máme momentálne dosť malých detí a ukazujú sa opäť obrovské talenty, len dúfam, že vydržia a o pár rokov ich budem môcť spomenúť v takomto podobnom článku. Ďakujem za príležitosť odpovedať na vaše otázky a dúfam, že  niekoho oslovia  a privedie svoje dieťa k nejakému  športu. Rozhovor spracoval: PhDr. Jozef Pavlov  

 • Stella Sáňková: Star...

  V Detve rastie obrovský šachový talent. Je ním len 16-ročná Stella Sáňková. Ako si sa dostala ku šachu? V škole na hodine matematiky nám šach predstavil pán učitel Lászlo a kedže už som trochu vedela tahať figúrkami, tak som sa prihlásila na šachový krúžok. Aké najväčšie úspechy si v šachu dosiahla? V roku 2015 som sa prvýkrát stala majsterka Slovenska do 14 rokov, v roku 2016 majsterka Európskej únie do 14 rokov a 2016 majsterka Európy amatérov v kategórii ženy a teraz v roku 2018 majsterka Slovenska v kategórii do 16 rokov a zároveň majsterka junioriek (do 20 rokov). Čo Ťa najviac na šachu fascinuje? Tak je to hra, ktorá je spojená s logickým a strategickým myslením, kde je veľmi veľa možností, ale len ja rozhodujem, ako si chcem postaviť figúrky a aké plány alebo myšlienky zvolím. Páči sa mi hlavne to, že môžem využívať svoju vlastnú kreativitu a fantáziu a mám možnosť sa s tými figúrkami hrať a tvoriť čo sa mne páči. Máš aj nejakú osvedčenú taktiku (napr. otvorenie hry) alebo je to vždy individuálne podľa každej novej hry a súpera? Keď som začínala, pozerala som si rôzne otvorenia a snažila sa prísť na to, ktoré mne najviac vyhovuje. Potom mi pár z nich padlo do oka a venujem sa priotne práve týmto, ale samozrejme na každého súpera sa pripravujem a niekedy zvolím úplne iné otvorenie, aby som ho zmiatla v prípade, že sa pripravoval. /*banner*/ Podcenia Ťa niekedy ako mladú slečnu starčí hráči? Predtým keď o mne nevedeli, tak ma pravidelne podceňovali a mohla som to využívať vo svoj prospech. Potom, keď som sa zlepšila a začala dosahovať úspechy, tak o mne všetci vedeli, a teraz sa ma naopak starší boja.  Aké sú Tvoje ciele v šachu ako športovej disciplíne? Mojim cieľom je získať aspoň najvyšší šachový ženský titul (WGM) a byť medzi najlepšími ženami na Slovensku a reprezentovať Slovensko na všetkých tímových súťažiach, plus olympiáda. A keď budem väčšia, chcem hrávať nejaké súťaže aj v zahraničí. Aké máš iné záľuby a záujmy okrem šachu? Mám rada matematiku, informatiku a do budúcna sa chcem uberať týmto smerom. Čo sa týka športu, rada hrám basketbal a pingpong. Rozhovor spracoval: PhDr. Jozef Pavlov.  

 • Podpoľanci navštevuj...

