s DTonline.sk

Región

 • Menia sa nielen odchody vlakov, ale aj samotné vlaky

  Menia sa nielen odchody vlakov, ale aj samotné vlaky

  Od 11. decembra čakajú cestujúcich viaceré zmeny. Okrem novýchodchodov sú to aj modernizované vozne, ktoré začnú premávať na niektorých tratiach. Ako informoval portál LConline.sk, modernizované vozne radu Bdteer a Bdgteer by mali zlepšiť kvalitu a kultúru cestovania v regionálnej doprave. Komfortné súpravy budú radené na nedeľnom páre vlakov Os 6213 zo Zvolena (13:46 hod) do Fiľakova (15:12 hod) a na spiatočnej ceste z Fiľakova (15:33 hod) do Zvolena (17:19 hod) s pokračovaním do Bratislavy. Vynovený interiér, klíma a elektrické zásuvky s možnosťou pripojenia telefónu či notebooku - to sú vylepšenia, ktoré spríjemnia každú cestu. Prinášame vám prehľad odchodov vlakov zo železničnej zastávky v obci Kriváň, platné od 11. decembra 2011: (Aj spolu s vysvetlivkami ich nájdete TU)  

  10. decembra 2011 16:23
 • FOTO: Ako sa rodí hriňovský kruháč

  FOTO: Ako sa rodí hriňovský kruháč

  Vybudovanie nového kruhového objazdu v Hriňovej je súčasťou komplexnej modernizácie takmer tridsaťkilometrového úseku ciest II. triedy na Podpoľaní. Komunikácie na trase Kriváň – Hriňová – Detvianska Huta – Látky a Hriňová – Vrch Slatina boli pred rekonštrukciou považované za najhoršie v Banskobystrickom kraji. Ich postupná obnova a výstavba kruhového objazdu sa začali v júni tohto roku. Každým dňom sme mohli sledovať, ako sa stará križovatka mení na moderný kruháč, ako pribúdajú bezpečnostné ostrovčeky, chodníky a nový povrch vozoviek. Aj keď sa práce z dôvodu prekládky káblov vysokého napätia omeškali, budúcoročný májový termín by sa mal stihnúť. My vám prinášame niekoľko záberov, ktoré dokumentujú výstavbu kruhového objazdu. Myslíte si, že pomôže plynulosti a bezpečnosti premávky na našich cestách? 

  04. decembra 2011 19:27
 • Výstavba turistického informačného centra v Hriňovej je tesne pred ukončením

  Výstavba turistického informačného centra v Hriňovej je tesne pred ukončením

  [caption id="attachment_28557" align="alignright" width="300" caption="Budúce turistické informačné centrum..."][/caption] Bývalé mestské toalety sa v krátkom časezmenia na moderné turistické informačné centrum pre návštevníkov Podpoľania. Informačné centrum bude slúžiť na podporu cestovného ruchu na Podpoľaní. Pomôže pri sprostredkovaní ubytovania, propagácii produktov cestovného ruchu ako i pri propagácii mesta. Taktiež sa v ňom budú predávať tradičné regionálne výrobky, ktoré by už o niekoľko mesiacov mali byť ponúkané pod spoločnou regionálnou značkou. Ako sme vás už informovali, peniaze na rekonštrukciu budovy sa podarilo získať z projektu Leader. „Z celkovej ceny diela mesto poskytlo spoluúčasť v takmer 50% výške," hovorí primátor Hriňovej Stanislav Horník. Ďalšie prostriedky však budú potrebné na samotné prevádzkovanie centra. Mesto o ne požiadalo v rámci projektov Európskej komisie LIFE+ resp. Programu cezhraničnej spolupráce HUSK. [caption id="attachment_28567" align="alignleft" width="300" caption="... vyzeralo pôvodne takto!"][/caption] „V prípade, že budeme úspešní, budeme môcť uvažovať zároveň o vytvorení klastra cestovného ruchu na Podpoľaní a tiež vytvorení internetového portálu pre poskytovateľov ubytovacích služieb vrátane rezervačného systému. Oprávnené výdavky sú plánované aj na účasť na veľtrhoch cestovného ruchu, výrobu propagačných materiálov, dokonca na výskum a udržanie biodiverzity na Hriňovských lazoch," vysvetľuje Horník. Už v najbližšom období sa ukáže, aký potenciál má vidiecky turizmus na Podpoľaní. Primátor upozorňuje: „Skúsenosti z regiónov Liptova a Oravy nasvedčujú, že sa nám ukazuje unikátna príležitosť na samozamestnávanie poskytovateľov služieb cestovného ruchu, malovýrobcov, poľnohospodárov a remeselníkov. Vyžaduje si to však spoločnú stratégiu, spoluprácu všetkých aktérov a priaznivú legislatívu."

  03. decembra 2011 12:38
 • Zvolenská nemocnica sa výpovedí lekárov neobáva

  Zvolenská nemocnica sa výpovedí lekárov neobáva

  Lekári zvolenskej nemocnice zatiaľ výpoveďami nehrozia. Spoločnosť AGEL SK a.s., ktorá poskytuje metodickú a riadiacu činnosť pre dcérske subjekty na Slovensku, nezaznamenala vo Zvolene žiadne výpovede. Z celkového počtu 2300 lekárov eviduje spoločnosť AGEL SK a.s., v súvislosti s hromadným podávaním výpovedí lekárov, ktorú organizuje LOZ, len 12 podaných výpovedí v nemocnici v Komárne. V ďalších zdravotníckych zariadeniach spoločnosti AGEL SK a.s. v Levoči, Krompachoch a vo Zvolene neboli zo strany lekárov podané žiadne výpovede. V rámci pomoci v zaistení akútnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov, sú tieto zdravotnícke zariadenia na určitú dobu schopné riešiť pacientov z priľahlých regiónov. Táto pomoc je však limitovaná celkovou kapacitou lôžok a spektrom poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

