DTonline.sk
Prihlásenie | Registrácia
 • FOTO: Víkend patril spomienke ...
 • Roman Vrťo: Dokážeme veci robi...
 • V Kriváni vyzve starostu vo vo...
 • Frešov odkaz Horníkovi: Dzurin...
 • Volejbalový turnaj kadetiek "O...
 • FOTO: Šaty na stužkovú nájdete...
 • ...

  Rozhovor

 • Roman Vrťo: Dokážeme...

  Najsilnejším protikandidátom súčasného primátora je poslanec MsZ Roman Vrťo.  Prečo ste sa rozhodli kandidovať na primátora Detvy? Lebo si naozaj myslím, že dokážeme robiť veci lepšie, poctivejšie, hlavne v prospech obyvateľov mesta. Mesto Detva za posledných 16 rokov toho zažilo veľa. Za všetko to, čo sa v meste Detva urobilo a podarilo v prospech obyvateľov, patrí vedeniu mesta a mnohým ľuďom, ktorí sa o to pričinili moje poďakovanie. Detva má však oveľa väčší potenciál pre rozvoj ako dnes využíva. Potrebujeme hlavne zastaviť odchod mladých ľudí z mesta a priniesť nové pracovné miesta, aktívnym vyhľadávaním investorov. Doba sa zmenila, nemôžeme pasívne čakať na pomoc štátu. Máme veľa príkladov starostov, ktorí svojou aktivitou dokázali priniesť pracovné miesta do svojich obcí a miest. Akútne nám chýba komunitný rozvoj mesta, podpora združení v tejto oblasti a vytváranie podmienok na ich prácu (najmä rozvoj sociálnych služieb pre starších obyvateľov). Potrebujeme pomôcť mladým ľuďom a deťom aby trávili svoj voľný čas športovými resp. kultúrnymi aktivitami. Potrebujeme dobudovať cyklochodník smerom zo železničnej stanice na amfiteáter, detské ihriská a športoviská. Absolútne tabu v Detve sú drogy, zatvárame oči nad týmto problémom. Potrebujeme vytvoriť s Policajným zborom a ostatnými subjektmi štátnej správy bezpečnostnú politiku mesta. Je nevyhnutné postupne meniť charakter, služby a obraz Mestskej Polície, ako poskytovateľa verejnej služby s cieľom dohliadať na bezpečie obyvateľov mesta a ochraňovať ich najmä pred pouličnou kriminalitou – lúpežami, krádežami, násilím a pod. V čom oceňujete a v čom sa staviate kriticky k vášmu politickému súperovi Jánovi Šufliarskemu? Súčasný primátor pán Šufliarský je fenomén svojej doby, keďže  je  primátorom už štyri volebné obdobia a uchádza sa o ďalšie. Keď začínal bol mladý, plný elánu a mal snahu ťahať veci dopredu. Mnoho vecí sa mu aj podarilo. Samozrejme ak človek robí svoju prácu dlhé roky, začína klasický stereotyp a klesá odvaha veci meniť, byť inovatívny a hlavne ísť s dobou. To čo bolo dobré pred 16 rokmi už nestačí na dnešné podmienky. Preto Detva dnes potrebuje aktívneho primátora, ktorý nečaká pasívne na rozhodnutia štátnych úradov, ale aktívne háji záujmy obyvateľov. Skrátka, keďže tu máme takmer 20% nezamestnaných obyvateľov, nemôže primátor sedieť v kancelárii a čakať, že to za neho vyrieši štát. Jedným z najväčších problémov v poslednom období v Detve bola hrozba ťažby zlata. Čo vás viedlo aktívne angažovať sa v tejto problematike? Na začiatku, pred viac ako troma rokmi, sme nemali dostatok informácií. Veľmi ťažko sme hľadali podklady k tomu, aký dopad môže mať ťažba zlata na obyvateľstvo. Pamätám si, ako sme študovali sto stranový originál dokumentu firmy EMED v angličtine, určený pre investorov. Nebolo to pre nás príjemné čítanie, súdny človek si ihneď vedel predstaviť tie dopady na obyvateľov a životné prostredie. Verejnosť samozrejme tiež nemala dostatok informácií, takže bolo úplne samozrejmé, že sme začali možné dopady prezentovať. Viete, človek vo svojej podstate nebýva hrdinom, ja som si tiež nevedel predstaviť, že budem na čele petičného výboru a budem burcovať ľudí, aby boli s nami. Ale keď tu od malička žijete, vaša rodina, priatelia... niečo sa vo vás pohne a poviete si, že už nie som dieťa, ktoré ochráni rodičovská ruka, že naša generácia musí zobrať zodpovednosť na svoje plecia. Preto som veľmi rád, že po toľkých rokoch obáv sa nám podarilo uzatvoriť túto veľkú tému a môžeme sa sústrediť na využitie iného potenciálu nášho mesta, ako aj celého Podpoľania. Ďalšími závažnými oblasťami, ktoré trápia obyvateľov Detvy sú nezamestnanosť, odchod mladých, nekvalitné mestské služby. Ako chcete riešiť tieto problémy? Áno, nezamestnanosť je jeden kľúčový aspekt rozvoja mesta. Súčasný stav nie je lichotivý. Mladí ľudia po škole, sa nevracajú späť, nakoľko tu nemajú uplatnenie. Mnoho ľudí čo pracuje, denne dochádza do Zvolena alebo Banskej Bystrice a táto preprava je nielen časovo, ale aj finančne nákladná. Mnoho našich žien pracuje v Rakúsku alebo v Nemecku ako opatrovateľky a chlapi chodia zbierať jablká do Talianska. Na rodinný život to má veľmi negatívne dopady. Viete, že mesto Detva má už 8 rokov priemyselný park? Investovali sme státisíce do jeho výstavby v lokalite Trstená. Do dnešného dňa nemáme ani jediného investora, ani jediné pracovné miesto. Akú nádej majú ľudia bez práce, že sa to zmení pri súčasnom vedení, keď to nedokázali za 8 rokov? Poviete si, že sa to nedá, že úlohou mesta nie je riešiť nezamestnanosť, mal by sa o to postarať štát. Verte mi, dá sa to aj u nás v Detve a ako príklad uvádzam jeden úspešný príbeh. Na začiatku bol starosta, ktorý si uvedomoval, že natierať lavičky a budovať chodníky v obci, kde je vysoká nezamestnanosť a ľudia odchádzajú preč do miest, nemá význam. Z dlhodobého hľadiska bude dedina upadať a stane sa provinčnou. Vo svojich spomienkach uvádza, ako chodil hľadať pomoc do rôznych štátnych inštitúcií, ale nepochodil ani u premiéra, VÚC a ani v inštitúciách, ktoré majú na starosti prílev investorov.  Pochopil, že nemôže čakať na pomoc štátu a začal hľadať investorov v zahraničí. Pochodil pol sveta, ale prácu doniesol. Momentálne je starostom už viac ako 20 rokov a výsledok jeho práce je veľmi inšpirujúci.  V súčasnosti v priemyselnom parku Kechnec pôsobí už 16 investorov, ktorí zamestnávajú viac ako 3000 ľudí. Počet obyvateľov obce Kechnec vzrástol zo 700 na 1100. Obec má nízke dane, nízke poplatky za škôlky, nové moderné zdravotné stredisko, aquapark... Na začiatku tohto príbehu neviedla k obci žiadna diaľnica, iba obyčajná zaprášená cesta. Neboli tam vytvorené ideálne podmienky, ktoré by prilákali veľkých investorov. Najdôležitejším faktorom tohto nezvyčajného úspechu bolo ľudské odhodlanie niečo zmeniť. Verte mi, dá sa to aj v našom meste, treba sa len prestať spoliehať na tých, ktorí nám nikdy nepomohli. Dokážeme tento stav zmeniť! Vieme, ako priniesť prácu obyvateľom tohto mesta! Aký máte vzťah k mestu, regiónu? Narodil som sa v Detve a s výnimkou vysokoškolského štúdia žijem stále v Detve. Mám tu svoju rodinu, blízkych, priateľov. Pri svojej práci sa stretávam s mnohými ľuďmi, ktorí Detvu majú ako symbol slovenskosti. Pri svojich pracovných cestách a to nielen na Slovensku, venujem partnerom propagačné materiály o Detve a Podpoľaní. Sami sú  mnohokrát prekvapení aké tajomstvá a čo všetko naše Podpoľanie ukrýva. Choďte sa prejsť na Boriakovu skalu, na chvíľku si tam sadnite a kochajte sa tou nádherou okolo vás. Málo ľudí vie kde je Králička, krásny skalnatý útes, kde sa občas medveď vyhrieva. Pred rokom som kúsok od nej stretol vlky, bol to pre mňa mimoriadny zážitok. Často si nevážime to, čo nám do vienka dala matka príroda. Preto je pre rozvoj nášho územia kľúčová ochrana životného prostredia, rozvoj turistického ruchu hlavne na lazníckych usadlostiach, ktoré sú priam stvorené na agroturistiku. Pre tých, ktorí by sa radi venovali poľnohospodárskej prvovýrobe, pestovaniu zeleniny alebo chovu domácich zvierat je nevyhnutné vytvoriť garancie a podporu mesta na rozbehnutie poľnohospodárskych projektov resp. predajov z dvora. Ako vidíte vaše šance vo voľbách? Kto všetko vás podporuje? Budete stranícky alebo nezávislý kandidát? Občania mesta rozhodnú o tom, kto bude nasledujúce roky spravovať naše mesto. Nech to bude ktokoľvek z kandidátov, bol by som rád aby myslel v prvom rade na potreby ľudí. Samozrejme cítim podporu u mnohých ľudí s ktorými spolupracujem. Nikdy nerozdeľujem ľudí na dobrých, alebo zlých podľa straníckeho trička. V zastupiteľstve neriešime registrované partnerstvá, Vatikánsku zmluvu či interupcie, ale rozvoj mesta, opravy ciest či otázky bývania a preto spolupracujem s ľuďmi bez ohľadu na stranícke tričko. Viceprimátor Šiandor vás kritizuje, že ste proti cyklochodníku v Detve, napriek tomu ste stáli pri jeho zrode. Kde je pravda? Už je to niekoľko rokov, čo som pomáhal pri projekte budovania cyklochodníka a výsledkom tejto práce bola štúdia jeho uskutočniteľnosti. Je dobré, že mesto začalo s realizáciou tohto projektu a budem v tom mesto naďalej podporovať. Každopádne ak chceme, aby mal cyklochodník zmysel, musíme ho vybudovať od železničnej stanice až po amfiteáter, následne urobiť značené trasy na Kaľamárku, Raticov vrch, alebo do Lašteka. Bohužiaľ momentálne mesto neuvažuje o jeho dobudovaní. Rozumiem , že ide o náročný proces hlavne z pohľadu vysporiadania pozemkov. Problematický je hlavne úsek v časti Kapustnice, kde je množstvo vlastníkov a proces vysporiadania je zdĺhavý. Ale nemôžeme zaspať a dopadnúť ako na amfiteátri, kde sme roky nepodnikali kroky na odkúpenie pozemkov pre zabezpečenie parkovania, alebo iného využitia areálu a dnes s tým máme problémy. Úsek cyklochodníka, ktorý sa dal do užívania ľudia radi využívajú a to je dobre. Využívajú ho hlavne deti a práve kvôli deťom vznikol problém, ktorý pán Šiandor prezentuje, ako môj postoj proti cyklochodníku. Pre mňa ako rodiča je dôležitá bezpečnosť detí a všetci dobre vieme, ako malé deti "sledujú" dopravné značenie... Cyklochodník  pretína cestu (pri moste) a presne to je kritické miesto, kde môže dieťa vbehnúť pod auto. Preto som požiadal odborníka pána Červienku (dopravný inžinier), aby sa pozrel na súčasný stav a navrhol riešenie. Navrhla sa zmena vodorovného značenia na ceste, zmena dopravného značenia pre motoristov + infografika. Jednoduché veci, ktoré veľa nestoja a zvýšia bezpečnosť detí, chodcov ako aj motoristov. Momentálne čakáme na mesto či zapracuje pripomienky dopravného inžiniera. Pevne verím, že zdravý rozum prevládne.  