  S majiteľkou cestovnej kancelárie Art Tour Janou Kmeťovou sme sa pred nadchádzajúcou letnou sezónou rozprávali o tom, kam chodia radi oddychovať našinci spod Poľany. Kde sa nachádza Vaša cestovná kancelária a aké služby poskytuje? Cestovná agentúra ArtTour sa na nachádza v centre Detvy na ul. M.R. Stefanika 61 v Detve. CA ponúka zájazdy do celého sveta, výnimkou nie sú ani slovenské dovolenky, samozrejmosťou je predaj leteniek,  ubytovania a cestovného poistenia, pre náročných aj “dovolenka na mieru.” Kedy začína dovolenková sezóna? Letná sezóna už beží. Klienti, ktorí chcelí získať najlepšie zľavy zakupovali letné dovolenky už v decembri, januári ... Oficiálne Leto 2018 je už v plnom prúde. Dokedy teda táto sezóna trvá? Ak bude leto výdatné ako minulý rok, letné dovolenky sa budú predávať až do septembra, samozrejme prázdninové mesiace budú najnáročnejšie. Ktoré krajiny sú pre Podpoľancov najpríťažlivejšie? Z pohľadu financií je pre Podpoľancov zaujímavý Egypt a Turecko, lákajú aj destinácie ako sú Grécko, Cyprus, Španielsko ... Sú tu však aj patrioti, ktorí sú verní Slovensku, prírode a aktívnej dovolenke. /*banner*/ Kde volia v domácich podmienkach dovolenky? Jednoznačne Vysoké Tatry, samozrejme Nízke Tatry, v období prázdnin kúpeľné mestá s možnosťou poznávania histórie a kultúry v nich. Sú v móde aj destinácie, kde ľudia hľadajú na rozdiel od tepla zimu? (napr. Škandinávia) Samozrejme, vo svetovom rebríčku je na prvých priečkach, je lákadlom avšak sú cenovo náročnejšie, takže v našom okolí po nej aktívny dopyt nie je. Ako vyzerá záujem o výlety do známych európskych miest?  Dá sa povedať, že poznávacie zájazdy do európskych metropol sú stále zaujímavé ako pre mladých ľudí, tak aj pre staršie generácie. Jarné a jesenné obdobie je dokonalé pre formát takýchto výletov - eurovíkendov. Často sú dopytované ako darček. Ako treba postupovať priamo pri výbere dovolenky?  Agentúra je otvorená denne, takže priamo v kancelárii. Ak však klienti nestíhajú, komunikujem prostredníctvom mailu, kde podľa požiadaviek vypracujem ponuku a zasielam priamo klientovi. Oslovujú ma však aj telefonicky alebo prostredníctvom messengeru, keďže je doba sociálnych sietí. Koľko môže stáť 4-člennú rodinu v priemere dovolenka? Plus, na koľko dní zvyknú priemerne ľudia chodiť dovolenkovať? Priemerná dovolenka pre 4-člennú rodinu All inclusive na týždňový turnus môže vyjsť od 1500 - 2000 eur, podľa štandardu hotela, destinácie a samozrejme veku detí. Z tohto dôvodu si rodiny s deťmi rezervujú dovolenky v skorších mesiacoch. Najčastejsie sa predávaju jedno týždňové dovolenky, ale sú klienti, ktorí si doprajú aj dlhšie turnusy. Rozhovor spracoval: PhDr. Jozef Pavlov Foto: Art Tour Detva

 • Región

 • Tábor Tuláčik absolv...

  SCVČ Majačik prvé dva júlové týždne pripravilo pre  deti z Podpoľania denné letné tábory Tuláčik I a II. Počas dvoch týždňov deti spoznali mnoho kultúrnych pamiatok. Navštívili hrad Divín, Fiľakovský hrad, Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene a Slovenské múzeum máp v Kynceľovej, kde sa dozvedeli veľa informácii o histórii a tvorbe máp a vyskúšali  si vyformovať reliéf v modernom pieskovom simulátore za účasti TV Markíza.  Navštívili v B. Štiavnici baňu Bartolomej a historickú časť mesta. Nezabudli sme ani na tvorivosť deti a v Dome nápadov vo Zvolene si vytvorili krásne maľované ryby, kapríkov a maľované skalky. /*banner*/ Nesmiernu radosť mali zo zábavného parku Saffari vo Zvolene, kúpaliska v Dolnej Strehovej a lanového parku v Stožku. Pre deti sme pripravili aj 3D mix a technickú hračku, kde si vyrobili telefóny a lámali si hlavičky nad vynálezmi. Novinkou pre deti bol aj náučný chodník pod Urpínom a návšteva letiska na Sliači. Stravovanie mali deti v reštauráciách a k dispozícii im bol aj školský autobus. Veríme, že deťom sa pripravený program páčil a odniesli si kopec vedomostí a zážitkov. Ďakujeme rodičom za dôveru a tešíme sa na budúce prázdniny. Text a foto: Mgr. Mária Lešáneková  

 • BLOG: Aké sú pozitív...

