s DTonline.sk

Región

 • Do Bratislavy už rýchlejšie, otvára sa PR1BINA

  Do Bratislavy už rýchlejšie, otvára sa PR1BINA

  Rýchlostná cesta R1 – PR1BINA v úseku od Nitry po Tekovské Nemce bude v piatok popoludní uvedená do prevádzky. Uzavrie sa tak štvorprúdová komunikácia od Banskej Bystrice až po Trnavu, kde sa R1 napája na diaľnicu D1 do Bratislavy. Hlavné stavebné práce začal koncesionár PPP projektu, spoločnosť GRANVIA, a.s. v septembri 2009 na úsekoch: Nitra, západ – Selenec v dĺžke 12,6 km, Selenec – Beladice v dĺžke 19 km, Beladice – Tekovské Nemce v dĺžke 14,3 km a Banská Bystrica – severný obchvat v dĺžke 5,7 km. Prvé tri spomenuté úseky mali byť do predčasného užívania odovzdané už v septembri, ale pre administratívne problémy sa tak stáva až teraz. „Sme radi, že sa nám podarilo dospieť k tomuto dátumu a PR1BINA bude vodičom slúžiť ešte pred extrémne vyťaženým víkendom na cestách. Sme radi, že vodičov už na sviatky čaká bezpečná jazda a plynulá premávka,” povedal riaditeľ spoločnosti GRANVIA, Eric Delobel. Za 24 mesiacov sa postavilo 46 kilometrov rýchlostnej komunikácie so všetkou potrebnou obslužnosťou. Stavebná časť projektu sa ukončí budúcoročným júlovým odovzdaním severného obchvatu Banskej Bystrice. Koncesionár tak celkovo postaví necelých 52 kilometrov cesty s takmer 33 kilometrami protihlukových stien či 84 mostnými objektami, ktorých dĺžka dosiahne skoro 7 kilometrov. Desiatky rokov k rýchlostnej komunikácii… Prvé úseky rýchlostnej cesty v rámci súčasnej R1-tky začali vznikať ako štvorprúdové komunikácie už v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch. A boli to práve komunikácie medzi Banskou Bystricou a Kováčovou, respektíve Budčou a Šášovským podhradím, ale k zreálneniu projektu došlo až po vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Od roku 1993 sa začalo pracovať na projektovej príprave a v roku 1998 došlo k zahrnutiu cestného ťahu Trnava – Nitra – Žiar nad Hronom - Zvolen – Banská Bystrica do diaľničnej siete na Slovensku, neskôr už ako komunikácie R1 do siete rýchlostných ciest. Budovanie jednotlivých úsekov prebiehalo postupne. Najvýraznejšou pomocou pre šoférov bolo sprevádzkovanie takmer desať rokov budovaného obchvatu Žarnovice v roku 2006 i ďalších menších častí. Najvýraznejšími problémami, na ktoré si určite dosiaľ vodiči spomínajú však bol prejazd Žiarom nad Hronom (Žiarsky lievik) a cesty pred Nitrou okolo Zlatých Moraviec (Zlatomoravecká cesta smrti). Prvý z posledne menovanných úsekov sa začal budovať ešte v roku 2008 a trasa od Žarnovice po Šášovské podhradie s obchvatom Žiaru nad Hronom sa otvorenia dočkala začiatkom tohto roka. Tento úsek bol však posledným, ktorý sa realizoval mimo účasti spoločnosti Granvia. Štát ešte v roku 2007 vyhlásil verejné obstarávanie koncesie na projekt verejno-súkromného partnerstva na dostavbu zvyšných úsekov Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat. Po vyše roku sa víťazom stalo konzorcium vedené francúzskou spoločnosťou VINCI Concessions, ktoré ešte v roku 2009 začalo s výstavbou jednotlivých úsekov. Po ich dokončení bude víťazné konzorcium Granvia, a.s. prostredníctvom spoločnosti Granvia Operation ďalších 30 rokov zabezpečovať ich prevádzku a údržbu. Celková investícia štátu na tento PPP projekt dosiahne vyše 1,2 miliardy eur, hodnota stavby mala byť podľa pôvodných informácií na úrovni 900 miliónov eur. Trnava – Nitra – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica – ? Projekt rýchlostnej cesty R1 počíta s pokračovaním tejto komunikácie ďalej na sever. Konkrétne do Ružomberka cez Hiadeľské sedlo mala viesť už naprojektovaná trasa, ktorú Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja ešte vlani považovalo za prioritnú. Minister tohto rezortu Ján Figeľ však v máji zmenil názor, nezahrnul tento úsek do plánu výstavby do roku 2014, a tak sa od budúceho roku táto komunikácia predlžovať nebude. Rýchlostná cesta R1 vás tak z bratislavskej diaľnice D1 privedie od Trnavy až po bývalú banskobystrickú cementáreň, kde od júla budúceho roku vyústi banskobystrický severný obchvat na cestu prvej triedy I/66 do Brezna. Kedy sa vyše 180 kilometrov dlhá rýchlostná cesta dočká svojho zhruba 50 kilometrového pokračovania do Ružomberka v súčasnosti známe nie je.

