DTonline
DTonline.sk
Prihlásenie | Registrácia
 • Europoslanec Vladimír Maňka na...
 • Slávnostný program pre dôchodc...
 • OPRAVA: Kandidáti na starostu ...
 • Horník, Hudec, Malatinec a Zác...
 • BLOG: Ako ďalej so vzdelávaním...
 • Gizka Oňová pobaví krivánskych...
 • ...

  Rozhovor

 • Radovan Červienka: N...

  Do povedomia verejnosti vstúpil Radovan Červienka v spojitosti s cyklochodníkom v Detve. Ten bol už jeho diplomovou prácou počas štúdia, venuje sa mu aj dnes, keď mesto upozorňuje na chyby v jeho realizácii. Radovan Červienka je uznávaný oborník v doprave.  Venujete sa doprave. Ako by sa dala charakterizovat dopravná situácia v Detve? Každý má nejaký koníček, pre mňa je výhoda že môj koníček je aj moja každodenná práca.  V Detve sa začína sa prejavovať problém zvýšeného stupňa automobilizácie (zvýšeného počtu osobných automobilov), formou dlhšieho čakania na križovatkách, či problémami s parkovaním. Asi najproblematickejší je v súčasnosti výjazd z Detvy na cestu I/50, kde sa tvoria kolóny. Ale toto je spôsobené výstavbou rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Pstruša. Tam musíme len čakať do dokončenia výstavby a potom až riešiť toto napojenie.  Z hľadiska parkovania jednoznačne chýbajú parkovacie miesta na železničnej stanici, na Novosadoch, pri našej nemocnici a na dolnej časti cintorína. Tieto parkovania mali byť riešené už v minulosti. Ak by sme problémy popísať v bodoch: -              neexistuje prepojenie celého mesta pomocou chodníkov pre chodcov -              neexistuje prepojenie chodníkom pre chodcov na železničnú stanicu -              nie sú riešené priechody pre chodcov, žiadne vyznačenie priechodu, bez zvislých značiek -              v Detve je len jeden priechod pre nevidiacich Cyklisti v Detve -              200 m cyklocestičky, bez riešení bezpečných križovaní  -              cyklisti musia chodiť  po ceste III. triedy s 10000 vozidlami za deň. -              žiadne stojany pred mestskými inštitúciami (aj keď to norma predpisuje), -              na námestí osadené lámače kolies -              poškodené alebo zničené cykloturistické značenie -              žiadne cyklistické značenie Parkovanie -              namiesto komplexného riešenia stále budovanie nových miest -              neriešenie nepriamého parkovania -              odkladanie problému pomaličky spôsobí v parkovaní kolaps Ostatné problémy -              Krpeľná ulica kanalizačné poklopy v ceste bez opravy. -              spojenie Kapustníc a centra rozbitá cesta, na priechode kanalizačné mreže. -              žiadna súbežná komunikácia pre obchádzku medzi Detvou a Starou Detvou. -              používanie nekvalitného VDZ -              nečistené odvodňovacie žľaby spôsobujú devastovanie vozoviek napr. na piešti Ako je na tom Detva v porovaní s inými mestami? Dopravná situácia v Detve je v celku ešte primeraná danému mestu. Avšak bez komplexsného riešenia kľudne môžeme dopadnúť ako Zvolen – Západ, kde už autá parkujú aj na ihriskách pre deti, alebo Čadca kde trvajú 4 km autom 2hodiny. Posledné mesiace sa v Detve výrazne investuje do komunikácií. Je to štandardné, alebo je to predvolebná aktivita? Tak  myslím že ľudia ne sú naivný a vedia že sú to predvolebné ťahy.  Ale je to taký slovenský štandard.Nič by na tom  nebolo, keby sa aj tieto urýchlené investície vyberali optimálne. Prečo sa napríklad neriešil chodník pred škôlkou na Štefánikovej cez prázdniny, keď bola škôlka prázdna, ale teraz keď  tam musia vodiť deti po stavenisku. Respektíve keď už robia chodník, prečo neuzavreli tú cestu aby tade mohli chodiť chodci. Alebo prečo na Obrancov mieru riešia aj napojenie k paneláku, ale na Štefánikovej alebo na Obrancov Mieru si museli zobrať úvery, aby tieto napojenia urobili za vlastné ľudia z bytových domov? Spĺňajú nové a zrekonštruované komunikácie v Detve všetky štandardy? Toto treba prechádzať od prípadu k prípadu. Štandardom na Slovenku je, keď sa robí rekonštrukcia chodníka a je tam priechod pre chodcov, ktorý sa automaticky robí so zníženou hranou a s dlažbou pre nevidiacich. Takýto prípad nie je ani jeden v Detve. Tiež štandardom je, keď je zjazd do domu, neznižuje sa  chodník, lebo potom vznikajú tzv. húpačiky (asi najviac ich je za kostolom na Kukučínovej ulici). Robia sa asfaltové nábehy.  Existuje aj iné riešenie nedostatku parkovacích plôch, než ničenie zelene na ich úkor? Poznáme dva druhy zelene, chcenú a nechcenú. Chcená znamenajú rôzne parky, priestranstvá a iné plochy určené na pohyb, rekreáciu a skrášľovanie mesta. Nechcená znamenajú plochy ktoré nemajú žiaden takýto efekt, a tie je možno zastavať. Mesto si môže urobiť dokument takýchto priestranstiev. Riešenie parkovania je jedna z najdôležitejších ale aj z najťažších úloh. Základom pre mesto  je aby bolo na každý byt boli dve parkovacie miesta dostupné do 5 minút od vchodu bytového domu.  Toto  stanovuje slovenskálegislatíva. Avšak tieto miesta môžu byť limitované prihlásením vozidla na adresu, teda nie firemné vozidlá. Treba však riešiť aj nepriame parkovanie. Poviem príklad nepriameho parkovania: Detvianska pošta, prídem na aute a čakám pred jedným okienkom na vybavenie 20 minút. Ak by boli dve okienka čakám len 10 minút, teda aj moje auto čaká o polovicu menej a dokážem rýchlejšie uvoľniť miesto na parkovanie pre ďalšieho návštevníka. Alebo napríklad pred mestským úradom mám vyhradené parkovacie miesta (asi jediné v celej Detve). Avšak prečo by tam nemohli parkovať autá od 1800 do 0800, teda po úradných hodinách. Ďalšou možnosťou riešenia nedostatku parkovacích miest je dobrá vlaková a autobusová doprava. Tú v celku máme, len nám chýbajú záchytné parkoviská, kde keď prídem napríklad zo Skliarova, nechám auto (pod kamerovým dohľadom) a idem autobusom alebo vlakom. TZV systém  P+R. Západné mestá však dávajú aj veľa síl do propagácie cyklistiky, pešej turistiky, korčuľovania a iných prvkov. Mesto Detva sa do takýchto aktivít nezapája, aj napriek tomu že dostáva výzvy z Ministerstva dopravy (napríklad ako bol týždeň mobility, alebo do práce na bicykli). Všetky okolité mestá sa do týchto aktivít zapojili. Čo bude pre Detvu znamenať spustenie R2 obchvatu do prevádzky? Čaká nás niekoľko zmien. Asi najzaujímavejšia je prvá okružná križovatka pri autobusovej stanici, kde bude výjazd na rýchlostnú cestu (v súčasnosti dočasne jazdíme po jej ramenách).  Taktiež nová autobusová stanica dostane nový tvar, čo už dávno potrebovala.  Dôjde aj k zaslepeniu cesty popred hotel Detva.  Po dostavbe bude výrazne menej dopravy na ceste I/50, a tým aj  by mal zaniknúť problém z výjazdom na hlavnú cestu z Detvy. Predtým nás čaká však ešte zopár nepríjemnosti ako znova svetelná signalizácia pri salaši, alebo dočasný presun autobusovej stanice, počas jej rekonštrukcie. Tieto veci by nás mali  potrápiť ale až budúci rok. Keďže Detva sa rozvíja hlavne severo-južným smerom, kvôli prírodným bariéram, predlžuje sa aj intravilán mesta. Je v budúcnosti v Detve možný vznik MHD? Áno je to možné, v prípade ak si to vyžiada situácia.  Dostupnosť na autobus by nemala byť väčšia ako 7-10minút. Možno by stálo už v súčasnosti prehodnotiť, či by nebolo možné za peniaze čo doplácame VÚC a SAD ZV za autobusy  riešiť radšej dopravu v meste vo vlastnej réžií. Ale na to by trebalo na meste odborníkov na túto problematiku. Aké boli začiatky cyklochodníka v Detve, a aká je jeho plánovaná trasa? Cyklistická cestička je naplánovaná už niekoľko rokov. Dokonca ja som ju ešte navrhoval v diplomovej práci, neskôr si mesto dalo v minulom volebnom období vypracovať štúdiu. Hlavná trasa má spájať železničnú stanicu s amfiteátrom a skladá sa z niekoľkých etáp.: 1.  Žel. Stanica – Lidl 675m 2.  Lidl – Novosady  417 m 3.  Novosady - Pošta  577m 4.Pošta – Nám. Mieru 531 m 5. Nám. Mieru – Píla 710 m 6. Píla – Nám. SNP 636 m 7. cez námestie SNP 441 m 8. nám SNP – Amfiteáter 609 m Spolu – 4,596 km. Boli navrhnuté aj vedľajšie a to : Lidl – Tesco – ČOV 1800 m Záhradná – Obrancov Mieru 900 m Nám. Mieru – Dolinky 400m Amfiteáter – Nová  Ves – 540 m Do mestských častí by to pokračovalo pomocou cykloturistického značenia,V súčasnosti je na vybudovaná etapa 3. Aj napriek novému námestiu cyklistickú cestičku tam vynechali. V mieste cyklistickej cestičky pri fare už je stánok s rýchlym občerstvením (asi ako náhrada bicyklovania). Napríklad pri rekonštrukcií dlažby v Starej Detve neriešili cyklistickú komunikáciu.V súčasnosti sa nerobí ani žiadna majetková a ani projektová príprava. Dostali ste sa do konfliktu s vedením mesta, ohľadne cyklochodníka. Prečo? Áno je to troška úsmevné. Na portáli cyklodoprava.sk som upozornil na množstvo chýb na súčasnej cyklistickej cestičke. Asi ako najdôležitejšie je neriešený priechod cyklistov (a ani chodcov) cez ul Bernolákova (pri Papuči) či prístup k nemu (cyklisti). Po správnosti by každý cyklista mal v súčasnej podobe ak ide od Billy zosadnúť z bicykla na moste pretlačiť bicykel na cyklistickú cestičku tam nasadnúť, potom zísť z bicykla pri papuči, tam pretlačiť cez cestu mimo, znova nasadnúť a isť k pošte a tam zase zosadnúť pretlačiť na cestu a tam vysadnúť. No povedzte je to logické? Navrhoval som tam riešenia ako to vyriešiť. Namiesto toho však mesto zverejnilo odpoveď na stránke DT-Info že je všetko v poriadku. Následne však ma vypočul poslanec Roman Vrťo a na zastupiteľstve dal  podnet aby sa zástupcovia mesta stretli so mnou a prejednali chyby.  Po nátlaku sa tak aj stalo, a logicky sme si vysvetlili všetky nedostatky. Napríklad som sa dozvedel, že projektant nedostal za úlohu riešiť prepojenie týchto cestičiek ani ich napojenie na súčasnú dopravnú sieť. Ponúkol som im že im zadarmo urobím návrh toho cyklistického priechodu pri papuči. Urobil sa zápis z toho a bolo ticho. Ja som pomaličky pripravoval návrh toho priechodu. Neskôr som sa stretol z Romanom Vrťom a on mi povedal že vlastne som skonštatoval v zázname že cyklistická cestička je navrhnutá správne. Tam som mu vysvetlil, že áno navrhnutá je správne (až na nejaké detaily), že som nič iné konštatovať ani nemohol, nakoľko v zadaní nebolo riešiť prepojenie a ani napojenie cyklistickej cestičky. Potom ma vyzval aby som to išiel povedať aj pred poslancami. Prišiel som tam a hneď keď to povedal, kto som čo som, pán Viceprimátor Šiandor obvinil Romana Vrťa že si robí politickú kampaň, čítal koniec záznamu že tam píšem že je všetko v poriadku a že som stále nedodal ten materiál na priechod. Potom ako sa ozvali aj niektorí poslanci aby som prehovoril sa snažil pán viceprimátor aj s primátorom ukončiť diskusiu. Nakoniec však mi to povolili a snažil som sa im to vysvetliť ako to je. Mal som aj návrh toho priechodu (vtedy ešte neschváleného policajtmi) zo sebou ak by to chcel niekto vidieť. Toto je aj na zázname zo zasadnutia. Neskôr po konzultáciami s policajtmi  som poslal mailom návrh aj zo súhlasom od polície pán. prednostovi Slamenskému. Ten to požadoval aj napriek záznamu aj tlačené  a opečiatkované autorizáciou tak s myšlienkou pomoci mestu som to bol zaniesť na mesto. No a dostal som  prísľub že sa k tmu stretneme a sa to zrealizuje. No zatiaľ nič. A pritom majú aj v tom zázname, v ktorom sa oháňajú že opravia tie chyby.   Je to škoda, človek chce pomôcť Detve aby sa zabezpečila bezpečnosť ale je škoda že to mesto nechce.   