  Už relatívne čoskoro sa stane priemyselný park v Detve realitou. Táto významná investícia Detvu tak ako aj iné zásadné otázky spoločensky rozdelila. Aké sú teda pozitíva a negatíva tohto zámeru? Miesto pre priemyselný park Jednou zo základných diskutabilných otázok je lokalizácia priemyselného parku. Ten sa nachádza prakticky medzi starou časťou mesta a sídliska, v intraviláne mesta, blízko obytných domov. Tento problém je dosť výrazný, ale z urbanistického hľadiska je na tom celá Detvy zle. V úzkej Detvianskej kotline je hustá zástavba, tak starej časti mesta, aj sídliska. To znamená, že Detva prirodzene nemá vhodnú plochu v extraviláne, alebo na okraji katastra obce. Prirodzená hospodárska zóna Prirodzený vývoj priemyselnej aktivity však vytvoril hospodársku zónu aj v realite a to presne medzi starou časťou mesta a sídliskom. Ide o areál bývalého družstva a okolitý komplex budov, ktoré sa venujú výrobe a službám. Blízko je aj centrálny tepelný zdroj tepla, či bioplynová stanica. Z tohto hľadiska sa teda umiestnenie priemyselného parku zdá už menej problémové, nakoľko podobné prevádzky sú z rôznych hľadísk lepšie dislokované spoločne. ... cesta Napriek tomu, že v súčasnosti sa investor našiel, mala byť podľa môjho názoru postavená cesta k priemyselnému parku omnoho skôr. To, že si investor vybral práve nás je napriek vedeniu mesta, nie vďaka nemu. Dôležitým faktorom je aj to, že investori zaplnili na Slovensku najmä západ a sever územia a len vďaka tlaku na vyhľadávanie zamestnancov sú ochotní čakať, kým mesto ako Detva vybuduje potrebnú infraštruktúru za takmer vyše roka. Za normálnych podmienok by v liberálnej ekonomike a pri dostatku zamestnancov nik nečakal s podnikateľským zámerom vyše roka, kým sa vyrieši otázka pozemkov, resp. výstavby infraštruktúry. Faktom je, že výstavba cesty sa dnes ide financovať z predaja pozemkov. Ak by sa v minulosti postavala z rozpočtu, bolo by možné, že by v nej peniaze „stáli“ a nemohli byť preinvestované niekde inde v meste. No priemyselný park tu mohol byť už skôr, pretože by bol konkurencieschopnejší.    /*banner*/ Akí sú ideálni investori? Ani súčasní investori Punch a ZF nie sú z hľadiska druhu výroby absolútnym ideálom. Áno, tradíciou v regióne je strojárstvo, ale tradičné sú aj hladové roky počas pravidelne sa opakujúcich kríz sa v ekonomike. Dôležitým nástrojom stability nielen celoštátnej, ale aj lokálnej ekonomiky je diverzifikácia výroby. To znamená, že priemysel je členený na čo najviac výrobných odvetví, ktoré sú pri ekonomických krízach odolnejšie. T. j. ideálne by bolo viac firiem z rôznych odvetví: strojárstvo, nábytkársky priemysel, drevospracujúci priemysel, atď. Tento fakt je problémom aj pre celú SR pretože v čase krízy ľudia, ale aj firmy ako prvé odstránia v rozpočtoch nadštandardné položky – ako je napr. kúpa auta. Na tento fakt jednostrannosti ekonomiky a hospodárstva zameraného