  31. októbra 2011 12:33
 • Foto: Farský kostol je dominantou Detvy

  Foto: Farský kostol je dominantou Detvy

  Vyčnieva na každej fotografii, stráži Detvu po dlhé roky, je vysokou kultúrnou pamiatkou, veriaci sa v ňom pravidelne schádzajú.... Kostol sv. Františka z Assisi. Prvá písomná zmienka o Detve pochádza z roku 1638. Už šesť rokov po tom sa spomína v súvislosti s Detvou aj fara. Základy kostola siahajú podľa prameňov do rokov 1661-64. Koncom 17. storočia Detvu postihol požiar, ktorý neobišiel ani kostol. Zničený svätostánok Detvanci postupne opravovali, avšak kompletná rekonštrukcia (kamenné múry, oltár....) bola ukončená až v roku 1750! Na pamiatku dalo mestečko postaviť v roku 1768 sochu svätého Jána Nepomuckého. Dnes sa socha nachádza pred Pastoračným centrom (časť Chudobienca). Vzhľadom na rast populácie sa začala opäť prestavba – tentoraz s cieľom zväčšenia priestorov. Elektrifikácia detvianskeho kostola prebehla počas prvej ČSR. Prechod frontu počas druhej svetovej vojny značne poškodil kostol, ktorý sa následne opravoval po dobu štyroch rokov. Najväčší zvon, ktorý bol už r. 1858 prelievaný, znovu pukol v roku 1964. Tento zvon bol miláčikom Detvancov. Zvlášť chýbal veriacim z lazov, no napriek tomu nemali vôľu dať ho urobiť, lebo sa obávali, že zvon sa už nikdy nevráti. Bolo veľa aj takých, ktorí si mysleli, že vo zvone je zlato a striebro. Dal sa teda urobiť rozbor zvona a ukázalo sa, že materiál zvonu je dosť zlý. Chemické zloženie zvonu vyzeralo takto: 76% meď, 18% cín, 25% olovo, ostatok stopy niklu, železa, atď. Keď teda prestali reči o zlate a striebre, zvon bol odmontovaný a poslaný majstrovi Dytrichovi Brodek u Přerova. Zvon vážil 15.30 q. Dytrich ulial nový zvon ťažší, ako bol starý. Terajší zvon váži 19.40 q. Náklad na túto prácu si vyžiadal 67 732 Kčs plus 10 000 Kčs na nový materiál, ktorý sa šťastnou náhodou zohnal. Keď zvon prišiel, bolo veľa radosti a pri posviacke pekná slávnosť. Pred revolúciou sa v kostole vykonali opäť neodkladné práce. Detviansky kostol je od roku 1990 registrovaný ako národná kultúrna pamiatka. Prinášame vám pár záberov z interiéru kostola od nášho fotografa Tomáša Belka.

  27. októbra 2011 23:26
 • Detva ocení občanov za zásluhy v športe

  Mesto Detva bude tento rok oceňovať. Športovcov za ich úspechy na športovom poli a vzornú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí v roku 2011, ale i občanov za dlhodobú prácu v oblasti športu. Detva preto oslovuje ľudí s výzvou o podávanie návrhov kandidátov na ocenenie do nižšie uvedených kategórií v súlade s príslušnými kritériami. 1. Sieň slávy: Navrhovaný športovec musí byť obyvateľom mesta alebo pôvodom z Detvy. Reprezentoval mesto Detva alebo Slovensko na európskej, svetovej úrovni, kde dosiahol umiestnenie do 6. miesta ako jednotlivec, prípadne bol členom družstva, ktoré reprezentovalo Slovensko na európskej, svetovej úrovni. 2. Najlepší športovec roka: Navrhovaní športovci musia byť členmi športového klubu, školy a reprezentovali mesto Detva minimálne na majstrovstvách Slovenska. V kolektívnych športoch sú to výrazní jednotlivci družstva, ktoré hrá minimálne na oblastných súťažiach. Zo škôl sú to jednotlivec alebo člen družstva, ktoré postúpilo na Majstrovstvá Slovenska. 3. Za zásluhy a rozvoj športu v Detve Oceňujú sa občania mesta, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj športu v Detve. (Dlhodobo reprezentovali mesto v športe a pokračovali ďalej ako tréneri, funkcionári alebo iným spôsobom podporovali šport a reprezentáciu mesta na športovom poli). Návrhy kandidátov na ocenenie treba poslať na predloženom tlačive písomne alebo e-mailom do 26. októbra 2011. Tlačivo i adresu nájdete na webovej stránke mesta Detva.

  27. októbra 2011 12:34
 • Strašidlá útočia

  Strašidlá útočia

  S príchodom Halloweenu, ktorý sa oslavuje 31. októbra, sa aj na Podpoľaní množia strašidelné akcie pre deti. Tajomstvo strašidiel v Detve alebo Strašidelný kulturák v Hriňovej? Vyberte si a príďte sa báť... [caption id="attachment_27186" align="alignright" width="300" caption="Ilustračné foto: opitec.sk"][/caption] V okolí Centra voľného času – Trend sa v piatok (28. októbra) od 18.00 do 20.00 h uskutoční obľúbené Tajomstvo strašidiel. Zúčastniť sa môžu deti samé alebo aj s rodičmi. Podmienkou je priniesť si baterku, nakoľko v budove a okolo nej nebude iné svetlo. Deti čakajú strašidlá, ale i rôzne disciplíny. Podujatie sa bude konať za každého počasia, prispôsobte mu preto svoje oblečenie. Vstupné je 0,50 eura. Slovami „Nebojte sa báť“ láka aj MsKS v Hriňovej na 1. ročník Hriňovskej strašiády. V sobotu (29. októbra) si od 17.00 do 20.00 h prídu všetky deti na svoje v Strašidelnom kulturáku. Deti do 10 rokov sa môžu zúčastniť len v sprievode dospelej osoby. Vstupné je jedno euro. Menší i väčší neváhajte a príďte prežiť pekný strašidelný večer.

