s DTonline.sk

Región

 • Banskobystrická nemocnica prechádza najväčšou rekonštrukciou od postavenia

  Banskobystrická nemocnica prechádza najväčšou rekonštrukciou od postavenia

  Rekonštrukcia operačných sál a urgentného príjmu Rooseveltovej nemocnice je spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. V týchto dňoch odštartovala v krajskej spádovej nemocnice v Banskej Bystrici rekonštrukcia o rozmeroch, akú si zatiaľ táto budova, ktorej výstavba bola započatá v roku 1968 a odovzdaná postupne v rokoch 1981 až 1982, nepamätá. Rekonštrukčné práce sa týkajú bloku A a teda konkrétne operačných sál a nového urgentu, ako aj dodávky a montáže nových zdravotníckych technológií vrátane IT zariadení. Celková hodnota rekonštrukcie dosiahne takmer 26,5 milióna eur. Z dvoch prijatých ponúk vo verejnom obstarávaní zvíťazila spoločnosť VÁHOSTAV-SK, a.s., ktorá má aj za pomoci subdodávateľov dokončiť rekonštrukciu za približne dva roky. Počas rekonštrukcie nebude obmedzená prevádzka nemocnice, keďže operačné sály prejdú na dvojsmenný režim. Po skončení rekonštrukcie bude mať nemocnica k dispozícii 16 operačných sál a 17  nových operačných stolov. “Po rekonštrukcii dosiahnu upravené priestory štandard vyspelých európskych krajín. Zefektívni sa logistika operačného procesu a zvýši sa komfort operovaného pacienta,” povedala pre médiá hovorkyňa FNsP F.D.Roosvelta Ružena Maťašeje. S rekonštrukciou súvisí aj zmena pre pacientov nemocnice, keď sa na urgentný príjem dostanú hlavným vchodom do monoblokov, pôvodný vstup na urgent je uzavretý.

  22. októbra 2011 15:50
 • FOTO: Na scénu prišla jeseň

  FOTO: Na scénu prišla jeseň

  Jeseň farebná, jeseň melancholická, jeseň ako stvorená na potulky prírodou. Náš fotograf Tomáš Belko zachytil toto ročné obdobie v Detve v jeho plnej kráse...

  20. októbra 2011 15:18
 • V Hriňovej sa stretnú europoslanci aj umelci

  V Hriňovej sa stretnú europoslanci aj umelci

  Mesto Hriňová pripravuje v piatok (21. októbra) slávnostnú akadémiu v kinosále kultúrneho domu spojenú s udeľovaním Cien primátora mesta dvanástim osobnostiam kultúrneho a spoločenského života. Medzi ocenenými sa môžete tešiť na Lukáša Latináka ml. a Jozefa Gertliho "Danglára". Z pozvaných hostí účasť potvrdil predseda BBSK a poslanec európskeho parlamentu Vladimír Maňka, poslanec európskeho parlamentu za ČR Jaromír Kohlíček, poslanci NR SR Jozef Mikuš a Ján Golian. Chýbať nebudú prednostovia obvodných úradov a viacero starostov a primátorov nášho regiónu. Počas slávnostného večera sa predstavia domáce umelecké telesá. Najväčším ťahákom má byť spomienka na Variácie Matúša Báťku a priateľov. Po programe sa uskutoční recepcia. V priebehu celého roka 2011 sa všetky kultúrne a spoločenské podujatia niesli v znamení 120. výročia vzniku Hriňovej. Krátko z histórie mesta: Od roku 1638, kedy sa z očovského a slatinského chotára vyčlenila samostatná obec Detva, začalo sa postupne osídľovať aj územie dnešnej Hriňovej. Najintenzívnejšie osídľovanie v oblasti Hriňovej sa začalo koncentrovať najmä od začiatku 19. storočia, čo súviselo s nárastom počtu roľníckeho obyvateľstva, ale aj s rozvojom sklárstva v tomto regióne. Uhorské ministerstvo vnútra povolilo 21. októbra 1890 osamostatnenie sa Hriňovej od Detvy. Obec sa vytvorila v politickom okrese ,,Veľkoslatinskom". Municipiálny výbor Zvolenskej župy schválil zriaďujúci štatút dňa 5. septembra 1891 pod číslom 322/1891. Od tohto dátumu existuje Hriňová ako samostatná obec. Okrem vlastnej osady Hriňová (Herencsvölgy) boli do novej obce začlenené mnohé okolité osady a lazy: Krivec I. a II., Slanec, Mangútovo, Štoliansko, Gondova jama, Biele Vody, Vrch Slatina, Magura, Snohy a Vrchdobroč. V čase vzniku mala Hriňová viac ako 6 000 obyvateľov, dnes je toto číslo len o čosi vyššie, presne 7752 obyvateľov. V galérii si môžete pozrieť, ako vyzerala Hriňová pred desiatkami rokov.