 • Roman Vrťo: Dokážeme...

  Najsilnejším protikandidátom súčasného primátora je poslanec MsZ Roman Vrťo.  Prečo ste sa rozhodli kandidovať na primátora Detvy? Lebo si naozaj myslím, že dokážeme robiť veci lepšie, poctivejšie, hlavne v prospech obyvateľov mesta. Mesto Detva za posledných 16 rokov toho zažilo veľa. Za všetko to, čo sa v meste Detva urobilo a podarilo v prospech obyvateľov, patrí vedeniu mesta a mnohým ľuďom, ktorí sa o to pričinili moje poďakovanie. Detva má však oveľa väčší potenciál pre rozvoj ako dnes využíva. Potrebujeme hlavne zastaviť odchod mladých ľudí z mesta a priniesť nové pracovné miesta, aktívnym vyhľadávaním investorov. Doba sa zmenila, nemôžeme pasívne čakať na pomoc štátu. Máme veľa príkladov starostov, ktorí svojou aktivitou dokázali priniesť pracovné miesta do svojich obcí a miest. Akútne nám chýba komunitný rozvoj mesta, podpora združení v tejto oblasti a vytváranie podmienok na ich prácu (najmä rozvoj sociálnych služieb pre starších obyvateľov). Potrebujeme pomôcť mladým ľuďom a deťom aby trávili svoj voľný čas športovými resp. kultúrnymi aktivitami. Potrebujeme dobudovať cyklochodník smerom zo železničnej stanice na amfiteáter, detské ihriská a športoviská. Absolútne tabu v Detve sú drogy, zatvárame oči nad týmto problémom. Potrebujeme vytvoriť s Policajným zborom a ostatnými subjektmi štátnej správy bezpečnostnú politiku mesta. Je nevyhnutné postupne meniť charakter, služby a obraz Mestskej Polície, ako poskytovateľa verejnej služby s cieľom dohliadať na bezpečie obyvateľov mesta a ochraňovať ich najmä pred pouličnou kriminalitou – lúpežami, krádežami, násilím a pod. V čom oceňujete a v čom sa staviate kriticky k vášmu politickému súperovi Jánovi Šufliarskemu? Súčasný primátor pán Šufliarský je fenomén svojej doby, keďže  je  primátorom už štyri volebné obdobia a uchádza sa o ďalšie. Keď začínal bol mladý, plný elánu a mal snahu ťahať veci dopredu. Mnoho vecí sa mu aj podarilo. Samozrejme ak človek robí svoju prácu dlhé roky, začína klasický stereotyp a klesá odvaha veci meniť, byť inovatívny a hlavne ísť s dobou. To čo bolo dobré pred 16 rokmi už nestačí na dnešné podmienky. Preto Detva dnes potrebuje aktívneho primátora, ktorý nečaká pasívne na rozhodnutia štátnych úradov, ale aktívne háji záujmy obyvateľov. Skrátka, keďže tu máme takmer 20% nezamestnaných obyvateľov, nemôže primátor sedieť v kancelárii a čakať, že to za neho vyrieši štát. Jedným z najväčších problémov v poslednom období v Detve bola hrozba ťažby zlata. Čo vás viedlo aktívne angažovať sa v tejto problematike? Na začiatku, pred viac ako troma rokmi, sme nemali dostatok informácií. Veľmi ťažko sme hľadali podklady k tomu, aký dopad môže mať ťažba zlata na obyvateľstvo. Pamätám si, ako sme študovali sto stranový originál dokumentu firmy EMED v angličtine, určený pre investorov. Nebolo to pre nás príjemné čítanie, súdny človek si ihneď vedel predstaviť tie dopady na obyvateľov a životné prostredie. Verejnosť samozrejme tiež nemala dostatok informácií, takže bolo úplne samozrejmé, že sme začali možné dopady prezentovať. Viete, človek vo svojej podstate nebýva hrdinom, ja som si tiež nevedel predstaviť, že budem na čele petičného výboru a budem burcovať ľudí, aby boli s nami. Ale keď tu od malička žijete, vaša rodina, priatelia... niečo sa vo vás pohne a poviete si, že už nie som dieťa, ktoré ochráni rodičovská ruka, že naša generácia musí zobrať zodpovednosť na svoje plecia. Preto som veľmi rád, že po toľkých rokoch obáv sa nám podarilo uzatvoriť túto veľkú tému a môžeme sa sústrediť na využitie iného potenciálu nášho mesta, ako aj celého Podpoľania. Ďalšími závažnými oblasťami, ktoré trápia obyvateľov Detvy sú nezamestnanosť, odchod mladých, nekvalitné mestské služby. Ako chcete riešiť tieto problémy? Áno, nezamestnanosť je jeden kľúčový aspekt rozvoja mesta. Súčasný stav nie je lichotivý. Mladí ľudia po škole, sa nevracajú späť, nakoľko tu nemajú uplatnenie. Mnoho ľudí čo pracuje, denne dochádza do Zvolena alebo Banskej Bystrice a táto preprava je nielen časovo, ale aj finančne nákladná. Mnoho našich žien pracuje v Rakúsku alebo v Nemecku ako opatrovateľky a chlapi chodia zbierať jablká do Talianska. Na rodinný život to má veľmi negatívne dopady. Viete, že mesto Detva má už 8 rokov priemyselný park? Investovali sme státisíce do jeho výstavby v lokalite Trstená. Do dnešného dňa nemáme ani jediného investora, ani jediné pracovné miesto. Akú nádej majú ľudia bez práce, že sa to zmení pri súčasnom vedení, keď to nedokázali za 8 rokov? Poviete si, že sa to nedá, že úlohou mesta nie je riešiť nezamestnanosť, mal by sa o to postarať štát. Verte mi, dá sa to aj u nás v Detve a ako príklad uvádzam jeden úspešný príbeh. Na začiatku bol starosta, ktorý si uvedomoval, že natierať lavičky a budovať chodníky v obci, kde je vysoká nezamestnanosť a ľudia odchádzajú preč do miest, nemá význam. Z dlhodobého hľadiska bude dedina upadať a stane sa provinčnou. Vo svojich spomienkach uvádza, ako chodil hľadať pomoc do rôznych štátnych inštitúcií, ale nepochodil ani u premiéra, VÚC a ani v inštitúciách, ktoré majú na starosti prílev investorov.  Pochopil, že nemôže čakať na pomoc štátu a začal hľadať investorov v zahraničí. Pochodil pol sveta, ale prácu doniesol. Momentálne je starostom už viac ako 20 rokov a výsledok jeho práce je veľmi inšpirujúci.  