  27. októbra 2011 12:16
 • V Banskobystrickom kraji bude v piatok na cestách viac policajtov

  Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici zaevidovalo v poslednom období nepriaznivý vývoj v dopravno-bezpečnostnej situácii, ktorý poukazuje na zvýšený podiel dopravných nehôd s tragickým následkom. Ilustračné foto: minv.sk S cieľom zlepšiť dopravno-bezpečnostnú situáciu, najmä vo vzťahu k zníženiu následkov dopravných nehôd na živote a zdraví na území Banskobystrického kraja a tiež v súvislosti s očakávaním podstatného nárastu intenzity cestnej premávky v priebehu blížiaceho sa „Sviatku všetkých svätých“ bude dňa 28. októbra 2011 vykonaná celokrajská osobitná kontrola so zameraním na: • kontrolu dodržiavania ustanovených a obmedzených rýchlostí jazdy vozidiel, • kontrolu dodržiavania základných povinností vodiča, • používanie reflexných prvkov u nemotorových účastníkov cestnej premávky počas zníženej viditeľnosti, • kontrolu na odhaľovanie priestupkov v dynamike cestnej premávky, najmä v súvislosti s porušovaním zákazu predchádzania, nedania prednosti v jazde, ako aj nesprávneho spôsobu jazdy, • pátranie po osobách a veciach.  

  26. októbra 2011 20:59
 • Starší Zvolenčan sa vlámal do potravín, našli ho s prázdnou fľaškou pod regálom

  Starší Zvolenčan sa vlámal do potravín, našli ho s prázdnou fľaškou pod regálom

  Polícia vo Zvolene vyšetruje prípad krádeže. V nedeľu (23. októbra) sa krátko pred polnocou vlámal do prevádzky predajne potravín 65-ročný Zvolenčan. Muž rozbil sklenenú výplň zadných vchodových dverí a cez otvor sa dostal do predajne. V priestoroch predajne zobral z regálu fľašu alkoholu, ktorú si na mieste otvoril. Priamo pri čine bol v priestoroch skladu pristihnutý policajnou hliadkou. 65-ročný muž už bol obvinený z prečinu krádeže. Svojím konaním spôsobil pre spoločnosť z Krupiny škodu krádežou takmer päť eur. Poškodením vchodových dverí však spôsobil škodu až vo výške 200 eur. Za uvedený skutok hrozí obvinenému trest odňatia slobody až na dva roky. Policajti muža umiestnili do policajnej cely a po zhromaždení všetkých potrebných materiálov bude ešte počas dnešného dňa zo strany polície na prokuratúru podaný návrh na podanie obžaloby. Obvinený už bol v minulosti za majetkovú trestnú činnosť stíhaný.

  25. októbra 2011 12:30
 • Vlastníkom pozemkov budúcej R2 prídu návrhy zmlúv

  Vlastníkom pozemkov budúcej R2 prídu návrhy zmlúv

  Stavebné práce na R2 Zvolen východ – Pstruša a R2 Pstruša – Kriváň začnú koncom roka 2012. Národná diaľničná spoločnosť, ktorá je investorom týchto ciest, zašle v najbližšom období vlastníkom zaberaných pozemkov návrhy zmlúv o budúcich zmluvách. Trasa verejnoprospešných líniových stavieb je navrhovaná v okrese Zvolen cez katastrálne územie obce Zvolenská Slatina a v okrese Detva cez územia obcí Vígľaš, Stožok, Detva a Kriváň. V súčasnosti sú už na obidve stavby vypracované geometrické plány a odoslané na príslušné správy katastra za účelom zápisu predkupného práva štátu na výmery zaberané týmito stavbami. V dohľadnej dobe môže prísť vlastníkom dotknutých parciel oznámenie z príslušnej správy katastra o zápise predkupného práva štátu, ktoré vzniká zo zákona dňom právoplatnosti územného rozhodnutia na žiadosť právnickej osoby zriadenej štátom. Predkupné právo štátu spočíva v tom, že vlastníkovi sa cestou dotknutá parcela na príslušnom liste vlastníctva zníži o záber novovytvorenej parcely podľa geometrických plánov, pričom vlastníctvo zostáva nezmenené. Týmto spôsobom vzniknú na liste vlastníctva z jednej parcely dve, ktorých súčet výmer predstavuje výmeru pôvodnej parcely pred jej rozdelením. Majetkovoprávna príprava území pre vydanie stavebného povolenia obidvoch stavieb by mala prebiehať od novembra 2011 do mája 2012. V tomto období budú vlastníkom zaberaných pozemkov zasielané návrhy zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách, resp. kúpne a nájomné zmluvy.

  23. októbra 2011 13:06
 • Banskobystrická nemocnica prechádza najväčšou rekonštrukciou od postavenia

  Banskobystrická nemocnica prechádza najväčšou rekonštrukciou od postavenia

  Rekonštrukcia operačných sál a urgentného príjmu Rooseveltovej nemocnice je spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. V týchto dňoch odštartovala v krajskej spádovej nemocnice v Banskej Bystrici rekonštrukcia o rozmeroch, akú si zatiaľ táto budova, ktorej výstavba bola započatá v roku 1968 a odovzdaná postupne v rokoch 1981 až 1982, nepamätá. Rekonštrukčné práce sa týkajú bloku A a teda konkrétne operačných sál a nového urgentu, ako aj dodávky a montáže nových zdravotníckych technológií vrátane IT zariadení. Celková hodnota rekonštrukcie dosiahne takmer 26,5 milióna eur. Z dvoch prijatých ponúk vo verejnom obstarávaní zvíťazila spoločnosť VÁHOSTAV-SK, a.s., ktorá má aj za pomoci subdodávateľov dokončiť rekonštrukciu za približne dva roky. Počas rekonštrukcie nebude obmedzená prevádzka nemocnice, keďže operačné sály prejdú na dvojsmenný režim. Po skončení rekonštrukcie bude mať nemocnica k dispozícii 16 operačných sál a 17  nových operačných stolov. “Po rekonštrukcii dosiahnu upravené priestory štandard vyspelých európskych krajín. Zefektívni sa logistika operačného procesu a zvýši sa komfort operovaného pacienta,” povedala pre médiá hovorkyňa FNsP F.D.Roosvelta Ružena Maťašeje. S rekonštrukciou súvisí aj zmena pre pacientov nemocnice, keď sa na urgentný príjem dostanú hlavným vchodom do monoblokov, pôvodný vstup na urgent je uzavretý.