  19. októbra 2011 16:00
 • Sv. Cyril obíde detviansky dekanát

  Sv. Cyril obíde detviansky dekanát

  Relikvia putuje od 13. októbra (štvrtok) až do 17. októbra (pondelok) v dekanáte Detva. Presný rozpis svätých omší (na Látkach, v Detvianskej Hute, Hriňovej, na Kriváni, v Detve) na nasledujúce dni nájdete na priloženom plagáte.

  17. októbra 2011 14:09
 • Byty sa v Detve stavajú aj naďalej

  Byty sa v Detve stavajú aj naďalej

  Štatistický úrad Slovenskej republiky priniesol informácie, týkajúce sa výstavby bytov v kraji. Za prvých šesť mesiacov tohto roka ich v Detve pribudlo v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku viac. Podľa údajov Štatistického úradu SR sa za prvý polrok 2011 v okrese Detva dokončilo 55 bytov. Oproti rovnakému obdobiu roka 2010 sa zvýšil počet dokončených bytov o 12 jednotiek. Medzi dokončenými bytmi prevládali dvojizbové byty, ktoré tvorili 38,2 %, trojizbové 27,3 %, jednoizbové byty a garsónky tvorili 14,5 %, štvorizbové byty 12,7 % a päť a viac izbové 7,3 %. Priemerná úžitková plocha jedného bytu dosiahla 90 m2 a priemerná obytná plocha 54,8 m2. Z hľadiska vlastníckych vzťahov prevažovali dokončené byty vo vlastníctve územnej samosprávy (71 % bytov). V súkromnom sektore, konkrétne v súkromnom tuzemskom vlastníctve bolo dokončených 27 % a vo vlastníctve združení, politických strán a cirkví 1,8 %. V sledovanom období sa v okrese začalo stavať ďalších 25 bytov. Medziročne sa tak zvýšil počet začatých bytov o 6 a v okrese je k 30. júnu 2011 rozostavaných spolu 158 bytov. V porovnaní s rokom 2010 klesol počet rozostavaných bytov o 30 jednotiek. V Banskobystrickom kraji sa za prvý polrok 2011 dokončilo spolu 326 bytov. Oproti rovnakému obdobiu roka 2010 sa znížil počet dokončených bytov o 108, t.j. o 24,9 %. Okrem Detvy pribúdali nové byty aj v ostatných častiach kraja, hlavne v Banskej Bystrici (143 bytov), Lučenci (24 bytov), Žiari nad Hronom (24 bytov) či vo Zvolene (22 bytov). V ostatných okresoch kraja bol počet dokončených bytov nižší.