  03. decembra 2011 12:38
 • Pustý hrad v Podpolianskom múzeu

  Pustý hrad v Podpolianskom múzeu

  30. november patril v Podpolianskom múzeu prednáške o Pustom hrade. Slovensko je krajinou, kde okrem iných pamätihodností obdivujeme aj početné množstvo hradov, zámkov i kaštieľov. Slávne časy dejín pripomínajú ich  viac či menej obnovené podoby lákajúce aj návštevníkov ako atraktívny fenomén, ale sústreďuje sa na ne stále aj záujem odbornej verejnosti. Podpolianske múzeum každoročne realizuje rad odborných prednášok, kde sa širokej laickej verejnosti snaží sprostredkovať aspoň čiastočne najnovšie výskumy týkajúce sa hradov, zámkov či hradísk, hlavne tých, ktoré ovplyvňovali aj dejiny nášho regiónu. Tento rok sme si cielene vybrali jednu z najznámejších a najzaujímavejších archeologických lokalít na Slovensku vôbec – Pustý hrad. Systematický archeologický výskum tu od roku 1992 do roku 2008 viedol Václav Hanuliak, po jeho  smrti od r. 2009 vynikajúco prebrala štafetu mladšia generácia pod vedením archeológa Jána Beljaka – rovnako pod záštitou Archeologického ústavu SAV v Nitre - výskumné pracovisko Zvolen. O tom, čo všetko sa im podarilo zrealizovať za posledné dva roky a k akým novým skutočnostiam sa dopracovali, nás zaujímavo informoval počas prednášky spojenej pre lepšiu predstavu s pútavou powerpointovou prezentáciou. O tom, že tu už druhý rok úspešne prebieha Letná škola archeológie a že aj naši i zahraniční študenti majú veľký vklad na odhaľovaní nových skutočností, sa návštevníci dozvedeli od spoluorganizátorky tejto aktivity - Noémi Pažinovej, archeologičky pôsobiacej na Katedre Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Priblížila aj spôsob práce archeológov a množstvo odkrytých zaujímavých nálezov práve za posledné výskumné obdobie. Chceme ešte raz  poďakovať obom spomínaným lektorom za množstvo nových zaujímavých informácií, ktoré určite oslovili početných poslucháčov v  múzeu, výsledkom bola  - ako nakoniec vždy -  neformálna debata po ukončení oficiálnej časti prednášky. Poďakovanie  patrí aj širokej verejnosti, ktorá aj tentokrát dokázala, že záujem o históriu je, našťastie, stále živý.

  02. decembra 2011 19:56
 • Papierovačky môžu Hriňovčania vybaviť aj cez internet

  Papierovačky môžu Hriňovčania vybaviť aj cez internet

  Prostredníctvom elektronickej služby iPoint môžu občania Hriňovej vyriešiť základné životné situácie priamo z domu. Keďže dostupnosť internetu rastie každým dňom a čakanie na úradoch ľudí čoraz viacej obťažuje, aj mesto Hriňová umožňuje svojim občanom vybaviť nasledovné veci cez internet: Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, fyzická osoba „A“/ „B“ Oznámenie daňovej povinnosti k dani za nehnuteľnosti/za psa Žiadosť o prenájom bytových priestorov obce Žiadosť o oslobodenie od dane z nehnuteľnosti a poplatku za KO Žiadosť o zníženie a odpustenie poplatku za KO Žiadosť o povolenie užívania a zabratia verejného priestranstva Žiadosť o prenájom hrobového miesta Ohlásenie poruchy verejného osvetlenia a mestského rozhlasu Oznamovanie straty alebo nálezu Od septembra na to môžete využívať službu iPoint, ktorú nájdete na stránke mesta v pravom paneli. Po zaregistrovaní sa do systému vám bude zaslaný e-mail, v ktorom vás mesto vyzve na overenie totožnosti a vydanie prihlasovacích údajov. Je potrebné, aby ste sa dostavili na Mestský úrad v Hriňovej, na Oddelenie vnútornej správy a predložili preukaz totožnosti, v prípade právnickej osoby výpis z Obchodného alebo Živnostenského registra. Zabráni sa tak možnému zneužitiu systému a následne budete môcť začať využívať pilotný balík elektronických služieb. Vaša návšteva mestského úradu už neskôr potrebná nebude. V prípade nevyzdvihnutia prístupových údajov, registračného formulára do 60 dní odo dňa prijatia žiadosti alebo v prípade nesprávnych údajov, bude registrácia zamietnutá a registračný formulár skartovaný. Otestujte si túto novú službu aj vy...

  22. novembra 2011 11:26
 • Kronika rodu Prokopovcov siaha na Podpoľanie

  Kronika rodu Prokopovcov siaha na Podpoľanie

  Na stránke obce Kriváň sa pred niekoľkými dňami objavila 25-stranová „Kronika rodu Prokopovcov“. V spolupráci s rodinou ju spracoval Ing. Jozef Prokop z Bratislavy, ktorého korene siahajú práve do tejto podpolianskej obce. Nachádzame v nej celý rodokmeň a životopisy Prokopovcov, ktoré vás zaiste zaujmú. Prinášame vám krátky úryvok: V roku 1919 vnikla boľševická horda Bélu Kuna aj do okolia Detvy. Obyvatelia si ukrývali kone, vozy a iný majetok do stodôl do slamy, aby im to vojsko nezrekvirovalo. V tom čase asi vo štvrtok pred Turícami sa pred kostolom zišlo zhromaždenie, na ktorom rečnili Anton Prokop a kaplán Alexander Vajcík, že: „Počuť, že boľševické vojsko viaže statok a kone do kostolov a ak by to chceli aj u nás urobiť, berte kosy a nedovoľte im to! ...“ Na ukončenie zhromaždenia nechal Anton zaspievať slovenskú hymnu „Hej, Slováci“ a zhromaždenie sa rozišlo. Trúsili sa reči, že za toto sa im budú boľševici chcieť pomstiť. A tak im obom v piatok doporučoval vedúci notár Alexander Engelman a farár, aby odišli. Kaplán Vajcík ušiel na koni do hôr a Anton, hoci sľúbil, že odíde, tak neurobil. V sobotu ustupovali československé vojská z Voliarok na Zvolen. V nedeľu ráno o pol siedmej židia Markus a Löwy (obchodník v Detve) ho spolu s dvoma vojakmi pod bodákmi internovali do Odzgánovho domu (vlastník Alexander Vagač), kde ho trýznili a odsúdili k smrti povrazom. A po ôsmej hodine ho obesili na lipe pred kostolom, kde predtým rečnil. Tam už bola aj jeho matka s jeho mladším bratom Jánom. Vojaci ich od Antona odstrčili a hneď ho obesili. Matka ich prosila, aby ho mohli zvesiť. Ale odvesiť ho mohli až vtedy, keď mu kat prerezal žily na rukách. Pochovali ho vedľa hrobu jeho otca Emila na hornom cintoríne v Detve. Neskôr sa tam prišiel pokloniť aj sám prezident T. G. Masaryk, ako sa poklonil aj trom padlým vojakom v mohyle v Detve. Na pamiatku tejto tragickej udalosti bola pripevnená tabuľa na lipu, kde ho popravili. Za čias komunizmu túto tabuľu strhli a hodili do potoka a zničili aj jeho pomník (náhrobok) granátom... Celú kroniku si môžete stiahnuť tu.

  20. novembra 2011 17:31
 • Pestrý víkend vo Vegase

  Pestrý víkend vo Vegase

  Vegas club pripravil pre svojich fanúšikov bohatý víkendový program. Zabaviť sa môžete nielen v piatok, ale aj v sobotu. V piatok na vás čaká úplne nová párty – Bass Connection – Special Uffe B-Day edition. Na tejto skvelej žúrke odznejú štýly electro, electro house, fidget a samozrejme nebude chýbať ani drum n bass, ktorý odznie prvýkrát na hlavnom stage. Hlavným hosťom večera bude DJ-ská dvojica z Bratislavy Pier Stoe & Snom, ktorých zastrešuje booking a web portál gregi.net. Ďalšími účinkujúcimi je dvojica z bookingu electronicmusic.sk a to priekopník na strednom Slovensku v štýle electro house a hlavne fidgetu DJ Uffe a zástupca drum n bassu DJ Yzotop. Celý line up doplní rezident klubu a párty Disco Sensation DJ Slawo. Túto skvelú párty môžete zažiť aj vy len za 2€. Netradične bude Vegas otvorený aj v sobotu, kedy sa bude konať Katarínska ľudová zabava. Postará sa o ňu ľudová hudba pod vedením Dominika Václava a Dj Dimo obohatí večer slovenskými a oldies hitmi. Vstupné 1€. Katarínky vstupné zdarma.