  22. októbra 2011 15:50
 • FOTO: Na scénu prišla jeseň

  FOTO: Na scénu prišla jeseň

  Jeseň farebná, jeseň melancholická, jeseň ako stvorená na potulky prírodou. Náš fotograf Tomáš Belko zachytil toto ročné obdobie v Detve v jeho plnej kráse...

  20. októbra 2011 15:18
 • V Hriňovej sa stretnú europoslanci aj umelci

  V Hriňovej sa stretnú europoslanci aj umelci

  Mesto Hriňová pripravuje v piatok (21. októbra) slávnostnú akadémiu v kinosále kultúrneho domu spojenú s udeľovaním Cien primátora mesta dvanástim osobnostiam kultúrneho a spoločenského života. Medzi ocenenými sa môžete tešiť na Lukáša Latináka ml. a Jozefa Gertliho "Danglára". Z pozvaných hostí účasť potvrdil predseda BBSK a poslanec európskeho parlamentu Vladimír Maňka, poslanec európskeho parlamentu za ČR Jaromír Kohlíček, poslanci NR SR Jozef Mikuš a Ján Golian. Chýbať nebudú prednostovia obvodných úradov a viacero starostov a primátorov nášho regiónu. Počas slávnostného večera sa predstavia domáce umelecké telesá. Najväčším ťahákom má byť spomienka na Variácie Matúša Báťku a priateľov. Po programe sa uskutoční recepcia. V priebehu celého roka 2011 sa všetky kultúrne a spoločenské podujatia niesli v znamení 120. výročia vzniku Hriňovej. Krátko z histórie mesta: Od roku 1638, kedy sa z očovského a slatinského chotára vyčlenila samostatná obec Detva, začalo sa postupne osídľovať aj územie dnešnej Hriňovej. Najintenzívnejšie osídľovanie v oblasti Hriňovej sa začalo koncentrovať najmä od začiatku 19. storočia, čo súviselo s nárastom počtu roľníckeho obyvateľstva, ale aj s rozvojom sklárstva v tomto regióne. Uhorské ministerstvo vnútra povolilo 21. októbra 1890 osamostatnenie sa Hriňovej od Detvy. Obec sa vytvorila v politickom okrese ,,Veľkoslatinskom". Municipiálny výbor Zvolenskej župy schválil zriaďujúci štatút dňa 5. septembra 1891 pod číslom 322/1891. Od tohto dátumu existuje Hriňová ako samostatná obec. Okrem vlastnej osady Hriňová (Herencsvölgy) boli do novej obce začlenené mnohé okolité osady a lazy: Krivec I. a II., Slanec, Mangútovo, Štoliansko, Gondova jama, Biele Vody, Vrch Slatina, Magura, Snohy a Vrchdobroč. V čase vzniku mala Hriňová viac ako 6 000 obyvateľov, dnes je toto číslo len o čosi vyššie, presne 7752 obyvateľov. V galérii si môžete pozrieť, ako vyzerala Hriňová pred desiatkami rokov.

  19. októbra 2011 16:00
 • Rozhovor

 • Stella Sáňková: Star...

  V Detve rastie obrovský šachový talent. Je ním len 16-ročná Stella Sáňková. Ako si sa dostala ku šachu? V škole na hodine matematiky nám šach predstavil pán učitel Lászlo a kedže už som trochu vedela tahať figúrkami, tak som sa prihlásila na šachový krúžok. Aké najväčšie úspechy si v šachu dosiahla? V roku 2015 som sa prvýkrát stala majsterka Slovenska do 14 rokov, v roku 2016 majsterka Európskej únie do 14 rokov a 2016 majsterka Európy amatérov v kategórii ženy a teraz v roku 2018 majsterka Slovenska v kategórii do 16 rokov a zároveň majsterka junioriek (do 20 rokov). Čo Ťa najviac na šachu fascinuje? Tak je to hra, ktorá je spojená s logickým a strategickým myslením, kde je veľmi veľa možností, ale len ja rozhodujem, ako si chcem postaviť figúrky a aké plány alebo myšlienky zvolím. Páči sa mi hlavne to, že môžem využívať svoju vlastnú kreativitu a fantáziu a mám možnosť sa s tými figúrkami hrať a tvoriť čo sa mne páči. Máš aj nejakú osvedčenú taktiku (napr. otvorenie hry) alebo je to vždy individuálne podľa každej novej hry a súpera? Keď som začínala, pozerala som si rôzne otvorenia a snažila sa prísť na to, ktoré mne najviac vyhovuje. Potom mi pár z nich padlo do oka a venujem sa priotne práve týmto, ale samozrejme na každého súpera sa pripravujem a niekedy zvolím úplne iné otvorenie, aby som ho zmiatla v prípade, že sa pripravoval. /*banner*/ Podcenia Ťa niekedy ako mladú slečnu starčí hráči? Predtým keď o mne nevedeli, tak ma pravidelne podceňovali a mohla som to využívať vo svoj prospech. Potom, keď som sa zlepšila a začala dosahovať úspechy, tak o mne všetci vedeli, a teraz sa ma naopak starší boja.  Aké sú Tvoje ciele v šachu ako športovej disciplíne? Mojim cieľom je získať aspoň najvyšší šachový ženský titul (WGM) a byť medzi najlepšími ženami na Slovensku a reprezentovať Slovensko na všetkých tímových súťažiach, plus olympiáda. A keď budem väčšia, chcem hrávať nejaké súťaže aj v zahraničí. Aké máš iné záľuby a záujmy okrem šachu? Mám rada matematiku, informatiku a do budúcna sa chcem uberať týmto smerom. Čo sa týka športu, rada hrám basketbal a pingpong. Rozhovor spracoval: PhDr. Jozef Pavlov.  