  16. októbra 2011 10:46
 • Hriňová sa investične rozbehla

  Hriňová sa investične rozbehla

  Mesto Hriňová mení svoju tvár. Prostredníctvom získaných grantov i vlastných financií stavia, obnovuje a opravuje. Spolu s primátorom Stanislavom Horníkom sme sa bližšie pozreli na jednotlivé investičné akcie. Nové byty na starom sídlisku Horúcou novinkou je, že v Hriňovej by mal vyrásť nový bytový dom. Ponúkne 27 bytov s priemernou rozlohou do 60 m2, ktoré by mali byť prednostne prideľované mladým rodinám s deťmi a tie na prízemí zase zdravotne postihnutým občanom. „V meste je značný dopyt nielen po nájomných bytoch, ale aj po novom bývaní všeobecne. Od 90. rokov minulého storočia sa totiž u nás žiadne nestavali. Signálom k tomuto kroku bol aj úbytok obyvateľov mesta, veď za posledných päť rokov klesol ich počet takmer o 500,“ vysvetľuje Horník. Bytový dom nájde svoje miesto na sídlisku Bystrô, v lokalite pri základnej škole a mal by prispieť k oživeniu tejto mestskej časti. V súčasnosti je pred odovzdaním projekt pre stavebné povolenie. Zámerom samosprávy je získať dotáciu a zvýhodnený úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Rekonštrukcia základnej umeleckej školy Zateplenie fasády a oprava zatekajúcej strechy sa realizuje prostredníctvom prostriedkov pridelených z rezervy predsedníčky vlády Ivety Radičovej. Mesto však poskytlo spoluúčasť vo výške 50% z nákladov projektu. „Po procese verejného obstarávania, ktorý ušetril časť plánovaných nákladov, zostanú prostriedky aj na odstránenie havarijného stavu na prestrešení ZUŠ,“ hovorí primátor. Stav školy a vysoké náklady na vykurovanie si rekonštrukciu vyžadovali už dlhý čas. Predpokladané odovzdanie diela je do konca októbra. Výstavba beachvolleyballového ihriska V týchto dňoch finišuje aj práca na novom ihrisku v areáli Základnej školy na Školskej ulici v Hriňovej. Mestu okrem techniky pomohli dobrovoľníci zo sveta, o ktorých ste sa už na našej stránke mohli dočítať. „Potrebujeme ešte osadiť vyradené železničné podvaly po obvode športoviska,“ dopĺňa Horník. Ihrisko budú môcť využívať tak žiaci ako i široká verejnosť. Rekonštrukcia miestnych komunikácií na Zánemeckej, Riečke a Priehaline Mesto sa pustilo aj do opravy ciest na hriňovských lazoch. Hradilo ho v plnom rozsahu z vlastných zdrojov, čo predstavuje sumu okolo 138 tisíc eur. Napríklad na Riečke sa domáci môžu tešiť z nového, 700 metrov dlhého, uceleného úseku. „V najbližších piatich rokoch chceme do ciest investovať systematicky. Harmonogram výstavby, rekonštrukcie, modernizácie, údržby a opráv MK na roky 2012 – 2014 počíta so sedemdesiatimi rôznymi miestnymi komunikáciami s priemernou ročnou potrebou viac ako 210 tisíc eur,“ hovorí primátor. Monitorovací kamerový systém Ako sme vás už informovali, mesto v marci tohto roka získalo nenávratný finančný príspevok na výdavky projektu prevencie kriminality vo výške 10 tisíc eur. Na vytipovaných miestach chce umiestniť aspoň šesť kamier, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť občanov, eliminovať škody na majetku a znížiť kriminalitu detí a mládeže. „Na mestskom úrade momentálne testujeme dva druhy kamier rozličných parametrov a s rozdielnym rozlíšením, ktoré by mali byť už v najbližších týždňoch namontované do kritických lokalít,“ vysvetľuje primátor. Dôležitá je najmä ich kvalita. Systém má totiž prispieť k väčšej objasnenosti priestupkov a trestných činov. Výstavba turistického informačného centra Bývalé mestské toalety sa nám pred očami menia na modernú budovu pre návštevníkov Podpoľania. Pôvodne mala byť súčasťou rekonštrukcie centrálnej mestskej zóny, teda výstavby námestia. Avšak v zmysle výzvy Regionálneho operačného programu na revitalizáciu sídiel bola neoprávneným výdavkom. Peniaze na výstavbu sa nakoniec podarilo získať z projektu Leader. Tieto prostriedky môžu podpolianske obce a mestá čerpať vďaka činnosti MAS Podpoľanie.  „Z celkovej ceny diela mesto poskytlo spoluúčasť v takmer 50% výške.  Podľa harmonogramu by malo byť informačné centrum hotové do apríla budúceho roka,“ spresňuje Horník. Zateplenie fasády materskej školy Samospráva nezabúda ani na tých najmenších. V čase prázdnin sa z mimoriadne navýšených prostriedkov vymenili okná a zateplila energeticky najnáročnejšia fasáda Materskej školy Janka Kráľa. Tá v týchto dňoch dostala nový vzhľad. Čo dodať? Všetky tieto investície iba dokazujú, že z Hriňovej sa stáva moderné mesto, ktoré si chce svojich obyvateľov udržať. Ponúknuť im kvalitnejšie služby a ešte lepší priestor na život. Len tak ďalej...