V súčasnosti v priemyselnom parku Kechnec pôsobí už 16 investorov, ktorí zamestnávajú viac ako 3000 ľudí. Počet obyvateľov obce Kechnec vzrástol zo 700 na 1100. Obec má nízke dane, nízke poplatky za škôlky, nové moderné zdravotné stredisko, aquapark... Na začiatku tohto príbehu neviedla k obci žiadna diaľnica, iba obyčajná zaprášená cesta. Neboli tam vytvorené ideálne podmienky, ktoré by prilákali veľkých investorov. Najdôležitejším faktorom tohto nezvyčajného úspechu bolo ľudské odhodlanie niečo zmeniť. Verte mi, dá sa to aj v našom meste, treba sa len prestať spoliehať na tých, ktorí nám nikdy nepomohli. Dokážeme tento stav zmeniť! Vieme, ako priniesť prácu obyvateľom tohto mesta! Aký máte vzťah k mestu, regiónu? Narodil som sa v Detve a s výnimkou vysokoškolského štúdia žijem stále v Detve. Mám tu svoju rodinu, blízkych, priateľov. Pri svojej práci sa stretávam s mnohými ľuďmi, ktorí Detvu majú ako symbol slovenskosti. Pri svojich pracovných cestách a to nielen na Slovensku, venujem partnerom propagačné materiály o Detve a Podpoľaní. Sami sú  mnohokrát prekvapení aké tajomstvá a čo všetko naše Podpoľanie ukrýva. Choďte sa prejsť na Boriakovu skalu, na chvíľku si tam sadnite a kochajte sa tou nádherou okolo vás. Málo ľudí vie kde je Králička, krásny skalnatý útes, kde sa občas medveď vyhrieva. Pred rokom som kúsok od nej stretol vlky, bol to pre mňa mimoriadny zážitok. Často si nevážime to, čo nám do vienka dala matka príroda. Preto je pre rozvoj nášho územia kľúčová ochrana životného prostredia, rozvoj turistického ruchu hlavne na lazníckych usadlostiach, ktoré sú priam stvorené na agroturistiku. Pre tých, ktorí by sa radi venovali poľnohospodárskej prvovýrobe, pestovaniu zeleniny alebo chovu domácich zvierat je nevyhnutné vytvoriť garancie a podporu mesta na rozbehnutie poľnohospodárskych projektov resp. predajov z dvora. Ako vidíte vaše šance vo voľbách? Kto všetko vás podporuje? Budete stranícky alebo nezávislý kandidát? Občania mesta rozhodnú o tom, kto bude nasledujúce roky spravovať naše mesto. Nech to bude ktokoľvek z kandidátov, bol by som rád aby myslel v prvom rade na potreby ľudí. Samozrejme cítim podporu u mnohých ľudí s ktorými spolupracujem. Nikdy nerozdeľujem ľudí na dobrých, alebo zlých podľa straníckeho trička. V zastupiteľstve neriešime registrované partnerstvá, Vatikánsku zmluvu či interupcie, ale rozvoj mesta, opravy ciest či otázky bývania a preto spolupracujem s ľuďmi bez ohľadu na stranícke tričko. Viceprimátor Šiandor vás kritizuje, že ste proti cyklochodníku v Detve, napriek tomu ste stáli pri jeho zrode. Kde je pravda? Už je to niekoľko rokov, čo som pomáhal pri projekte budovania cyklochodníka a výsledkom tejto práce bola štúdia jeho uskutočniteľnosti. Je dobré, že mesto začalo s realizáciou tohto projektu a budem v tom mesto naďalej podporovať. Každopádne ak chceme, aby mal cyklochodník zmysel, musíme ho vybudovať od železničnej stanice až po amfiteáter, následne urobiť značené trasy na Kaľamárku, Raticov vrch, alebo do Lašteka. Bohužiaľ momentálne mesto neuvažuje o jeho dobudovaní. Rozumiem , že ide o náročný proces hlavne z pohľadu vysporiadania pozemkov. Problematický je hlavne úsek v časti Kapustnice, kde je množstvo vlastníkov a proces vysporiadania je zdĺhavý. Ale nemôžeme zaspať a dopadnúť ako na amfiteátri, kde sme roky nepodnikali kroky na odkúpenie pozemkov pre zabezpečenie parkovania, alebo iného využitia areálu a dnes s tým máme problémy. Úsek cyklochodníka, ktorý sa dal do užívania ľudia radi využívajú a to je dobre. Využívajú ho hlavne deti a práve kvôli deťom vznikol problém, ktorý pán Šiandor prezentuje, ako môj postoj proti cyklochodníku. Pre mňa ako rodiča je dôležitá bezpečnosť detí a všetci dobre vieme, ako malé deti "sledujú" dopravné značenie... Cyklochodník  pretína cestu (pri moste) a presne to je kritické miesto, kde môže dieťa vbehnúť pod auto. Preto som požiadal odborníka pána Červienku (dopravný inžinier), aby sa pozrel na súčasný stav a navrhol riešenie. Navrhla sa zmena vodorovného značenia na ceste, zmena dopravného značenia pre motoristov + infografika. Jednoduché veci, ktoré veľa nestoja a zvýšia bezpečnosť detí, chodcov ako aj motoristov. Momentálne čakáme na mesto či zapracuje pripomienky dopravného inžiniera. Pevne verím, že zdravý rozum prevládne.  

 • V Kriváni vyzve star...

  Mladý, vzdelaný a ambiciózny. Aj tak sa dá opísať kandidát na starostu v obci Kriváň, 37 ročný Tomáš Dom.  Ste ženatý, máte tri deti. Čo pre vás znamená rodina?  Rodinu považujem za základnú bunku štátu a zdravé rodinné prostredie za základ zdravého štátu. Žijem v šťastnom manželstve, kde s manželkou Jankou vychovávame naše tri deti. Viem o čo hovorím, keď tvrdím, že rodina je základ.  Aké je vaše povolanie?  Pracujem ako manažér v mliekárenskej spoločnosti.  Čo bolo hlavným impulzom vašej kandidatúry?  Bude to znieť ako klišé, ale zvažovať kandidatúru som začal potom, ako ma začali oslovovať sami občania s návrhmi, aby som sa uchádzal o funkciu starostu obce Kriváň. Nie je mojou úlohou skúmať dôvody, čo ich viedlo k tomu aby oslovovali práve mňa, avšak myslim že to bude paralela s dobrým výsledkom vo voľbách do VÚC.  Ako hodnotíte vedenie obce v uplynulom volebnom období?  Nikdy by som si nedovolil spochybňovať rozhodnutia súčasného vedenia obce, na mnohé veci máme spoločný pohľad, no mnohym rozhodnutiam nerozumiem a zdajú sa mi naopak ako nesystémové kroky, aj keď možno s dobrým úmyslom.  Kandidujete ako stranícky, alebo nezávislý kandidát?  Na starostu obce kandidujem ako nezávislý občiansky kandidát, s čím bude spojená aj moja kampaň ktorá bude zameraná hlavne na dialóg s občanmi obce.  Aký je váš program pre Kriváň?  Viem, že v tomto krátkom rozhovore nie je priestor na obšírne predstavenie môjho programu no uvediem aspoň nosnú tému. Tou témou bude spájanie komunít, ktoré každá obec či mesto má. Spojiť obec v jeden celok by bol ideálny stav, preto by obec mala tomu podriadiť aj svoje rozhodnutia a smerovať kroky obce v súlade s dosiahnutím tohto cieľa.  Ako budete viesť volebnú kampaň?  V kampani nechcem ísť do konfrontácie, ale chcem viesť vecný dialóg a ponúknuť víziu úspešnej a modernej obce. Avšak najväčšiu radosť mám z toho, že v tomto snažení nebudem sám. Vytvorili sme partiu ľudí ktorým v prvom rade záleží na rozvoji obce a nie vlastnom prospechu.     

 • Región

 • Europoslanec Vladimí...