 • Podpoľanci navštevuj...

  S majiteľkou cestovnej kancelárie Art Tour Janou Kmeťovou sme sa pred nadchádzajúcou letnou sezónou rozprávali o tom, kam chodia radi oddychovať našinci spod Poľany. Kde sa nachádza Vaša cestovná kancelária a aké služby poskytuje? Cestovná agentúra ArtTour sa na nachádza v centre Detvy na ul. M.R. Stefanika 61 v Detve. CA ponúka zájazdy do celého sveta, výnimkou nie sú ani slovenské dovolenky, samozrejmosťou je predaj leteniek,  ubytovania a cestovného poistenia, pre náročných aj “dovolenka na mieru.” Kedy začína dovolenková sezóna? Letná sezóna už beží. Klienti, ktorí chcelí získať najlepšie zľavy zakupovali letné dovolenky už v decembri, januári ... Oficiálne Leto 2018 je už v plnom prúde. Dokedy teda táto sezóna trvá? Ak bude leto výdatné ako minulý rok, letné dovolenky sa budú predávať až do septembra, samozrejme prázdninové mesiace budú najnáročnejšie. Ktoré krajiny sú pre Podpoľancov najpríťažlivejšie? Z pohľadu financií je pre Podpoľancov zaujímavý Egypt a Turecko, lákajú aj destinácie ako sú Grécko, Cyprus, Španielsko ... Sú tu však aj patrioti, ktorí sú verní Slovensku, prírode a aktívnej dovolenke. /*banner*/ Kde volia v domácich podmienkach dovolenky? Jednoznačne Vysoké Tatry, samozrejme Nízke Tatry, v období prázdnin kúpeľné mestá s možnosťou poznávania histórie a kultúry v nich. Sú v móde aj destinácie, kde ľudia hľadajú na rozdiel od tepla zimu? (napr. Škandinávia) Samozrejme, vo svetovom rebríčku je na prvých priečkach, je lákadlom avšak sú cenovo náročnejšie, takže v našom okolí po nej aktívny dopyt nie je. Ako vyzerá záujem o výlety do známych európskych miest?  Dá sa povedať, že poznávacie zájazdy do európskych metropol sú stále zaujímavé ako pre mladých ľudí, tak aj pre staršie generácie. Jarné a jesenné obdobie je dokonalé pre formát takýchto výletov - eurovíkendov. Často sú dopytované ako darček. Ako treba postupovať priamo pri výbere dovolenky?  Agentúra je otvorená denne, takže priamo v kancelárii. Ak však klienti nestíhajú, komunikujem prostredníctvom mailu, kde podľa požiadaviek vypracujem ponuku a zasielam priamo klientovi. Oslovujú ma však aj telefonicky alebo prostredníctvom messengeru, keďže je doba sociálnych sietí. Koľko môže stáť 4-člennú rodinu v priemere dovolenka? Plus, na koľko dní zvyknú priemerne ľudia chodiť dovolenkovať? Priemerná dovolenka pre 4-člennú rodinu All inclusive na týždňový turnus môže vyjsť od 1500 - 2000 eur, podľa štandardu hotela, destinácie a samozrejme veku detí. Z tohto dôvodu si rodiny s deťmi rezervujú dovolenky v skorších mesiacoch. Najčastejsie sa predávaju jedno týždňové dovolenky, ale sú klienti, ktorí si doprajú aj dlhšie turnusy. Rozhovor spracoval: PhDr. Jozef Pavlov Foto: Art Tour Detva

 • Róbert Malatinec: Ka...

