DTonline
DTonline.sk
Prihlásenie | Registrácia
 • BLOG: Mesto a príroda...
 • V Kriváni otvorili nové detské...
 • Boj o prvé miesto medzi HC 07 ...
 • Sulík navštívil detvianskych š...
 • K-Klub sa zmenil na discoklub ...
 • Rekordná investícia pred voľba...
 • ...

  Rozhovor

 • Radovan Červienka: N...

  Do povedomia verejnosti vstúpil Radovan Červienka v spojitosti s cyklochodníkom v Detve. Ten bol už jeho diplomovou prácou počas štúdia, venuje sa mu aj dnes, keď mesto upozorňuje na chyby v jeho realizácii. Radovan Červienka je uznávaný oborník v doprave.  Venujete sa doprave. Ako by sa dala charakterizovat dopravná situácia v Detve? Každý má nejaký koníček, pre mňa je výhoda že môj koníček je aj moja každodenná práca.  V Detve sa začína sa prejavovať problém zvýšeného stupňa automobilizácie (zvýšeného počtu osobných automobilov), formou dlhšieho čakania na križovatkách, či problémami s parkovaním. Asi najproblematickejší je v súčasnosti výjazd z Detvy na cestu I/50, kde sa tvoria kolóny. Ale toto je spôsobené výstavbou rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Pstruša. Tam musíme len čakať do dokončenia výstavby a potom až riešiť toto napojenie.  Z hľadiska parkovania jednoznačne chýbajú parkovacie miesta na železničnej stanici, na Novosadoch, pri našej nemocnici a na dolnej časti cintorína. Tieto parkovania mali byť riešené už v minulosti. Ak by sme problémy popísať v bodoch: -              neexistuje prepojenie celého mesta pomocou chodníkov pre chodcov -              neexistuje prepojenie chodníkom pre chodcov na železničnú stanicu -              nie sú riešené priechody pre chodcov, žiadne vyznačenie priechodu, bez zvislých značiek -              v Detve je len jeden priechod pre nevidiacich Cyklisti v Detve -              200 m cyklocestičky, bez riešení bezpečných križovaní  -              cyklisti musia chodiť  po ceste III. triedy s 10000 vozidlami za deň. -              žiadne stojany pred mestskými inštitúciami (aj keď to norma predpisuje), -              na námestí osadené lámače kolies -              poškodené alebo zničené cykloturistické značenie -              žiadne cyklistické značenie Parkovanie -              namiesto komplexného riešenia stále budovanie nových miest -              neriešenie nepriamého parkovania -              odkladanie problému pomaličky spôsobí v parkovaní kolaps Ostatné problémy -              Krpeľná ulica kanalizačné poklopy v ceste bez opravy. -              spojenie Kapustníc a centra rozbitá cesta, na priechode kanalizačné mreže. -              žiadna súbežná komunikácia pre obchádzku medzi Detvou a Starou Detvou. -              používanie nekvalitného VDZ -              nečistené odvodňovacie žľaby spôsobujú devastovanie vozoviek napr. na piešti Ako je na tom Detva v porovaní s inými mestami? Dopravná situácia v Detve je v celku ešte primeraná danému mestu. Avšak bez komplexsného riešenia kľudne môžeme dopadnúť ako Zvolen – Západ, kde už autá parkujú aj na ihriskách pre deti, alebo Čadca kde trvajú 4 km autom 2hodiny. Posledné mesiace sa v Detve výrazne investuje do komunikácií. Je to štandardné, alebo je to predvolebná aktivita? Tak  myslím že ľudia ne sú naivný a vedia že sú to predvolebné ťahy.  Ale je to taký slovenský štandard.Nič by na tom  nebolo, keby sa aj tieto urýchlené investície vyberali optimálne. Prečo sa napríklad neriešil chodník pred škôlkou na Štefánikovej cez prázdniny, keď bola škôlka prázdna, ale teraz keď  tam musia vodiť deti po stavenisku. Respektíve keď už robia chodník, prečo neuzavreli tú cestu aby tade mohli chodiť chodci. Alebo prečo na Obrancov mieru riešia aj napojenie k paneláku, ale na Štefánikovej alebo na Obrancov Mieru si museli zobrať úvery, aby tieto napojenia urobili za vlastné ľudia z bytových domov? Spĺňajú nové a zrekonštruované komunikácie v Detve všetky štandardy? Toto treba prechádzať od prípadu k prípadu. Štandardom na Slovenku je, keď sa robí rekonštrukcia chodníka a je tam priechod pre chodcov, ktorý sa automaticky robí so zníženou hranou a s dlažbou pre nevidiacich. Takýto prípad nie je ani jeden v Detve. Tiež štandardom je, keď je zjazd do domu, neznižuje sa  chodník, lebo potom vznikajú tzv. húpačiky (asi najviac ich je za kostolom na Kukučínovej ulici). Robia sa asfaltové nábehy.  Existuje aj iné riešenie nedostatku parkovacích plôch, než ničenie zelene na ich úkor? Poznáme dva druhy zelene, chcenú a nechcenú. Chcená znamenajú rôzne parky, priestranstvá a iné plochy určené na pohyb, rekreáciu a skrášľovanie mesta. Nechcená znamenajú plochy ktoré nemajú žiaden takýto efekt, a tie je možno zastavať. Mesto si môže urobiť dokument takýchto priestranstiev. Riešenie parkovania je jedna z najdôležitejších ale aj z najťažších úloh. Základom pre mesto  je aby bolo na každý byt boli dve parkovacie miesta dostupné do 5 minút od vchodu bytového domu.  Toto  stanovuje slovenskálegislatíva. Avšak tieto miesta môžu byť limitované prihlásením vozidla na adresu, teda nie firemné vozidlá. Treba však riešiť aj nepriame parkovanie. Poviem príklad nepriameho parkovania: Detvianska pošta, prídem na aute a čakám pred jedným okienkom na vybavenie 20 minút. Ak by boli dve okienka čakám len 10 minút, teda aj moje auto čaká o polovicu menej a dokážem rýchlejšie uvoľniť miesto na parkovanie pre ďalšieho návštevníka. Alebo napríklad pred mestským úradom mám vyhradené parkovacie miesta (asi jediné v celej Detve). Avšak prečo by tam nemohli parkovať autá od 1800 do 0800, teda po úradných hodinách. Ďalšou možnosťou riešenia nedostatku parkovacích miest je dobrá vlaková a autobusová doprava. Tú v celku máme, len nám chýbajú záchytné parkoviská, kde keď prídem napríklad zo Skliarova, nechám auto (pod kamerovým dohľadom) a idem autobusom alebo vlakom. TZV systém  P+R. Západné mestá však dávajú aj veľa síl do propagácie cyklistiky, pešej turistiky, korčuľovania a iných prvkov. Mesto Detva sa do takýchto aktivít nezapája, aj napriek tomu že dostáva výzvy z Ministerstva dopravy (napríklad ako bol týždeň mobility, alebo do práce na bicykli). Všetky okolité mestá sa do týchto aktivít zapojili. Čo bude pre Detvu znamenať spustenie R2 obchvatu do prevádzky? Čaká nás niekoľko zmien. Asi najzaujímavejšia je prvá okružná križovatka pri autobusovej stanici, kde bude výjazd na rýchlostnú cestu (v súčasnosti dočasne jazdíme po jej ramenách).  Taktiež nová autobusová stanica dostane nový tvar, čo už dávno potrebovala.  Dôjde aj k zaslepeniu cesty popred hotel Detva.  Po dostavbe bude výrazne menej dopravy na ceste I/50, a tým aj  by mal zaniknúť problém z výjazdom na hlavnú cestu z Detvy. Predtým nás čaká však ešte zopár nepríjemnosti ako znova svetelná signalizácia pri salaši, alebo dočasný presun autobusovej stanice, počas jej rekonštrukcie. Tieto veci by nás mali  potrápiť ale až budúci rok. Keďže Detva sa rozvíja hlavne severo-južným smerom, kvôli prírodným bariéram, predlžuje sa aj intravilán mesta. Je v budúcnosti v Detve možný vznik MHD? Áno je to možné, v prípade ak si to vyžiada situácia.  Dostupnosť na autobus by nemala byť väčšia ako 7-10minút. Možno by stálo už v súčasnosti prehodnotiť, či by nebolo možné za peniaze čo doplácame VÚC a SAD ZV za autobusy  riešiť radšej dopravu v meste vo vlastnej réžií. Ale na to by trebalo na meste odborníkov na túto problematiku. Aké boli začiatky cyklochodníka v Detve, a aká je jeho plánovaná trasa? Cyklistická cestička je naplánovaná už niekoľko rokov. Dokonca ja som ju ešte navrhoval v diplomovej práci, neskôr si mesto dalo v minulom volebnom období vypracovať štúdiu. Hlavná trasa má spájať železničnú stanicu s amfiteátrom a skladá sa z niekoľkých etáp.: 1.  Žel. Stanica – Lidl 675m 2.  Lidl – Novosady  417 m 3.  Novosady - Pošta  577m 4.Pošta – Nám. Mieru 531 m 5. Nám. Mieru – Píla 710 m 6. Píla – Nám. SNP 636 m 7. cez námestie SNP 441 m 8. nám SNP – Amfiteáter 609 m Spolu – 4,596 km. Boli navrhnuté aj vedľajšie a to : Lidl – Tesco – ČOV 1800 m Záhradná – Obrancov Mieru 900 m Nám. Mieru – Dolinky 400m Amfiteáter – Nová  Ves – 540 m Do mestských častí by to pokračovalo pomocou cykloturistického značenia,V súčasnosti je na vybudovaná etapa 3. Aj napriek novému námestiu cyklistickú cestičku tam vynechali. V mieste cyklistickej cestičky pri fare už je stánok s rýchlym občerstvením (asi ako náhrada bicyklovania). Napríklad pri rekonštrukcií dlažby v Starej Detve neriešili cyklistickú komunikáciu.V súčasnosti sa nerobí ani žiadna majetková a ani projektová príprava. Dostali ste sa do konfliktu s vedením mesta, ohľadne cyklochodníka. Prečo? Áno je to troška úsmevné. Na portáli cyklodoprava.sk som upozornil na množstvo chýb na súčasnej cyklistickej cestičke. Asi ako najdôležitejšie je neriešený priechod cyklistov (a ani chodcov) cez ul Bernolákova (pri Papuči) či prístup k nemu (cyklisti). Po správnosti by každý cyklista mal v súčasnej podobe ak ide od Billy zosadnúť z bicykla na moste pretlačiť bicykel na cyklistickú cestičku tam nasadnúť, potom zísť z bicykla pri papuči, tam pretlačiť cez cestu mimo, znova nasadnúť a isť k pošte a tam zase zosadnúť pretlačiť na cestu a tam vysadnúť. No povedzte je to logické? Navrhoval som tam riešenia ako to vyriešiť. Namiesto toho však mesto zverejnilo odpoveď na stránke DT-Info že je všetko v poriadku. Následne však ma vypočul poslanec Roman Vrťo a na zastupiteľstve dal  podnet aby sa zástupcovia mesta stretli so mnou a prejednali chyby.  Po nátlaku sa tak aj stalo, a logicky sme si vysvetlili všetky nedostatky. Napríklad som sa dozvedel, že projektant nedostal za úlohu riešiť prepojenie týchto cestičiek ani ich napojenie na súčasnú dopravnú sieť. Ponúkol som im že im zadarmo urobím návrh toho cyklistického priechodu pri papuči. Urobil sa zápis z toho a bolo ticho. Ja som pomaličky pripravoval návrh toho priechodu. Neskôr som sa stretol z Romanom Vrťom a on mi povedal že vlastne som skonštatoval v zázname že cyklistická cestička je navrhnutá správne. Tam som mu vysvetlil, že áno navrhnutá je správne (až na nejaké detaily), že som nič iné konštatovať ani nemohol, nakoľko v zadaní nebolo riešiť prepojenie a ani napojenie cyklistickej cestičky. Potom ma vyzval aby som to išiel povedať aj pred poslancami. Prišiel som tam a hneď keď to povedal, kto som čo som, pán Viceprimátor Šiandor obvinil Romana Vrťa že si robí politickú kampaň, čítal koniec záznamu že tam píšem že je všetko v poriadku a že som stále nedodal ten materiál na priechod. Potom ako sa ozvali aj niektorí poslanci aby som prehovoril sa snažil pán viceprimátor aj s primátorom ukončiť diskusiu. Nakoniec však mi to povolili a snažil som sa im to vysvetliť ako to je. Mal som aj návrh toho priechodu (vtedy ešte neschváleného policajtmi) zo sebou ak by to chcel niekto vidieť. Toto je aj na zázname zo zasadnutia. Neskôr po konzultáciami s policajtmi  som poslal mailom návrh aj zo súhlasom od polície pán. prednostovi Slamenskému. Ten to požadoval aj napriek záznamu aj tlačené  a opečiatkované autorizáciou tak s myšlienkou pomoci mestu som to bol zaniesť na mesto. No a dostal som  prísľub že sa k tmu stretneme a sa to zrealizuje. No zatiaľ nič. A pritom majú aj v tom zázname, v ktorom sa oháňajú že opravia tie chyby.   Je to škoda, človek chce pomôcť Detve aby sa zabezpečila bezpečnosť ale je škoda že to mesto nechce.   