  Gymnázium v Detve sa zapojilo aj tohoto roku do projektu Euroškola, výsledkom ktorého by mohla byť aj návšteva v Štrasburgu alebo v Bruseli. ,,V školskom roku 2011/12 sme boli úspešní aj vďaka aktivitám a besedám s europoslancami, poslancami NR SR resp. poslancami BBSK. A nie len že sme sa zúčastnili návštevy Štrasburgu, ale v samotnej súťaži Euroškola v konkurencii 16 škôl zo 16 štátov EÚ naša žiačka získala absolutné prvenstvo. Chceme nadviazať na tento úspech a aj tento rok navštívíť Štrasburg," povedal riaditeľ školy Pavel Lalík.  Medzi aktivity tohto projektu patria besedy s poslancami, resp. inými významnými ľuďmi z oblasti verejnej a štátnej správy. ,,Preto sme si pozvali europoslanca Vladimíra Maňku, ktorý besedoval so študentami gymnázia o poslaní, význame, ale aj rozpočte a financovaní Europskej Únie a jej členských štátov, ako aj o možnostiach, ktoré ponúka EU mladým, vzdelaným ľuďom."

 • Horník, Hudec, Malat...

  O necelý mesiac budeme mať nových starostov a poslancov miestnych zastupiteľstiev. Avšak v Hriňovej, Starej Hute, Podkriváni a vo Vígľaši sa post starostu, resp. primátora meniť nebude. Stanislav Horník (Hriňová), Jozef Hudec (Stará Huta), Jozef Malatinec (Podkriváň) a Róbert Záchenský (Vígľaš) v nadchádzajúcich komunálnych voľbách nebudú mať žiadnych protikandidátov. Môžu si byť teda istí, že najbližšie štyri roky budú svoje obce opäť viesť. Napriek tomu, že nemajú protikandidátov, kandidovať musia, aby získali demokratickou cestou mandát.    V Detve je až šesť kandidátov. O piate volebné obdobie sa uchádza súčasný primátor Ján Šufliarský. Hlavným vyzývateľom je poslanec MsZ v Detve Roman Vrťo. O post primátora v okresnom meste sa uchádza aj ďalší poslanec Jozef Kulišiak. Kandiduje aj bývalá poslankyňa (2006-2010) Jana Boráková. Prekvapením sú kandidatúry Petry Piovarčiovej a Jozefa Ľuptáka. Detvianska Huta má troch kandidátov. Súčasnú starostku Janu Hrončekovú vyzvali Milan Farkaš a Pavel Šulek. Dúbravy majú až piatich kandidátov, nakoľko súčasný starosta nekandiduje. Sú nimi: Ján Kapec, Elena Grňová, Soňa Matunáková, Peter Sebíň, Ondrej Smutný. V Hornom Tisovníku dlhoročného starostu Jána Kľuku vyzýva žena protikandidátka Kminiaková. Pomyselné vrece s kandidátmi sa roztrhlo aj v Klokoči, Korytárkach a Látkach. V oboch obciach sú štyria kandidáti. Klokoč: Ján Koreň, Gabriela Strelcová, Jozef Výbošťok a súčasný starosta Jozef Výbošťok. V Korytárkach to bude hlavne súboj medzi starostom Ľubomírom Strakom a obecným poslancom Romanom Malatincom. Kandidujú ešte Ján Paľko a Miroslav Mitter. V obci Látky starostu Ľubomíra Bahledu vyzývajú Milan Hazucha, Ján Chovan a Marta Koristeková. V obci Kriváň prebehne súboj medzi Smerom, ktorý podporuje Imricha Paľka a medzi koalíciou KDH – Nova – Sieť, ktorá podporuje Tomáša Doma. Starostku Slatinských Lazov Darinu Hroncovú chcú vymeniť traja : Marián Chovanec, Martin Chovanec a Jozef Pšida. V Stožku sa dlhoročnej starostke Jane Klimovej postavila Darina Petrincová. Značný výber majú voliči aj vo Vígľašskej Hute – Kalinke a vo Zvolenskej Slatine. V prvej menovanej obci sú nasledovní kandidáti: Marián Ferienčík, Peter Fojtík, Janka Povaľačová, Jozef Tuček Vo Zvolenskej Slatine starostku Máriu Klimentová vyzývajú: Ján Račko, Ján Kračún, Jana Melicherčíková a Juraj Šovčík.       

 • BLOG: Ako ďalej so v...

  Bez vzdelania nemáme budúcnosť. Práve vedomosti sú našim najväčším bohatstvom, ktoré je navyše naozaj univerzálne – neukradne nám ho na rozdiel od auta, šperkov či hotovosti nikto na svete. V Detve máme niekoľko školských zariadení. Pre najmenších – škôlky, pre dospievajúcu mládež základné a stredné školy. Okrem toho tu máme aj dve centrá voľného času – štátne a súkromné, ako aj základnú umeleckú školu, či špeciálnu základnú školu. Poďme sa ale pozrieť, ako sme na tom v skutočnosti a čo nás čaká v najbližších rokoch. Základným predpokladom vzdelávania sú kvalitné podmienky k výučbe. Staré lavice, tvrdé stoličky ničiace chrbtice detí, nedostatok nových technológií. To sú základné nedostatky. Ešte viditeľnejšie sú budovy, či priestory viacerých zariadení, ktoré potrebujú komplexnú opravu. Netreba zabúdať ani na tých, ktorí proces vzdelávania reálne tvoria – pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci. Ako môže byť kuchár s minimálnou mzdou motivovaný variť pre deti zdravo a chutne? Ako môže byť učiteľ s 500 eurami motivovaný sa dovzdelávavať, vychovávať detí nad rámec či inovovať samostatné vzdelávanie? Nehovorím, že mesto dokáže tieto problémy vyriešiť hneď a ľahko. Ale verím v to, že keby vzdelávanie bolo PRIORITOU, dalo by sa čo to minimálne posunúť vpred. Napr. Ďalším problémom, ktorý tu je a bude čoraz výraznejší je znižujúci sa počet žiakov v školách. Ovplyvniť celkový demografický trend je nemožné. No podľa môjho názoru stále existuje možnosť, ako udržať v Detve všetky základné školy, keďže minimálne jedna je „na odstrel“. Zväčša sa poukazuje, že touto školou je II. Základná škola v Detve. Je to paradox, že škola s najlepšími výsledkami v meste, a nadpriemernými v kraji je dlhodobo odpisovaná.     Verím, že záchranu základnej školy, ale aj Gymnázia (ktoré sa trápi s počtom študentov tiež) môže zachrániť Osemročné gymnázium. Áno, pre nás konzervatívcov na Podpoľaní novota, ale účelná. Žiaci druhého stupňa a gymnázia dokopy by dokázali vytvoriť ekonomické podmienky, pre reálnosť takéhoto projektu. Verím aj v to, že VÚC-čka by sa rada vzdala školy, ktorú už sama chcela zrušiť. Navyše, ak by sa dnešné Gymnázium logicky pri transformácii na osemročné presťahovalo do budovy II. ZŠ, kraj získa budovu na predaj, čo bude preň istotne lákavé. Projektom Osemročného gymnázia si polepšia aj ostatné základné školy v Detve, keďže prvý stupeň z II.ZŠ by sa rozložil medzi ostané školy a tým pádom by zdvihol počet žiakov v triedach aj v týchto školách. Pre každé mesto, ktoré naozaj chce prežiť a nie vyľudniť sa v budúcnosti je dôležitá podpora mladých talentov – športovcov, vedcov, umelcov. Verím, že mesto by mohlo nájsť, aj s prispením súkromných sponzorov zdroje na mestský štipendijný program pre podporu talentovaných a aktívnych žiakov detvianskych škôl. Veď koľkokrát sa stane, že rodiča nemajú dosť prostriedkov na rozvoj talentu svojej ratolesti. Tomuto sa povie naozaj investícia do budúcnosti. Mesto by malo vytvárať pozitívny vzťah k regiónu a k svojim inštitúciám aj moderným marketingovým štýlom. Žiaci by mali dostať kultúrne, či športové poukazy, kde podporí žiakov v trávení mimoškolského času. Poukazy by mohli byť použiteľné napr. pre vstup do kina, uhradenie členského v knižnici, alebo na návštevu divadelných predstavení. Veľký deficit vidím aj v súčasnom stave mimoškolských zariadení. Kauza CVČ spred dvoch rokov bola hanbou. Nesúdiac reálne alebo fiktívne chyby bývalého vedenie CVČ je nešťastím, čo sa stalo. Deti štrajkovali, rozhádali sa, a v konečnom dôsledku kedysi mimoriadne úspešné CVČ, ktoré vychovalo celoslovensky známe talenty živorí. Výsledkom je napríklad aj absurdný stav „dvoch Ratolestí“.  Vzdelávanie v našom meste nie je prioritou. Verím, že to dokážeme zmeniť, pretože vo vzdelaní je cesta, cesta k lepšiemu a kvalitnejšiemu životu!  Bc. Jozef Pavlov, študent 5.ročníka Fakulty prírodných vied, UMB Banská Bystrica, odbor: učiteľstvo akademických predmetov geografia - história   

 • Šport

 • Boj o prvé miesto me...