na automobilový priemysel môže Slovensko ešte veľmi doplatiť. Budúcnosť je hi-tech, bio a nanotechnológie, farmaceutický priemysel, informačné systémy a priemysel prepojený na treťostupňové vzdelávanie. Prečo som hlasoval „za“? Otázka, prečo som aj ja ako poslanec hlasoval za, je to, že odmietnutie investora by mohlo mať pre Detvu a región veľmi zlé dopady. Predstavte si sami to, že ste investor, ponúknete prácu a investície a obec by vás odmietla. Budete ich presviedčať, alebo pôjdete inde, kde vám otvoria náruč? Toto je si myslím jasné. Punch a ZF majú dobrý kredit Zároveň som rád, že ide o belgický Punch a nemecký ZF. Ide o firmy, ktoré majú dobrú povesť, silné zázemie, tradíciu a odbyt. Ak by išlo napr. o nejakého pofidérneho čínskeho investora, pozornosť by bola na mieste. Mimoriadne dôležité je aj to, že kapitál spomínaných spoločností vzniká najmä vďaka exportu. V praxi a zjednodušene to znamená, že do regiónu prídu peniaze zvonku a len tým sa „bohatne“ a zvyšuje životná úroveň, nie „točením“ toho istého kapitálu v uzavretom regionálnom cykle.      Najväčší prínos – rast platov Najväčším prínosom je jednoznačne tlak na rast miezd. Bolo mi až do plaču, keď vedenie PPS Detva nám poslancom pred hlasovaním o priemyselnom parku poslalo zúfalý list, v snahe nás presvedčiť o neschválenie zámeru Punch a ZF. Skutočná pravda je však taká, že jedine „boj“ o zamestnanca dokáže vytvoriť rozhodujúci a reálny tlak na rast platov zamestnancov. A tí pôjdu tam, kde im lepšie zaplatia. Taký je trh práce a PPS Detva ak si bude chcieť zachovať svojich zamestnancov, bude im musieť výrazne zlepšiť ohodnotenie. Najväčšie negatívum - doprava Najväčším negatívom je doprava. Hovoriť len o 4 - 5 kamiónoch za hodinu je zavádzanie. Treba rátať špedíciu, ďalšiu dopravu a dopravu samotných zamestnancov. Faktom je, že v Detve a okolí nebude dostatok ľudí a do závodu.  Denne budú (pravdepodobne trojzmenne) cestovať za prácou do závodu ľudia aj zo širšieho okolia, čo sú desiatky áut navyše. A to už dnes máme počas rannej a poobedňajšej špičky problém prejsť cez Ulicu M. R. Štefánika. V územnom pláne sa ráta s alternatívnou cestou cez Voliarky. Ak by sme aj dnes začali túto otázku riešiť, reálne tu môže byť cesta až o niekoľko rokov, no výroba bude už v plnom prúde. Toto je otázka, ktorá by mala byť alfou a omegou ďalšieho zastupiteľstva, ktoré vzíde z novembrových komunálnych volieb pre obdobie rokov 2018 – 2022. Alarmujúce je aj to, že už takmer 3 roky v rozpočte existuje položka na investíciu – osvetlenie prechodov pre chodcov na Ulici M. R. Š. Prečo to nie je doteraz realizované? Napíšte vedúcemu oddelenia výstavby, prednostovi alebo primátorovi mail, zavolajte im alebo si zájdite za nimi osobne. Odpoveď nepoznám ani ako, a to som poslanec. Verím však, že čoskoro sa investičná akcia zrealizuje, pretože bude potrebná – najmä kvôli bezpečnosti. Autor: PhDr. Jozef Pavlov