 • V Kriváni vyzve star...

  Mladý, vzdelaný a ambiciózny. Aj tak sa dá opísať kandidát na starostu v obci Kriváň, 37 ročný Tomáš Dom.  Ste ženatý, máte tri deti. Čo pre vás znamená rodina?  Rodinu považujem za základnú bunku štátu a zdravé rodinné prostredie za základ zdravého štátu. Žijem v šťastnom manželstve, kde s manželkou Jankou vychovávame naše tri deti. Viem o čo hovorím, keď tvrdím, že rodina je základ.  Aké je vaše povolanie?  Pracujem ako manažér v mliekárenskej spoločnosti.  Čo bolo hlavným impulzom vašej kandidatúry?  Bude to znieť ako klišé, ale zvažovať kandidatúru som začal potom, ako ma začali oslovovať sami občania s návrhmi, aby som sa uchádzal o funkciu starostu obce Kriváň. Nie je mojou úlohou skúmať dôvody, čo ich viedlo k tomu aby oslovovali práve mňa, avšak myslim že to bude paralela s dobrým výsledkom vo voľbách do VÚC.  Ako hodnotíte vedenie obce v uplynulom volebnom období?  Nikdy by som si nedovolil spochybňovať rozhodnutia súčasného vedenia obce, na mnohé veci máme spoločný pohľad, no mnohym rozhodnutiam nerozumiem a zdajú sa mi naopak ako nesystémové kroky, aj keď možno s dobrým úmyslom.  Kandidujete ako stranícky, alebo nezávislý kandidát?  Na starostu obce kandidujem ako nezávislý občiansky kandidát, s čím bude spojená aj moja kampaň ktorá bude zameraná hlavne na dialóg s občanmi obce.  Aký je váš program pre Kriváň?  Viem, že v tomto krátkom rozhovore nie je priestor na obšírne predstavenie môjho programu no uvediem aspoň nosnú tému. Tou témou bude spájanie komunít, ktoré každá obec či mesto má. Spojiť obec v jeden celok by bol ideálny stav, preto by obec mala tomu podriadiť aj svoje rozhodnutia a smerovať kroky obce v súlade s dosiahnutím tohto cieľa.  Ako budete viesť volebnú kampaň?  V kampani nechcem ísť do konfrontácie, ale chcem viesť vecný dialóg a ponúknuť víziu úspešnej a modernej obce. Avšak najväčšiu radosť mám z toho, že v tomto snažení nebudem sám. Vytvorili sme partiu ľudí ktorým v prvom rade záleží na rozvoji obce a nie vlastnom prospechu.     

 • Petra Piovarčiová: P...