  18. novembra 2011 17:35
 • Cintorín na Vrch Slatine sa dočkal opráv

  Cintorín na Vrch Slatine sa dočkal opráv

  Potrhané a hrdzavé pletivo, pokazená bránička, divo rastúce buriny. Aj to bola donedávna realita miestneho cintorína na Vrch Slatine. Viacerí domáci sa na stav cintorína sťažovali. Vraj je nedôstojný na posledný odpočinok zosnulých. Oslovili primátora Hriňovej Stanislava Horníka s návrhom, že by radi zorganizovali brigádu. Horník usúdil, že pomôcť sa dá aj okamžite. „Prvý podnet som dostal od pána Hakeľa. Nestojí to za reč, opravili sme poškodené oplotenie a opravili bránu. Bolo by treba urobiť ešte nejaké nátery, ak to počasie dovolí,“ hovorí. Rýchla reakcia samosprávy mnohých potešila. „Aj keď sa táto miestna časť pomaly pretvára skôr na rekreačnú oblasť, netreba zabúdať na tých pár občanov, čo tu stále žije. Som rád, že vedenie mesta berie do úvahy aj ich požiadavky,“ dodáva jeden z iniciátorov brigády, ktorému na Vrch Slatine bývajú starí rodičia.

  16. novembra 2011 20:56
 • Vyrieši prístrešok problém s odpadom?

  Vyrieši prístrešok problém s odpadom?

  Problémy s odpadom a pribúdajúce čierne skládky na Snohách sa Hriňová rozhodla riešiť. Nový prístrešok na smeti pribudol po tom, čo mnohí chatári dlhodobo vysýpali odpad mimo kontajnerov a na to určených miest. Psy a lesná zver ho následne roznosili po okolí a na neporiadok mesto opakovane upozorňovala aj Správa CHKO Poľana. Riešením problému by mal byť nový prístrešok na smeti, ktorý bol umiestnený na vstupe do miestnej časti Snohy, v bezprostrednej blízkosti autobusovej zastávky. Aj tá sa dočkala zmeny, keďže starú plechovú vystriedala nová drevená. "Autobusová zastávka na Snohách bola kompletne prehrdzavená a hyzdila vstup do jednej z najkrajších miestnych častí. Preto sme sa rozhodli ju vymeniť a doplniť k nej nový modul - uzatvárateľný prístrešok na tri 1100 litrové kontajnery na zmesový komunálny a triedený odpad," vysvetľuje primátor Hriňovej Stanislav Horník. Problematika čiernych skládok v meste je však omnoho zložitejšia. Veľa z nich vznikalo najmä po vzdialenejších osadách, kde sa odpad v minulosti zbieral občasne do veľkoobjemových kontajnerov. "Preto sme približne pred dvomi rokmi začali po chotári rozmiestňovať "hniezda" pre 1100 litrové kontajnery aj za cenu, že ich z viacerých lokalít približujeme vlastnými prostriedkami," hovorí Horník. Oprávnená spoločnosť na odvoz a likvidáciu odpadu, Márius Pedersen, ukázala vôľu zvážať odpad aj z lokalít, kde to v minulosti nebolo možné. Zrušením kupónového systému zberu odpadu stúpol aj celkový objem zozbieraného a odvezeného odpadu, čo sa prejavilo aj v raste nákladov. "Avšak získali sme reálny obraz o tom, koľko odpadu nám ročne končilo na čiernych skládkach, na okrajoch lesov, brehoch potokov, priamo vo vodných tokoch alebo aký objem odpadu sa protizákonne likvidoval spaľovaním," dodáva primátor. Najhoršie čierne skládky sú dodnes popri štátnej ceste v Skalisku a v smere na Detviansku Hutu. Po dlhé roky tu najmä motorizovaní znečisťovatelia pristavovali vozíky s odpadom a vysýpali ho do priekop popri ceste. "Taktiež sme sa stretli s prípadom, keď podnikateľské subjekty v oblasti cestovného ruchu neoprávnene likvidovali odpad z prevádzky priamo na krížovej ceste," hovorí Horník. Znečisťovateľ sa týmto svojím konaním dopúšťa priestupku a môže mu byť udelená pokuta až do výšky 166 eur. Mesto by malo o niekoľko mesiacov začať s Rekultiváciou skádky TKO Fangová v Hornej Hriňovej, kde sa po desaťročia vyvážal odpad z mesta. Tým by sa za pomoci eurofondov vyriešila významná "ekologická záťaž"...

  10. novembra 2011 09:44
 • Rozhovor

 • Gabriela Kuklišová: ...