 • Primátora a poslanco...

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko vyhlásil termín komunálnych volieb na sobotu 10. novembra 2018. Voliť si budeme na 4-ročné funkčné obdobie primátora mesta a 17 poslancov. Detva je rozdelená na 5 volebných obvodov, kandidát na primátora, ktorý získa najviac hlasov v súčte všetkých obvodov bude zvolený za štatutára mesta. Poslanci kandidujú v jednotlivých obvodoch, podľa počtu mandátov, pre ten ktorý obvod budú zvolení kandidáti s najvyššími počtami hlasov. /*banner*/ Primátorom mesta od roku 1998 (s nástupom v roku 1999) je Ing. Ján Šufliarský. Mesto Detva má v súčasnosti 17 poslancov v nasledovných obvodoch: OBVOD č. 1 (Piešť I., Piešť II., Krné) Ing. Stanislav Šichta Imrich Sekereš OBVOD č. 2 (Skliarovo, Laštek, Stavanisko, Kostolná) Ing. Dušan Tuček Imrich Murín OBVOD č. 3 (stará časť mesta) Branislav Baran Ing. Vladimír Kučera Mgr. Katarína Krekáňová Milan  Ďurica OBVOD č. 4 (pravá časť sídliska od cesty M. R. Š) Mgr. Slavomír Ciglan Mgr. Darina Labáková Mgr. Jana Kuzárová Jaroslav Kóňa Ing. Ladislav Bódi OBVOD č. 5 (ľavá časť sídliska od cesty M. R. Š) Jozef Výbošťok PhDr. Jozef Pavlov Ing. Juraj Bódi Ing. Roman Vrťo Autor textu: PhDr. Jozef Pavlov      

 • Šport

 • Ján Sýkora sa vracia...

  Po piatich rokoch strávených v Čechách sa do známeho prostredia pod Urpínom vracia 27 – ročný krídelník Ján Sýkora, ktorý podpísal zmuluvu na jednu sezónu. Rodák z Detvy pôsobil v Banskej v mládežníckych kategóriách. Svoj debut medzi seniormi si odkrútil v sezóne 2008/2009 v drese banskobystrických baranov. V tej istej sezóne odohral aj štyri zápasy za rodnú Detvu. /*banner*/ Sezóna 2010/2011 znamenala pre neho debut v reprezentačnom drese a tiež udomácnenie sa v zostave baranov, za ktorých 58 zápasov s bilanciou 20 gólov a 18 asistencií. Po skončení sezóny 2012/2013 smerovali jeho kroky do Plzne, za ktorú vo svoje premiérovej sezóne nastúpil 46 zápasoch. Nazbieral v nich 17 bodov za 9 gólov a 8 asistencií. Uplynulú sezónu pôsobil v Pardubiciach, ktorým pomohol 6 gólmi a jednou asistenciou k 6. miestu v základnej časti. Púť Pardubíc v play – off sa skončila vo štvrťfinále. Nestačili v ňom na  neúspešného finalistu z Třinca.

 • HC 07 Detva pred nov...