  Sympatická blondína, matka, obchodná referentka, ale aj kandidátka na primátorku  – Petra Piovarčiová. Predstavte sa prosím našim čitateľom. Volám sa Petra Piovarčiová a mám 41 rokov. Som mamou takmer 3 ročnej dcéry Ivanky, ktorá pre mňa znamená všetko. Bývam v Detve na sídlisku – Novosady. Avšak moja rodina pochádza zo Skliarova (od Murínov Kutošov). Vyštudovala som manažment na Technickej univerzite vo Zvolene. V regióne pracujem už 16 rokov a to  vo firme PPS VESTA International v Detve ako obchodný referent.   Čo bolo hlavným činiteľom, že ste sa rozhodli kandidovať za primátorku mesta? Začalo to nevinne, pri bežných rozhovoroch -  čo by sa dalo urobiť lepšie, inak, alebo čomu by sa dalo vyvarovať, ak by som bola primátorkou mesta. A popri tom som si uvedomila, že naozaj by som ako primátorka mohla mať na mnohé veci dosah - ak by sa prípadná kandidatúra podarila. Mám chuť pustiť sa novým smerom ... Budete stranícky, alebo nezávislý kandidát? Kandidujem ako nezávislá kandidátka – za seba, nie za záujmy straníckych štruktúr. Čo kritizujete na súčasnom vedení mesta? Kritizuje sa ťažko, pokiaľ nie ste priamo v dianí. Určité veci sa robia možno aj s dobrým úmyslom, ale vypália úplne inak. Nechcem ísť do volieb s kritikou. Verím, že je veľa oblastí, čo sa dá v meste zlepšiť. Takisto si myslím, že viac žien, aj v komunálnej politike nezaškodí. Ženský takt a diplomacia vedia spraviť divy, hlavne vo väčšinových mužských kolektívoch. Aký je váš program pre Detvu 2014-2018? Chcela by som sa pustiť cestou kvalitnej sociálnej politiky, ktorá je zanedbávaná. Máme tu ohrozené skupiny – deti a mládež, mladé či neúplné rodiny a samozrejme dôchodcov. Som si vedomá, že ekonomické veci sú tiež dôležité, ale netreba zabúdať aj na sociálnu oblasť. Ako bude prebiehať vaša kampaň? Mala by to byť klasická, ale aj originálna kampaň. Chcem sa pre ľuďmi zviditeľniť a predstaviť im môj program pre Detvu. Ako vnímate svoje šance? Pozitívne, inak sa to nedá vnímať a nemalo by zmysel čokoľvek začínať. Budete súbežne kandidovať aj na poslankyňu MsZ? Rozhodla som sa kandidovať na primátorku, nie na poslankyňu. Ísť kandidovať súbežne mi pripadá ako nedostatok odvahy a viery v úspech. Netlačím sa silou mocou do vedenia mesta, cieľ je ale jasný a jeden – primátorská pozícia.    

 • Región

 • Frešov odkaz Horníko...

  Vnútorný konflikt v SDKÚ-DS prerástol do obrovského rozmeru. Politicky deklasovaný predseda pravicovej strany Pavol Frešo sa obul aj do hriňovského primátora. Stanislav Horník je dlhoročný člen SDKÚ-DS, pred rokom sa stal krajským šéfom v Banskobystrickom kraji. Minulý týždeň prepukla v jeho materskej strane vnútorná kríza a Horník sa pridal na stranu odporcov predsedu strana Pavla Freša okol Ondreja Mateja. Po búrlivom sneme strany sa nepodarilo Freša odvolať a ten frustrovaný z celej situácie okolo jeho odvolávania zaútočil aj na Horníka. Vytkol mu hlavne to, že v jeho kandidatúre na primátora Hriňovej ho podporuje aj SMER-SD. Skutočným dôvodom bolo asi ale práve to, že "vzbúrenci" chceli Horníka navrhnúť na podpredsedu strany. Predseda strany Frešo sa držal línie, že kandidáti SDKÚ-DS by nemali ísť v žiadnej koalícii s vládnucim SMER-om. V diskunej relácii RTVS O 5 minút 12 kritizoval Horníka nasledovne: ,,Ide o primátora Hriňovej, ktorý má normálne za menom Smer a samozrejme SDKÚ koalíciu predvolebnú a ja som mu to vytkol a som mu povedal otvorene. Keby bol Mikuláš Dzurinda predsedom, vyrazil by s tebou dvere a ja ti hovorím, za mojej éry nebudeš podpredsedom." Silné slová od Freša prekvapili mnohých. Hlavne preto, že SDKÚ-DS opúšťajú silné mená ako Lucia Žitňanská, Miroslav Beblavý či Magda Vášaryová a práve Horník je jedna z mála "stúpajúcich hviezd" upadajúcej strany.  

 • Ťažká zrážka motorky...

  Úsek hlavnej cesty I 50 pri Podkriváni je častým miestom dopravných nehôd. V nedeľu krátko pred 17 hodinou sa stala vážna dopravná nehoda na tomto úseku na križovatke Podkrivánskeho mosta a cesty Zvolen - Lučenec. Vodič osobného vozidla zrejme prehliadol veľmi rýchleho motorkára, ktorý prichádzal od Kriváňa. Motorkár už zrážke nedokázal zabrániť a narazil do vozidla, následkom čoho ich vymrštilo ponad auto. Spolujazdkyňu motorkára s veľmi vážnymi zraneniami previezli leteckí záchranári do nemocnice v Banskej Bystrici. Vodiči vozidla aj motorky boli tiež zranení a prevezení záchranou službou do nemocnice. Tento článok priniesol portál DTonline.sk exkluzívne s Odťahovkou Detva.

 • FOTO: Dožinkové sláv...

  Mesto Hriňová a kapucíni zorganizovali dňa 21.septembra 2014 obľúbené Dožinkové slávnosti na Raticovom vrchu. O desiatej hodine sa uskutočnila sv. omša pri kostole, nasledovalo vystúpenie FS Hriňovčan a na záver zabávala ľudí ĽH Karlíkovci. Všetci prítomní si pochutnali na kapucínskom guláši a už teraz sa tešia na budúcoročné Dožinky.

 • Šport

 • Volejbalový turnaj k...

  Prvá previerka kadetiek MVK Detva pred hlavnou súťažou je za nami. V sobotu 20. septembra 2014 sa v priestoroch športovej haly v Detve uskutočnil volejbalový turnaj kadetiek „O putovný nakladač“, ktorý organizovalo MVK Detva a Centrum voľného času Trend Detva. Turnaj s dlhoročnou tradíciou sa tento rok odohral za podpory sponzorov Koliba Hriňovská mliekareň, Gonex s.r.o. Ivan Gonda a Mesto Detva. Napriek úsiliu a športovému duchu, ktorý nechýbal ani jednému z tímov, víťazom môže byť len jeden. Po štyroch jednoznačných výhrach 3:0 si prvé miesto zaslúžene odniesol tím MVK Detva. Druhé miesto obsadil VK Kúpele Brusno, tretie miesto TJ Slávia TU Zvolen, štvrté miesto VK Slovan Rimavská Sobota a posledné piate miesto patrilo týmu MVK Poltár. Všetkým zúčastneným kadetkám samozrejme gratulujeme. Organizačný výbor tohto ročníka turnaja tvorili: František Schmidt, tréner kadetiek MVK Detva, Zdena Samašová, asistentka trénera, Yveta Unterfrancová a „gulášmajster“ Hela Gajdošová.  

 • Hokejistom HC 07 Ori...