  S tretím najproduktívnejším hráčom Joxerov Róbertom Malatincom sme sa porozprávali okrem účinkovania detvianskych florbalistov v 1. lige aj o jeho športovej kariére. Od koľkých rokov sa venujte športu? Kto Vás k nemu priviedol? ,,Športu, resp. hokeju sa venujem od malička. Už si to poriadne ani nepamätám, ale asi v štvrtej triede som začal chodievať do prípravky. K hokeju ma viedli samozrejme moji rodičia. Môj ocino bol tak isto hokejovým brankárom a momentálne ešte stále chodieva hrávať."  Ktorý športovec je pre Vás vzorom a prečo? ,,Konkrétny vzor nemám, snažím sa zobrať si niečo dobre od každého športovca. Pre mňa je vzorom každý športovec, ktorý chce svojimi výkonmi, úspechom a osobnosťou motivovať iných ľudí. Hlavne ten môj vzor musí robiť šport úprimne a nie len pre osobné úspechy." Povedali by ste nám niečo o vašej kariére hokejovú brankára? Ako dlho ste sa hokeju venovali? ,,Tak ako som spomínal, hokeju sa venujem od malička a to už v prípravke som stál v bráne. Začínal som v prípravke tu v Detve, kde som postupom času začal chodiť aj do hokejových tried. Asi v ôsmom ročníku som išiel do Čiech, kde som chytal za Jindřichuv Hradec v doraste. Keď som sa vrátil z Čiech išiel som do Zvolena. Tam som hral dorasteneckú extraligu. Po doraste som išiel na sezónu do Martina, kde som získal prvý krát skúsenosti s mužskou extraligou. Po Martine som sa vrátil naspäť do Zvolena do extraligy juniorov, kde sa nám podarilo skončiť na treťom bronzovom mieste. Po Zvolene som sa vrátil do prvej ligy mužov v Detve, kde som už toľko šancí nedostal a preto som hosťoval v Lučenci a neskôr v Rimavskej Sobote, kde som odchytal druhú ligu mužov. Takže hokeju som sa aktívne venoval nejakých 13 rokov." Kedy a za akých okolností ste sa stali súčasťou detvianskych Joxerov? ,,Potom ako som skončil s hokejom ma zavolali chalani na 3.ZŠ, kde na začiatku chodievali hrávať ako partia kamarátov florbal. V podstate sme sa tam stretli bývalí hokejisti a chalani, ktorých to bavilo. V tej dobe sme ani nevedeli, že by sme niekedy vyskúšali hrávať ligový florbal." Práve skončenú florbalovú sezónu ste začali domácim víťazstvom nad FBC Red Wings Košice. Očakávali ste pred zápasom, že sa mužstvu podarí streliť 11 gólov? ,,Bol to prvý zápas, takže očakávania tam neboli žiadne, skôr si myslím že sme po príprave už boli motivovaní hrať zápas, v ktorom už o niečo ide, kde to všetko môžeme zúročiť, čo sme aj dokázali. Väčšinou sú prvé zápasy o tom, aby sa mužstvo chytilo a dostalo do hernej pohody. Myslím si, že nám to vyšlo, preto aj na konci základnej časti to tak vypadalo."  Zápas 3. kola sa niesol duchu derby, pretože pod Poľanu pricestoval ŠK 1. FBC Zvolen, ktorý po dvoch tretinách viedol rozdielom dvoch gólov, ale vďaka piatim gólom v tretej tretine ste zápas doviedli do úspešného konca. V ktorom okamihu sa podľa vás zápas lámal? ,,Zápas sa určite lámal v tretej tretine. Prvý gól padol asi v piatej minúte a postupne sme skóre doťahovali a nenechali súperovi nám prekaziť hernú prevahu. To znamená, že po prvom, druhom, treťom... strelenom góle sme stále pokračovali a nepoľavili v prevahe nad súperom. V šatni sme si niečo povedali a vyšlo to . Myslím si, že práve takéto vypäté zápasy a úspešné zápasy nás dokážu najviac posunúť a dodať potrebnú istotu." /*banner*/ V rámci 11. kola ste prehrali v Trnave 6:3, no zápas bol nakoniec skontumovaný vo Váš prospech. Čo kontumáciu spôsobilo ? ,,S Trnavou sú to vždy vyrovnané zápasy. Trnava mala skontumovaných viac zápasov základnej časti, pretože sa ukázalo, že nevedomosťou pravidiel nastúpili hráči z ich B – tímu, ktorí hrať nemohli." Základnú časť ste ukončili na treťom mieste. Vládla v klube s umiestením spokojnosť ? ,,Áno, po základnej časti sme boli veľmi spokojní. Náš cieľ bol postup do play-off, ktorý sa nám podaril ešte výraznejšie naplniť, keďže sme skončili na tretej priečke." Za štvrťfinálového súpera ste si zvolili FBK Púchov. Prečo práve toto mužstvo? ,,Vždy je ťažké si vybrať súpera do playoff . Po dohode a po odohratých zápasov proti Púchovu sme sa rozhodli, že Puchov je pre nás na úvod najvhodnejší súper." Vašu sériu musel rozhodnúť až piaty finálový zápas, v ktorom bol úspešnejší Váš súper. Čo podľa Vás sériu rozhodlo? ,,V tejto sérii bol skoro každý zápas vyrovnaný. Môj názor je, že v prvom kole sme mali doma vyhrať aj druhý zápas, ktorý nám o chlp unikol našou chvíľkovou nepozornosťou. Potom to bolo už len o šťastí a dodŕžiavaní taktiky, ale myslím si, že sa nemáme za čo hanbiť. Spravili sme všetko preto, aby sme boli úspešnejší, ale súper mal viac šťastia." Aké ciele ste mali stanovené pred sezónou? Keby ste mali možnosť zvolili by ste si s odstupom času do štvrťfinále iného súpera? ,,Naším cieľom bol v prvom rade postup medzi najlepších osem mužstiev, čo sa nám aj nakoniec podarilo, tak ako som už spomínal. Výrazne sme omladili mužstvo, čo nám prinesie určite ovocie do budúcna, ktorí to už potvrdili aj tuto sezónu. Myslím si, že nie, bol by to znovu Púchov." Venujete sa okrem florbalu aj iným športom? ,,Samozrejme. Okrem florbalu momentálne najintenzívnejšie je to beh a cyklistika. Pravidelne cvičím už dlhší čas, venoval som sa aj naturálnej kulturistike, ktorá mi priniesla pár úspechov. Mám rád výzvy, preto skúšam rôzne športy, aby som bol komplexnejší. Každý šport je v niečom zaujímavý." Ako bývalý hokejový brankár máte svojho favorita v boji o Stanley Cup ? Kto je ním ? ,,Možno Vás sklamem, ale nejako do detailov nesledujem NHL, KHL a ani našu extraligu." Rozhovor spracoval: Mgr. Milan Belko    

 • Región

 • Spoločnosť ZF hľadá ...