 • Roman Vrťo: Dokážeme...

  Najsilnejším protikandidátom súčasného primátora je poslanec MsZ Roman Vrťo.  Prečo ste sa rozhodli kandidovať na primátora Detvy? Lebo si naozaj myslím, že dokážeme robiť veci lepšie, poctivejšie, hlavne v prospech obyvateľov mesta. Mesto Detva za posledných 16 rokov toho zažilo veľa. Za všetko to, čo sa v meste Detva urobilo a podarilo v prospech obyvateľov, patrí vedeniu mesta a mnohým ľuďom, ktorí sa o to pričinili moje poďakovanie. Detva má však oveľa väčší potenciál pre rozvoj ako dnes využíva. Potrebujeme hlavne zastaviť odchod mladých ľudí z mesta a priniesť nové pracovné miesta, aktívnym vyhľadávaním investorov. Doba sa zmenila, nemôžeme pasívne čakať na pomoc štátu. Máme veľa príkladov starostov, ktorí svojou aktivitou dokázali priniesť pracovné miesta do svojich obcí a miest. Akútne nám chýba komunitný rozvoj mesta, podpora združení v tejto oblasti a vytváranie podmienok na ich prácu (najmä rozvoj sociálnych služieb pre starších obyvateľov). Potrebujeme pomôcť mladým ľuďom a deťom aby trávili svoj voľný čas športovými resp. kultúrnymi aktivitami. Potrebujeme dobudovať cyklochodník smerom zo železničnej stanice na amfiteáter, detské ihriská a športoviská. Absolútne tabu v Detve sú drogy, zatvárame oči nad týmto problémom. Potrebujeme vytvoriť s Policajným zborom a ostatnými subjektmi štátnej správy bezpečnostnú politiku mesta. Je nevyhnutné postupne meniť charakter, služby a obraz Mestskej Polície, ako poskytovateľa verejnej služby s cieľom dohliadať na bezpečie obyvateľov mesta a ochraňovať ich najmä pred pouličnou kriminalitou – lúpežami, krádežami, násilím a pod. V čom oceňujete a v čom sa staviate kriticky k vášmu politickému súperovi Jánovi Šufliarskemu? Súčasný primátor pán Šufliarský je fenomén svojej doby, keďže  je  primátorom už štyri volebné obdobia a uchádza sa o ďalšie. Keď začínal bol mladý, plný elánu a mal snahu ťahať veci dopredu. Mnoho vecí sa mu aj podarilo. Samozrejme ak človek robí svoju prácu dlhé roky, začína klasický stereotyp a klesá odvaha veci meniť, byť inovatívny a hlavne ísť s dobou. To čo bolo dobré pred 16 rokmi už nestačí na dnešné podmienky. Preto Detva dnes potrebuje aktívneho primátora, ktorý nečaká pasívne na rozhodnutia štátnych úradov, ale aktívne háji záujmy obyvateľov. Skrátka, keďže tu máme takmer 20% nezamestnaných obyvateľov, nemôže primátor sedieť v kancelárii a čakať, že to za neho vyrieši štát. Jedným z najväčších problémov v poslednom období v Detve bola hrozba ťažby zlata. Čo vás viedlo aktívne angažovať sa v tejto problematike? Na začiatku, pred viac ako troma rokmi, sme nemali dostatok informácií. Veľmi ťažko sme hľadali podklady k tomu, aký dopad môže mať ťažba zlata na obyvateľstvo. Pamätám si, ako sme študovali sto stranový originál dokumentu firmy EMED v angličtine, určený pre investorov. Nebolo to pre nás príjemné čítanie, súdny človek si ihneď vedel predstaviť tie dopady na obyvateľov a životné prostredie. Verejnosť samozrejme tiež nemala dostatok informácií, takže bolo úplne samozrejmé, že sme začali možné dopady prezentovať. Viete, človek vo svojej podstate nebýva hrdinom, ja som si tiež nevedel predstaviť, že budem na čele petičného výboru a budem burcovať ľudí, aby boli s nami. Ale keď tu od malička žijete, vaša rodina, priatelia... niečo sa vo vás pohne a poviete si, že už nie som dieťa, ktoré ochráni rodičovská ruka, že naša generácia musí zobrať zodpovednosť na svoje plecia. Preto som veľmi rád, že po toľkých rokoch obáv sa nám podarilo uzatvoriť túto veľkú tému a môžeme sa sústrediť na využitie iného potenciálu nášho mesta, ako aj celého Podpoľania. Ďalšími závažnými oblasťami, ktoré trápia obyvateľov Detvy sú nezamestnanosť, odchod mladých, nekvalitné mestské služby. Ako chcete riešiť tieto problémy? Áno, nezamestnanosť je jeden kľúčový aspekt rozvoja mesta. Súčasný stav nie je lichotivý. Mladí ľudia po škole, sa nevracajú späť, nakoľko tu nemajú uplatnenie. Mnoho ľudí čo pracuje, denne dochádza do Zvolena alebo Banskej Bystrice a táto preprava je nielen časovo, ale aj finančne nákladná. Mnoho našich žien pracuje v Rakúsku alebo v Nemecku ako opatrovateľky a chlapi chodia zbierať jablká do Talianska. Na rodinný život to má veľmi negatívne dopady. Viete, že mesto Detva má už 8 rokov priemyselný park? Investovali sme státisíce do jeho výstavby v lokalite Trstená. Do dnešného dňa nemáme ani jediného investora, ani jediné pracovné miesto. Akú nádej majú ľudia bez práce, že sa to zmení pri súčasnom vedení, keď to nedokázali za 8 rokov? Poviete si, že sa to nedá, že úlohou mesta nie je riešiť nezamestnanosť, mal by sa o to postarať štát. Verte mi, dá sa to aj u nás v Detve a ako príklad uvádzam jeden úspešný príbeh. Na začiatku bol starosta, ktorý si uvedomoval, že natierať lavičky a budovať chodníky v obci, kde je vysoká nezamestnanosť a ľudia odchádzajú preč do miest, nemá význam. Z dlhodobého hľadiska bude dedina upadať a stane sa provinčnou. Vo svojich spomienkach uvádza, ako chodil hľadať pomoc do rôznych štátnych inštitúcií, ale nepochodil ani u premiéra, VÚC a ani v inštitúciách, ktoré majú na starosti prílev investorov.  Pochopil, že nemôže čakať na pomoc štátu a začal hľadať investorov v zahraničí. Pochodil pol sveta, ale prácu doniesol. Momentálne je starostom už viac ako 20 rokov a výsledok jeho práce je veľmi inšpirujúci.  V súčasnosti v priemyselnom parku Kechnec pôsobí už 16 investorov, ktorí zamestnávajú viac ako 3000 ľudí. Počet obyvateľov obce Kechnec vzrástol zo 700 na 1100. Obec má nízke dane, nízke poplatky za škôlky, nové moderné zdravotné stredisko, aquapark... Na začiatku tohto príbehu neviedla k obci žiadna diaľnica, iba obyčajná zaprášená cesta. Neboli tam vytvorené ideálne podmienky, ktoré by prilákali veľkých investorov. Najdôležitejším faktorom tohto nezvyčajného úspechu bolo ľudské odhodlanie niečo zmeniť. Verte mi, dá sa to aj v našom meste, treba sa len prestať spoliehať na tých, ktorí nám nikdy nepomohli. Dokážeme tento stav zmeniť! Vieme, ako priniesť prácu obyvateľom tohto mesta! Aký máte vzťah k mestu, regiónu? Narodil som sa v Detve a s výnimkou vysokoškolského štúdia žijem stále v Detve. Mám tu svoju rodinu, blízkych, priateľov. Pri svojej práci sa stretávam s mnohými ľuďmi, ktorí Detvu majú ako symbol slovenskosti. Pri svojich pracovných cestách a to nielen na Slovensku, venujem partnerom propagačné materiály o Detve a Podpoľaní. Sami sú  mnohokrát prekvapení aké tajomstvá a čo všetko naše Podpoľanie ukrýva. Choďte sa prejsť na Boriakovu skalu, na chvíľku si tam sadnite a kochajte sa tou nádherou okolo vás. Málo ľudí vie kde je Králička, krásny skalnatý útes, kde sa občas medveď vyhrieva. Pred rokom som kúsok od nej stretol vlky, bol to pre mňa mimoriadny zážitok. Často si nevážime to, čo nám do vienka dala matka príroda. Preto je pre rozvoj nášho územia kľúčová ochrana životného prostredia, rozvoj turistického ruchu hlavne na lazníckych usadlostiach, ktoré sú priam stvorené na agroturistiku. Pre tých, ktorí by sa radi venovali poľnohospodárskej prvovýrobe, pestovaniu zeleniny alebo chovu domácich zvierat je nevyhnutné vytvoriť garancie a podporu mesta na rozbehnutie poľnohospodárskych projektov resp. predajov z dvora. Ako vidíte vaše šance vo voľbách? Kto všetko vás podporuje? Budete stranícky alebo nezávislý kandidát? Občania mesta rozhodnú o tom, kto bude nasledujúce roky spravovať naše mesto. Nech to bude ktokoľvek z kandidátov, bol by som rád aby myslel v prvom rade na potreby ľudí. Samozrejme cítim podporu u mnohých ľudí s ktorými spolupracujem. Nikdy nerozdeľujem ľudí na dobrých, alebo zlých podľa straníckeho trička. V zastupiteľstve neriešime registrované partnerstvá, Vatikánsku zmluvu či interupcie, ale rozvoj mesta, opravy ciest či otázky bývania a preto spolupracujem s ľuďmi bez ohľadu na stranícke tričko. Viceprimátor Šiandor vás kritizuje, že ste proti cyklochodníku v Detve, napriek tomu ste stáli pri jeho zrode. Kde je pravda? Už je to niekoľko rokov, čo som pomáhal pri projekte budovania cyklochodníka a výsledkom tejto práce bola štúdia jeho uskutočniteľnosti. Je dobré, že mesto začalo s realizáciou tohto projektu a budem v tom mesto naďalej podporovať. Každopádne ak chceme, aby mal cyklochodník zmysel, musíme ho vybudovať od železničnej stanice až po amfiteáter, následne urobiť značené trasy na Kaľamárku, Raticov vrch, alebo do Lašteka. Bohužiaľ momentálne mesto neuvažuje o jeho dobudovaní. Rozumiem , že ide o náročný proces hlavne z pohľadu vysporiadania pozemkov. Problematický je hlavne úsek v časti Kapustnice, kde je množstvo vlastníkov a proces vysporiadania je zdĺhavý. Ale nemôžeme zaspať a dopadnúť ako na amfiteátri, kde sme roky nepodnikali kroky na odkúpenie pozemkov pre zabezpečenie parkovania, alebo iného využitia areálu a dnes s tým máme problémy. Úsek cyklochodníka, ktorý sa dal do užívania ľudia radi využívajú a to je dobre. Využívajú ho hlavne deti a práve kvôli deťom vznikol problém, ktorý pán Šiandor prezentuje, ako môj postoj proti cyklochodníku. Pre mňa ako rodiča je dôležitá bezpečnosť detí a všetci dobre vieme, ako malé deti "sledujú" dopravné značenie... Cyklochodník  pretína cestu (pri moste) a presne to je kritické miesto, kde môže dieťa vbehnúť pod auto. Preto som požiadal odborníka pána Červienku (dopravný inžinier), aby sa pozrel na súčasný stav a navrhol riešenie. Navrhla sa zmena vodorovného značenia na ceste, zmena dopravného značenia pre motoristov + infografika. Jednoduché veci, ktoré veľa nestoja a zvýšia bezpečnosť detí, chodcov ako aj motoristov. Momentálne čakáme na mesto či zapracuje pripomienky dopravného inžiniera. Pevne verím, že zdravý rozum prevládne.  