  Nielenže si na svoje konto detvianski hokejisti pripísali 9 bodov za tri výhry a jednu prehru, ale momentálne majú najlepšiu 35 – percentnú úspešnosť využívania presilových hier.  HC 46 Bemaco Bardejov – HC 07 Orin Detva 5:2 ( 1:0, 3:1, 1:1 ) Hokejisti Detvy pricestovali v rámci prvého kola 1. hokejovej ligy na ľad obhajcu trofeje z Bardejova. Skóre zápasu otvoril v 7. minúte Roman Kohutiar. Asistenciu pri góle si na svoje konto pripísali Ľubomír Sabol a Filip Vaško. Do dvojgólového vedenia poslal domácich v 23. minúte Marcel Baláž, ktorému na gól nahrával strelec prvého gólu Roman Kohutiar. Milan Takáč s Radovanom Cúttom vypracovali v 27. minúte gól pre Tomáša Hričinu. Prvý súťažný gól za HC 07 Detva strelil v 34. minúte  Lukáš Řiha, ktorému pri góle asistovali Jozef Sládok a Viktor Fekiač. Gólový účet druhej tretiny uzavrel v 39. minúte  opäť Tomáš Hričina, Pri jeho góle zahrali rolu nahrávačov robustný obranca Peter  Slimák a center Radovan Cútt. Hosťom sa opäť podarilo znížiť na rozdiel dvoch gólov, keď vylúčenie Romana Kohutiara využil v 44. minúte Jozef Kentoš, keď zužitkoval  akciu dvojice Marek Pač – Branislav Srnka. Tomáš Hričina zavŕšil svoj hattrick v 51. minúte  po nahrávke Radovana Cútta, ktorý si na svoje konto pripísal 3 asistenciu v zápase. HC 07 Orin Detva – HK 95 Panthers Považská Bystrica 4:1 ( 1:0, 0:0, 3:0 ) Pod Poľanu zavítali v rámci druhého kola 1. hokejovej ligy hokejisti z Považskej Bystrice. Do brány sa namiesto Vladimíra Korytára postavil Andrej Košarišťan. Gólový účet zápasu otvoril v 7. minúte  Patrik Fekiač po prihrávke Jozefa Sládoka. V 9. minúte dostal Branden Parkhouse za napadnutie hlavy a krku okrem dvojminútového trestu aj osobný desaťminútový  trest. Druhý gól v sieti Petra Hričinu  mal legionársky rukopis., keď rolu nahrávačov pri presilovkovom góle Davida Grahama zo 42. minúty zohrali Dominik Kanaet a Branden Parkhouse. Vedenie domácich na rozdiel triedy zvýšil v 47. minúte Jakub Žilka. Bod za asistenciu si na svoje konto pripísali skúsený Lukáš Říha a Branislav Srnka. Svoj premiérový gól v drese Detvy strelil v 51. minúte jej odchovanec Jaroslav Kucej, ktorému na gól nahrávali Kamil Mahdalík a Ľubor Zuzin. HC 07 Orin Detva – PHK Prešov 3:2 ( 1:0, 1:1, 1:1 ) Hokejisti Prešova pricestovali na ľad Detvy s cieľom odčiniť prehru, ktorú utrpeli doma vo východniarskom derby s Bardejovom. Skóre otvorili domáci, keď v 12. minúte prekonal Dominika Riečického presilovkovým gólom David Graham. Bod do štatistík za asistenciu si pripísali Dominik Kanaet a Nicolas Metcalfe. Druhú  presilovú hru v zápase využili Detvania v 29. Minúte zásluhou Branislava Srnku, ktorému na gól nahrávali Ľubor Zuzin a Marek Hataš. Pravé krídlo prvej prešovskej formácie Filip Pekarčík znížil v 36. minúte priebežný stav stretnutia na 2:1. Hostia sa v 43. minúte dočkali vyrovnania. Marcel Pavlovský prekonal po spolupráci Michala Kivadera s Filipom Pekarčíkom brankára Andreja Košarišťana . Víťazstvo v prospech domácich  zariadila 27 sekúnd pred záverečnou sirénou zámorská spolupráca po osi Nicolas Metcalfe – David Graham – Branden Parkhouse. Stretnutie tretieho kola 1. hokejovej ligy pod Poľanou sledovalo 175 divákov.  MHK 32 Liptovský Mikuláš – HC 07 Orin Detva 2:5 ( 0:2, 1:3, 1:0 ) V rámci štvrtého kola 1. hokejovej ligy pricestovali hokejisti Detvy na Liptov s cieľom odviesť si z ľadu súpera nejaké body.  Vedenia v zápase sa ujali hostia, keď sa v 6. minúte trafil Jakub Žilka, ktorému na gól nahrávali Branislav Srnka a Marek Hataš. V 16. minúte to  už bolo 0:2 v prospech hostí. Presilovú hru využil po spolupráci Kamila Mahdalíka s Máriom Róthom Ľubor Zuzin. Domácim sa podarilo znížiť gólom Radoslava Macíka. Na góle sa asistenciou podieľali Erik Nitriansky a Peter Bartík.  V priebehu šiestich minút inkasoval Liptovský Mikuláš tri gól. Všetko to odštartoval v 32. minúte presilovkovým gólom Nicolas Metcalfe, ktorému na gól nahrávali Adrián Mackovič s Marekom Pačom. V 36. minúte strelil  Jakub Žilka svoj druhý gól, ktorým zavŕšil presilovkový hattrick hokejistov spod Poľany. Bod za asistenciu si pripísal  český legionár Lukáš Říha.  Na hrozivých 1:5 zvýšil v 38. minúte  Viktor Fekiač po akcii dua Slavomír Buda – Denis Gachulinec. Pred začiatkom tretej tretiny vystriedal brankára Juraja Hollého Juraj Bachan. Domácim sa v záverečnej tretine podarilo iba znížiť stav stretnutia na rozdiel troch gólov. Postaral sa o tom 4 sekundy pred koncom stretnutia v presilovej hre kapitán  Juraj Kuric. Pri jeho góle zohrali rolu nahrávačov Filip Mezovský s Radoslavom Macíkom.  Tabuľka Poradie Tím Zápasy Výhry Výhry po predĺžení Prehry Prehry po predĺžení Skóre Body 1 Bardejov 4 4 0 0 0 16:7 12 2 Prešov 5 3 0 2 0 17:8 9 3 Detva 4 3 0 1 0 14:9 9 4 Topoľčany 4 1 2 1 0 17:11 7 5 Trnava 4 2 0 1 1 17:13 7 6 Spišská Nová Ves 4 2 0 2 0 19:17 6 7 Prievidza 3 2 0 1 0 10:11 6 8 Senica 4 2 0 2 0 15:17 6 9 Liptovský Mikuláš 4 1 1 2 0 15:16 5 10 Michalovce 4 1 0 2 1 16:18 4 11 SR 18 5 0 0 4 1 9:26 1 12 Považská Bystrica 3 0 0 3 0 2:14 0    

 • Počasie cez víkend n...

  Do futbalového nedeľného popoludnia výrazne prehovorilo počasie. Silné dažde ovplyvnili kvalitu hracej plochy, a preto niektoré zápasy boli odložené. Odložené stretnutia MFK Detva – MFK Lokomotíva Zvolen ( B ) MFK Spartak Hriňová – FK Slovenské Ďarmoty TJ Družstevník Mýtna – TJ Družstevník Skalbiná TJ Družstevník Očová – TJ Družstevník Podzámčok FK Zvolenská Slatina – FK Slovan Kúpele Sliač ( A ) OŠK Dobrá Niva – ŠKP Detva TJ Kriváň – TJ Sokol FO Sielnica ŠFK Sihla – TJ Slovan Beňuš   FC Slovan Divín – TJ Prameň Kováčová 0:0 ( 0:0 ) TJ Družstevník Látky – TJ Slovan Dudince ( 2:1 ) Góly : 5. Kortiš, 41. Kortiš, 65. M.Olšiak – Ahmad ( pokutový kop ) OŠK Sása – MFK Vígľaš/Pstruša 1:0 ( 0:0 ) Góly : 65. Sečkár TJ Družstevník Rykynčice – TJ Detvianska Huta  2:1 ( 1:1 ) Góly : 23. Melišek, 55. Bohuš – 35. Šulek TJ Čabraď Dolný Badín – OŠK Stožok 1:0 ( 1:0 ) Góly : 38. Jambrich      

 • Anketa

  Zdá sa vám plat primátora Detvy 3336 eur/mesačne vysoký?
  Áno
  Počet hlasov: 15
  Nie
  Počet hlasov: 2
  Neviem
  Počet hlasov: 0

  Správy

 • FOTO: Víkend patril spomienke na partizánsku prehliadku

  Detva si pripomenula uplynulý víkend 70. výročie Prehliadky povstaleckých a partizánskych vojsk, ktorá sa konala 1.10.1944. Spomienka po iné roky bývala spolu s Dňami mesta a jarmokom, tento rok ju organizátori mesto Detva a SZPB preložili na skorší termín. Tradičné podujatie začalo za účasti hostí, dychovky a armády pri pamätníku v parčíku na Partizánskej ulici. Po slávnostných príhovoroch a kladení vencov sa sprievod vydal na Námestie SNP k ďalšiemu programu. Prinášame vám fotoreportáž z tohto podujatia.