  Víťaznú sériu hokejistov HC 07 Orin Detva prerušila až michalovská Dukla. HC 07 Orin Detva – HK Gladiators Trnava 4:0 ( 2:0, 1:0, 1:0 ) Góly : 7. Hataš ( Srnka, Říha ), 15. Graham ( Kanaet, Sládok ), 34. Graham ( Parkhouse, Kanaet ), 42. Kanaet ( Graham, Metcalfe ) Pod Poľanu zavítali v rámci deviateho kola hokejisti z Trnavy. Nedáš – dostaneš sa potvrdilo v 7. minúte, keď hostia najskôr svoju možnosť otvoriť skóre nevyužili  a na druhej strane ihriska skončila strela z hokejky Mareka Hataša v bráne. V 15. minúte využili domáci presilovú hru vďaka Davidovi Grahamovi, ktorí doklepol puk za Hálov chrbát. Legionársky rukopis mal tretí gól domácich. David Graham v 34. minúte zužitkoval prácu Brandena Parkhousea a až na tri krát prekonal hosťujúceho brankára. Trnavčania do tretej tretiny vstúpili aktívne, ale do gólu to nepretavili. Naopak v 42. minúte inkasovali, keď sa po prihrávke Davida Grahama radoval z gólu Dominik Kanaet. Presne na konci 44. minúty  sa strhla bitka. Hráč hostí zhodil rukavice , Metcalfe výzvu prijal a hráča Trnavy vyzliekol z dresu. V 52. minúte sa Parkhouse dostal do samostatného úniku, ale s jeho bekhendom si Hála poradil.    HK Dukla Michalovce – HC 07 Orin Detva 6:4 ( 2:2, 1:1, 3:1 ) Góly : 2. Linet ( Bánovský ), 7. Fajčák ( Huňady, Šeliga ), 37. Drotár ( Fajčák, Šechný ), 46. Šechný ( Fajčák, Urban ), 47. Linet ( Bánovský, Cmorej ), 60. Čížek ( Urban ) – 16. Graham ( Parkhouse, Kanaet ), 17. Gachulinec ( Mačkovič, Fekiač ), 26. Srnka ( Žilka ), 60. Sládok ( Srnka, Říha ) Súboj minuloročných štvrťfinalistov prinieslo desiate kolo 1. hokejovej ligy. Domáci sa radovali už v 2. minúte vďaka Jakubovi Linetovi. Presilovkový gól Ľuboša Fajčáka zo 7. minúte znamenal už dvojgólové vedenie Dukly. V 16. minúte sa dočkali aj hostia, keď sa v presilovke trafil David Graham. O minútu neskôr sa Daniel Gachulinec postaral o vyrovnanie. V 26. minúte poslal hostí do vedenia Branislav Srnka. Po góle vystriedal v bráne domácich  Pavla Borka Ivan Fedor. V 37. minúte bolo opäť vyrovnané. Postaral sa o to  Martin Drotár. Veterán Richard Šechný sa dočkal gólu v 46. minúte. O minútu neskôr Jakub Linet po piaty krát v zápase prekonal Filipa Orčíka. Na začiatku 60. minúty  zdramatizoval záver zápasu Jozef Sládok.  Hostia 20 sekúnd pred koncom zápasu odvolali Orčíka, ale vyrovnania sa nedočkali. Naopak 13 sekúnd pred koncom potvrdil výsledok zápasu Peter Čížek. HC 07 Orin Detva – Slovensko 18 5:1 ( 0:0, 2:0, 3:1 ) Góly : 27. Buda ( Zorvan, Pinka ), 35. Kanaet ( Metcalfe, Graham ), 46. Parkahouse ( Metcalfe ), 50. Zuzin ( Hataš, Říha ), 60. Buda ( P. Fekiač ) – 43. Buček V rámci jedenásteho kola 1. hokejovej ligy preverili hokejisti Detvy hokejovú budúcnosť Slovenska. Po prvý krát sa domácim podarilo prekonať Húsku v 27. minúte zásluhou Slavomíra Budu. V 35. minúte sa po vyhranom buly, z rýchleho brejkovu gólovo presadil Dominik Kanaet. Na začiatku 43. minúty sa do samostatného úniku dostal Samuel Buček a prekonal  Košarišťana. Branden Parkhouse využil v 46. minúte odraz puku od zadného a zasunul puk za brankára hostí. Presilovú hru využil v 50. minúte Ľubor Zuzin. Konečnú podobu výsledku dal 10 sekúnd pred záverečnou sirénou Slavomír Buda, ktorý sa natlačil spoza bránky a prekonal brankára Húsku. HC 07 Orin Detva – HC 46 Bemaco Bardejov 1:4 ( 1:1, 0:0, 0:3 ) Góly : 17. Graham ( Parkhouse, Kanaet ) – 7. Vaško ( Slimák, Baláž ), 48. Vaško, 57. Cútt ( Devečka ), 59. Vaško Druhá najvyššia hokejová súťaž na Slovensku sa prehupla do svojej druhej štvrtiny. Obhajca trofeje z Bardejova pricestoval na ľad Detvy. Hosťom sa v 7. minúte podarilo využiť presilovú hru, keď skóroval Filip Vaško. Tesne po skončení presilovej hry, konkrétne v 17. minúte sa  Davidovi Grahamovi podarilo vyrovnať. Filip Vaško po samostatnej gólovej akcii zo 48. minúty rozosmutnil domácich divákov. Po neodpískanom faule na Zorana sa Bardejovčania tešia z gólu, ktorý v 57. minúte strelil Radovan Cútt. V závere sa domáci rozhodli hrať vabank. Odvolali Andrej Košarišťana, čo v 59. minúte využil na zavŕšenie svojho hattricku Filip Vaško. Poradie Mužstvo Zápasy Výhry Výhry po predĺžení Prehry po predĺžení Prehry Skóre Body 1. Bardejov 11 9 0 0 2 42:20 27 2. Detva 12 9 0 0 3 51:30 27 3. Prešov 13 8 1 1 3 43:25 27 4. Michalovce 13 8 0 1 4 59:39 25 5. Liptovský Mikuláš 12 6 3 0 3 45:29 24 6. Trnava 13 7 0 1 5 44:33 22 7. Spišská Nová Ves 12 6 1 1 4 47:41 21 8. Senica 12 5 0 1 6 45:44 16 9. Topoľčany 12 3 2 1 6 38:52 14 10. Prievidza 11 3 0 0 8 36:53 9 11. SR 18 15 1 0 1 13 21:71 4 12. Považská Bystrica 10 1 0 0 9 14:48 3  

 • Športovci zo SKI TEA...

  Martin Bajčičák sa stal absolútnym víťazom 5. ročníka Dobšinskej desiatky. Aktuálny traťový rekord Poliaka Andrzeja Dlugosza však neprekonal. Na podujatí dali o sebe vedieť aj pretekári SKI TEAM JASE Látky. V kategórii mužov najviac sa darilo Andrejovi Segečovi, ktorý v celkovom poradí obsadil 7. miesto. Na 11. mieste sa umiestnil Miroslav Šulek. Pre Mária Kubiša sa ušlo 22. miesto. V kategórii žien si vynikajúce 2. miesto uchmatla Evka Segečová a Janka Gombalová došla do cieľa na  5. mieste. Absolútne poradie Poradie Štartovné číslo Meno Ročník narodenia Kategória Klub Štátna príslušnosť Čas Strata 1. 120 Martin Bajčičák 1976 Muži ŠK Štrbské Pleso SK 0:36:21 0:00:00 7. 25 Andrej Segeč 1994 Muži SKI TEAM JASE Látky SK 0:38:51 0:02:30 11. 74 Miroslav Šulek 1993 Muži SKI TEAM JASE Látky SK 0:39:28 0:03:08 22. 61 Mário Kubiš 1989 Muži SKI TEAM JASE Látky SK 0:43:39 0:07:18 32. 48 Evka Segečová 1989 Ženy SKI TEAM JASE Látky SK 0:45:30 0:09:09 60. 21 Janka Gombalová 1991 Ženy SKI TEAM JASE Látky SK 0:49:48 0:13:28   Myšlienkou zorganizovania bežeckých pretekov bolo oživiť športového ducha v regióne. Pretekári každý rok absolvujú trať o celkovej dĺžke 10 kilometrov. Dobšinskú desiatku 2014 prišiel podporiť zápasník Jozef Lohyňa. SÚŤAŽILO SA AJ O PRIMÁTOROV KRPEC Na 1. ročníku behu o primátorov krpec brali pretekári SKI TEAM JASE Látky pódiové umiestnenia. Víťazom mužskej kategórie sa stal Andrej Segeč. Do cieľa na treťom mieste došiel Rudolf Michalovský. Prvenstvo v kategórii žien si na svoje konto pripísala Evka Segečová. Janka Gombalová obsadila 3. miesto. Po úspešnom víkende na  pretekoch v Detve sa pretekári SKI TEAM JASE Látky vybrali na sústredenie na Sliezský dom, kde budú do 10. októbra. Na sústredenie odcestoval tréner Mário Kubiš s pretekármi  Andrejom Segečom, Miroslavom Šulekom, Evkou Segečovou, Jankou Gombalovou, Rudolfom Michalovským a Markom Chlebničanom.     

 • Kriváň a Stožok víťa...