 • V Kriváni vyzve star...

  Mladý, vzdelaný a ambiciózny. Aj tak sa dá opísať kandidát na starostu v obci Kriváň, 37 ročný Tomáš Dom.  Ste ženatý, máte tri deti. Čo pre vás znamená rodina?  Rodinu považujem za základnú bunku štátu a zdravé rodinné prostredie za základ zdravého štátu. Žijem v šťastnom manželstve, kde s manželkou Jankou vychovávame naše tri deti. Viem o čo hovorím, keď tvrdím, že rodina je základ.  Aké je vaše povolanie?  Pracujem ako manažér v mliekárenskej spoločnosti.  Čo bolo hlavným impulzom vašej kandidatúry?  Bude to znieť ako klišé, ale zvažovať kandidatúru som začal potom, ako ma začali oslovovať sami občania s návrhmi, aby som sa uchádzal o funkciu starostu obce Kriváň. Nie je mojou úlohou skúmať dôvody, čo ich viedlo k tomu aby oslovovali práve mňa, avšak myslim že to bude paralela s dobrým výsledkom vo voľbách do VÚC.  Ako hodnotíte vedenie obce v uplynulom volebnom období?  Nikdy by som si nedovolil spochybňovať rozhodnutia súčasného vedenia obce, na mnohé veci máme spoločný pohľad, no mnohym rozhodnutiam nerozumiem a zdajú sa mi naopak ako nesystémové kroky, aj keď možno s dobrým úmyslom.  Kandidujete ako stranícky, alebo nezávislý kandidát?  Na starostu obce kandidujem ako nezávislý občiansky kandidát, s čím bude spojená aj moja kampaň ktorá bude zameraná hlavne na dialóg s občanmi obce.  Aký je váš program pre Kriváň?  Viem, že v tomto krátkom rozhovore nie je priestor na obšírne predstavenie môjho programu no uvediem aspoň nosnú tému. Tou témou bude spájanie komunít, ktoré každá obec či mesto má. Spojiť obec v jeden celok by bol ideálny stav, preto by obec mala tomu podriadiť aj svoje rozhodnutia a smerovať kroky obce v súlade s dosiahnutím tohto cieľa.  Ako budete viesť volebnú kampaň?  V kampani nechcem ísť do konfrontácie, ale chcem viesť vecný dialóg a ponúknuť víziu úspešnej a modernej obce. Avšak najväčšiu radosť mám z toho, že v tomto snažení nebudem sám. Vytvorili sme partiu ľudí ktorým v prvom rade záleží na rozvoji obce a nie vlastnom prospechu.     

 • Región

 • V Kriváni otvorili n...

  V nedeľu 12. októbra 2014 zorganizovali rodičia detí v spolupráci s Obecným a Farským úradom v Kriváni otvorenie „Verejného detského ihriska s oddychovou zónou“ v obci Kriváň. Slávnostné otvorenie spríjemnilo pekné a teplé počasie. Ihrisko posvätil miestny farár a poďakoval za vybudovanie takéhoto ihriska v obci. Program popoludnia sa niesol v znamení detských súťaží, ktoré pre deti pripravili rodičia. Deti zdolávali vozenie fúrikom, skákanie vo vreci, preťahovanie lanom, hod na terč, ale aj chovanie mamičiek chlebíkom so sladkou pomazánkou. Oteckovia zase mohli poskladať pripravených šarkanov a púšťať ich spolu s deťmi. Veľkej obľube sa tešilo aj vozenie na konskom záprahu. Deti si zbierali na stanovištiach pečiatky na ruku, ale sladká odmena sa ušla každému. Vyhladnutým dobre padla opečená klobáska s čajíkom alebo vodou. ,,Za posvätenie tohto areálu ďakujeme pánovi farárovi Ladislavovi Jurčíkovi, za prípravu a zorganizovanie akcie zamestnancom obecného úradu a samozrejme aj rodičom detí, ktorí sa podieľali na tvorbe programových častí pre deti,“ poďakoval starosta obce. Detské ihrisko s oddychovou zónou dotvorilo centrum obce a vytvorilo pre mladé rodiny podmienky pre trávenie voľného času.

 • Sulík navštívil detv...

  Spojená škola v Detve sa aj tento rok rozhodla zapojiť do celoeurópskej súťaže Euroscola. Súťaž organizuje Európsky parlament prostredníctvom Informačnej kancelárie EP na Slovensku. Odmenou pre najúspešnejšie školy je účasť na jednodňovom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu. ,,Naša škola sa do súťaže zapojila doteraz šesťkrát a vždy sa jej podarilo uspieť, v roku 2011 sa dokonca stala absolútnym víťazom. Naše tohtoročné aktivity sme odštartovali vo veľkom štýle."  V stredu 15. októbra SSŠ privítaladvoch slovenských europoslancov. Medzi žiakov druhého a štvrtého ročníka zavítal europoslanec Richard Sulík, s ktorým sme sa zamerali na tému „Európska únia - to sme my tu a teraz“. Vo svojej prednáške prezentoval činnosť a fungovanie európskych inštitúcií, ich rozhodovací proces ako aj deľbu povinností a právomocí medzi Európskou úniou a jednotlivými členskými štátmi. Predstavil tiež svoje aktivity a zameranie. V diskusii sa potom spolu so žiakmi venoval prioritám EÚ a možnostiam, ktoré EÚ ponúka Slovensku. Prostredníctvom technológie skype sa naši prváci a tretiaci spojili s europoslankyňou Monikou Falšíkovou Beňovou. Vo svojom hodinovom príspevku prezentovala legislatívny proces EÚ, výhody členstva Slovenska v EÚ ako tiež niektoré negatívne dopady. Venovali sme sa tiež zaujímavej téme „európska minimálna mzda“ a rozvojovej pomoci Európskej únie v rámci nadchádzajúceho „Európskeho roka rozvoja 2015“. V diskusii odzneli predovšetkým otázky perspektívy Slovenka v EÚ a jeho vnímanie očami vyspelejších krajín, problémy rezortov, ktoré trpia nedostatkom financií  ako aj otázka čoraz nižších investícií do vedy a výskumu na Slovensku. Na záver pani Beňová odporučila našim žiakom, aby čo najlepšie využili svoje stredoškolské štúdium a nadobudli vedomosti a zručnosti, ktoré im potom pomôžu presadiť sa na trhu práce. A zdôraznila tiež, aby pri prípadnom odchode do zahraničia vždy ostali hrdými Slovákmi. Týmito dvoma besedami sme odštartovali bohatý program, ktorý počas nasledujúceho mesiaca prinesie veľa nových a podnetných informácií tak pre žiakov ako aj pre pedagogických zamestnancov.  