  30. septembra 2014 21:24
 • Roman Vrťo: Dokážeme veci robiť lepšie

  Najsilnejším protikandidátom súčasného primátora je poslanec MsZ Roman Vrťo.  Prečo ste sa rozhodli kandidovať na primátora Detvy? Lebo si naozaj myslím, že dokážeme robiť veci lepšie, poctivejšie, hlavne v prospech obyvateľov mesta. Mesto Detva za posledných 16 rokov toho zažilo veľa. Za všetko to, čo sa v meste Detva urobilo a podarilo v prospech obyvateľov, patrí vedeniu mesta a mnohým ľuďom, ktorí sa o to pričinili moje poďakovanie. Detva má však oveľa väčší potenciál pre rozvoj ako dnes využíva. Potrebujeme hlavne zastaviť odchod mladých ľudí z mesta a priniesť nové pracovné miesta, aktívnym vyhľadávaním investorov. Doba sa zmenila, nemôžeme pasívne čakať na pomoc štátu. Máme veľa príkladov starostov, ktorí svojou aktivitou dokázali priniesť pracovné miesta do svojich obcí a miest. Akútne nám chýba komunitný rozvoj mesta, podpora združení v tejto oblasti a vytváranie podmienok na ich prácu (najmä rozvoj sociálnych služieb pre starších obyvateľov). Potrebujeme pomôcť mladým ľuďom a deťom aby trávili svoj voľný čas športovými resp. kultúrnymi aktivitami. Potrebujeme dobudovať cyklochodník smerom zo železničnej stanice na amfiteáter, detské ihriská a športoviská. Absolútne tabu v Detve sú drogy, zatvárame oči nad týmto problémom. Potrebujeme vytvoriť s Policajným zborom a ostatnými subjektmi štátnej správy bezpečnostnú politiku mesta. Je nevyhnutné postupne meniť charakter, služby a obraz Mestskej Polície, ako poskytovateľa verejnej služby s cieľom dohliadať na bezpečie obyvateľov mesta a ochraňovať ich najmä pred pouličnou kriminalitou – lúpežami, krádežami, násilím a pod. V čom oceňujete a v čom sa staviate kriticky k vášmu politickému súperovi Jánovi Šufliarskemu? Súčasný primátor pán Šufliarský je fenomén svojej doby, keďže  je  primátorom už štyri volebné obdobia a uchádza sa o ďalšie. Keď začínal bol mladý, plný elánu a mal snahu ťahať veci dopredu. Mnoho vecí sa mu aj podarilo. Samozrejme ak človek robí svoju prácu dlhé roky, začína klasický stereotyp a klesá odvaha veci meniť, byť inovatívny a hlavne ísť s dobou. To čo bolo dobré pred 16 rokmi už nestačí na dnešné podmienky. Preto Detva dnes potrebuje aktívneho primátora, ktorý nečaká pasívne na rozhodnutia štátnych úradov, ale aktívne háji záujmy obyvateľov. Skrátka, keďže tu máme takmer 20% nezamestnaných obyvateľov, nemôže primátor sedieť v kancelárii a čakať, že to za neho vyrieši štát. Jedným z najväčších problémov v poslednom období v Detve bola hrozba ťažby zlata. Čo vás viedlo aktívne angažovať sa v tejto problematike? Na začiatku, pred viac ako troma rokmi, sme nemali dostatok informácií. Veľmi ťažko sme hľadali podklady k tomu, aký dopad môže mať ťažba zlata na obyvateľstvo. Pamätám si, ako sme študovali sto stranový originál dokumentu firmy EMED v angličtine, určený pre investorov. Nebolo to pre nás príjemné čítanie, súdny človek si ihneď vedel predstaviť tie dopady na obyvateľov a životné prostredie. Verejnosť samozrejme tiež nemala dostatok informácií, takže bolo úplne samozrejmé, že sme začali možné dopady prezentovať. Viete, človek vo svojej podstate nebýva hrdinom, ja som si tiež nevedel predstaviť, že budem na čele petičného výboru a budem burcovať ľudí, aby boli s nami. Ale keď tu od malička žijete, vaša rodina, priatelia... niečo sa vo vás pohne a poviete si, že už nie som dieťa, ktoré ochráni rodičovská ruka, že naša generácia musí zobrať zodpovednosť na svoje plecia. Preto som veľmi rád, že po toľkých rokoch obáv sa nám podarilo uzatvoriť túto veľkú tému a môžeme sa sústrediť na využitie iného potenciálu nášho mesta, ako aj celého Podpoľania. Ďalšími závažnými oblasťami, ktoré trápia obyvateľov Detvy sú nezamestnanosť, odchod mladých, nekvalitné mestské služby. Ako chcete riešiť tieto problémy? Áno, nezamestnanosť je jeden kľúčový aspekt rozvoja mesta. Súčasný stav nie je lichotivý. Mladí ľudia po škole, sa nevracajú späť, nakoľko tu nemajú uplatnenie. Mnoho ľudí čo pracuje, denne dochádza do Zvolena alebo Banskej Bystrice a táto preprava je nielen časovo, ale aj finančne nákladná. Mnoho našich žien pracuje v Rakúsku alebo v Nemecku ako opatrovateľky a chlapi chodia zbierať jablká do Talianska. Na rodinný život to má veľmi negatívne dopady. Viete, že mesto Detva má už 8 rokov priemyselný park? Investovali sme státisíce do jeho výstavby v lokalite Trstená. Do dnešného dňa nemáme ani jediného investora, ani jediné pracovné miesto. Akú nádej majú ľudia bez práce, že sa to zmení pri súčasnom vedení, keď to nedokázali za 8 rokov? Poviete si, že sa to nedá, že úlohou mesta nie je riešiť nezamestnanosť, mal by sa o to postarať štát. Verte mi, dá sa to aj u nás v Detve a ako príklad uvádzam jeden úspešný príbeh. Na začiatku bol starosta, ktorý si uvedomoval, že natierať lavičky a budovať chodníky v obci, kde je vysoká nezamestnanosť a ľudia odchádzajú preč do miest, nemá význam. Z dlhodobého hľadiska bude dedina upadať a stane sa provinčnou. Vo svojich spomienkach uvádza, ako chodil hľadať pomoc do rôznych štátnych inštitúcií, ale nepochodil ani u premiéra, VÚC a ani v inštitúciách, ktoré majú na starosti prílev investorov.  Pochopil, že nemôže čakať na pomoc štátu a začal hľadať investorov v zahraničí. Pochodil pol sveta, ale prácu doniesol. Momentálne je starostom už viac ako 20 rokov a výsledok jeho práce je veľmi inšpirujúci.  V súčasnosti v priemyselnom parku Kechnec pôsobí už 16 investorov, ktorí zamestnávajú viac ako 3000 ľudí. Počet obyvateľov obce Kechnec vzrástol zo 700 na 1100. Obec má nízke dane, nízke poplatky za škôlky, nové moderné zdravotné stredisko, aquapark... Na začiatku tohto príbehu neviedla k obci žiadna diaľnica, iba obyčajná zaprášená cesta. Neboli tam vytvorené ideálne podmienky, ktoré by prilákali veľkých investorov. Najdôležitejším faktorom tohto nezvyčajného úspechu bolo ľudské odhodlanie niečo zmeniť. Verte mi, dá sa to aj v našom meste, treba sa len prestať spoliehať na tých, ktorí nám nikdy nepomohli. Dokážeme tento stav zmeniť! Vieme, ako priniesť prácu obyvateľom tohto mesta! Aký máte vzťah k mestu, regiónu? Narodil som sa v Detve a s výnimkou vysokoškolského štúdia žijem stále v Detve. Mám tu svoju rodinu, blízkych, priateľov. Pri svojej práci sa stretávam s mnohými ľuďmi, ktorí Detvu majú ako symbol slovenskosti. Pri svojich pracovných cestách a to nielen na Slovensku, venujem partnerom propagačné materiály o Detve a Podpoľaní. Sami sú  mnohokrát prekvapení aké tajomstvá a čo všetko naše Podpoľanie ukrýva. Choďte sa prejsť na Boriakovu skalu, na chvíľku si tam sadnite a kochajte sa tou nádherou okolo vás. Málo ľudí vie kde je Králička, krásny skalnatý útes, kde sa občas medveď vyhrieva. Pred rokom som kúsok od nej stretol vlky, bol to pre mňa mimoriadny zážitok. Často si nevážime to, čo nám do vienka dala matka príroda. Preto je pre rozvoj nášho územia kľúčová ochrana životného prostredia, rozvoj turistického ruchu hlavne na lazníckych usadlostiach, ktoré sú priam stvorené na agroturistiku. Pre tých, ktorí by sa radi venovali poľnohospodárskej prvovýrobe, pestovaniu zeleniny alebo chovu domácich zvierat je nevyhnutné vytvoriť garancie a podporu mesta na rozbehnutie poľnohospodárskych projektov resp. predajov z dvora. Ako vidíte vaše šance vo voľbách? Kto všetko vás podporuje? Budete stranícky alebo nezávislý kandidát? Občania mesta rozhodnú o tom, kto bude nasledujúce roky spravovať naše mesto. Nech to bude ktokoľvek z kandidátov, bol by som rád aby myslel v prvom rade na potreby ľudí. Samozrejme cítim podporu u mnohých ľudí s ktorými spolupracujem. Nikdy nerozdeľujem ľudí na dobrých, alebo zlých podľa straníckeho trička. V zastupiteľstve neriešime registrované partnerstvá, Vatikánsku zmluvu či interupcie, ale rozvoj mesta, opravy ciest či otázky bývania a preto spolupracujem s ľuďmi bez ohľadu na stranícke tričko. Viceprimátor Šiandor vás kritizuje, že ste proti cyklochodníku v Detve, napriek tomu ste stáli pri jeho zrode. Kde je pravda? Už je to niekoľko rokov, čo som pomáhal pri projekte budovania cyklochodníka a výsledkom tejto práce bola štúdia jeho uskutočniteľnosti. Je dobré, že mesto začalo s realizáciou tohto projektu a budem v tom mesto naďalej podporovať. Každopádne ak chceme, aby mal cyklochodník zmysel, musíme ho vybudovať od železničnej stanice až po amfiteáter, následne urobiť značené trasy na Kaľamárku, Raticov vrch, alebo do Lašteka. Bohužiaľ momentálne mesto neuvažuje o jeho dobudovaní. Rozumiem , že ide o náročný proces hlavne z pohľadu vysporiadania pozemkov. Problematický je hlavne úsek v časti Kapustnice, kde je množstvo vlastníkov a proces vysporiadania je zdĺhavý. Ale nemôžeme zaspať a dopadnúť ako na amfiteátri, kde sme roky nepodnikali kroky na odkúpenie pozemkov pre zabezpečenie parkovania, alebo iného využitia areálu a dnes s tým máme problémy. Úsek cyklochodníka, ktorý sa dal do užívania ľudia radi využívajú a to je dobre. Využívajú ho hlavne deti a práve kvôli deťom vznikol problém, ktorý pán Šiandor prezentuje, ako môj postoj proti cyklochodníku. Pre mňa ako rodiča je dôležitá bezpečnosť detí a všetci dobre vieme, ako malé deti "sledujú" dopravné značenie... Cyklochodník  pretína cestu (pri moste) a presne to je kritické miesto, kde môže dieťa vbehnúť pod auto. Preto som požiadal odborníka pána Červienku (dopravný inžinier), aby sa pozrel na súčasný stav a navrhol riešenie. Navrhla sa zmena vodorovného značenia na ceste, zmena dopravného značenia pre motoristov + infografika. Jednoduché veci, ktoré veľa nestoja a zvýšia bezpečnosť detí, chodcov ako aj motoristov. Momentálne čakáme na mesto či zapracuje pripomienky dopravného inžiniera. Pevne verím, že zdravý rozum prevládne.  