  13. októbra 2011 22:23
 • FOTO: Premeny Detvy

  FOTO: Premeny Detvy

  Prúd času je neúprosný. Poznamená všetko... Prinášame vám preto na ukážku štyri fotografie, ktoré načrtnú pôsobenie času na vybrané lokality v Detve. Prvá fotografia zachytáva oblasť dnešných Novosadov, Bernolákovu ulicu a časť záhradníckej osady. Aké rozdiely teda po desiatich rokoch môžeme vidieť? Na prvý pohľad určite farebnosť, v porovnaní s „komunistickou šedou“. Niektorých však dnešné „lentilkové“ farebné variácie iba iritujú. Ďalšie dva zásadné rozdiely sú, že pribudli Dolinky a Námestie mieru, takisto sa rozšírila záhradnícka oblasť. Druhá fotografia zobrazuje najznámejšiu obchodnú časť v Detve – BAUMS a okolie. V týchto dňoch síce prebieha rekonštrukcia parkoviska, zásadné zmeny za posledné roky sú však viditeľné tiež. Vyrástla zeleň, budova obchodného domu a panelák za ním sú po rekonštrukcii a zateplení. Vývoj poznačil aj osobné automobily, je ich viac a majú nový dizajn. Bývalý kultúrny stánok ROH sa podľa tretej snímky veľmi nezmenil. V blízkej budúcnosti ho však čaká rekonštrukcia, po ktorej konečne vystúpi z tieňov svojej minulosti. Najväčší časový rozdiel má medzi sebou štvrtá dvojica fotiek. Zachytávajú „starú“ Detvu a dominantou oboch je rímsko-katolícky kostol. Na počudovanie, zmien nie je až tak veľa. Na zábere očividne vidieť len rozšírenú urbanizáciu v podobe rodinných domov a nových ulíc. Toto je len pár ukážok staronovej tváre Detvy. Uvidíme, čím nás prekvapí v ďalších rokoch...