 • Rekordná investícia ...

  Nikdy v histórii Detva nezažila taký veľký stavebný ruch, ako práve v tomto roku. Detva môže dostať nový prívlastok - mesto chodníkov. To, že tvrdenie o predvolebnom budovaní je pravdivé potvrdzujú mnohé fakty: uzávierky investičných akcií do dňa volieb, medializácia cez DTinfo, štvornásobné investície do budovanie chodníkov a opráv. Kým v rokoch 2011 - 2013 sa investovalo len v priemere 250 tisíc eur, rok 2014 disponuje s takmer miliónovým rozpočtom pre investície do komunikácií. ,,Nie je to vôbec náhoda, že sa buduje teraz. Volič musí vidieť, že vedenia miest a obcí pracujú. Je dôležité spraviť dojem na voliča niekoľko týždňov pred voľbami," hovorí politológ. Viceprimátor Ján Šiandor to vidí inak: ,,Momentálne viditeľný stavebný ruch v Detve je len výsledkom dobrého hospodárenia mesta. Frázy typu zvolebnieva sa neakceptujem." Za všetko avšak hovoria čísla, ktoré sú jasným ukazovateľom, že investície sú predvolebným ťahom na voliča za tisíce eur. INVESTÍCIE 2011 - 2014 rok 2011: 198 266 eur rok 2012: 291 851 eur rok 2013: 286 127 eur ROK 2014: 817 532 EUR ! Dôvod obrovského navýšenia rozpočtu investícií pre komunikácie nie je tak v hospodárení mesta, ako v tom, že mesto predalo v roku 2013 majetok v hodnote 583 130 eur. Najväčšiu položku do príijmov priniesol predaj vodovodných rozvodov pre spoločnosť Veoliu za 497 909 eur. Môžeme sa teda domnievať, že vedenie mesta vrhlo všetky peniaze z predaja do budovania chodníkov v meste, aby to následne zabralo v novembrových voľbách. Pretože celková suma cca 800 tisíc mínus príjmy z predaja majetku takmer 600 tisíc eur nám dáva približne sumu, ktorá bola priemerom investícií počas rokov 2011-2013. Problematické je aj určovanie investícií. Väčšina investícií je hlavne vo volebnom obvode viceprimátora Jána Šiandora, čo je pre ostatné štyri obvody diskriminačné. Pre prehľadnosť prinášame rozdelenie jednotlivých investícií: Volebný obvod Jána Šiandora - č.4 chodník Bernolákova ulica chodník Čínsky múr chodník pri škôlke M.R.Štefánika (nepárne vchody) parkovacie plochy Ulica Andreja Hlinku parkovacie plochy M.R.Štefánika (nepárne vchody) chodník pri MŠ Novosady chodník Námestie Mieru Volebný obvod č.5 chodník Dolinky chodník pri Tescu chodník Obrancov mieru - Krpeľný vŕšok okolie KC Andreja Sládkoviča Volebný obvod č.3 chodník a cesta Ulica kpt. Jána Nálepku chodník Nová ves okolie Podpolianskeho múzea  Volebný obvod č.1 a č.2  žiadne investície Investície sa rbia rýchlo, účelovo a diskriminačne. Navyše ich kvalitu a prevedenie kritizuje dopravný inžinier Radovan Červienka. ,, Mesto píše o systematickom dokončovaní a budovaní. Tak len pre príklad - na ulici M.R.Š. pri škôlke "systémovo" dokončili chodník do cesty bez ďalšieho pokračovania. Bez prechodu a rovno do mláky, samozrejme na hednikepovaných sa ako inak zabudlo."    

 • Šport

 • Boj o prvé miesto me...

  Víťaznú sériu hokejistov HC 07 Orin Detva prerušila až michalovská Dukla. HC 07 Orin Detva – HK Gladiators Trnava 4:0 ( 2:0, 1:0, 1:0 ) Góly : 7. Hataš ( Srnka, Říha ), 15. Graham ( Kanaet, Sládok ), 34. Graham ( Parkhouse, Kanaet ), 42. Kanaet ( Graham, Metcalfe ) Pod Poľanu zavítali v rámci deviateho kola hokejisti z Trnavy. Nedáš – dostaneš sa potvrdilo v 7. minúte, keď hostia najskôr svoju možnosť otvoriť skóre nevyužili  a na druhej strane ihriska skončila strela z hokejky Mareka Hataša v bráne. V 15. minúte využili domáci presilovú hru vďaka Davidovi Grahamovi, ktorí doklepol puk za Hálov chrbát. Legionársky rukopis mal tretí gól domácich. David Graham v 34. minúte zužitkoval prácu Brandena Parkhousea a až na tri krát prekonal hosťujúceho brankára. Trnavčania do tretej tretiny vstúpili aktívne, ale do gólu to nepretavili. Naopak v 42. minúte inkasovali, keď sa po prihrávke Davida Grahama radoval z gólu Dominik Kanaet. Presne na konci 44. minúty  sa strhla bitka. Hráč hostí zhodil rukavice , Metcalfe výzvu prijal a hráča Trnavy vyzliekol z dresu. V 52. minúte sa Parkhouse dostal do samostatného úniku, ale s jeho bekhendom si Hála poradil.    HK Dukla Michalovce – HC 07 Orin Detva 6:4 ( 2:2, 1:1, 3:1 ) Góly : 2. Linet ( Bánovský ), 7. Fajčák ( Huňady, Šeliga ), 37. Drotár ( Fajčák, Šechný ), 46. Šechný ( Fajčák, Urban ), 47. Linet ( Bánovský, Cmorej ), 60. Čížek ( Urban ) – 16. Graham ( Parkhouse, Kanaet ), 17. Gachulinec ( Mačkovič, Fekiač ), 26. Srnka ( Žilka ), 60. Sládok ( Srnka, Říha ) Súboj minuloročných štvrťfinalistov prinieslo desiate kolo 1. hokejovej ligy. Domáci sa radovali už v 2. minúte vďaka Jakubovi Linetovi. Presilovkový gól Ľuboša Fajčáka zo 7. minúte znamenal už dvojgólové vedenie Dukly. V 16. minúte sa dočkali aj hostia, keď sa v presilovke trafil David Graham. O minútu neskôr sa Daniel Gachulinec postaral o vyrovnanie. V 26. minúte poslal hostí do vedenia Branislav Srnka. Po góle vystriedal v bráne domácich  Pavla Borka Ivan Fedor. V 37. minúte bolo opäť vyrovnané. Postaral sa o to  Martin Drotár. Veterán Richard Šechný sa dočkal gólu v 46. minúte. O minútu neskôr Jakub Linet po piaty krát v zápase prekonal Filipa Orčíka. Na začiatku 60. minúty  zdramatizoval záver zápasu Jozef Sládok.  Hostia 20 sekúnd pred koncom zápasu odvolali Orčíka, ale vyrovnania sa nedočkali. Naopak 13 sekúnd pred koncom potvrdil výsledok zápasu Peter Čížek. HC 07 Orin Detva – Slovensko 18 5:1 ( 0:0, 2:0, 3:1 ) Góly : 27. Buda ( Zorvan, Pinka ), 35. Kanaet ( Metcalfe, Graham ), 46. Parkahouse ( Metcalfe ), 50. Zuzin ( Hataš, Říha ), 60. Buda ( P. Fekiač ) – 43. Buček V rámci jedenásteho kola 1. hokejovej ligy preverili hokejisti Detvy hokejovú budúcnosť Slovenska. Po prvý krát sa domácim podarilo prekonať Húsku v 27. minúte zásluhou Slavomíra Budu. V 35. minúte sa po vyhranom buly, z rýchleho brejkovu gólovo presadil Dominik Kanaet. Na začiatku 43. minúty sa do samostatného úniku dostal Samuel Buček a prekonal  Košarišťana. Branden Parkhouse využil v 46. minúte odraz puku od zadného a zasunul puk za brankára hostí. Presilovú hru využil v 50. minúte Ľubor Zuzin. Konečnú podobu výsledku dal 10 sekúnd pred záverečnou sirénou Slavomír Buda, ktorý sa natlačil spoza bránky a prekonal brankára Húsku. HC 07 Orin Detva – HC 46 Bemaco Bardejov 1:4 ( 1:1, 0:0, 0:3 ) Góly : 17. Graham ( Parkhouse, Kanaet ) – 7. Vaško ( Slimák, Baláž ), 48. Vaško, 57. Cútt ( Devečka ), 59. Vaško Druhá najvyššia hokejová súťaž na Slovensku sa prehupla do svojej druhej štvrtiny. Obhajca trofeje z Bardejova pricestoval na ľad Detvy. Hosťom sa v 7. minúte podarilo využiť presilovú hru, keď skóroval Filip Vaško. Tesne po skončení presilovej hry, konkrétne v 17. minúte sa  Davidovi Grahamovi podarilo vyrovnať. Filip Vaško po samostatnej gólovej akcii zo 48. minúty rozosmutnil domácich divákov. Po neodpískanom faule na Zorana sa Bardejovčania tešia z gólu, ktorý v 57. minúte strelil Radovan Cútt. V závere sa domáci rozhodli hrať vabank. Odvolali Andrej Košarišťana, čo v 59. minúte využil na zavŕšenie svojho hattricku Filip Vaško. Poradie Mužstvo Zápasy Výhry Výhry po predĺžení Prehry po predĺžení Prehry Skóre Body 1. Bardejov 11 9 0 0 2 42:20 27 2. Detva 12 9 0 0 3 51:30 27 3. Prešov 13 8 1 1 3 43:25 27 4. Michalovce 13 8 0 1 4 59:39 25 5. Liptovský Mikuláš 12 6 3 0 3 45:29 24 6. Trnava 13 7 0 1 5 44:33 22 7. Spišská Nová Ves 12 6 1 1 4 47:41 21 8. Senica 12 5 0 1 6 45:44 16 9. Topoľčany 12 3 2 1 6 38:52 14 10. Prievidza 11 3 0 0 8 36:53 9 11. SR 18 15 1 0 1 13 21:71 4 12. Považská Bystrica 10 1 0 0 9 14:48 3  

 • Športovci zo SKI TEA...