  Pozrite sa na najnovšie prírastky v kádri HC 07 Detva. ROMAN PETRÍK 23 – ročný brankár začínal s hokejom vo Zvolene. Uplynulú sezónu podávala veľmi dobré výkony v Skalici. Atmosféru extraligových zápasov zažíval tri sezóny v drese zvolenských rytierov, až do svojho odchodu do Skalice v sezóne 2016/17. Celkovo má doteraz v najvyššej súťaži na konte 13 štartov. DOMINIK RIEČICKÝ 26 – ročný odchovanec košického hokeja pôsobil od začiatku svojej kariéry výlučne na Slovensku. V tíme HC Košice si prešiel mládežníckymi kategóriami a neskôr bol zaradený do projektu Orange 20. Reprezentoval Slovensko na šampionátoch do 18, aj do 20 rokov a v ročníku 2009/10 sa dostal vďaka svojim výkonom medzi troch najlepších hráčov slovenského tímu na svetovom šampionáte do 18 rokov. Na prvý seniorský zápas nastúpil v drese HC Košice už ako 18 – ročný a celkovo za Košice odchytal 37 zápasov. Zaujímavý v jeho kariére bol ročník 2013/14, kedy sa striedavo objavoval na súpiskách Košíc a Bardejova, vďaka čomu sa môže pýšiť ziskom extraligového, aj prvoligového titulu súčasne. V uplynulých troch sezónach odchytal zápasy v Košiciach, Bardejove, Spišskej Novej Vsi a Prešove, odkiaľ prichádza do Detvy. ANDREI PERVYSHIN V nasledujúcej sezóne bude medzi opory detvianskej defenzívy patriť aj bronzový medailista z Majstrovstiev sveta do 18, víťaz Kontinentálneho, dvojnásobný víťaz ruskej Superligy a KHL 33 – ročný obranca Andrei Pervyshin, ktoré si v drafte roku 2003 vybralo z 253. miesta St. Louis Blues. Má na konte 211 reprezentačných štartov v drese ruského národného tímu a 348 zápasov v KHL, kde pôsobil v tímoch Ak Bars Kazaň, Avangard Omsk, SKA Petrohrad, CSKA Moskva, HK Soči, Traktor Čeljabinsk, Metalurg Novokuzneck a Neftichimik Nižnekamsk. Minulú sezónu odohral v tíme Saryarka Karaganda. IGOR MAGOGIN Najväčšou posilou detvianskej ofenzívy sa stal rodák z ruského Yekaterinburgu 36 – ročný Igor Magogin. Tento 178 centimetrov vysoký a 81 kilogramov vážiaci center začínal s hokejovou kariérou  v Rubine Tyumen pôsobiacom v druhej ruskej lige, v ktorej odohral celkovo 465 zápasov. Zaznamenal nich 122 gólov a 176 asistencií. Od sezóny 2009/2010 bol nepretržitou súčasťou kádra mužstiev KHL. Obliekal dresy Avtomobilist Yekaterinburg, Yugry Khanty-Mansiysk, Lade Togliatti a Servestale Cherepovets.  V sezóne 2010/2011 odohral 12 zápasov vo VHL a sezóne 2014/2015 bol kapitánom Yugry. Počas pôsobenia v KHL nastúpil celkovo na 368 zápasov, v ktorých si na svoje konto pripísal 49 gólov a 98 asistencií. JOZEF TOMČÁK 24 – ročný center začínal s hokejom v rodnom Prešove, v drese ktorého v sezóne 2012/2013 medzi seniormi. Ako chutí legionársky chlebík si vyskúšal počas sezóny 2016/2017, keď za českú Porubu 31 zápasov. Zaznamenal v nich 2 góly a štyri asistencie. V uplynulej sezóne odohral v drese prešovských tučniakov 49 zápasov s bilanciou 20 gólov a 23 asistencií. /*banner*/ ZDENĚK KRÁL Zdeněk je 22-ročným odchovancom Liberca a seniorské skúsenosti zbieral v tímoch nižšej českej súťaže, HC Benátky nad Jizerou a LHK Prostějov. V sezóne 2016/17 zavítal aj na Slovensko, kde odohral v drese Michaloviec 48 zápasov, so ziskom 47 bodov! V reprezentačnom drese nastúpil v 11. zápasoch, v mládežníckych kategóriách a nazbieral v nich 4 body za gól a tri asistencie. VIKTOR FEKIAČ 25-ročný, dobre stavaný center, rodák a odchovanec susedného Zvolena Viktor Fekiač sa vrátil do známeho detvianskeho prostredia. S hokejom začínal vo Zvolene, kde si prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami a skúsenosti so seniorským hokejom začal zbierať v A tíme počas sezóny 2013/14, kde ešte ako junior odohral 31 zápasov. Najvýznamnejšou v jeho doterajšej „detvianskej“ kariére bola sezóna 2016/17, kedy bol významnou oporou nášho tímu a v 48. zápasoch naz1bieral až 49 kanadských bodov. V uplynulom ročníku Tipsport ligy odohral zo Zvolen 52 zápasov, v ktorých si na svoje konto pripísal 4 góly a 6 asistencií. MARTIN ĎALOGA Návrat strateného syna. Aj týmito slovami by sa dal opísať príchod Martina Ďalogu pod Poľanu. 25 – ročný majster Slovenska zo sezóny 2012/2013, pôsobil takmer celú svoju doterajšiu kariéru vo Zvolene, kde aj hokejovo vyrastal. Prešiel si všetkými mládežníckymi kategóriami a prvý seniorský štart zaznamenal v sezóne 2011/12, kedy odohral za A tím zvolenského HKM 14 zápasov. V tejto sezóne bol zaradený aj do projektu HK Orange 20 a v reprezentačnom drese sa predstavil na MS hráčov do 20 rokov. Martina možno považovať za skúseného extraligového hráča, pretože má na konte viac ako 300 štartov v najvyššej súťaži. Medzi jeho prednosti patrí najmä rýchlosť a s tým spojený rýchly prechod do útoku, ale aj cit pre prihrávku a schopnosť zakončiť. autor textu: Mgr. Milan Belko      