  Jedným z najúspešnejších športových celkov v Detve je klub akrobatického rock ´n´ rollu Crazy Rock. Viac sme sa porozprávali s Gabrielou Kuklišovou, ktorá klub vedie. Kde sa začína história rock and rollu v Detve? Čo bolo impulzom pre založenie Crazy Rock-u? Klub akrobatického rock ´n´ rollu - Crazyrock vznikol v Detve v roku 2000. V tom istom roku bol aj oficiálne registrovaný do Slovenského zväzu akrobatického rock ´n´ rollu. Vo svojich začiatkoch fungoval Crazyrock ako súčasť vtedajšieho Domu kultúry Andreja Sládkoviča v Detve a spadal pod správu jeho ekonomického oddelenia. Rovnako sa členovia klubu zúčastňovali všetkých súťaží práve pod hlavičkou DK AS. Tréningy prebiehali taktiež v jeho priestoroch, avšak tieto neboli dostatočne vyhovujúce po stránke materiálneho vybavenia, preto sa tréningový proces na čas presunul do priestorov bývalého kultúrneho strediska, v starej časti mesta, Chudobinca. V roku 2004 bola založená nezisková organizácia a Crazyrock začal fungovať ako samostatný subjekt. Záujem o akrobatický rock ´n´ roll rástol a pribúdali aj noví členovia. Vzhľadom na prašné prostredie v starom kultúrnom stredisku bolo opätovne nutné hľadať viac vyhovujúce priestory pre nácvik akrobatických prvkov, ako aj celých choreografií.  Istý čas preto využíval Crazyrock priestory športovej haly, kde bol veľkou výhodou vysoký strop, čo tanečníkom vyhovovalo najmä pri nácviku jednotlivých akrobatických tarov. V roku 2007 presunul klub svoje pôsobisko na Základnú školu  J.J.Thurzu, kde funguje až doteraz.  Počas svojej osemnásť ročnej existencie dosiahol klub nejeden výrazný úspech a jeho členovia sa zaradili medzi Slovenskú ale aj medzinárodnú špičku. Má tento tanec/šport nejakú strešnú organizáciu na Slovensku? Tento šport spadá pod hlavičku Slovenského zväzu tanečného športu a medzinárodnú svetovú federáciu akrobatického rock and rollu. Patríme medzi športy, ktoré sú zaradené do listiny čakateľov na vstup medzi olympijské športy. Každoročne sú organizované svetové hry, podobné olympiáde. Svetová federácia vynakladá obrovské úsilie a  robí všetky kroky , aby sme sa v dohľadnej dobe zaradili medzi olympijské športy. Aké najväčšie úspechy ste v histórii Vášho klubu dosiahli? Jednoznačne sú to dvakrát 2. miesto na majstrovstvách sveta v juniorských formáciách, 3. miesto na majstrovstvách Európy v tej istej kategórií. Ďalej je to 2.  miesto na svetovom pohári v juniorskej  kategórií  a 6 miesto v B- kategórií , ktoré si vytancoval Miroslav Lalík s Patríciou Vizinovou a dospelej kategórií s Luckou Ivaničovou. Ďalej sú to semifinálové účasti na svetových pohároch a rad titulov Majstrov Slovenska v rôznych kategóriách. Pre Detvu je rock ´n´ roll popri folklóre netradičný. Pociťujete to nejako? Každý človek je individualita a má svoj názor a to, čo ho napĺňa a baví. Ja to stále plne rešpektujem. Čo je zaujímavé ale, 80 percent našich tanečníkov má rodičov folkloristov. Pre nás je skôr limitujúca obtiažnosť nášho športu, kým folklór nemá až také nároky. Odkiaľ ako trénerka beriete neustále inšpiráciu? Ako každý šport, aj náš sa neustále vyvíja. Stále sú nejaké nové trendy, ktoré vidíme na súťažiach. Pre nácvik základných kompetencií ale samozrejme využívame základ a to je gymnastika a s každého športu si vieme niečo vybrať, napr .dynamiku , koordináciu, výbušnosť atď. /*banner*/ V akom veku je najlepšie začať s tancovaním? Samozrejme neexistuje presné číslo, veľmi to závisí od individuality dieťaťa .Mali sme štvorročného tanečníka, ktorý zvládal tréningy. Závisí to hlavne od rozvoja psychomotorických schopností každého dieťaťa. Ale osvedčili sa mi 6-7 rok, keď už dieťa nastupuje do školy a je schopné vnímať tréning. Vtedy je už citeľný progres a dieťa má pozitívnu spätnú väzbu, čo ho samozrejme motivuje do ďalších činností. Z pohľadu laického diváka ide pri tomto tanci naozaj o tvrdé trénovanie: choreografia, prevedenie, koordinácia. To musí vyžadovať dobrý kolektív detí. Je to tak? Je to tvrdý šport. Na rozdiel od iných tu musia spĺňať vyžadované kritéria naraz dvaja ľudia, ktorý tvoria pár. Váhové, osobnostné a iné danosti, ktoré sú potrebné pri tomto športe. Každý si naozaj siahne na dno svojich síl a to je moment, keď sa človek posúva vpred. Sú to ale veľmi dôležité zručnosti, ktoré určite budú potrebovať v živote. Naučia sa, že nič v živote nie je zadarmo a za všetko musia tvrdo pracovať, ale aj to, že výsledok je stále adekvátny vynaloženej námahe. Naučia sa sebareflexii, vedieť sa zaradiť medzi ostatných a zároveň vedieť odhadnúť, koľko námahy ich bude stáť dosiahnutie vytýčeného cieľa. Precestujú takmer celú Európu, čo ich naučí  postaviť sa na vlastné nohy a komunikovať s každým.  Spravidla rovnaký údel stmelí ľudí a tak tomu je aj u nás v klube. Je to super partia, stále sa veľa nasmejeme a zároveň si stále pomáhame. Starší pomáhajú a vychovávajú mladších. Po 18 rokoch činnosti už máme odchovaných mnoho vynikajúcich mladých ľudí, ktorí si našli svoje miesto v živote a sú úspešný. Napríklad Sean Kasumovič, ktorý je niekoľko násobným Majstrom sveta a Európy k kaderníckych disciplínach, jeho partnerka Majka Lórinčiková po úspešnom účinkovaní v televíznej show Bailando ostala v španielsku a ďalej tancuje a precvičuje Zumbu. Miroslav Lalík je študentom  2. ročníka fakulty telesnej výchovy a športu, kde študuje odbor akrobatický rock and roll, ktorý je jedine u nás akreditovaný v celej strednej Európe. Dúfam, že sa vráti domov a prevezme žezlo nášho klubu ďalej. Máme momentálne dosť malých detí a ukazujú sa opäť obrovské talenty, len dúfam, že vydržia a o pár rokov ich budem môcť spomenúť v takomto podobnom článku. Ďakujem za príležitosť odpovedať na vaše otázky a dúfam, že  niekoho oslovia  a privedie svoje dieťa k nejakému  športu. Rozhovor spracoval: PhDr. Jozef Pavlov  

 • Stella Sáňková: Star...

  V Detve rastie obrovský šachový talent. Je ním len 16-ročná Stella Sáňková. Ako si sa dostala ku šachu? V škole na hodine matematiky nám šach predstavil pán učitel Lászlo a kedže už som trochu vedela tahať figúrkami, tak som sa prihlásila na šachový krúžok. Aké najväčšie úspechy si v šachu dosiahla? V roku 2015 som sa prvýkrát stala majsterka Slovenska do 14 rokov, v roku 2016 majsterka Európskej únie do 14 rokov a 2016 majsterka Európy amatérov v kategórii ženy a teraz v roku 2018 majsterka Slovenska v kategórii do 16 rokov a zároveň majsterka junioriek (do 20 rokov). Čo Ťa najviac na šachu fascinuje? Tak je to hra, ktorá je spojená s logickým a strategickým myslením, kde je veľmi veľa možností, ale len ja rozhodujem, ako si chcem postaviť figúrky a aké plány alebo myšlienky zvolím. Páči sa mi hlavne to, že môžem využívať svoju vlastnú kreativitu a fantáziu a mám možnosť sa s tými figúrkami hrať a tvoriť čo sa mne páči. Máš aj nejakú osvedčenú taktiku (napr. otvorenie hry) alebo je to vždy individuálne podľa každej novej hry a súpera? Keď som začínala, pozerala som si rôzne otvorenia a snažila sa prísť na to, ktoré mne najviac vyhovuje. Potom mi pár z nich padlo do oka a venujem sa priotne práve týmto, ale samozrejme na každého súpera sa pripravujem a niekedy zvolím úplne iné otvorenie, aby som ho zmiatla v prípade, že sa pripravoval. /*banner*/ Podcenia Ťa niekedy ako mladú slečnu starčí hráči? Predtým keď o mne nevedeli, tak ma pravidelne podceňovali a mohla som to využívať vo svoj prospech. Potom, keď som sa zlepšila a začala dosahovať úspechy, tak o mne všetci vedeli, a teraz sa ma naopak starší boja.  Aké sú Tvoje ciele v šachu ako športovej disciplíne? Mojim cieľom je získať aspoň najvyšší šachový ženský titul (WGM) a byť medzi najlepšími ženami na Slovensku a reprezentovať Slovensko na všetkých tímových súťažiach, plus olympiáda. A keď budem väčšia, chcem hrávať nejaké súťaže aj v zahraničí. Aké máš iné záľuby a záujmy okrem šachu? Mám rada matematiku, informatiku a do budúcna sa chcem uberať týmto smerom. Čo sa týka športu, rada hrám basketbal a pingpong. Rozhovor spracoval: PhDr. Jozef Pavlov.  