  Martin Bajčičák sa stal absolútnym víťazom 5. ročníka Dobšinskej desiatky. Aktuálny traťový rekord Poliaka Andrzeja Dlugosza však neprekonal. Na podujatí dali o sebe vedieť aj pretekári SKI TEAM JASE Látky. V kategórii mužov najviac sa darilo Andrejovi Segečovi, ktorý v celkovom poradí obsadil 7. miesto. Na 11. mieste sa umiestnil Miroslav Šulek. Pre Mária Kubiša sa ušlo 22. miesto. V kategórii žien si vynikajúce 2. miesto uchmatla Evka Segečová a Janka Gombalová došla do cieľa na  5. mieste. Absolútne poradie Poradie Štartovné číslo Meno Ročník narodenia Kategória Klub Štátna príslušnosť Čas Strata 1. 120 Martin Bajčičák 1976 Muži ŠK Štrbské Pleso SK 0:36:21 0:00:00 7. 25 Andrej Segeč 1994 Muži SKI TEAM JASE Látky SK 0:38:51 0:02:30 11. 74 Miroslav Šulek 1993 Muži SKI TEAM JASE Látky SK 0:39:28 0:03:08 22. 61 Mário Kubiš 1989 Muži SKI TEAM JASE Látky SK 0:43:39 0:07:18 32. 48 Evka Segečová 1989 Ženy SKI TEAM JASE Látky SK 0:45:30 0:09:09 60. 21 Janka Gombalová 1991 Ženy SKI TEAM JASE Látky SK 0:49:48 0:13:28   Myšlienkou zorganizovania bežeckých pretekov bolo oživiť športového ducha v regióne. Pretekári každý rok absolvujú trať o celkovej dĺžke 10 kilometrov. Dobšinskú desiatku 2014 prišiel podporiť zápasník Jozef Lohyňa. SÚŤAŽILO SA AJ O PRIMÁTOROV KRPEC Na 1. ročníku behu o primátorov krpec brali pretekári SKI TEAM JASE Látky pódiové umiestnenia. Víťazom mužskej kategórie sa stal Andrej Segeč. Do cieľa na treťom mieste došiel Rudolf Michalovský. Prvenstvo v kategórii žien si na svoje konto pripísala Evka Segečová. Janka Gombalová obsadila 3. miesto. Po úspešnom víkende na  pretekoch v Detve sa pretekári SKI TEAM JASE Látky vybrali na sústredenie na Sliezský dom, kde budú do 10. októbra. Na sústredenie odcestoval tréner Mário Kubiš s pretekármi  Andrejom Segečom, Miroslavom Šulekom, Evkou Segečovou, Jankou Gombalovou, Rudolfom Michalovským a Markom Chlebničanom.     

 • Kriváň a Stožok víťa...

  V stolnotenisových súťažiach má svoje zastúpenie aj Podpoľanie. Zatiaľ čo Stožok účinkuje v 5. lige, Hriňová a Kriváň sú o jednu súťaž vyššie. Kriváň ( A ) – Kováčová ( A) 15:3 Dušan Dobrovský/Peter Hollý – Martin Vaculčiak/Jozef Milan  1:3 František Hollý/Ján Sarvaš – Marek Zapletal/Tomáš Kružliak  3:1 František Hollý – Martin Vaculčiak  3:0 Dušan Dobrovský – Jozef Milan  3:2 Pavol Krekáň – Marek Zapletal  3:0 Ján Sarvaš – Tomáš Kružliak  3:0 František Hollý – Milan Jozef  2:3 Dušan Dobrovský – Marek Zapletal  3:0 Pavol Krekáň – Tomáš Kružliak  3:0 Ján Sarvaš – Martin Vaculčiak  3:0 František Hollý – Marek Zapletal  3:0 Dušan Dobrovský – Tomáš Kružliak  3:0 Pavol Krekáň – Martin Vaculčiak  3:2 Ján Sarvaš – Jozef Milan  3:0 Peter Hollý – Tomáš Kružliak  3:2 Dušan Dobrovský – Martin Vaculčiak  3:0 Pavol Krekáň – Jozef Milan  1:3 Ján Sarvaš – Marek Zapletal  3:0 Hriňová ( A ) – Hontianske Nemce ( B )  6:12  Miloš Ragač/ Ján Uhrín – Radoslav Kosec/Miloš Lovas  1:3 Ján Hajšel/Martin Krpeľan – Peter Coplák/Milan Štievko  0:3 Miroslav Šulek – Peter Coplák  0:3 Ján Uhrín – Milan Štievko  2:3 Ján Hajšel – Miloš Lovas  0:3 Martin Krpeľan – Radoslav Kosec  3:2 Miroslav Šulek – Milan Štievko   1:3 Ján Uhrín – Miloš Lovas   0:3 Ján Hajšel – Radoslav Kosec  3:0 Martin Krpeľan – Peter Coplák  3:2 Miloš Ragač – Miloš Lovas  0:3 Ján Uhrín – Jozef Gerát  2:3 Ján Hajšel – Peter Coplák  1:3 Martin Krpeľan – Milan Štievko  3:0 Miloš Ragač – Jozef Gerát  0:3 Ján Uhrín – Peter Coplák  0:3 Ján Hajšel – Milan Štievko  3:2 Martin Krpeľan – Miloš Lovas  3:2   Sielnica ( B ) – Stožok ( A ) 8:10 Vladimír Gombala/Marek Kučera – Anton Vojtko/Ivan Figura  0:3 Peter Ryboš/Marián Valent –Igor Figura/Patrik Výbošťok  3:1 Peter Ryboš – Ivan Figura  0:3 Marek Kučera – Igor Figura  0:3 Vladimír Gombala – Patrik Výbošťok  3:1 Marián Valent – Anton Vojtko  3:0 Peter Ryboš – Igor Figura  3:1 Marek Kučera – Patrik Výbošťok 2:3 Vladimír Gombala – Anton Vojtko  0:3 Marián Valent – Ivan Figura  0:3 Peter Ryboš – Patrik Výbošťok  3:0 Marek Kučera – Anton Vojtko  2:3 Vladimír Gombala  - Ivan Figura  0:3 Marián Valent – Igor Figura  3:1 Peter Ryboš – Anton Vojtko  3:1 Marek Kučera – Ivan Figura  1:3 Vladimír Gombala – Igor Figura  2:3 Marián Valent – Patrik Klimo  3:0      

 • Anketa

  Zdá sa vám plat primátora Detvy 3336 eur/mesačne vysoký?
  Áno
  Počet hlasov: 15
  Nie
  Počet hlasov: 2
  Neviem
  Počet hlasov: 0

  Správy

 • BLOG: Mesto a príroda

  Prírodnou dominantou nášho mesta je nepochybne stratovulkán Poľana. Našťastie, aj v samotnom mestečku máme dostatok stromov a zelených plôch. Ale dokedy? Dôvodom na výrub niektorých druhov stromov bol fakt, že najčastejším alergénom je peľ kvitnúcich stromov, a preto medzi prvými padli za obeť topole. Zdravie obyvateľstva je prvoradé a v tomto prípade bol výrub ospravedlniteľný. V poslednom čase však nastúpila stúpajúca tendencia každoročne prerieďovať a vypiľovať stromy, o ktorých by sme mohli diskutovať. Zamysleli ste sa niekedy, kde roky rastúce a následne spílené stromy končia? Ich osud je smutný, pretože často zavŕšia svoju púť ako bioodpad. Je tu však iná možnosť spracovania, pre obyvateľov atraktívnejšia a pre zopár jednotlivcov neprípustná. Použiť drevo za účelom verejnoprospešného využitia. Pre ilustráciu. Môžeme z nich urobiť altánky, ktoré oceníme v letných horúčavách, drevené vláčiky pre deti, ktoré by skrášlili nejedno detské ihrisko. V Detve funguje Detvianska umelecká kolónia, v ktorej by mohli umelci spracovať drevo a vyčarovať z neho historické postavy či výjavy spájajúce sa s folklórnymi tradíciami nášho mesta. Určite by takéto skvosty nezostali nepovšimnuté a Detva by bola pozoruhodnou nielen v čase Folklórnych slávností. Strom nesmie byť nikdy odpadom! Pri dnešnom rýchlom spôsobe života si neuvedomujeme, akú funkciu zeleň v meste spĺňa. Existuje ideálna predstava o tom, koľko zelene, stromov a kvetov je v meste potrebných, aby sa ľudia cítili dobre? Pred panelákmi sa starajú o kvety ochotní obyvatelia, ale z mesta  vymizli záhony kvetov a aj betónové kvetináče kamsi nenápadne zmizli. Pokúsme sa to vrátiť späť. Umiestnime ich, napríklad, pri zastávkach autobusov a darujme tak ošumelým zastávkam nový a atraktívny vzhľad. Nech je naše mesto krásne miesto pre život! Zrejme si mnohí pomyslia, že riešim banálne veci. Áno, uznám, sú aj pálčivejšie témy s dopadom na každodenný život, ako sú nezamestnanosť a ekonomické problémy obyvateľov mesta. Môžem však smelo prehlásiť, že túto problematiku budú mať na zreteli všetci kandidujúci a napokon je to v záujme každého primátora, aby sa prioritne riešili tieto problémy. Ja nie som výnimkou. Prajem si, aby občania nášho mesta žili v krásnom a zdravom prostredí, kde im dostatok zelene dodá energiu a pocit duševnej pohody. Urobme spolu naše mesto výnimočným miestom pre život! Petra Piovarčiová