  30. septembra 2014 09:55
 • V Kriváni vyzve starostu vo voľbách Tomáš Dom

  Mladý, vzdelaný a ambiciózny. Aj tak sa dá opísať kandidát na starostu v obci Kriváň, 37 ročný Tomáš Dom.  Ste ženatý, máte tri deti. Čo pre vás znamená rodina?  Rodinu považujem za základnú bunku štátu a zdravé rodinné prostredie za základ zdravého štátu. Žijem v šťastnom manželstve, kde s manželkou Jankou vychovávame naše tri deti. Viem o čo hovorím, keď tvrdím, že rodina je základ.  Aké je vaše povolanie?  Pracujem ako manažér v mliekárenskej spoločnosti.  Čo bolo hlavným impulzom vašej kandidatúry?  Bude to znieť ako klišé, ale zvažovať kandidatúru som začal potom, ako ma začali oslovovať sami občania s návrhmi, aby som sa uchádzal o funkciu starostu obce Kriváň. Nie je mojou úlohou skúmať dôvody, čo ich viedlo k tomu aby oslovovali práve mňa, avšak myslim že to bude paralela s dobrým výsledkom vo voľbách do VÚC.  Ako hodnotíte vedenie obce v uplynulom volebnom období?  Nikdy by som si nedovolil spochybňovať rozhodnutia súčasného vedenia obce, na mnohé veci máme spoločný pohľad, no mnohym rozhodnutiam nerozumiem a zdajú sa mi naopak ako nesystémové kroky, aj keď možno s dobrým úmyslom.  Kandidujete ako stranícky, alebo nezávislý kandidát?  Na starostu obce kandidujem ako nezávislý občiansky kandidát, s čím bude spojená aj moja kampaň ktorá bude zameraná hlavne na dialóg s občanmi obce.  Aký je váš program pre Kriváň?  Viem, že v tomto krátkom rozhovore nie je priestor na obšírne predstavenie môjho programu no uvediem aspoň nosnú tému. Tou témou bude spájanie komunít, ktoré každá obec či mesto má. Spojiť obec v jeden celok by bol ideálny stav, preto by obec mala tomu podriadiť aj svoje rozhodnutia a smerovať kroky obce v súlade s dosiahnutím tohto cieľa.  Ako budete viesť volebnú kampaň?  V kampani nechcem ísť do konfrontácie, ale chcem viesť vecný dialóg a ponúknuť víziu úspešnej a modernej obce. Avšak najväčšiu radosť mám z toho, že v tomto snažení nebudem sám. Vytvorili sme partiu ľudí ktorým v prvom rade záleží na rozvoji obce a nie vlastnom prospechu.     