 • Podpoľanci navštevuj...

  S majiteľkou cestovnej kancelárie Art Tour Janou Kmeťovou sme sa pred nadchádzajúcou letnou sezónou rozprávali o tom, kam chodia radi oddychovať našinci spod Poľany. Kde sa nachádza Vaša cestovná kancelária a aké služby poskytuje? Cestovná agentúra ArtTour sa na nachádza v centre Detvy na ul. M.R. Stefanika 61 v Detve. CA ponúka zájazdy do celého sveta, výnimkou nie sú ani slovenské dovolenky, samozrejmosťou je predaj leteniek,  ubytovania a cestovného poistenia, pre náročných aj “dovolenka na mieru.” Kedy začína dovolenková sezóna? Letná sezóna už beží. Klienti, ktorí chcelí získať najlepšie zľavy zakupovali letné dovolenky už v decembri, januári ... Oficiálne Leto 2018 je už v plnom prúde. Dokedy teda táto sezóna trvá? Ak bude leto výdatné ako minulý rok, letné dovolenky sa budú predávať až do septembra, samozrejme prázdninové mesiace budú najnáročnejšie. Ktoré krajiny sú pre Podpoľancov najpríťažlivejšie? Z pohľadu financií je pre Podpoľancov zaujímavý Egypt a Turecko, lákajú aj destinácie ako sú Grécko, Cyprus, Španielsko ... Sú tu však aj patrioti, ktorí sú verní Slovensku, prírode a aktívnej dovolenke. /*banner*/ Kde volia v domácich podmienkach dovolenky? Jednoznačne Vysoké Tatry, samozrejme Nízke Tatry, v období prázdnin kúpeľné mestá s možnosťou poznávania histórie a kultúry v nich. Sú v móde aj destinácie, kde ľudia hľadajú na rozdiel od tepla zimu? (napr. Škandinávia) Samozrejme, vo svetovom rebríčku je na prvých priečkach, je lákadlom avšak sú cenovo náročnejšie, takže v našom okolí po nej aktívny dopyt nie je. Ako vyzerá záujem o výlety do známych európskych miest?  Dá sa povedať, že poznávacie zájazdy do európskych metropol sú stále zaujímavé ako pre mladých ľudí, tak aj pre staršie generácie. Jarné a jesenné obdobie je dokonalé pre formát takýchto výletov - eurovíkendov. Často sú dopytované ako darček. Ako treba postupovať priamo pri výbere dovolenky?  Agentúra je otvorená denne, takže priamo v kancelárii. Ak však klienti nestíhajú, komunikujem prostredníctvom mailu, kde podľa požiadaviek vypracujem ponuku a zasielam priamo klientovi. Oslovujú ma však aj telefonicky alebo prostredníctvom messengeru, keďže je doba sociálnych sietí. Koľko môže stáť 4-člennú rodinu v priemere dovolenka? Plus, na koľko dní zvyknú priemerne ľudia chodiť dovolenkovať? Priemerná dovolenka pre 4-člennú rodinu All inclusive na týždňový turnus môže vyjsť od 1500 - 2000 eur, podľa štandardu hotela, destinácie a samozrejme veku detí. Z tohto dôvodu si rodiny s deťmi rezervujú dovolenky v skorších mesiacoch. Najčastejsie sa predávaju jedno týždňové dovolenky, ale sú klienti, ktorí si doprajú aj dlhšie turnusy. Rozhovor spracoval: PhDr. Jozef Pavlov Foto: Art Tour Detva

 • Región

 • Tábor Tuláčik absolv...

  SCVČ Majačik prvé dva júlové týždne pripravilo pre  deti z Podpoľania denné letné tábory Tuláčik I a II. Počas dvoch týždňov deti spoznali mnoho kultúrnych pamiatok. Navštívili hrad Divín, Fiľakovský hrad, Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene a Slovenské múzeum máp v Kynceľovej, kde sa dozvedeli veľa informácii o histórii a tvorbe máp a vyskúšali  si vyformovať reliéf v modernom pieskovom simulátore za účasti TV Markíza.  Navštívili v B. Štiavnici baňu Bartolomej a historickú časť mesta. Nezabudli sme ani na tvorivosť deti a v Dome nápadov vo Zvolene si vytvorili krásne maľované ryby, kapríkov a maľované skalky. /*banner*/ Nesmiernu radosť mali zo zábavného parku Saffari vo Zvolene, kúpaliska v Dolnej Strehovej a lanového parku v Stožku. Pre deti sme pripravili aj 3D mix a technickú hračku, kde si vyrobili telefóny a lámali si hlavičky nad vynálezmi. Novinkou pre deti bol aj náučný chodník pod Urpínom a návšteva letiska na Sliači. Stravovanie mali deti v reštauráciách a k dispozícii im bol aj školský autobus. Veríme, že deťom sa pripravený program páčil a odniesli si kopec vedomostí a zážitkov. Ďakujeme rodičom za dôveru a tešíme sa na budúce prázdniny. Text a foto: Mgr. Mária Lešáneková  

 • BLOG: Aké sú pozitív...