  20. októbra 2014 23:23
 • V Kriváni otvorili nové detské ihrisko

  V nedeľu 12. októbra 2014 zorganizovali rodičia detí v spolupráci s Obecným a Farským úradom v Kriváni otvorenie „Verejného detského ihriska s oddychovou zónou“ v obci Kriváň. Slávnostné otvorenie spríjemnilo pekné a teplé počasie. Ihrisko posvätil miestny farár a poďakoval za vybudovanie takéhoto ihriska v obci. Program popoludnia sa niesol v znamení detských súťaží, ktoré pre deti pripravili rodičia. Deti zdolávali vozenie fúrikom, skákanie vo vreci, preťahovanie lanom, hod na terč, ale aj chovanie mamičiek chlebíkom so sladkou pomazánkou. Oteckovia zase mohli poskladať pripravených šarkanov a púšťať ich spolu s deťmi. Veľkej obľube sa tešilo aj vozenie na konskom záprahu. Deti si zbierali na stanovištiach pečiatky na ruku, ale sladká odmena sa ušla každému. Vyhladnutým dobre padla opečená klobáska s čajíkom alebo vodou. ,,Za posvätenie tohto areálu ďakujeme pánovi farárovi Ladislavovi Jurčíkovi, za prípravu a zorganizovanie akcie zamestnancom obecného úradu a samozrejme aj rodičom detí, ktorí sa podieľali na tvorbe programových častí pre deti,“ poďakoval starosta obce. Detské ihrisko s oddychovou zónou dotvorilo centrum obce a vytvorilo pre mladé rodiny podmienky pre trávenie voľného času.

  19. októbra 2014 21:04
 • Boj o prvé miesto medzi HC 07 Detva, Bardejovom a Prešovom

  Víťaznú sériu hokejistov HC 07 Orin Detva prerušila až michalovská Dukla. HC 07 Orin Detva – HK Gladiators Trnava 4:0 ( 2:0, 1:0, 1:0 ) Góly : 7. Hataš ( Srnka, Říha ), 15. Graham ( Kanaet, Sládok ), 34. Graham ( Parkhouse, Kanaet ), 42. Kanaet ( Graham, Metcalfe ) Pod Poľanu zavítali v rámci deviateho kola hokejisti z Trnavy. Nedáš – dostaneš sa potvrdilo v 7. minúte, keď hostia najskôr svoju možnosť otvoriť skóre nevyužili  a na druhej strane ihriska skončila strela z hokejky Mareka Hataša v bráne. V 15. minúte využili domáci presilovú hru vďaka Davidovi Grahamovi, ktorí doklepol puk za Hálov chrbát. Legionársky rukopis mal tretí gól domácich. David Graham v 34. minúte zužitkoval prácu Brandena Parkhousea a až na tri krát prekonal hosťujúceho brankára. Trnavčania do tretej tretiny vstúpili aktívne, ale do gólu to nepretavili. Naopak v 42. minúte inkasovali, keď sa po prihrávke Davida Grahama radoval z gólu Dominik Kanaet. Presne na konci 44. minúty  sa strhla bitka. Hráč hostí zhodil rukavice , Metcalfe výzvu prijal a hráča Trnavy vyzliekol z dresu. V 52. minúte sa Parkhouse dostal do samostatného úniku, ale s jeho bekhendom si Hála poradil.    HK Dukla Michalovce – HC 07 Orin Detva 6:4 ( 2:2, 1:1, 3:1 ) Góly : 2. Linet ( Bánovský ), 7. Fajčák ( Huňady, Šeliga ), 37. Drotár ( Fajčák, Šechný ), 46. Šechný ( Fajčák, Urban ), 47. Linet ( Bánovský, Cmorej ), 60. Čížek ( Urban ) – 16. Graham ( Parkhouse, Kanaet ), 17. Gachulinec ( Mačkovič, Fekiač ), 26. Srnka ( Žilka ), 60. Sládok ( Srnka, Říha ) Súboj minuloročných štvrťfinalistov prinieslo desiate kolo 1. hokejovej ligy. Domáci sa radovali už v 2. minúte vďaka Jakubovi Linetovi. Presilovkový gól Ľuboša Fajčáka zo 7. minúte znamenal už dvojgólové vedenie Dukly. V 16. minúte sa dočkali aj hostia, keď sa v presilovke trafil David Graham. O minútu neskôr sa Daniel Gachulinec postaral o vyrovnanie. V 26. minúte poslal hostí do vedenia Branislav Srnka. Po góle vystriedal v bráne domácich  Pavla Borka Ivan Fedor. V 37. minúte bolo opäť vyrovnané. Postaral sa o to  Martin Drotár. Veterán Richard Šechný sa dočkal gólu v 46. minúte. O minútu neskôr Jakub Linet po piaty krát v zápase prekonal Filipa Orčíka. Na začiatku 60. minúty  zdramatizoval záver zápasu Jozef Sládok.  Hostia 20 sekúnd pred koncom zápasu odvolali Orčíka, ale vyrovnania sa nedočkali. Naopak 13 sekúnd pred koncom potvrdil výsledok zápasu Peter Čížek. HC 07 Orin Detva – Slovensko 18 5:1 ( 0:0, 2:0, 3:1 ) Góly : 27. Buda ( Zorvan, Pinka ), 35. Kanaet ( Metcalfe, Graham ), 46. Parkahouse ( Metcalfe ), 50. Zuzin ( Hataš, Říha ), 60. Buda ( P. Fekiač ) – 43. Buček V rámci jedenásteho kola 1. hokejovej ligy preverili hokejisti Detvy hokejovú budúcnosť Slovenska. Po prvý krát sa domácim podarilo prekonať Húsku v 27. minúte zásluhou Slavomíra Budu. V 35. minúte sa po vyhranom buly, z rýchleho brejkovu gólovo presadil Dominik Kanaet. Na začiatku 43. minúty sa do samostatného úniku dostal Samuel Buček a prekonal  Košarišťana. Branden Parkhouse využil v 46. minúte odraz puku od zadného a zasunul puk za brankára hostí. Presilovú hru využil v 50. minúte Ľubor Zuzin. Konečnú podobu výsledku dal 10 sekúnd pred záverečnou sirénou Slavomír Buda, ktorý sa natlačil spoza bránky a prekonal brankára Húsku. HC 07 Orin Detva – HC 46 Bemaco Bardejov 1:4 ( 1:1, 0:0, 0:3 ) Góly : 17. Graham ( Parkhouse, Kanaet ) – 7. Vaško ( Slimák, Baláž ), 48. Vaško, 57. Cútt ( Devečka ), 59. Vaško Druhá najvyššia hokejová súťaž na Slovensku sa prehupla do svojej druhej štvrtiny. Obhajca trofeje z Bardejova pricestoval na ľad Detvy. Hosťom sa v 7. minúte podarilo využiť presilovú hru, keď skóroval Filip Vaško. Tesne po skončení presilovej hry, konkrétne v 17. minúte sa  Davidovi Grahamovi podarilo vyrovnať. Filip Vaško po samostatnej gólovej akcii zo 48. minúty rozosmutnil domácich divákov. Po neodpískanom faule na Zorana sa Bardejovčania tešia z gólu, ktorý v 57. minúte strelil Radovan Cútt. V závere sa domáci rozhodli hrať vabank. Odvolali Andrej Košarišťana, čo v 59. minúte využil na zavŕšenie svojho hattricku Filip Vaško. Poradie Mužstvo Zápasy Výhry Výhry po predĺžení Prehry po predĺžení Prehry Skóre Body 1. Bardejov 11 9 0 0 2 42:20 27 2. Detva 12 9 0 0 3 51:30 27 3. Prešov 13 8 1 1 3 43:25 27 4. Michalovce 13 8 0 1 4 59:39 25 5. Liptovský Mikuláš 12 6 3 0 3 45:29 24 6. Trnava 13 7 0 1 5 44:33 22 7. Spišská Nová Ves 12 6 1 1 4 47:41 21 8. Senica 12 5 0 1 6 45:44 16 9. Topoľčany 12 3 2 1 6 38:52 14 10. Prievidza 11 3 0 0 8 36:53 9 11. SR 18 15 1 0 1 13 21:71 4 12. Považská Bystrica 10 1 0 0 9 14:48 3  

  19. októbra 2014 17:26
 • Sulík navštívil detvianskych študentov

  Spojená škola v Detve sa aj tento rok rozhodla zapojiť do celoeurópskej súťaže Euroscola. Súťaž organizuje Európsky parlament prostredníctvom Informačnej kancelárie EP na Slovensku. Odmenou pre najúspešnejšie školy je účasť na jednodňovom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu. ,,Naša škola sa do súťaže zapojila doteraz šesťkrát a vždy sa jej podarilo uspieť, v roku 2011 sa dokonca stala absolútnym víťazom. Naše tohtoročné aktivity sme odštartovali vo veľkom štýle."  V stredu 15. októbra SSŠ privítaladvoch slovenských europoslancov. Medzi žiakov druhého a štvrtého ročníka zavítal europoslanec Richard Sulík, s ktorým sme sa zamerali na tému „Európska únia - to sme my tu a teraz“. Vo svojej prednáške prezentoval činnosť a fungovanie európskych inštitúcií, ich rozhodovací proces ako aj deľbu povinností a právomocí medzi Európskou úniou a jednotlivými členskými štátmi. Predstavil tiež svoje aktivity a zameranie. V diskusii sa potom spolu so žiakmi venoval prioritám EÚ a možnostiam, ktoré EÚ ponúka Slovensku. Prostredníctvom technológie skype sa naši prváci a tretiaci spojili s europoslankyňou Monikou Falšíkovou Beňovou. Vo svojom hodinovom príspevku prezentovala legislatívny proces EÚ, výhody členstva Slovenska v EÚ ako tiež niektoré negatívne dopady. Venovali sme sa tiež zaujímavej téme „európska minimálna mzda“ a rozvojovej pomoci Európskej únie v rámci nadchádzajúceho „Európskeho roka rozvoja 2015“. V diskusii odzneli predovšetkým otázky perspektívy Slovenka v EÚ a jeho vnímanie očami vyspelejších krajín, problémy rezortov, ktoré trpia nedostatkom financií  ako aj otázka čoraz nižších investícií do vedy a výskumu na Slovensku. Na záver pani Beňová odporučila našim žiakom, aby čo najlepšie využili svoje stredoškolské štúdium a nadobudli vedomosti a zručnosti, ktoré im potom pomôžu presadiť sa na trhu práce. A zdôraznila tiež, aby pri prípadnom odchode do zahraničia vždy ostali hrdými Slovákmi. Týmito dvoma besedami sme odštartovali bohatý program, ktorý počas nasledujúceho mesiaca prinesie veľa nových a podnetných informácií tak pre žiakov ako aj pre pedagogických zamestnancov.  