  V stolnotenisových súťažiach má svoje zastúpenie aj Podpoľanie. Zatiaľ čo Stožok účinkuje v 5. lige, Hriňová a Kriváň sú o jednu súťaž vyššie. Kriváň ( A ) – Kováčová ( A) 15:3 Dušan Dobrovský/Peter Hollý – Martin Vaculčiak/Jozef Milan  1:3 František Hollý/Ján Sarvaš – Marek Zapletal/Tomáš Kružliak  3:1 František Hollý – Martin Vaculčiak  3:0 Dušan Dobrovský – Jozef Milan  3:2 Pavol Krekáň – Marek Zapletal  3:0 Ján Sarvaš – Tomáš Kružliak  3:0 František Hollý – Milan Jozef  2:3 Dušan Dobrovský – Marek Zapletal  3:0 Pavol Krekáň – Tomáš Kružliak  3:0 Ján Sarvaš – Martin Vaculčiak  3:0 František Hollý – Marek Zapletal  3:0 Dušan Dobrovský – Tomáš Kružliak  3:0 Pavol Krekáň – Martin Vaculčiak  3:2 Ján Sarvaš – Jozef Milan  3:0 Peter Hollý – Tomáš Kružliak  3:2 Dušan Dobrovský – Martin Vaculčiak  3:0 Pavol Krekáň – Jozef Milan  1:3 Ján Sarvaš – Marek Zapletal  3:0 Hriňová ( A ) – Hontianske Nemce ( B )  6:12  Miloš Ragač/ Ján Uhrín – Radoslav Kosec/Miloš Lovas  1:3 Ján Hajšel/Martin Krpeľan – Peter Coplák/Milan Štievko  0:3 Miroslav Šulek – Peter Coplák  0:3 Ján Uhrín – Milan Štievko  2:3 Ján Hajšel – Miloš Lovas  0:3 Martin Krpeľan – Radoslav Kosec  3:2 Miroslav Šulek – Milan Štievko   1:3 Ján Uhrín – Miloš Lovas   0:3 Ján Hajšel – Radoslav Kosec  3:0 Martin Krpeľan – Peter Coplák  3:2 Miloš Ragač – Miloš Lovas  0:3 Ján Uhrín – Jozef Gerát  2:3 Ján Hajšel – Peter Coplák  1:3 Martin Krpeľan – Milan Štievko  3:0 Miloš Ragač – Jozef Gerát  0:3 Ján Uhrín – Peter Coplák  0:3 Ján Hajšel – Milan Štievko  3:2 Martin Krpeľan – Miloš Lovas  3:2   Sielnica ( B ) – Stožok ( A ) 8:10 Vladimír Gombala/Marek Kučera – Anton Vojtko/Ivan Figura  0:3 Peter Ryboš/Marián Valent –Igor Figura/Patrik Výbošťok  3:1 Peter Ryboš – Ivan Figura  0:3 Marek Kučera – Igor Figura  0:3 Vladimír Gombala – Patrik Výbošťok  3:1 Marián Valent – Anton Vojtko  3:0 Peter Ryboš – Igor Figura  3:1 Marek Kučera – Patrik Výbošťok 2:3 Vladimír Gombala – Anton Vojtko  0:3 Marián Valent – Ivan Figura  0:3 Peter Ryboš – Patrik Výbošťok  3:0 Marek Kučera – Anton Vojtko  2:3 Vladimír Gombala  - Ivan Figura  0:3 Marián Valent – Igor Figura  3:1 Peter Ryboš – Anton Vojtko  3:1 Marek Kučera – Ivan Figura  1:3 Vladimír Gombala – Igor Figura  2:3 Marián Valent – Patrik Klimo  3:0      

 • Anketa

  Zdá sa vám plat primátora Detvy 3336 eur/mesačne vysoký?
  Áno
  Počet hlasov: 15
  Nie
  Počet hlasov: 2
  Neviem
  Počet hlasov: 0

  Správy

 • Europoslanec Vladimír Maňka navštívil Gymnázium v Detve

  Gymnázium v Detve sa zapojilo aj tohoto roku do projektu Euroškola, výsledkom ktorého by mohla byť aj návšteva v Štrasburgu alebo v Bruseli. ,,V školskom roku 2011/12 sme boli úspešní aj vďaka aktivitám a besedám s europoslancami, poslancami NR SR resp. poslancami BBSK. A nie len že sme sa zúčastnili návštevy Štrasburgu, ale v samotnej súťaži Euroškola v konkurencii 16 škôl zo 16 štátov EÚ naša žiačka získala absolutné prvenstvo. Chceme nadviazať na tento úspech a aj tento rok navštívíť Štrasburg," povedal riaditeľ školy Pavel Lalík.  Medzi aktivity tohto projektu patria besedy s poslancami, resp. inými významnými ľuďmi z oblasti verejnej a štátnej správy. ,,Preto sme si pozvali europoslanca Vladimíra Maňku, ktorý besedoval so študentami gymnázia o poslaní, význame, ale aj rozpočte a financovaní Europskej Únie a jej členských štátov, ako aj o možnostiach, ktoré ponúka EU mladým, vzdelaným ľuďom."

  24. októbra 2014 21:08
 • Slávnostný program pre dôchodcov vo Zvolenskej Slatine

  V nedeľu 19. októbra sa vo Zvolenskej Slatine uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Podujatia sa zúčastnilo vyše sto seniorov zo Zvolenskej Slatiny. Hlavným organizátorom osláv bol miestny odbor Matice Slovenskej a obec Zvolenská Slatina. Program slávnostnej akadémie sa niesol v dramatickom duchu. Predstavili sa herci z Divadla Jozefa Gregora Tajovského zo Zvolena s inscenáciou Svet (podľa) Urbana. Spokojnosť s predstavením bola vysoká, seniori odmenili organizátorov a hercov vďačným potleskom. ,,Sme radi, že sa stále nájde niekto, kto na nás myslí. Program sa nám páčil a tešíme sa na rok,“ hodnotili slávnostnú akadémiu diváci. Na záver boli dámy v dôchodcovskom veku príjemné prekvapené. Poslanec obecného zastupiteľstva Ján Račko obdaroval každú ženu kvetom, čo bolo vnímané ako perlička na záver. ,,Úcta k dôchodcom je samozrejmosťou. Každý z nás raz bude v seniorskom veku a preto by sme nemali zabúdať, že sú tu aj dôchodcovia – tí ktorí si úctu zaslúžia. Verím, že sa tu takto o rok všetci stretneme v dobrej nálade znovu,“ povedal Ján Račko.       

  24. októbra 2014 20:29
 • OPRAVA: Kandidáti na starostu Dúbrav

  Vo štvrtok sme uverejnili článok o kandidátoch na starostov obcí v našom regióne. Pri uvedení kandidátov v obci Dúbravy sme sa dopustili chyby, kde sme neuviedli kandidátku Elenu Grňovú. ,,Touto cestou sa chceme dotyčnej kandidátke ospravedlniť a touto cestou ešte raz uviesť kompletný zoznam kandidátov na starostu v Dúbravách." Elena Grňová Ján Kapec Soňa Matunáková Peter Sebíň Ondrej Smutný    

  24. októbra 2014 19:55
 • Horník, Hudec, Malatinec a Záchenský nemajú protikandidátov vo voľbách

  O necelý mesiac budeme mať nových starostov a poslancov miestnych zastupiteľstiev. Avšak v Hriňovej, Starej Hute, Podkriváni a vo Vígľaši sa post starostu, resp. primátora meniť nebude. Stanislav Horník (Hriňová), Jozef Hudec (Stará Huta), Jozef Malatinec (Podkriváň) a Róbert Záchenský (Vígľaš) v nadchádzajúcich komunálnych voľbách nebudú mať žiadnych protikandidátov. Môžu si byť teda istí, že najbližšie štyri roky budú svoje obce opäť viesť. Napriek tomu, že nemajú protikandidátov, kandidovať musia, aby získali demokratickou cestou mandát.    V Detve je až šesť kandidátov. O piate volebné obdobie sa uchádza súčasný primátor Ján Šufliarský. Hlavným vyzývateľom je poslanec MsZ v Detve Roman Vrťo. O post primátora v okresnom meste sa uchádza aj ďalší poslanec Jozef Kulišiak. Kandiduje aj bývalá poslankyňa (2006-2010) Jana Boráková. Prekvapením sú kandidatúry Petry Piovarčiovej a Jozefa Ľuptáka. Detvianska Huta má troch kandidátov. Súčasnú starostku Janu Hrončekovú vyzvali Milan Farkaš a Pavel Šulek. Dúbravy majú až piatich kandidátov, nakoľko súčasný starosta nekandiduje. Sú nimi: Ján Kapec, Elena Grňová, Soňa Matunáková, Peter Sebíň, Ondrej Smutný. V Hornom Tisovníku dlhoročného starostu Jána Kľuku vyzýva žena protikandidátka Kminiaková. Pomyselné vrece s kandidátmi sa roztrhlo aj v Klokoči, Korytárkach a Látkach. V oboch obciach sú štyria kandidáti. Klokoč: Ján Koreň, Gabriela Strelcová, Jozef Výbošťok a súčasný starosta Jozef Výbošťok. V Korytárkach to bude hlavne súboj medzi starostom Ľubomírom Strakom a obecným poslancom Romanom Malatincom. Kandidujú ešte Ján Paľko a Miroslav Mitter. V obci Látky starostu Ľubomíra Bahledu vyzývajú Milan Hazucha, Ján Chovan a Marta Koristeková. V obci Kriváň prebehne súboj medzi Smerom, ktorý podporuje Imricha Paľka a medzi koalíciou KDH – Nova – Sieť, ktorá podporuje Tomáša Doma. Starostku Slatinských Lazov Darinu Hroncovú chcú vymeniť traja : Marián Chovanec, Martin Chovanec a Jozef Pšida. V Stožku sa dlhoročnej starostke Jane Klimovej postavila Darina Petrincová. Značný výber majú voliči aj vo Vígľašskej Hute – Kalinke a vo Zvolenskej Slatine. V prvej menovanej obci sú nasledovní kandidáti: Marián Ferienčík, Peter Fojtík, Janka Povaľačová, Jozef Tuček Vo Zvolenskej Slatine starostku Máriu Klimentová vyzývajú: Ján Račko, Ján Kračún, Jana Melicherčíková a Juraj Šovčík.       