  Už relatívne čoskoro sa stane priemyselný park v Detve realitou. Táto významná investícia Detvu tak ako aj iné zásadné otázky spoločensky rozdelila. Aké sú teda pozitíva a negatíva tohto zámeru? Miesto pre priemyselný park Jednou zo základných diskutabilných otázok je lokalizácia priemyselného parku. Ten sa nachádza prakticky medzi starou časťou mesta a sídliska, v intraviláne mesta, blízko obytných domov. Tento problém je dosť výrazný, ale z urbanistického hľadiska je na tom celá Detvy zle. V úzkej Detvianskej kotline je hustá zástavba, tak starej časti mesta, aj sídliska. To znamená, že Detva prirodzene nemá vhodnú plochu v extraviláne, alebo na okraji katastra obce. Prirodzená hospodárska zóna Prirodzený vývoj priemyselnej aktivity však vytvoril hospodársku zónu aj v realite a to presne medzi starou časťou mesta a sídliskom. Ide o areál bývalého družstva a okolitý komplex budov, ktoré sa venujú výrobe a službám. Blízko je aj centrálny tepelný zdroj tepla, či bioplynová stanica. Z tohto hľadiska sa teda umiestnenie priemyselného parku zdá už menej problémové, nakoľko podobné prevádzky sú z rôznych hľadísk lepšie dislokované spoločne. ... cesta Napriek tomu, že v súčasnosti sa investor našiel, mala byť podľa môjho názoru postavená cesta k priemyselnému parku omnoho skôr. To, že si investor vybral práve nás je napriek vedeniu mesta, nie vďaka nemu. Dôležitým faktorom je aj to, že investori zaplnili na Slovensku najmä západ a sever územia a len vďaka tlaku na vyhľadávanie zamestnancov sú ochotní čakať, kým mesto ako Detva vybuduje potrebnú infraštruktúru za takmer vyše roka. Za normálnych podmienok by v liberálnej ekonomike a pri dostatku zamestnancov nik nečakal s podnikateľským zámerom vyše roka, kým sa vyrieši otázka pozemkov, resp. výstavby infraštruktúry. Faktom je, že výstavba cesty sa dnes ide financovať z predaja pozemkov. Ak by sa v minulosti postavala z rozpočtu, bolo by možné, že by v nej peniaze „stáli“ a nemohli byť preinvestované niekde inde v meste. No priemyselný park tu mohol byť už skôr, pretože by bol konkurencieschopnejší.    /*banner*/ Akí sú ideálni investori? Ani súčasní investori Punch a ZF nie sú z hľadiska druhu výroby absolútnym ideálom. Áno, tradíciou v regióne je strojárstvo, ale tradičné sú aj hladové roky počas pravidelne sa opakujúcich kríz sa v ekonomike. Dôležitým nástrojom stability nielen celoštátnej, ale aj lokálnej ekonomiky je diverzifikácia výroby. To znamená, že priemysel je členený na čo najviac výrobných odvetví, ktoré sú pri ekonomických krízach odolnejšie. T. j. ideálne by bolo viac firiem z rôznych odvetví: strojárstvo, nábytkársky priemysel, drevospracujúci priemysel, atď. Tento fakt je problémom aj pre celú SR pretože v čase krízy ľudia, ale aj firmy ako prvé odstránia v rozpočtoch nadštandardné položky – ako je napr. kúpa auta. Na tento fakt jednostrannosti ekonomiky a hospodárstva zameraného na automobilový priemysel môže Slovensko ešte veľmi doplatiť. Budúcnosť je hi-tech, bio a nanotechnológie, farmaceutický priemysel, informačné systémy a priemysel prepojený na treťostupňové vzdelávanie. Prečo som hlasoval „za“? Otázka, prečo som aj ja ako poslanec hlasoval za, je to, že odmietnutie investora by mohlo mať pre Detvu a región veľmi zlé dopady. Predstavte si sami to, že ste investor, ponúknete prácu a investície a obec by vás odmietla. Budete ich presviedčať, alebo pôjdete inde, kde vám otvoria náruč? Toto je si myslím jasné. Punch a ZF majú dobrý kredit Zároveň som rád, že ide o belgický Punch a nemecký ZF. Ide o firmy, ktoré majú dobrú povesť, silné zázemie, tradíciu a odbyt. Ak by išlo napr. o nejakého pofidérneho čínskeho investora, pozornosť by bola na mieste. Mimoriadne dôležité je aj to, že kapitál spomínaných spoločností vzniká najmä vďaka exportu. V praxi a zjednodušene to znamená, že do regiónu prídu peniaze zvonku a len tým sa „bohatne“ a zvyšuje životná úroveň, nie „točením“ toho istého kapitálu v uzavretom regionálnom cykle.      Najväčší prínos – rast platov Najväčším prínosom je jednoznačne tlak na rast miezd. Bolo mi až do plaču, keď vedenie PPS Detva nám poslancom pred hlasovaním o priemyselnom parku poslalo zúfalý list, v snahe nás presvedčiť o neschválenie zámeru Punch a ZF. Skutočná pravda je však taká, že jedine „boj“ o zamestnanca dokáže vytvoriť rozhodujúci a reálny tlak na rast platov zamestnancov. A tí pôjdu tam, kde im lepšie zaplatia. Taký je trh práce a PPS Detva ak si bude chcieť zachovať svojich zamestnancov, bude im musieť výrazne zlepšiť ohodnotenie. Najväčšie negatívum - doprava Najväčším negatívom je doprava. Hovoriť len o 4 - 5 kamiónoch za hodinu je zavádzanie. Treba rátať špedíciu, ďalšiu dopravu a dopravu samotných zamestnancov. Faktom je, že v Detve a okolí nebude dostatok ľudí a do závodu.  Denne budú (pravdepodobne trojzmenne) cestovať za prácou do závodu ľudia aj zo širšieho okolia, čo sú desiatky áut navyše. A to už dnes máme počas rannej a poobedňajšej špičky problém prejsť cez Ulicu M. R. Štefánika. V územnom pláne sa ráta s alternatívnou cestou cez Voliarky. Ak by sme aj dnes začali túto otázku riešiť, reálne tu môže byť cesta až o niekoľko rokov, no výroba bude už v plnom prúde. Toto je otázka, ktorá by mala byť alfou a omegou ďalšieho zastupiteľstva, ktoré vzíde z novembrových komunálnych volieb pre obdobie rokov 2018 – 2022. Alarmujúce je aj to, že už takmer 3 roky v rozpočte existuje položka na investíciu – osvetlenie prechodov pre chodcov na Ulici M. R. Š. Prečo to nie je doteraz realizované? Napíšte vedúcemu oddelenia výstavby, prednostovi alebo primátorovi mail, zavolajte im alebo si zájdite za nimi osobne. Odpoveď nepoznám ani ako, a to som poslanec. Verím však, že čoskoro sa investičná akcia zrealizuje, pretože bude potrebná – najmä kvôli bezpečnosti. Autor: PhDr. Jozef Pavlov

 • Primátora a poslanco...

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko vyhlásil termín komunálnych volieb na sobotu 10. novembra 2018. Voliť si budeme na 4-ročné funkčné obdobie primátora mesta a 17 poslancov. Detva je rozdelená na 5 volebných obvodov, kandidát na primátora, ktorý získa najviac hlasov v súčte všetkých obvodov bude zvolený za štatutára mesta. Poslanci kandidujú v jednotlivých obvodoch, podľa počtu mandátov, pre ten ktorý obvod budú zvolení kandidáti s najvyššími počtami hlasov. /*banner*/ Primátorom mesta od roku 1998 (s nástupom v roku 1999) je Ing. Ján Šufliarský. Mesto Detva má v súčasnosti 17 poslancov v nasledovných obvodoch: OBVOD č. 1 (Piešť I., Piešť II., Krné) Ing. Stanislav Šichta Imrich Sekereš OBVOD č. 2 (Skliarovo, Laštek, Stavanisko, Kostolná) Ing. Dušan Tuček Imrich Murín OBVOD č. 3 (stará časť mesta) Branislav Baran Ing. Vladimír Kučera Mgr. Katarína Krekáňová Milan  Ďurica OBVOD č. 4 (pravá časť sídliska od cesty M. R. Š) Mgr. Slavomír Ciglan Mgr. Darina Labáková Mgr. Jana Kuzárová Jaroslav Kóňa Ing. Ladislav Bódi OBVOD č. 5 (ľavá časť sídliska od cesty M. R. Š) Jozef Výbošťok PhDr. Jozef Pavlov Ing. Juraj Bódi Ing. Roman Vrťo Autor textu: PhDr. Jozef Pavlov      

 • Šport

 • Ján Sýkora sa vracia...