  19. októbra 2014 17:05
 • K-Klub sa zmenil na discoklub JUMP

  V Detve máme nový discoklub. Nový podnik má názov JUMP. Stal sa náhradou za bývalý K-Klub, ktorého majitelia sa rozhodli prenechať priestory pre nových záujemcov. JUMP funguje už niekoľko týždňov a ohlasy verejnosti sú  pozitívne. Priestory a organizácia prešli výraznými zmenami. Interiér klubu prešiel takmer kompletnou rekonštrukciou – nové omietky, fasáda, bar, mixpult, nábytok. Noví majitelia odstránili aj veľký problém bývalého K-Klubu, ktorým bol mimoriadne zafajčený priestor počas diskoték. Odsávanie priestorov dnes patrí ku štandardom nočných podnikov. Výrazné sú hlavne organizačné zmeny, ktoré zvýšia hlavne kultúrnosť podniku. Diskotéky sa hrávajú v piatok a v sobotu. V piatok sú určené hlavne pre teenagerov – výlučne od 15 rokov. ,,Nehrozí, že sa v našom podniku vyskytne dieťa do 15 rokov, takisto nehrozí, aby v JUMP-e mladým do 18 rokov nalievali alkoholické nápoje,“ hovorí majiteľka Oľga Fašková. Diskotéky v sobotu sú určené starším – osobám nad 18 rokov. Zmenou prešla aj programová štruktúra klubu. Kým v bývalom K-Klube boli častými hosťami pseudocelebrity, v novom JUMP-e to tak nebude. ,,Hrávať budú hlavne naši DJ-i: Slavo, Dimo, Emďéé, Stanley. Raz mesačne bude aj špeciál oldies party, či známejší hosť – DJ.“ Absolútnou novinkou je aj informácia, že od novembra bude fungovať JUMP aj ako denný podnik. Otvorené bude od poobedňajších hodín a vytvorí sa tak ďalší priestor v Detve pre príjemné posedenie s priateľmi a známymi.

  17. októbra 2014 16:13
 • Rekordná investícia pred voľbami - 817 tisíc eur do chodníkov

  Nikdy v histórii Detva nezažila taký veľký stavebný ruch, ako práve v tomto roku. Detva môže dostať nový prívlastok - mesto chodníkov. To, že tvrdenie o predvolebnom budovaní je pravdivé potvrdzujú mnohé fakty: uzávierky investičných akcií do dňa volieb, medializácia cez DTinfo, štvornásobné investície do budovanie chodníkov a opráv. Kým v rokoch 2011 - 2013 sa investovalo len v priemere 250 tisíc eur, rok 2014 disponuje s takmer miliónovým rozpočtom pre investície do komunikácií. ,,Nie je to vôbec náhoda, že sa buduje teraz. Volič musí vidieť, že vedenia miest a obcí pracujú. Je dôležité spraviť dojem na voliča niekoľko týždňov pred voľbami," hovorí politológ. Viceprimátor Ján Šiandor to vidí inak: ,,Momentálne viditeľný stavebný ruch v Detve je len výsledkom dobrého hospodárenia mesta. Frázy typu zvolebnieva sa neakceptujem." Za všetko avšak hovoria čísla, ktoré sú jasným ukazovateľom, že investície sú predvolebným ťahom na voliča za tisíce eur. INVESTÍCIE 2011 - 2014 rok 2011: 198 266 eur rok 2012: 291 851 eur rok 2013: 286 127 eur ROK 2014: 817 532 EUR ! Dôvod obrovského navýšenia rozpočtu investícií pre komunikácie nie je tak v hospodárení mesta, ako v tom, že mesto predalo v roku 2013 majetok v hodnote 583 130 eur. Najväčšiu položku do príijmov priniesol predaj vodovodných rozvodov pre spoločnosť Veoliu za 497 909 eur. Môžeme sa teda domnievať, že vedenie mesta vrhlo všetky peniaze z predaja do budovania chodníkov v meste, aby to následne zabralo v novembrových voľbách. Pretože celková suma cca 800 tisíc mínus príjmy z predaja majetku takmer 600 tisíc eur nám dáva približne sumu, ktorá bola priemerom investícií počas rokov 2011-2013. Problematické je aj určovanie investícií. Väčšina investícií je hlavne vo volebnom obvode viceprimátora Jána Šiandora, čo je pre ostatné štyri obvody diskriminačné. Pre prehľadnosť prinášame rozdelenie jednotlivých investícií: Volebný obvod Jána Šiandora - č.4 chodník Bernolákova ulica chodník Čínsky múr chodník pri škôlke M.R.Štefánika (nepárne vchody) parkovacie plochy Ulica Andreja Hlinku parkovacie plochy M.R.Štefánika (nepárne vchody) chodník pri MŠ Novosady chodník Námestie Mieru Volebný obvod č.5 chodník Dolinky chodník pri Tescu chodník Obrancov mieru - Krpeľný vŕšok okolie KC Andreja Sládkoviča Volebný obvod č.3 chodník a cesta Ulica kpt. Jána Nálepku chodník Nová ves okolie Podpolianskeho múzea  Volebný obvod č.1 a č.2  žiadne investície Investície sa rbia rýchlo, účelovo a diskriminačne. Navyše ich kvalitu a prevedenie kritizuje dopravný inžinier Radovan Červienka. ,, Mesto píše o systematickom dokončovaní a budovaní. Tak len pre príklad - na ulici M.R.Š. pri škôlke "systémovo" dokončili chodník do cesty bez ďalšieho pokračovania. Bez prechodu a rovno do mláky, samozrejme na hednikepovaných sa ako inak zabudlo."    

  15. októbra 2014 19:11
 • Visit Podpoľanie: Kvíz o Detve - ako poznáte históriu Detvy?

  Poznáte svoje mesto? Ak áno, spravte si náš kvíz a presdvečte sa o svojich lokálnych vedomostiach. So správnymi odpoveďami nám pošlite mail na kontakt: dtonline@dtonline.sk a prví traja získate turistické materiály o Detve. 1. Ktorá oblasť neďaleko Detvy bola osídlená už počas doby bronzovej? a) Kaľamárka b) Voliarky c) Dolná Bzová 2. Z ktorej obce pochádzalo pravdepodobne ranné obyvateľstvo Detvy? a) Poniky b) Čieny Balog c) Očová 3. z ktorého roku sa zachovala prvá písomná zmienka o Detva? a) 1638 b) 1678 c) 1811 4. Pod ktoré panstvo Detva ako podanská obec patrila? a) zvoleneké b) vígľašské c) divínske 5. Ako sa volá neskorobaroková prícestná socha, ktorá sa nachádza na Partizánskej ulici? a) socha sv. Huberta b) socha sv. Floriána c) socha sv. Vojtecha 6. čomu sa venovali Vagačovci? a) ovčiarstvu a výrobe bryzdze b) košiarstvu a výrobu bryndze c) páleniu alkoholu a výrobe bryndze 7. Ako sa volal prvý slovenský kapitán, rodák z Detvy? a) J.J. Thurzo b) Alexander Vagač c) Viliam Murín 8. Ako sa volá známy historik pochádzajúci z Detvy? a) Antonín Dvořák b) Karol Anton Medvecký c) Imrcih Kružliak 9. V ktorom roku navštívil Detvu prezident 1. ČSR Tomáš Gariggue Masaryk? a) 1918 b) 1930 c) 1938 10. Kedy presne sa v Detve konala počas SNP prehliadka povstaleckých a partizánskych vojsk? a) 29.8.1944  b) 1.10.1944 c) 14.2.1945 11. Kto bol prvým "ponovembrovým" primátorom Detvy? a) Ján Šufliarský b) Marián Bršel c) Jozef Krnáč 12. Kedy sa stala Detva okresným mestom? a) 1993 b) 1996 c) 2004 13. Od ktorého roku je v Detve rozostavaná budova okresného úradu? a) od júna 1997 b) od júna 1999 c) od júna 2002 14. V ktorom roku sa konal prvý ročník FSP? a) 1965 b) 1975 c) 1985 15. Ako sa volal nestor podpolianskych fujarášov? a) Jožko Rybár b) Roman Malatinec c) Pavel Nôta   