  V roku 2019 spoločnosť ZF otvorí v novom priemyselnom parku svoj závod. Dôležitou informáciou je však to, že už dnes hľadá pre nový závod zamestnancov. Aj z tohto dôvodu otvorila nemecká spoločnosť v Detve svoju náborovú kanceláriu. ,,Náborová kancelária ZF Slovakia, a. s. pre nový závod v Detve sa nachádza v Kultúrnom dome A. Sládkoviča na prvom poschodí. Záujemcom o zamestnanie je prístupná v pondelok a v stredu od 07:30 do 16:30 a v utorok od 7:30 do 15:00 (obedová prestávka 11:30 – 12:00). Mimo stránkových hodín môžu uchádzači svoje žiadosti vložiť do poštovej schránky, ktorú nájdu na prízemí pri vchode do budovy.“ Po príchode do náborovej kancelárie sa uchádzačom venuje asistentka. Pomáha s výberom vhodnej pracovnej pozície a vyplnením žiadosti o zamestnanie. ,,Záujemcom odpovie na otázky a podá im informácie o spoločnosti, podmienkach prijatia a benefitoch, ktoré spoločnosť ponúka.“ Uchádzači si môžu so sebou priniesť vlastné životopisy, ale nie je to podmienkou. V náborovej kancelárii sú pripravené formuláre žiadostí o zamestnanie, ktoré stačí vyplniť na mieste. Ďalší postup je nasledovný: ,,Po prijatí a zaevidovaní žiadosti o zamestnanie budú uchádzači, ktorí spĺňajú inzerované požiadavky, telefonicky kontaktovaní personálnym oddelením a pozvaní na prijímací pohovor. Prijímacie pohovory pre THP pozície sa konajú v Leviciach. Pohovory pre operátorov (výroby, logistiky) uskutočňujeme v náborovej kancelárii v Detve. Ide o skupinové pohovory. Na začiatku uchádzači dostanú informácie o spoločnosti, podmienkach a benefitoch. Prvá časť pohovoru pozostáva z vyplnenia krátkeho  testu. Po jeho vyhodnotení prebehne individuálny pohovor s majstrom výroby a personalistkou. Tí, ktorí úspešne absolvujú prijímací pohovor, budú prijatí do zamestnania. Do spustenia výroby  v závode ZF v Detve sa budú novoprijatí zamestnanci zaúčať v závode v Leviciach - prví zamestnanci už nastúpili. Počas tohto obdobia majú zamestnanci zabezpečené a plne hradené ubytovanie v samostatných izbách v hoteli situovanom blízko autobusovej a vlakovej stanice. Skupiny, ktorým to nevyhovuje, môžu dochádzať do práce denne a spoločnosť im zabezpečí dopravu služobným autom.“ /*banner*/ O zamestnanie sa môže uchádzať každý, kto má chuť a ochotu pracovať a spĺňa aspoň časť z požadovaných kritérií. Vzhľadom na to, že ZF otvára nový závod, je škála voľných pozícií široká. Viacero pozícií je vhodných aj pre absolventov. Prax vo výrobnej spoločnosti a vzdelanie technického zamerania sú veľkou výhodou. Pri THP pracovníkoch je dôležitá znalosť anglického, prípadne nemeckého jazyka, ktorá sa na pohovoroch overuje. ZF momentálne obsadzuje viacero pozícií. Ide napr. o majstra výroby, vedúceho skladu logistiky, prevádzkového zámočníka, mechanika elektronických zariadení, operátora logistiky, operátora výroby, technika kvality, technika obrábania, technika strojov a zariadení. Všetky aktuálne obsadzované pracovné pozície  bližšie informácie nájdete na portáli www.profesia.sk: https://www.profesia.sk/praca/zf/C6856?page_num=1007 Do konca roka 2018 spoločnosť ZF plánuje prijať do zamestnania približne 100 zamestnancov. ,,V nasledujúcom roku očakávame prijatie ďalších desiatok zamestnancov. Mzda je tvorená z troch zložiek a jej výška závisí od konkrétnej pracovnej pozície. Prvou zložkou mzdy je hodinová / mesačná mzda. Závidí od tarifnej triedy, ktorá je zamestnancovi priznaná. Druhou  zložkou je dochádzkový bonus a treťou prémie. U operátorov výška prémií  závisí od ich výkonu, spravidla však predstavuje 25 % z tarifnej mzdy a dochádzkového bonusu. Zaujímavým benefitom je flexikonto. Ide o možnosť kumulovania a priebežného čerpania  nadčasov do výšky 50 h. Nad tento rozsah sú zamestnancovi automaticky preplácané spolu s 25 % mzdovým zvýhodnením. Ďalšími benefitmi sú 13. a 14. plat, mimoriadne odmeny podľa hospodárskeho výsledku firmy, poukážky na relax a šport a ďalšie nefinančné odmeny vo forme vitamínových balíčkov, darčekov na Vianoce alebo MDŽ.    Spoločnosť organizuje každý rok v máji deň otvorených dverí, kde si zamestnanci môžu pozvať členov svojej rodiny a priateľov a ukázať im spoločnosť, v ktorej pracujú. Súčasťou tohto dňa sú zábavné atrakcie pre deti, koncert známeho slovenského / českého umelca, jedlo a pitie zadarmo a darčekové balíčky pre deti. Tohto roku sme v areáli nášho závodu privítali takmer 7 tisíc návštevníkov a dopoludnie nám svojim koncertom spestrili Lucie Bílá, Spievankovo a kúzelník, a to všetko pod moderátorskou taktovkou hercov zo seriálu Oteckovia. V decembri sa naši zamestnanci každoročne zabavia na vianočnom večierku organizovanom pre 700 zamestnancov. Tento rok bude mať pre nás špeciálnu atmosféru, pretože oslavujeme 10. výročie spoločnosti ZF v Leviciach.“ LINK - https://www.zf.com/slovakia/sk_sk/corporate/homepage_corporate/homepage_corporate.html    

 • SKATE CONTEST Kriváň...

  2. júna 2018 sa konal už 9. ročník sketeboardovej súťaže „Kriváň SKATE CONTEST“, ktorý organizovala skupina „KC CREW“ na miestnej komunikácii pri podchode nad železničnou stanicou v Kriváni. Pri daždivom počasí bola účasť 20 súťažiacich jazdcov Jazdci prišli najmä zo Zvolena, Lučenca a z okolitých dedín. Po rozjazde sa o 15:30 začalo súťažiť za daždivého počasia, ktoré sa však postupne zlepšovalo. Od začiatku nebol jasný favorit a preto všetci prítomní pozerali komu sa ako darí a povzbudzovali. Po kvalitnom triku odmenili jazdca aj menším potleskom. Približne po hodine sme sa dočkali víťaza game of skate : /*banner*/ 1. miesto: Jozef Filkus  z Veľkého Krtíša 2.miesto: Igor Želtvay z Trebišova 3.miesto: Filip Dostál z Krupiny Best trick najlepšie zajazdili:   1. skočka: NOLLIE BS HEEL FLIP - Tomáš Brindza z Veľkého Krtíša 2. bedňa: KICK FLIP BS 50 - Andrej Raniak z Krupiny 3. mantinel: KIC FLIP cez mantinel - Andrej Raniak z Krupiny Hlavným a jediným sponzorom tohoto podujatia bola obec Kriváň, ktorá venovala 80 €. Všetkým jazdcom ďakujeme za účasť a dúfame, že sa im u nás páčilo. Prajeme im veľa úspechov v skateboardingu.