  29. septembra 2014 17:54
 • Frešov odkaz Horníkovi: Dzurinda by s Tebou vyrazil dvere

  Vnútorný konflikt v SDKÚ-DS prerástol do obrovského rozmeru. Politicky deklasovaný predseda pravicovej strany Pavol Frešo sa obul aj do hriňovského primátora. Stanislav Horník je dlhoročný člen SDKÚ-DS, pred rokom sa stal krajským šéfom v Banskobystrickom kraji. Minulý týždeň prepukla v jeho materskej strane vnútorná kríza a Horník sa pridal na stranu odporcov predsedu strana Pavla Freša okol Ondreja Mateja. Po búrlivom sneme strany sa nepodarilo Freša odvolať a ten frustrovaný z celej situácie okolo jeho odvolávania zaútočil aj na Horníka. Vytkol mu hlavne to, že v jeho kandidatúre na primátora Hriňovej ho podporuje aj SMER-SD. Skutočným dôvodom bolo asi ale práve to, že "vzbúrenci" chceli Horníka navrhnúť na podpredsedu strany. Predseda strany Frešo sa držal línie, že kandidáti SDKÚ-DS by nemali ísť v žiadnej koalícii s vládnucim SMER-om. V diskunej relácii RTVS O 5 minút 12 kritizoval Horníka nasledovne: ,,Ide o primátora Hriňovej, ktorý má normálne za menom Smer a samozrejme SDKÚ koalíciu predvolebnú a ja som mu to vytkol a som mu povedal otvorene. Keby bol Mikuláš Dzurinda predsedom, vyrazil by s tebou dvere a ja ti hovorím, za mojej éry nebudeš podpredsedom." Silné slová od Freša prekvapili mnohých. Hlavne preto, že SDKÚ-DS opúšťajú silné mená ako Lucia Žitňanská, Miroslav Beblavý či Magda Vášaryová a práve Horník je jedna z mála "stúpajúcich hviezd" upadajúcej strany.  

  29. septembra 2014 13:55
 • Volejbalový turnaj kadetiek "O putovný nakladač"

  Prvá previerka kadetiek MVK Detva pred hlavnou súťažou je za nami. V sobotu 20. septembra 2014 sa v priestoroch športovej haly v Detve uskutočnil volejbalový turnaj kadetiek „O putovný nakladač“, ktorý organizovalo MVK Detva a Centrum voľného času Trend Detva. Turnaj s dlhoročnou tradíciou sa tento rok odohral za podpory sponzorov Koliba Hriňovská mliekareň, Gonex s.r.o. Ivan Gonda a Mesto Detva. Napriek úsiliu a športovému duchu, ktorý nechýbal ani jednému z tímov, víťazom môže byť len jeden. Po štyroch jednoznačných výhrach 3:0 si prvé miesto zaslúžene odniesol tím MVK Detva. Druhé miesto obsadil VK Kúpele Brusno, tretie miesto TJ Slávia TU Zvolen, štvrté miesto VK Slovan Rimavská Sobota a posledné piate miesto patrilo týmu MVK Poltár. Všetkým zúčastneným kadetkám samozrejme gratulujeme. Organizačný výbor tohto ročníka turnaja tvorili: František Schmidt, tréner kadetiek MVK Detva, Zdena Samašová, asistentka trénera, Yveta Unterfrancová a „gulášmajster“ Hela Gajdošová.  

  29. septembra 2014 13:40
 • FOTO: Šaty na stužkovú nájdete v salóne Ivi

  Už čoskoro sa začína čas stužkových slávností a svadobný salón Ivi ponúka nové modely šiat. Vo fotogalérii prinášame zábery na niektoré druhy šiat, ktoré salón Ivi ponúka. Salón ponúka okrem šiat v predajni aj možnosť objednania jednotlivých kusov na mieru, doba dodania je približne mesiac.

  29. septembra 2014 13:33
 • Ťažká zrážka motorky s autom pri Podkriváni

  Úsek hlavnej cesty I 50 pri Podkriváni je častým miestom dopravných nehôd. V nedeľu krátko pred 17 hodinou sa stala vážna dopravná nehoda na tomto úseku na križovatke Podkrivánskeho mosta a cesty Zvolen - Lučenec. Vodič osobného vozidla zrejme prehliadol veľmi rýchleho motorkára, ktorý prichádzal od Kriváňa. Motorkár už zrážke nedokázal zabrániť a narazil do vozidla, následkom čoho ich vymrštilo ponad auto. Spolujazdkyňu motorkára s veľmi vážnymi zraneniami previezli leteckí záchranári do nemocnice v Banskej Bystrici. Vodiči vozidla aj motorky boli tiež zranení a prevezení záchranou službou do nemocnice. Tento článok priniesol portál DTonline.sk exkluzívne s Odťahovkou Detva.

  28. septembra 2014 23:03
 • FOTO: Dožinkové slávnosti na Raticovom Vrchu

  Mesto Hriňová a kapucíni zorganizovali dňa 21.septembra 2014 obľúbené Dožinkové slávnosti na Raticovom vrchu. O desiatej hodine sa uskutočnila sv. omša pri kostole, nasledovalo vystúpenie FS Hriňovčan a na záver zabávala ľudí ĽH Karlíkovci. Všetci prítomní si pochutnali na kapucínskom guláši a už teraz sa tešia na budúcoročné Dožinky.