  23. októbra 2014 23:33
 • BLOG: Ako ďalej so vzdelávaním v Detve?

  Bez vzdelania nemáme budúcnosť. Práve vedomosti sú našim najväčším bohatstvom, ktoré je navyše naozaj univerzálne – neukradne nám ho na rozdiel od auta, šperkov či hotovosti nikto na svete. V Detve máme niekoľko školských zariadení. Pre najmenších – škôlky, pre dospievajúcu mládež základné a stredné školy. Okrem toho tu máme aj dve centrá voľného času – štátne a súkromné, ako aj základnú umeleckú školu, či špeciálnu základnú školu. Poďme sa ale pozrieť, ako sme na tom v skutočnosti a čo nás čaká v najbližších rokoch. Základným predpokladom vzdelávania sú kvalitné podmienky k výučbe. Staré lavice, tvrdé stoličky ničiace chrbtice detí, nedostatok nových technológií. To sú základné nedostatky. Ešte viditeľnejšie sú budovy, či priestory viacerých zariadení, ktoré potrebujú komplexnú opravu. Netreba zabúdať ani na tých, ktorí proces vzdelávania reálne tvoria – pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci. Ako môže byť kuchár s minimálnou mzdou motivovaný variť pre deti zdravo a chutne? Ako môže byť učiteľ s 500 eurami motivovaný sa dovzdelávavať, vychovávať detí nad rámec či inovovať samostatné vzdelávanie? Nehovorím, že mesto dokáže tieto problémy vyriešiť hneď a ľahko. Ale verím v to, že keby vzdelávanie bolo PRIORITOU, dalo by sa čo to minimálne posunúť vpred. Napr. Ďalším problémom, ktorý tu je a bude čoraz výraznejší je znižujúci sa počet žiakov v školách. Ovplyvniť celkový demografický trend je nemožné. No podľa môjho názoru stále existuje možnosť, ako udržať v Detve všetky základné školy, keďže minimálne jedna je „na odstrel“. Zväčša sa poukazuje, že touto školou je II. Základná škola v Detve. Je to paradox, že škola s najlepšími výsledkami v meste, a nadpriemernými v kraji je dlhodobo odpisovaná.     Verím, že záchranu základnej školy, ale aj Gymnázia (ktoré sa trápi s počtom študentov tiež) môže zachrániť Osemročné gymnázium. Áno, pre nás konzervatívcov na Podpoľaní novota, ale účelná. Žiaci druhého stupňa a gymnázia dokopy by dokázali vytvoriť ekonomické podmienky, pre reálnosť takéhoto projektu. Verím aj v to, že VÚC-čka by sa rada vzdala školy, ktorú už sama chcela zrušiť. Navyše, ak by sa dnešné Gymnázium logicky pri transformácii na osemročné presťahovalo do budovy II. ZŠ, kraj získa budovu na predaj, čo bude preň istotne lákavé. Projektom Osemročného gymnázia si polepšia aj ostatné základné školy v Detve, keďže prvý stupeň z II.ZŠ by sa rozložil medzi ostané školy a tým pádom by zdvihol počet žiakov v triedach aj v týchto školách. Pre každé mesto, ktoré naozaj chce prežiť a nie vyľudniť sa v budúcnosti je dôležitá podpora mladých talentov – športovcov, vedcov, umelcov. Verím, že mesto by mohlo nájsť, aj s prispením súkromných sponzorov zdroje na mestský štipendijný program pre podporu talentovaných a aktívnych žiakov detvianskych škôl. Veď koľkokrát sa stane, že rodiča nemajú dosť prostriedkov na rozvoj talentu svojej ratolesti. Tomuto sa povie naozaj investícia do budúcnosti. Mesto by malo vytvárať pozitívny vzťah k regiónu a k svojim inštitúciám aj moderným marketingovým štýlom. Žiaci by mali dostať kultúrne, či športové poukazy, kde podporí žiakov v trávení mimoškolského času. Poukazy by mohli byť použiteľné napr. pre vstup do kina, uhradenie členského v knižnici, alebo na návštevu divadelných predstavení. Veľký deficit vidím aj v súčasnom stave mimoškolských zariadení. Kauza CVČ spred dvoch rokov bola hanbou. Nesúdiac reálne alebo fiktívne chyby bývalého vedenie CVČ je nešťastím, čo sa stalo. Deti štrajkovali, rozhádali sa, a v konečnom dôsledku kedysi mimoriadne úspešné CVČ, ktoré vychovalo celoslovensky známe talenty živorí. Výsledkom je napríklad aj absurdný stav „dvoch Ratolestí“.  Vzdelávanie v našom meste nie je prioritou. Verím, že to dokážeme zmeniť, pretože vo vzdelaní je cesta, cesta k lepšiemu a kvalitnejšiemu životu!  Bc. Jozef Pavlov, študent 5.ročníka Fakulty prírodných vied, UMB Banská Bystrica, odbor: učiteľstvo akademických predmetov geografia - história   

  22. októbra 2014 23:39
 • Gizka Oňová pobaví krivánskych dôchodcov

  Každoročne v mesiaci október si pripomíname úctu k našim dôchodcom. Posledný októbrový víkend v nedeľu 26.10., sa uskutoční v obci Kriváň galaprogram pre dôchodcov „Z úcty k vám“, ktorý organizuje kandidát na starostu Tomáš Dom. Do obce zavíta známy hosť – slovenská speváčka repete hitov Gizela Oňová, známa aj z televíznej relácie Svorka. Oňová predstaví miestnym dôchodcov všetky známe evergreeny počas jej 70 minútového koncertu. Galaprogram pre dôchodcov sa začína  o 15:30 v Kultúrnom dome v Kriváni. Ako prví sa predstavia seniori z Kriváňa, združení v speváckej skupine, ktorých vystrieda hlavný hosť Gizela Oňová. ,,Veľmi sa teším na koncert v Kriváni. Na Podpoľaní sú veľmi milí a srdeční ľudia, rada sa sem vraciam,“ povedala Oňová. Po koncerte je pre hostí pripravená slávnostná recepcia, všetky ženy budú odmenené prekvapením od organizátora. Vstup na program je zdarma. Gizela Oňová sa narodila v roku 1948. Speváckej kariére sa venuje od skončenia strednej školy. Venuje sa viacerým hudobným žánrom: modernej hudbe, džezu, dychovke, evergreenom či kabaretným piesňam. Oňová zažiarila v muzikály Mníšky ako Huberta, neskôr ako Matka predstavená. Začiatkom tohto roku sa Oňová predstavila v show TV Markíza Svokra, kde radila rodinám, ako zlepšiť ich vzťahy a životné podmienky.  

  22. októbra 2014 10:07
 • 64 ročnú ženu s infarktom previezol vrtuľník do nemocnice

  V Detve opäť zasahovali leteckí záchranári zo spoločnosti Air Transporte Europe. Pre DTonline sa vyjadrila k zásahu hovorkyňa ATE Zuzana Turočeková: ,,Dňa 20.októbra 2014 realizovala posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ATE z Banskej Bystrice prevoz 64-ročnej ženy s akútnym infarktom myokardu z Detvy do Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici."

  21. októbra 2014 23:30
 • BLOG: Mesto a príroda

  Prírodnou dominantou nášho mesta je nepochybne stratovulkán Poľana. Našťastie, aj v samotnom mestečku máme dostatok stromov a zelených plôch. Ale dokedy? Dôvodom na výrub niektorých druhov stromov bol fakt, že najčastejším alergénom je peľ kvitnúcich stromov, a preto medzi prvými padli za obeť topole. Zdravie obyvateľstva je prvoradé a v tomto prípade bol výrub ospravedlniteľný. V poslednom čase však nastúpila stúpajúca tendencia každoročne prerieďovať a vypiľovať stromy, o ktorých by sme mohli diskutovať. Zamysleli ste sa niekedy, kde roky rastúce a následne spílené stromy končia? Ich osud je smutný, pretože často zavŕšia svoju púť ako bioodpad. Je tu však iná možnosť spracovania, pre obyvateľov atraktívnejšia a pre zopár jednotlivcov neprípustná. Použiť drevo za účelom verejnoprospešného využitia. Pre ilustráciu. Môžeme z nich urobiť altánky, ktoré oceníme v letných horúčavách, drevené vláčiky pre deti, ktoré by skrášlili nejedno detské ihrisko. V Detve funguje Detvianska umelecká kolónia, v ktorej by mohli umelci spracovať drevo a vyčarovať z neho historické postavy či výjavy spájajúce sa s folklórnymi tradíciami nášho mesta. Určite by takéto skvosty nezostali nepovšimnuté a Detva by bola pozoruhodnou nielen v čase Folklórnych slávností. Strom nesmie byť nikdy odpadom! Pri dnešnom rýchlom spôsobe života si neuvedomujeme, akú funkciu zeleň v meste spĺňa. Existuje ideálna predstava o tom, koľko zelene, stromov a kvetov je v meste potrebných, aby sa ľudia cítili dobre? Pred panelákmi sa starajú o kvety ochotní obyvatelia, ale z mesta  vymizli záhony kvetov a aj betónové kvetináče kamsi nenápadne zmizli. Pokúsme sa to vrátiť späť. Umiestnime ich, napríklad, pri zastávkach autobusov a darujme tak ošumelým zastávkam nový a atraktívny vzhľad. Nech je naše mesto krásne miesto pre život! Zrejme si mnohí pomyslia, že riešim banálne veci. Áno, uznám, sú aj pálčivejšie témy s dopadom na každodenný život, ako sú nezamestnanosť a ekonomické problémy obyvateľov mesta. Môžem však smelo prehlásiť, že túto problematiku budú mať na zreteli všetci kandidujúci a napokon je to v záujme každého primátora, aby sa prioritne riešili tieto problémy. Ja nie som výnimkou. Prajem si, aby občania nášho mesta žili v krásnom a zdravom prostredí, kde im dostatok zelene dodá energiu a pocit duševnej pohody. Urobme spolu naše mesto výnimočným miestom pre život! Petra Piovarčiová