  Po piatich rokoch strávených v Čechách sa do známeho prostredia pod Urpínom vracia 27 – ročný krídelník Ján Sýkora, ktorý podpísal zmuluvu na jednu sezónu. Rodák z Detvy pôsobil v Banskej v mládežníckych kategóriách. Svoj debut medzi seniormi si odkrútil v sezóne 2008/2009 v drese banskobystrických baranov. V tej istej sezóne odohral aj štyri zápasy za rodnú Detvu. /*banner*/ Sezóna 2010/2011 znamenala pre neho debut v reprezentačnom drese a tiež udomácnenie sa v zostave baranov, za ktorých 58 zápasov s bilanciou 20 gólov a 18 asistencií. Po skončení sezóny 2012/2013 smerovali jeho kroky do Plzne, za ktorú vo svoje premiérovej sezóne nastúpil 46 zápasoch. Nazbieral v nich 17 bodov za 9 gólov a 8 asistencií. Uplynulú sezónu pôsobil v Pardubiciach, ktorým pomohol 6 gólmi a jednou asistenciou k 6. miestu v základnej časti. Púť Pardubíc v play – off sa skončila vo štvrťfinále. Nestačili v ňom na  neúspešného finalistu z Třinca.

 • HC 07 Detva pred nov...

  Pozrite sa na najnovšie prírastky v kádri HC 07 Detva. ROMAN PETRÍK 23 – ročný brankár začínal s hokejom vo Zvolene. Uplynulú sezónu podávala veľmi dobré výkony v Skalici. Atmosféru extraligových zápasov zažíval tri sezóny v drese zvolenských rytierov, až do svojho odchodu do Skalice v sezóne 2016/17. Celkovo má doteraz v najvyššej súťaži na konte 13 štartov. DOMINIK RIEČICKÝ 26 – ročný odchovanec košického hokeja pôsobil od začiatku svojej kariéry výlučne na Slovensku. V tíme HC Košice si prešiel mládežníckymi kategóriami a neskôr bol zaradený do projektu Orange 20. Reprezentoval Slovensko na šampionátoch do 18, aj do 20 rokov a v ročníku 2009/10 sa dostal vďaka svojim výkonom medzi troch najlepších hráčov slovenského tímu na svetovom šampionáte do 18 rokov. Na prvý seniorský zápas nastúpil v drese HC Košice už ako 18 – ročný a celkovo za Košice odchytal 37 zápasov. Zaujímavý v jeho kariére bol ročník 2013/14, kedy sa striedavo objavoval na súpiskách Košíc a Bardejova, vďaka čomu sa môže pýšiť ziskom extraligového, aj prvoligového titulu súčasne. V uplynulých troch sezónach odchytal zápasy v Košiciach, Bardejove, Spišskej Novej Vsi a Prešove, odkiaľ prichádza do Detvy. ANDREI PERVYSHIN V nasledujúcej sezóne bude medzi opory detvianskej defenzívy patriť aj bronzový medailista z Majstrovstiev sveta do 18, víťaz Kontinentálneho, dvojnásobný víťaz ruskej Superligy a KHL 33 – ročný obranca Andrei Pervyshin, ktoré si v drafte roku 2003 vybralo z 253. miesta St. Louis Blues. Má na konte 211 reprezentačných štartov v drese ruského národného tímu a 348 zápasov v KHL, kde pôsobil v tímoch Ak Bars Kazaň, Avangard Omsk, SKA Petrohrad, CSKA Moskva, HK Soči, Traktor Čeljabinsk, Metalurg Novokuzneck a Neftichimik Nižnekamsk. Minulú sezónu odohral v tíme Saryarka Karaganda. IGOR MAGOGIN Najväčšou posilou detvianskej ofenzívy sa stal rodák z ruského Yekaterinburgu 36 – ročný Igor Magogin. Tento 178 centimetrov vysoký a 81 kilogramov vážiaci center začínal s hokejovou kariérou  v Rubine Tyumen pôsobiacom v druhej ruskej lige, v ktorej odohral celkovo 465 zápasov. Zaznamenal nich 122 gólov a 176 asistencií. Od sezóny 2009/2010 bol nepretržitou súčasťou kádra mužstiev KHL. Obliekal dresy Avtomobilist Yekaterinburg, Yugry Khanty-Mansiysk, Lade Togliatti a Servestale Cherepovets.  V sezóne 2010/2011 odohral 12 zápasov vo VHL a sezóne 2014/2015 bol kapitánom Yugry. Počas pôsobenia v KHL nastúpil celkovo na 368 zápasov, v ktorých si na svoje konto pripísal 49 gólov a 98 asistencií. JOZEF TOMČÁK 24 – ročný center začínal s hokejom v rodnom Prešove, v drese ktorého v sezóne 2012/2013 medzi seniormi. Ako chutí legionársky chlebík si vyskúšal počas sezóny 2016/2017, keď za českú Porubu 31 zápasov. Zaznamenal v nich 2 góly a štyri asistencie. V uplynulej sezóne odohral v drese prešovských tučniakov 49 zápasov s bilanciou 20 gólov a 23 asistencií. /*banner*/ ZDENĚK KRÁL Zdeněk je 22-ročným odchovancom Liberca a seniorské skúsenosti zbieral v tímoch nižšej českej súťaže, HC Benátky nad Jizerou a LHK Prostějov. V sezóne 2016/17 zavítal aj na Slovensko, kde odohral v drese Michaloviec 48 zápasov, so ziskom 47 bodov! V reprezentačnom drese nastúpil v 11. zápasoch, v mládežníckych kategóriách a nazbieral v nich 4 body za gól a tri asistencie. VIKTOR FEKIAČ 25-ročný, dobre stavaný center, rodák a odchovanec susedného Zvolena Viktor Fekiač sa vrátil do známeho detvianskeho prostredia. S hokejom začínal vo Zvolene, kde si prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami a skúsenosti so seniorským hokejom začal zbierať v A tíme počas sezóny 2013/14, kde ešte ako junior odohral 31 zápasov. Najvýznamnejšou v jeho doterajšej „detvianskej“ kariére bola sezóna 2016/17, kedy bol významnou oporou nášho tímu a v 48. zápasoch naz1bieral až 49 kanadských bodov. V uplynulom ročníku Tipsport ligy odohral zo Zvolen 52 zápasov, v ktorých si na svoje konto pripísal 4 góly a 6 asistencií. MARTIN ĎALOGA Návrat strateného syna. Aj týmito slovami by sa dal opísať príchod Martina Ďalogu pod Poľanu. 25 – ročný majster Slovenska zo sezóny 2012/2013, pôsobil takmer celú svoju doterajšiu kariéru vo Zvolene, kde aj hokejovo vyrastal. Prešiel si všetkými mládežníckymi kategóriami a prvý seniorský štart zaznamenal v sezóne 2011/12, kedy odohral za A tím zvolenského HKM 14 zápasov. V tejto sezóne bol zaradený aj do projektu HK Orange 20 a v reprezentačnom drese sa predstavil na MS hráčov do 20 rokov. Martina možno považovať za skúseného extraligového hráča, pretože má na konte viac ako 300 štartov v najvyššej súťaži. Medzi jeho prednosti patrí najmä rýchlosť a s tým spojený rýchly prechod do útoku, ale aj cit pre prihrávku a schopnosť zakončiť. autor textu: Mgr. Milan Belko      

 • Gabriela Kuklišová: ...