 • Gabriela Kuklišová: ...

  Jedným z najúspešnejších športových celkov v Detve je klub akrobatického rock ´n´ rollu Crazy Rock. Viac sme sa porozprávali s Gabrielou Kuklišovou, ktorá klub vedie. Kde sa začína história rock and rollu v Detve? Čo bolo impulzom pre založenie Crazy Rock-u? Klub akrobatického rock ´n´ rollu - Crazyrock vznikol v Detve v roku 2000. V tom istom roku bol aj oficiálne registrovaný do Slovenského zväzu akrobatického rock ´n´ rollu. Vo svojich začiatkoch fungoval Crazyrock ako súčasť vtedajšieho Domu kultúry Andreja Sládkoviča v Detve a spadal pod správu jeho ekonomického oddelenia. Rovnako sa členovia klubu zúčastňovali všetkých súťaží práve pod hlavičkou DK AS. Tréningy prebiehali taktiež v jeho priestoroch, avšak tieto neboli dostatočne vyhovujúce po stránke materiálneho vybavenia, preto sa tréningový proces na čas presunul do priestorov bývalého kultúrneho strediska, v starej časti mesta, Chudobinca. V roku 2004 bola založená nezisková organizácia a Crazyrock začal fungovať ako samostatný subjekt. Záujem o akrobatický rock ´n´ roll rástol a pribúdali aj noví členovia. Vzhľadom na prašné prostredie v starom kultúrnom stredisku bolo opätovne nutné hľadať viac vyhovujúce priestory pre nácvik akrobatických prvkov, ako aj celých choreografií.  Istý čas preto využíval Crazyrock priestory športovej haly, kde bol veľkou výhodou vysoký strop, čo tanečníkom vyhovovalo najmä pri nácviku jednotlivých akrobatických tarov. V roku 2007 presunul klub svoje pôsobisko na Základnú školu  J.J.Thurzu, kde funguje až doteraz.  Počas svojej osemnásť ročnej existencie dosiahol klub nejeden výrazný úspech a jeho členovia sa zaradili medzi Slovenskú ale aj medzinárodnú špičku. Má tento tanec/šport nejakú strešnú organizáciu na Slovensku? Tento šport spadá pod hlavičku Slovenského zväzu tanečného športu a medzinárodnú svetovú federáciu akrobatického rock and rollu. Patríme medzi športy, ktoré sú zaradené do listiny čakateľov na vstup medzi olympijské športy. Každoročne sú organizované svetové hry, podobné olympiáde. Svetová federácia vynakladá obrovské úsilie a  robí všetky kroky , aby sme sa v dohľadnej dobe zaradili medzi olympijské športy. Aké najväčšie úspechy ste v histórii Vášho klubu dosiahli? Jednoznačne sú to dvakrát 2. miesto na majstrovstvách sveta v juniorských formáciách, 3. miesto na majstrovstvách Európy v tej istej kategórií. Ďalej je to 2.  miesto na svetovom pohári v juniorskej  kategórií  a 6 miesto v B- kategórií , ktoré si vytancoval Miroslav Lalík s Patríciou Vizinovou a dospelej kategórií s Luckou Ivaničovou. Ďalej sú to semifinálové účasti na svetových pohároch a rad titulov Majstrov Slovenska v rôznych kategóriách. Pre Detvu je rock ´n´ roll popri folklóre netradičný. Pociťujete to nejako? Každý človek je individualita a má svoj názor a to, čo ho napĺňa a baví. Ja to stále plne rešpektujem. Čo je zaujímavé ale, 80 percent našich tanečníkov má rodičov folkloristov. Pre nás je skôr limitujúca obtiažnosť nášho