  20. októbra 2014 23:23
 • V Kriváni otvorili nové detské ihrisko

  V nedeľu 12. októbra 2014 zorganizovali rodičia detí v spolupráci s Obecným a Farským úradom v Kriváni otvorenie „Verejného detského ihriska s oddychovou zónou“ v obci Kriváň. Slávnostné otvorenie spríjemnilo pekné a teplé počasie. Ihrisko posvätil miestny farár a poďakoval za vybudovanie takéhoto ihriska v obci. Program popoludnia sa niesol v znamení detských súťaží, ktoré pre deti pripravili rodičia. Deti zdolávali vozenie fúrikom, skákanie vo vreci, preťahovanie lanom, hod na terč, ale aj chovanie mamičiek chlebíkom so sladkou pomazánkou. Oteckovia zase mohli poskladať pripravených šarkanov a púšťať ich spolu s deťmi. Veľkej obľube sa tešilo aj vozenie na konskom záprahu. Deti si zbierali na stanovištiach pečiatky na ruku, ale sladká odmena sa ušla každému. Vyhladnutým dobre padla opečená klobáska s čajíkom alebo vodou. ,,Za posvätenie tohto areálu ďakujeme pánovi farárovi Ladislavovi Jurčíkovi, za prípravu a zorganizovanie akcie zamestnancom obecného úradu a samozrejme aj rodičom detí, ktorí sa podieľali na tvorbe programových častí pre deti,“ poďakoval starosta obce. Detské ihrisko s oddychovou zónou dotvorilo centrum obce a vytvorilo pre mladé rodiny podmienky pre trávenie voľného času.

  19. októbra 2014 21:04
 • Boj o prvé miesto medzi HC 07 Detva, Bardejovom a Prešovom

  Víťaznú sériu hokejistov HC 07 Orin Detva prerušila až michalovská Dukla. HC 07 Orin Detva – HK Gladiators Trnava 4:0 ( 2:0, 1:0, 1:0 ) Góly : 7. Hataš ( Srnka, Říha ), 15. Graham ( Kanaet, Sládok ), 34. Graham ( Parkhouse, Kanaet ), 42. Kanaet ( Graham, Metcalfe ) Pod Poľanu zavítali v rámci deviateho kola hokejisti z Trnavy. Nedáš – dostaneš sa potvrdilo v 7. minúte, keď hostia najskôr svoju možnosť otvoriť skóre nevyužili  a na druhej strane ihriska skončila strela z hokejky Mareka Hataša v bráne. V 15. minúte využili domáci presilovú hru vďaka Davidovi Grahamovi, ktorí doklepol puk za Hálov chrbát. Legionársky rukopis mal tretí gól domácich. David Graham v 34. minúte zužitkoval prácu Brandena Parkhousea a až na tri krát prekonal hosťujúceho brankára. Trnavčania do tretej tretiny vstúpili aktívne, ale do gólu to nepretavili. Naopak v 42. minúte inkasovali, keď sa po prihrávke Davida Grahama radoval z gólu Dominik Kanaet. Presne na konci 44. minúty  sa strhla bitka. Hráč hostí zhodil rukavice , Metcalfe výzvu prijal a hráča Trnavy vyzliekol z dresu. V 52. minúte sa Parkhouse dostal do samostatného úniku, ale s jeho bekhendom si Hála poradil.    HK Dukla Michalovce – HC 07 Orin Detva 6:4 ( 2:2, 1:1, 3:1 ) Góly : 2. Linet ( Bánovský ), 7. Fajčák ( Huňady, Šeliga ), 37. Drotár ( Fajčák, Šechný ), 46. Šechný ( Fajčák, Urban ), 47. Linet ( Bánovský, Cmorej ), 60. Čížek ( Urban ) – 16. Graham ( Parkhouse, Kanaet ), 17. Gachulinec ( Mačkovič, Fekiač ), 26. Srnka ( Žilka ), 60. Sládok ( Srnka, Říha ) Súboj minuloročných štvrťfinalistov prinieslo desiate kolo 1. hokejovej ligy. Domáci sa radovali už v 2. minúte vďaka Jakubovi Linetovi. Presilovkový gól Ľuboša Fajčáka zo 7. minúte znamenal už dvojgólové vedenie Dukly. V 16. minúte sa dočkali aj hostia, keď sa v presilovke trafil David Graham. O minútu neskôr sa Daniel Gachulinec postaral o vyrovnanie. V 26. minúte poslal hostí do vedenia Branislav Srnka. Po góle vystriedal v bráne domácich  Pavla Borka Ivan Fedor. V 37. minúte bolo opäť vyrovnané. Postaral sa o to  Martin Drotár. Veterán Richard Šechný sa dočkal gólu v 46. minúte. O minútu neskôr Jakub Linet po piaty krát v zápase prekonal Filipa Orčíka. Na začiatku 60. minúty  zdramatizoval záver zápasu Jozef Sládok.  Hostia 20 sekúnd pred koncom zápasu odvolali Orčíka, ale vyrovnania sa nedočkali. Naopak 13 sekúnd pred koncom potvrdil výsledok zápasu Peter Čížek. HC 07 Orin Detva – Slovensko 18 5:1 ( 0:0, 2:0, 3:1 ) Góly : 27. Buda ( Zorvan, Pinka ), 35. Kanaet ( Metcalfe, Graham ), 46. Parkahouse ( Metcalfe ), 50. Zuzin ( Hataš, Říha ), 60. Buda ( P. Fekiač ) – 43. Buček V rámci jedenásteho kola 1. hokejovej ligy preverili hokejisti Detvy hokejovú budúcnosť Slovenska. Po prvý krát sa domácim podarilo prekonať Húsku v 27. minúte zásluhou Slavomíra Budu. V 35. minúte sa po vyhranom buly, z rýchleho brejkovu gólovo presadil Dominik Kanaet. Na začiatku 43. minúty sa do samostatného úniku dostal Samuel Buček a prekonal  Košarišťana. Branden Parkhouse využil v 46. minúte odraz puku od zadného a zasunul puk za brankára hostí. Presilovú hru využil v 50. minúte Ľubor Zuzin. Konečnú podobu výsledku dal 10 sekúnd pred záverečnou sirénou Slavomír Buda, ktorý sa natlačil spoza bránky a prekonal brankára Húsku. HC 07 Orin Detva – HC 46 Bemaco Bardejov 1:4 ( 1:1, 0:0, 0:3 ) Góly : 17. Graham ( Parkhouse, Kanaet ) – 7. Vaško ( Slimák, Baláž ), 48. Vaško, 57. Cútt ( Devečka ), 59. Vaško Druhá najvyššia hokejová súťaž na Slovensku sa prehupla do svojej druhej štvrtiny. Obhajca trofeje z Bardejova pricestoval na ľad Detvy. Hosťom sa v 7. minúte podarilo využiť presilovú hru, keď skóroval Filip Vaško. Tesne po skončení presilovej hry, konkrétne v 17. minúte sa  Davidovi Grahamovi podarilo vyrovnať. Filip Vaško po samostatnej gólovej akcii zo 48. minúty rozosmutnil domácich divákov. Po neodpískanom faule na Zorana sa Bardejovčania tešia z gólu, ktorý v 57. minúte strelil Radovan Cútt. V závere sa domáci rozhodli hrať vabank. Odvolali Andrej Košarišťana, čo v 59. minúte využil na zavŕšenie svojho hattricku Filip Vaško. Poradie Mužstvo Zápasy Výhry Výhry po predĺžení Prehry po predĺžení Prehry Skóre Body 1. Bardejov 11 9 0 0 2 42:20 27 2. Detva 12 9 0 0 3 51:30 27 3. Prešov 13 8 1 1 3 43:25 27 4. Michalovce 13 8 0 1 4 59:39 25 5. Liptovský Mikuláš 12 6 3 0 3 45:29 24 6. Trnava 13 7 0 1 5 44:33 22 7. Spišská Nová Ves 12 6 1 1 4 47:41 21 8. Senica 12 5 0 1 6 45:44 16 9. Topoľčany 12 3 2 1 6 38:52 14 10. Prievidza 11 3 0 0 8 36:53 9 11. SR 18 15 1 0 1 13 21:71 4 12. Považská Bystrica 10 1 0 0 9 14:48 3  

  19. októbra 2014 17:26