  15. októbra 2014 12:25
 • Imidž Detvy na Slovensku sa posledné roky zhoršil

  Dnešnej modernej dobe vládne marketing a reklama. Platí to pri politike, spotrebiteľských produktoch, ale aj pri imidžoch miest a obcí. Imidž jednotlivých obcí sa skladá z viacerých aspektov. Sú nimi história, kultúra, šport, všeobecné dianie. Akademicky sa týmto fenoménom zaoberal ako prvý už v roku 1960 urbanista Kevin Lynch.  Základným činiteľom imidžu obce je história. Je veľký rozdiel, ak je mesto stredovekým klenotom ako Levoča, alebo satelitom – sídliskom ako napríklad Nová Dubnica. História dodá mestu to, čo nič iné – architektúru, zvyky, pamiatky rôzneho druhu, ale i to čaro a dušu, ktorá sa nedá ničím iným vytvoriť. Detva patrí v tomto smere medzi obec (rozlišujeme mestské a vidiecke), ktorá je niekde „na pol cesty“. Naše mesto je pomerne mladé, vzniklo až v 17.storočí. Chýba mu silné jadro – pretože Detva nebola mestom, ale len dedinou. V ktorej navyše žili chudobní ľudia. Ako tak nám tu niečo ostalo – Vagačov dom, bývalý Obecný dom, kalvária.... Napriek  tomu je to oproti iným mestám málo – tie sa môžu pýšiť hradmi, meštiackymi domami, kostolmi či inými pamiatkami. Detva napriek absencii viacerých hmotných pamiatok má devízy v tradíciách, kultúre a prírode. To je azda to najhlavnejšie, čo vytvorilo imidž Detvy. Krásna príroda v lone Poľany, ktorú zachytil už Sládkovič. Či zvyky a tradície, ktoré sme uchovali prostredníctvom Folklórnych slávností. Moderná doba – dala Detve aj nové prívlastky – napr. strojári. Vďaka vybudovaniu závodu PPS Detva sa Detva stala moderným a široko-ďaleko presláveným mestom. Tento imidž je doteraz silný, ale žiaľ znie tu už aj nová tendencia imidžu Detvy. Mesta, ktoré je posmeškami označovaná za „malú Sicíliu“. Stačí si zadať do Google Detva a posledné roky vám vyhľadávač nájde správy o vyhorených autách, agresivite na diskotékach, výbuchoch bômb v sídlach súkromných spoločností a pod. Nezabudnime ani na fenomén prostitúcie pri hlavnej ceste I-50, ktorý silne pozmenil imidž Detvy – v zlom. Mesto Detva tento rok síce angažovalo hovorkyňu mesta, čo je základný krok k novej a kreatívnej komunikácii, ale žiaľ táto personálna pozícia má viac politický ráz (účelom je ospevovanie vedenia mesta), než odborný cieľ. Tým by mala byť cieľavedomá marketingová komunikácia mesta s médiami v rámci celého Slovenska, aby preberali aj správy o úspechoch, nielen materiál pre krimi reportáže. Tomuto by malo záležať každej garnitúre, ktorá v Detve vládne.   

  15. októbra 2014 11:12
 • Kandidáti na starostu a poslancov v Kriváni

  Komunálne voľby sa budú konať v sobotu 15. novembra 2014. Súčasného starostu Imricha Paľka vyzve v súboji o starostovské kreslo Tomáš Dom. Poslancami chce byť 23 kandidátov. Kandidáti na starostu 1. Tomáš Dom, PhDr., 37 r., manažér, Kriváň č. 326, nezávislý kandidát 2. Imrich Paľko, 51 r., starosta obce, Kriváň č. 292, SMER - sociálna demokracia Kandidáti na poslancov: Volebný obvod číslo 1 Vo volebnom obvode sa volí  5 poslancov 1.   Tomáš Dom, PhDr., 37 r., manažér, Kriváň č. 326, NOVA, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana 2.   Jozef Ďurica, 37 r., obchodný zástupca, Kriváň č. 518, SMER – sociálna demokracia 3.   Pavel Ganobčík, 51 r., živnostník, Kriváň č. 345, Kresťanskodemokratické hnutie 4.   Miroslav Chlebničan, 32 r., policajt, Kriváň č. 290, SMER – sociálna demokracia    5.   Stanislav Jurčo, 45 r., odčítač, Kriváň č. 518, NOVA, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana 6.   Rudolf  Káčer, Ing., 48 r., inžinier ŽSR, Kriváň  č. 320, SMER – sociálna demokracia 7.   Ivan Konôpka, Ing., 57 r., odborný referent, Kriváň č. 469, Kresťanskodemokratické hnutie 8.   Karol Lupták, 57 r., nezamestnaný, Kriváň č. 553, VZDOR – strana práce 9.   Emília Majerová, Ing., 40 r., administratíva, Kriváň č. 289, NOVA, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana 10. Miroslav Marcinek, 51 r., živnostník, Kriváň č. 422, NOVA, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana 11. Miroslav Očenáš, Ing., MBA, 36 r., podnikateľ, Kriváň č. 518, Kresťanskodemokratické hnutie 12. Milan Palovič, Mgr.,  41 r., policajt, Kriváň č. 445, SMER – sociálna demokracia 13. Jana Šufliarska, 49 r., ekonómka, Kriváň č. 595,  Kresťanskodemokratické hnutie 14. Ján Šulek, 42 r., živnostník, Kriváň  č. 518, SMER – sociálna demokracia Volebný obvod číslo 2 Vo volebnom obvode sa volia  4 poslanci 1.   Mikuláš Budáč, 61 r., dôchodca, Kriváň č. 138, NOVA, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana 2.   Alena Ďuricová, Ing., 38 r., pedagóg, Kriváň  č. 240, SMER – sociálna demokracia 3.   Jozef Gáborík, Ing., CSc., 62 r., vysokoškolský pedagóg, Kriváň č. 193 Kresťanskodemokratické hnutie 4.   Jozef Gáborík, 39 r., podnikateľ, Kriváň č. 195, Kresťanskodemokratické hnutie 5.   Štefan Gáborík, Ing., 43 r., vedúci oddelenia, Kriváň č. 496, NOVA, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana 6.   Elena Halajová, 51 r., adm. pracovníčka, Kriváň č. 23, Kresťanskodemokratické hnutie 7.  Mário Chlebničan, 36 r., výpravca, Kriváň  č. 118, SMER – sociálna demokracia 8.  Vladimír Krnáč, 47 r., živnostník, Kriváň č. 218, SMER – sociálna demokracia 9.  Marek Mališ, Mgr., 35 r.,  manažér, Kriváň  č. 102, SMER – sociálna demokracia        

  12. októbra 2014 23:15
 • Novinky zo Spojenej strednej školy v Detve

  Prinášame vám ďalšie novinky zo Spojenej strednej školy v Detve. Spojená škola v Detve podporuje integráciu Nebojím sa rozumieť. Pod týmto zaujímavým názvom sa stretli na spoločných aktivitách študenti II. OA Spojenej školy - Obchodnej akadémie  v Detve s pracovníkmi EFFETY. EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského vznikla ako občianske združenie v roku 1996 a pod súčasným názvom funguje od roku 2001. Ich poslaním je poskytnúť ľuďom so sluchovým postihnutím rovnaké možnosti a pomoc pri ich plnej integrácii do spoločnosti, pri riešení sociálnych dôsledkov spojených s ich postihnutím. Spojená škola v Detve bola jednou z nemnohých škôl, ktorá reagovala na výzvu tejto spoločnosti. V radoch našich študentov je študentka, ktorá má práve sluchový handicap. Snahou všetkých pedagógov (samozrejme v spolupráci s rodičmi) je, aby sa začlenila medzi zdravých rovesníkov a úspešne študovala na našej strednej škole. Študenti absolvovali niekoľko aktivít, v ktorých si „vyskúšali“ chvíľu byť obklopení tichom, učili sa základy posunkovej reči, uvažovali o nevýhodách, či snáď aj výhodách ľudí so sluchovým postihnutím. Workshopu sa zúčastnila aj triedna profesorka, školská psychologička i výchovná poradkyňa. Celá akcia sa stretla s úžasnou odozvou medzi študentmi. Teší nás, že tento projekt vznikol okrem iného aj pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Naša škola sa bude môcť pochváliť označením, že sme školou otvorenou pomáhať ľuďom so sluchovým postihnutím. Ako hovorí PhDr. Anna Šmehilová, PhD.  z EFFETY: „Snažíme sa vytvárať mosty pre vzájomné porozumenie a otvárať našu spoločnosť pre vytváranie inkluzívneho komunikačného prostredia pre nepočujúcich a počujúcich, aby sme si navzájom rozumeli.“ Odborná stáž žiakov Spojenej školy Detva v Čechách Už po piatykrát sme zorganizovali odbornú stáž pre žiakov Spojenej školy v Detve - Strednej odbornej školy, odboru mechanik nastavovač. Konala sa tradične v partnerskej škole v českej Třemošnici. Žiaci sa zúčastnili teoretického vyučovania i odborného výcviku, kde pracovali na klasických ako aj NC strojoch a za pomoci učiteľa odborného výcviku vyrobili aj vlastné výrobky. Následne pracovali v strojníckej dielni, kde z dodaných polotovarov a technickej dokumentácie vyrábali konečné výrobky. Počas teoretického vyučovania si mohli naši žiaci porovnať svoje teoretické vedomosti s českými spolužiakmi. Súčasťou praxe boli tiež exkurzie vo firmách DAKO Třemošnice, Kovolis Hedvikov a Ljunghall Čáslav, kde sa oboznámili s materiálovým kolobehom firmy od prípravy výroby, cez objednávanie materiálu, príjem materiálu, výrobu, skúšanie a expedíciu. Okrem pracovných povinností navštívili žiaci i mesto Pardubice, kde sa zoznámili s jeho históriou a mali možnosť sledovať zápas domáceho HC Pardubice. V Kutnej Hore navštívili najskôr České múzeum striebra - Důl Osel, Kostnici (pamiatka UNESCO), ako aj Vlašský Dvůr, kde mohli vidieť, ako sa razia strieborné mince. Ďalej si prezreli Chrám Sv. Barbory a historickú fontánu. Zaujímavými historickými pamiatkami bol aj zámok Žleby, zrekonštruovaná vápenka a zrúcanina hradu Lichnice, zámok Opočno, Kunetická hora. Úspech mal tiež výlet do Prahy, kde si žiaci prehliadli Pražský hrad, Staromestské a Václavské námestie. Priamo na česko-poľských hraniciach mali žiaci možnosť obdivovať krásu a tajomnosť Adršpašských skál. Stáž bola slávnostne zakončená v spoločenskej miestnosti školy za prítomnosti vedenia SOŠ a SOU technického v Třemošnici a zástupcov Spojenej školy. Z rúk riaditeľky školy si žiaci prevzali certifikát a Europass mobilita. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným žiakom za vzornú reprezentáciu našej školy. Trojtýždňová stáž sa uskutočnila v rámci Erasmus+. Projekt s českou školou bude mať pokračovanie o niekoľko dní, keď začiatkom novembra privítame českých praktikantov na pôde našej školy.

  12. októbra 2014 22:20