  Jedným z najúspešnejších športových celkov v Detve je klub akrobatického rock ´n´ rollu Crazy Rock. Viac sme sa porozprávali s Gabrielou Kuklišovou, ktorá klub vedie. Kde sa začína história rock and rollu v Detve? Čo bolo impulzom pre založenie Crazy Rock-u? Klub akrobatického rock ´n´ rollu - Crazyrock vznikol v Detve v roku 2000. V tom istom roku bol aj oficiálne registrovaný do Slovenského zväzu akrobatického rock ´n´ rollu. Vo svojich začiatkoch fungoval Crazyrock ako súčasť vtedajšieho Domu kultúry Andreja Sládkoviča v Detve a spadal pod správu jeho ekonomického oddelenia. Rovnako sa členovia klubu zúčastňovali všetkých súťaží práve pod hlavičkou DK AS. Tréningy prebiehali taktiež v jeho priestoroch, avšak tieto neboli dostatočne vyhovujúce po stránke materiálneho vybavenia, preto sa tréningový proces na čas presunul do priestorov bývalého kultúrneho strediska, v starej časti mesta, Chudobinca. V roku 2004 bola založená nezisková organizácia a Crazyrock začal fungovať ako samostatný subjekt. Záujem o akrobatický rock ´n´ roll rástol a pribúdali aj noví členovia. Vzhľadom na prašné prostredie v starom kultúrnom stredisku bolo opätovne nutné hľadať viac vyhovujúce priestory pre nácvik akrobatických prvkov, ako aj celých choreografií.  Istý čas preto využíval Crazyrock priestory športovej haly, kde bol veľkou výhodou vysoký strop, čo tanečníkom vyhovovalo najmä pri nácviku jednotlivých akrobatických tarov. V roku 2007 presunul klub svoje pôsobisko na Základnú školu  J.J.Thurzu, kde funguje až doteraz.  Počas svojej osemnásť ročnej existencie dosiahol klub nejeden výrazný úspech a jeho členovia sa zaradili medzi Slovenskú ale aj medzinárodnú špičku. Má tento tanec/šport nejakú strešnú organizáciu na Slovensku? Tento šport spadá pod hlavičku Slovenského zväzu tanečného športu a medzinárodnú svetovú federáciu akrobatického rock and rollu. Patríme medzi športy, ktoré sú zaradené do listiny čakateľov na vstup medzi olympijské športy. Každoročne sú organizované svetové hry, podobné olympiáde. Svetová federácia vynakladá obrovské úsilie a  robí všetky kroky , aby sme sa v dohľadnej dobe zaradili medzi olympijské športy. Aké najväčšie úspechy ste v histórii Vášho klubu dosiahli? Jednoznačne sú to dvakrát 2. miesto na majstrovstvách sveta v juniorských formáciách, 3. miesto na majstrovstvách Európy v tej istej kategórií. Ďalej je to 2.  miesto na svetovom pohári v juniorskej  kategórií  a 6 miesto v B- kategórií , ktoré si vytancoval Miroslav Lalík s Patríciou Vizinovou a dospelej kategórií s Luckou Ivaničovou. Ďalej sú to semifinálové účasti na svetových pohároch a rad titulov Majstrov Slovenska v rôznych kategóriách. Pre Detvu je rock ´n´ roll popri folklóre netradičný. Pociťujete to nejako? Každý človek je individualita a má svoj názor a to, čo ho napĺňa a baví. Ja to stále plne rešpektujem. Čo je zaujímavé ale, 80 percent našich tanečníkov má rodičov folkloristov. Pre nás je skôr limitujúca obtiažnosť nášho športu, kým folklór nemá až také nároky. Odkiaľ ako trénerka beriete neustále inšpiráciu? Ako každý šport, aj náš sa neustále vyvíja. Stále sú nejaké nové trendy, ktoré vidíme na súťažiach. Pre nácvik základných kompetencií ale samozrejme využívame základ a to je gymnastika a s každého športu si vieme niečo vybrať, napr .dynamiku , koordináciu, výbušnosť atď. /*banner*/ V akom veku je najlepšie začať s tancovaním? Samozrejme neexistuje presné číslo, veľmi to závisí od individuality dieťaťa .Mali sme štvorročného tanečníka, ktorý zvládal tréningy. Závisí to hlavne od rozvoja psychomotorických schopností každého dieťaťa. Ale osvedčili sa mi 6-7 rok, keď už dieťa nastupuje do školy a je schopné vnímať tréning. Vtedy je už citeľný progres a dieťa má pozitívnu spätnú väzbu, čo ho samozrejme motivuje do ďalších činností. Z pohľadu laického diváka ide pri tomto tanci naozaj o tvrdé trénovanie: choreografia, prevedenie, koordinácia. To musí vyžadovať dobrý kolektív detí. Je to tak? Je to tvrdý šport. Na rozdiel od iných tu musia spĺňať vyžadované kritéria naraz dvaja ľudia, ktorý tvoria pár. Váhové, osobnostné a iné danosti, ktoré sú potrebné pri tomto športe. Každý si naozaj siahne na dno svojich síl a to je moment, keď sa človek posúva vpred. Sú to ale veľmi dôležité zručnosti, ktoré určite budú potrebovať v živote. Naučia sa, že nič v živote nie je zadarmo a za všetko musia tvrdo pracovať, ale aj to, že výsledok je stále adekvátny vynaloženej námahe. Naučia sa sebareflexii, vedieť sa zaradiť medzi ostatných a zároveň vedieť odhadnúť, koľko námahy ich bude stáť dosiahnutie vytýčeného cieľa. Precestujú takmer celú Európu, čo ich naučí  postaviť sa na vlastné nohy a komunikovať s každým.  Spravidla rovnaký údel stmelí ľudí a tak tomu je aj u nás v klube. Je to super partia, stále sa veľa nasmejeme a zároveň si stále pomáhame. Starší pomáhajú a vychovávajú mladších. Po 18 rokoch činnosti už máme odchovaných mnoho vynikajúcich mladých ľudí, ktorí si našli svoje miesto v živote a sú úspešný. Napríklad Sean Kasumovič, ktorý je niekoľko násobným Majstrom sveta a Európy k kaderníckych disciplínach, jeho partnerka Majka Lórinčiková po úspešnom účinkovaní v televíznej show Bailando ostala v španielsku a ďalej tancuje a precvičuje Zumbu. Miroslav Lalík je študentom  2. ročníka fakulty telesnej výchovy a športu, kde študuje odbor akrobatický rock and roll, ktorý je jedine u nás akreditovaný v celej strednej Európe. Dúfam, že sa vráti domov a prevezme žezlo nášho klubu ďalej. Máme momentálne dosť malých detí a ukazujú sa opäť obrovské talenty, len dúfam, že vydržia a o pár rokov ich budem môcť spomenúť v takomto podobnom článku. Ďakujem za príležitosť odpovedať na vaše otázky a dúfam, že  niekoho oslovia  a privedie svoje dieťa k nejakému  športu. Rozhovor spracoval: PhDr. Jozef Pavlov  

 • Anketa

  Navštevujete náš web z mobilu alebo tabletu?
  Áno, viac ako z PC
  Počet hlasov: 2
  Áno, ale menej ako z PC
  Počet hlasov: 2
  Nie
  Počet hlasov: 3