 • Vstup do Polikliniky...

  Mesto Detva nechalo vybudovať nové dvojstranné schodisko, ktoré umožňuje výstup z parkoviska k hlavnému vchodu Polikliniky na ulici J. G. Tajovského. Pôvodné schodisko k Poliklinike bolo po troch desaťročiach jeho používania a po dlhoročnom vplyve počasia v nevyhovujúcom technickom stave. Vzhľadom na súčasné technické normy bolo pôvodné schodisko taktiež strmé. Nové schodisko, ako uviedli pracovníci Oddelenia správy majetku na Mestskom úrade v Detve, na rozdiel od pôvodného, je zastrešené oblúkovou strechou. /*banner*/ Strecha zamedzí tvorbe klzkých povrchov na schodisku v zimnom období. Nové nástupné plochy a podesty sú zo zámkovej dlažby, celé schodište je lemované zábradlím. Stavebné práce budú ukončené v polovici mesiaca jún. Realizoval ich víťaz verejného obstarávania, firma z Lučenca. Na fotografii sú práce pred dokončením schodiska. Text a foto: Zuzana Vrťová  

 • Šport

 • SKATE CONTEST Kriváň...

  2. júna 2018 sa konal už 9. ročník sketeboardovej súťaže „Kriváň SKATE CONTEST“, ktorý organizovala skupina „KC CREW“ na miestnej komunikácii pri podchode nad železničnou stanicou v Kriváni. Pri daždivom počasí bola účasť 20 súťažiacich jazdcov Jazdci prišli najmä zo Zvolena, Lučenca a z okolitých dedín. Po rozjazde sa o 15:30 začalo súťažiť za daždivého počasia, ktoré sa však postupne zlepšovalo. Od začiatku nebol jasný favorit a preto všetci prítomní pozerali komu sa ako darí a povzbudzovali. Po kvalitnom triku odmenili jazdca aj menším potleskom. Približne po hodine sme sa dočkali víťaza game of skate : /*banner*/ 1. miesto: Jozef Filkus  z Veľkého Krtíša 2.miesto: Igor Želtvay z Trebišova 3.miesto: Filip Dostál z Krupiny Best trick najlepšie zajazdili:   1. skočka: NOLLIE BS HEEL FLIP - Tomáš Brindza z Veľkého Krtíša 2. bedňa: KICK FLIP BS 50 - Andrej Raniak z Krupiny 3. mantinel: KIC FLIP cez mantinel - Andrej Raniak z Krupiny Hlavným a jediným sponzorom tohoto podujatia bola obec Kriváň, ktorá venovala 80 €. Všetkým jazdcom ďakujeme za účasť a dúfame, že sa im u nás páčilo. Prajeme im veľa úspechov v skateboardingu.

 • Marek Ďaloga prestúp...

  Hokejový obranca Marek Ďaloga si po ukončení svojho angažmánu v pražskej Sparte oblečie na seba dres účastníka SHL Mora IK, čím sa stal spoluhráčom Slováka Mateja Galbavého. V sezóne 2017/2018 začínal 29 – ročný Ďaloga v čínskom Kunlun Red Star, za ktorú v KHL odohral 34 zápasov. Strelil v nich jeden gól a na dva prihral. Po rozviazaní kontraktu s čínskym klubom sa upísal Sparte Praha, za ktorú stihol nastúpiť v osemnástich zápasoch. Zahral si tiež na Zimných olympijských hrách a Majstrovstvách sveta v Dánsku. /*banner*/ „Marek je jeden z najsilnejších korčuliarov, ktorých som videl.  Je stabilný, rýchly a dobrý pri spracovaní puku. Má tiež dobrú výšku a strelu. Hráč, ktorý hral veľa medzinárodných zápasov a má tiež veľa skúseností z KHL. Sme veľmi šťastní, že sme ho podpísali,“ týmito slovami opísal príchod zvolenského rodáka generálny manažér Anders Forsberg.

 • Mladí detvianski fut...

  V máji 2018 bola ukončená realizácia projektu v celkovom náklade 26 195 Eur, ktorý zahŕňal rekonštrukciu a modernizáciu troch šatní pre žiakov a dorast a hygienických zariadení na futbalovom štadióne v Detve. Mesto Detva sa  roku 2017 uchádzalo o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry, financovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom. Na realizáciu projektu rekonštrukcie troch šatní a hygienických zariadení v administratívnej budove futbalového štadióna v Detve získalo mesto dotáciu 20 000 Eur. /*banner*/ Mladí futbalisti majú v šatniach nové podlahy, nátery, elektroinštaláciu aj zariadenie. Sprchy a WC, ktoré teraz využívajú, spĺňajú priestorové aj hygienické požiadavky na tréningové zázemie mládeže.  Modernizácia priestorov, ktoré slúžili viac ako 40 rokov, a tým zlepšenie podmienok pre mladých detvianskych futbalistov je hlavným prínosom tohto projektu. Projekt bol zrealizovaný s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Text a foto: Anna Cíbiková

 • Anketa

  Navštevujete náš web z mobilu alebo tabletu?
  Áno, viac ako z PC
  Počet hlasov: 2
  Áno, ale menej ako z PC
  Počet hlasov: 2
  Nie
  Počet hlasov: 3