  27. septembra 2014 00:30
 • BLOG: Pán Šiandor, vy ma uraziť nemôžete

  Nechcel som reagovať na Vaše vyjadrenie v článku vo Vašich novinách DTinfo. Áno sú to Vaše noviny, o tom nepresvedčíte nikoho, že nie. Pokojne ma žalujte za to, pretože mám k tomuto tvrdeniu  mnoho dôkazov: - vyjadrenie osoby, ktorá vám pomáhala so založením DTinfo - využívate služby mestskej hovorkyne a zamestnancov, ktorí sú platení z rozpočtu mesta, aby písali „články“ do vašich novín - jediní, kto poskytuje exkluzívne rozhovory pre DTinfo ste len Vy sám - atď, atď, atď.... Budem sa snažiť byť vecný a reagovať na dosiaľ Vaše príspevky k mojej osobe. - obvinili ste ma, že KRITIZUJEM REKONŠTRUKCIU polikliniky. Ja nekritizujem rekonštrukciu samotnú. Ak niečo kritizujem, kritizujem Váš volebný populizmus. V tlačových správach mesta nebola NIKDE zmienka o prvej či druhej fáze rekonštrukcie polikliniky. Zatepľovať len dva zo štyroch obvodových múrov je nezmysel. Aj jednoduchý človek pochopí, že teplo vám unikne z nezateplenej steny. Čiže dostávam sa k podstate – kritizujem to, že ste spravili polovicu práce a prezentovali to ako megaúspech – aby to zabralo vo voľbách.... mali ste to spraviť celé hneď, ale muselo ostať aj na nejaký nový chodník (ktorý taktiež samotný nekritizujem! všade chodím peši, nemám auto)...... - obvinili ste ma, že články sú neautorizované. Ktorý článok na Vašom DTinfo bol autorizovaný? Jedine tie, ktoré pre Vás píše mestská hovorkyňa, alebo mestskí zamestnanci. Róbert Rubint existuje, rád Vás s ním zoznámim. A práve naopak, Váš údajný majiteľ a šéfredaktor DTinfo Ján Kovár z Bratislavy je nielen podľa môjho názoru fiktívny a žije asi len vo Vašich predstavách.  Čo sa týka pozadia DTonline – som majiteľom portálu – oficiálne mám vydavateľskú živnosť, čo sa o DTinfo nedá povedať..... To, že sa o DTonline ako o svoj majetok starám je pochopiteľné – som majiteľ a nemusím byť šéfredaktor. Vy takisto máte krčmu a staráte sa o ňu, aj keď nečapujete pivo... - vidieť, že Vám Dtonline „stúpilo na otlak“. Málokto dokáže vecne prijať kritiku.... vy medzi nich podľa môjho názoru určite nepatríte. Pokiaľ DTonline písalo tak, ako ste chceli, resp. si želali, mali ste o mojich novinách nasledovný názor – citujem Vaše slová z nášho spoločného rozhovoru vo Vašej kancelárii na MSÚ: ,,  A na záver, ako hodnotíte DTonline ako regionálne médium? Hodnotím vašu činnosť mimoriadne pozitívne. Pôsobíte na profesionálnej úrovni, máte široký záber a ste aktuálni a navyše objektívni. Napríklad na PDnoviny vôbec nechodím, pretože mám často pocit, že si tam ľudia riešia svoje komplexy a prezentujú sa názory len jednej malej skupinky.“  Teraz hovoríte po Detve aký som neobjektívny, kúpený atď. Zaujímavé premeny. - k  obvineniu, s kým sa stýkam, a s kým nie neviem ani čo povedať, alebo ako vôbec zareagovať.   Som slobodný a svojprávny človek, môžem si vyberať ľudí, s ktorými prichádzam do styku podľa čoho len chcem. Vy mi do toho nebudete hovoriť nič, nemáte na to právo. - k článku o rekonštrukcii toaliet na MsÚ nekritizuje DTonline verejné obstarávanie, ale výšku sumy za rekonštrukciu – takmer 18 000 eur. Zdá sa nielen mne vysoká. - mesiace ste ma kritizovali, že komentáre na DTonline sú vymyslené. Teraz je povinná registrácia každého užívateľa, pričom na Vašom DTinfo to tak nie je a zámerne tam pod „akože mojim“ menom vypisujete komentáre - tŕňom v oku sú vám moje farebné volebné noviny, kde sa snažíte vytvoriť dojem tisícového nákladu. Opäť omyl – farebných tlačených novín som mal vytlačených len 150 kusov – 38 centov x 150 = 57 eur – to si môžem dovoliť. A nebojte sa, žiaden bilboard nebudem mať. - som názoru, že vaša účasť bola provokácia – hlavne Romana Vrťa. Nakoľko som vás pozval ako organizátor, nech ostanete aj na ďalšie prednášky  - vytiahli ste mobil, pozreli sa na čas a vyhlásili, že máte už nejaké stretnutie. - čo sa týka mojich novín – podnikám v tomto smere, tak ako vy ste kčmárom. Neviem či ste si všimli, ale noviny majú reklamu – tá je príjmom pre tlač. A tá je navyše čiernobiela – ktorá vo vyššom náklade je únosná nákladom voči zisku. - ako študent geografie sa denne zaoberám na vyučovaní aj samosprávou – kde docenti, profesori zdôrazňujú, že vo výkone samosprávy majú byť vysokoškolsky vzdelaní ľudia – hlavne v smeroch regionálneho rozvoja, práva, verejnej správy.   - náklady na bývanie si nehradím sám, ale s osobou, s ktorou žijem - takisto ja si kladiem otázku, ako mnoho iných ľudí v Detve, či ste na tom tak dobre, že si dovolíte zo svojich zdrojov nadstavať vašu polyfunkčnú budovu a zrekonštruovať ju.  Na záver mojej reakcie si dovolím ešte napísať pár rozdielov medzi nami. - o mne sa nehovorí, že som kradol motory, atď.... - ja som nikdy nič (samozrejme aj vzhľadom na vek) neprivatizoval (budovy, ...) - nepotrebujem na Facebook-u vytvárať falošné profily osôb, a skrze nich na druhých nadávať, haniť ich, ohovárať.- nie som nekompetentný človek ako ste ma nazvali. Som vysokoškolsky vzdelaný a aktívny človek. Nazbieral som mnoho významných študentských úspechov a darí sa mi zatiaľ aj profesionálne.   - pracujem pre región podľa môjho názoru s prínosom a s cieľom zlepšiť život: aj preto som založil noviny DTonline, propagačnú kampaň Visit Podpoľanie, zorganizoval som niekoľko kultúrnych a vzdelávacích poduajtí, ktoré si našli svoje pevné miesto v živote nášho mesta a jeho obyvateľov Pán Šiandor. Vy ste VICEPRIMÁTOR – verejná osoba, platená z našich daní. Zo štatútu Vašej funkcie musíte prijať bremeno verejnej publicity. Publicita môže a nemusí  Vám byť príjemná. Tým, že budete nenávistní nedosiahnete nič, len sa Vám to vráti. Prajem Vám všetko dobré, veľa síl do života, energie do práce pre Vaše, moje, naše mesto. A hlavne pokoj a nevidieť za každým rohom z každého zloducha a nepriateľa....  Bc. Jozef Pavlov a čo sa týka Vašej práce okolo Bytesu, o tom by som na Vašom mieste radšej pomlčal. Za celé 4 roky ste všetkých dotknutých kompletne rozhádal a veci dostal do štádia, ktoré sa dá iba ťažko opísať inak ako HLBOKÝ KONFLIKT. To je predsa Vaša parádna disciplína - ROZHÁDAŤ ĽUĎÍ. Na Vašom mieste by som sa dúfal aby niekto nezverejnil záväzné stanovisko, kde mesto Detva zamieta odpojenie bytoviek od Bytesu, ktoré ste podpísal Vy. Nie primátor ale Vy pán Šiandor. Takže kto tu teda klame ?"  

  26. septembra 2014 19:02
 • Petra Piovarčiová: Ponúkam sociálny program pre Detvu

  Sympatická blondína, matka, obchodná referentka, ale aj kandidátka na primátorku  – Petra Piovarčiová. Predstavte sa prosím našim čitateľom. Volám sa Petra Piovarčiová a mám 41 rokov. Som mamou takmer 3 ročnej dcéry Ivanky, ktorá pre mňa znamená všetko. Bývam v Detve na sídlisku – Novosady. Avšak moja rodina pochádza zo Skliarova (od Murínov Kutošov). Vyštudovala som manažment na Technickej univerzite vo Zvolene. V regióne pracujem už 16 rokov a to  vo firme PPS VESTA International v Detve ako obchodný referent.   Čo bolo hlavným činiteľom, že ste sa rozhodli kandidovať za primátorku mesta? Začalo to nevinne, pri bežných rozhovoroch -  čo by sa dalo urobiť lepšie, inak, alebo čomu by sa dalo vyvarovať, ak by som bola primátorkou mesta. A popri tom som si uvedomila, že naozaj by som ako primátorka mohla mať na mnohé veci dosah - ak by sa prípadná kandidatúra podarila. Mám chuť pustiť sa novým smerom ... Budete stranícky, alebo nezávislý kandidát? Kandidujem ako nezávislá kandidátka – za seba, nie za záujmy straníckych štruktúr. Čo kritizujete na súčasnom vedení mesta? Kritizuje sa ťažko, pokiaľ nie ste priamo v dianí. Určité veci sa robia možno aj s dobrým úmyslom, ale vypália úplne inak. Nechcem ísť do volieb s kritikou. Verím, že je veľa oblastí, čo sa dá v meste zlepšiť. Takisto si myslím, že viac žien, aj v komunálnej politike nezaškodí. Ženský takt a diplomacia vedia spraviť divy, hlavne vo väčšinových mužských kolektívoch. Aký je váš program pre Detvu 2014-2018? Chcela by som sa pustiť cestou kvalitnej sociálnej politiky, ktorá je zanedbávaná. Máme tu ohrozené skupiny – deti a mládež, mladé či neúplné rodiny a samozrejme dôchodcov. Som si vedomá, že ekonomické veci sú tiež dôležité, ale netreba zabúdať aj na sociálnu oblasť. Ako bude prebiehať vaša kampaň? Mala by to byť klasická, ale aj originálna kampaň. Chcem sa pre ľuďmi zviditeľniť a predstaviť im môj program pre Detvu. Ako vnímate svoje šance? Pozitívne, inak sa to nedá vnímať a nemalo by zmysel čokoľvek začínať. Budete súbežne kandidovať aj na poslankyňu MsZ? Rozhodla som sa kandidovať na primátorku, nie na poslankyňu. Ísť kandidovať súbežne mi pripadá ako nedostatok odvahy a viery v úspech. Netlačím sa silou mocou do vedenia mesta, cieľ je ale jasný a jeden – primátorská pozícia.    

  25. septembra 2014 20:01