športu, kým folklór nemá až také nároky. Odkiaľ ako trénerka beriete neustále inšpiráciu? Ako každý šport, aj náš sa neustále vyvíja. Stále sú nejaké nové trendy, ktoré vidíme na súťažiach. Pre nácvik základných kompetencií ale samozrejme využívame základ a to je gymnastika a s každého športu si vieme niečo vybrať, napr .dynamiku , koordináciu, výbušnosť atď. /*banner*/ V akom veku je najlepšie začať s tancovaním? Samozrejme neexistuje presné číslo, veľmi to závisí od individuality dieťaťa .Mali sme štvorročného tanečníka, ktorý zvládal tréningy. Závisí to hlavne od rozvoja psychomotorických schopností každého dieťaťa. Ale osvedčili sa mi 6-7 rok, keď už dieťa nastupuje do školy a je schopné vnímať tréning. Vtedy je už citeľný progres a dieťa má pozitívnu spätnú väzbu, čo ho samozrejme motivuje do ďalších činností. Z pohľadu laického diváka ide pri tomto tanci naozaj o tvrdé trénovanie: choreografia, prevedenie, koordinácia. To musí vyžadovať dobrý kolektív detí. Je to tak? Je to tvrdý šport. Na rozdiel od iných tu musia spĺňať vyžadované kritéria naraz dvaja ľudia, ktorý tvoria pár. Váhové, osobnostné a iné danosti, ktoré sú potrebné pri tomto športe. Každý si naozaj siahne na dno svojich síl a to je moment, keď sa človek posúva vpred. Sú to ale veľmi dôležité zručnosti, ktoré určite budú potrebovať v živote. Naučia sa, že nič v živote nie je zadarmo a za všetko musia tvrdo pracovať, ale aj to, že výsledok je stále adekvátny vynaloženej námahe. Naučia sa sebareflexii, vedieť sa zaradiť medzi ostatných a zároveň vedieť odhadnúť, koľko námahy ich bude stáť dosiahnutie vytýčeného cieľa. Precestujú takmer celú Európu, čo ich naučí  postaviť sa na vlastné nohy a komunikovať s každým.  Spravidla rovnaký údel stmelí ľudí a tak tomu je aj u nás v klube. Je to super partia, stále sa veľa nasmejeme a zároveň si stále pomáhame. Starší pomáhajú a vychovávajú mladších. Po 18 rokoch činnosti už máme odchovaných mnoho vynikajúcich mladých ľudí, ktorí si našli svoje miesto v živote a sú úspešný. Napríklad Sean Kasumovič, ktorý je niekoľko násobným Majstrom sveta a Európy k kaderníckych disciplínach, jeho partnerka Majka Lórinčiková po úspešnom účinkovaní v televíznej show Bailando ostala v španielsku a ďalej tancuje a precvičuje Zumbu. Miroslav Lalík je študentom  2. ročníka fakulty telesnej výchovy a športu, kde študuje odbor akrobatický rock and roll, ktorý je jedine u nás akreditovaný v celej strednej Európe. Dúfam, že sa vráti domov a prevezme žezlo nášho klubu ďalej. Máme momentálne dosť malých detí a ukazujú sa opäť obrovské talenty, len dúfam, že vydržia a o pár rokov ich budem môcť spomenúť v takomto podobnom článku. Ďakujem za príležitosť odpovedať na vaše otázky a dúfam, že  niekoho oslovia  a privedie svoje dieťa k nejakému  športu. Rozhovor spracoval: PhDr. Jozef Pavlov  

 • Anketa

  Navštevujete náš web z mobilu alebo tabletu?
  Áno, viac ako z PC
  Počet hlasov: 2
  Áno, ale menej ako z PC
  Počet hlasov: 2
  Nie
  Počet hlasov: 3