  12. októbra 2011 21:53
 • Tip na víkend: Jesenný Pustý hrad

  Tip na víkend: Jesenný Pustý hrad

  Určite ste už zažili ten pocit – vonku je krásne počasie, neviete obsedieť doma, ale zároveň sa neviete rozhodnúť, kam ísť. Piatok nám síce priniesol oblaky a jesenný dážď, no ak sa počas nasledujúcich dní počasie umúdri, tak vám ponúkame jeden staronový tip na výlet. Je ním Pustý hrad. Ak si myslíte, že ho poznáte, a že ste tam v minulosti boli už mnohokrát, o chvíľku sa presvedčíte, že to tak nie je. Tvár Pustého hradu sa mení z roka na rok vďaka usilovnej práci mnohých ľudí. Archeologický výskum na Pustom hrade sa začal v roku 1992, kedy sa pod vedením V. Hanuliaka preskúmala hlavne najviac zachovaná časť Pustého hradu, Horný hrad. Počas tohto obdobia prebehli na Hornom hrade prieskumy a boli zrekonštruované zachované časti hradu. Zároveň bola odlesnená veľká časť okolia. od roku 2009 prebieha intenzívny výskum aj na Dolnom hrade. Realizuje ho Archeologický ústav SAV v Nitre pod vedením J. Beljaka. Výsledkom týchto prác je vyčistený areál Pustého hradu s krásnym výhľadom na Zvolen. Najkrajšou pešou prístupovou cestou na hrad je náučný chodník, ktorý začína nad parkoviskom pod Pustým hradom. Dostanete sa tam asfaltkou od Zimného štadióna.  Chodník sa kľukatí lesom v pravidelných serpentínach. Na strmších úsekoch sú spevnené schody. Nové drevené lavičky na niekoľkých miestach umožňujú príjemný oddych. Počas výstupu budete míňať dve vyhliadky. Prvú, starú vyhliadku, vidno z chodníka. Svojmu účelu však už neslúži, okolité stromy zacláňajú v akomkoľvek výhľade. Prechádzka k nej však môže byť spestrením výstupu, a to hlavne pre deti. Pekný výhľad na mesto si môžete vychutnať na ďalšej vyhliadke. Nachádza sa asi v polovici výstupu. Z chodníka sa k nej dostanete úzkym kľukatým chodníčkom za necelých 5 minút. Je vybudovaná na skale, ktorá sa týči nad sútokom Slatiny a Hrona. Náučný chodník ďalej prechádza okolo Dolného hradu, kde stále prebieha výskum, a vyústi pri hradbách Horného hradu. Tu sa nachádza niekoľko informačných tabúľ, kde sa dozviete veľa zaujímavého o histórii hradu. Areál Horného hradu ponúka rodinný program na celý deň. Okrem samotnej prehliadky zrekonštruovaných častí hradu je tu mnoho priestoru na zábavu a relax. Sú tu vyhradené miesta na opekanie, murované ohniská, nové lavičky na sedenie. V prípade zlého počasia je tu aj niekoľko drevených prístreškov. Odlesnenie okolia otvorilo výhľad do blízkych dolín. Pri vstupnej bráne pribudlo aj drevené pódium. V letných mesiacoch je poniže brány otvorený bufet, ktorý ponúka občerstvenie v horúcich dňoch. Ak ste sa nechali navnadiť, príďte si pozrieť premeny Pustého hradu na vlastné oči.

  08. októbra 2011 13:05
 • Sedem divov Podpoľania: Ktorý je ten naj?

  Sedem divov Podpoľania: Ktorý je ten naj?

  Letný ťažiskový projekt nášho portálu Dievča leta sa chýli ku koncu a my sme pre vás pripravili novinku. Behom jesene vďaka vášmu hlasovaniu objavíme „ten naj div“ z nášho regiónu. Jednotlivé divy sme vybrali z rôznych oblastí – príroda, tradície, technické monumenty. Vodopád Bystrô – národná prírodná pamiatka. Vodopád vznikol tektonickou a sopečnou činnosťou. Je častým lákadlom pre turistov. V zime príroda na ňom vytvorí mimoriadne zaujímavé dielo z ľadu. Melichova skala – národná prírodná pamiatka. Cieľ turistov, ale i adrenalínových horolezcov. Útvar je zvyšok lávového prúdu. Viaže sa k nemu zaujímavá povesť o závistlivej žene, ktorá skamenela. Kaľamárka – národná prírodná pamiatka. Vznikla intenzívnou sopečnou činnosťou. Okrem turistiky je známa aj tým, že v období praveku tu bolo hradisko. Detvianska ľudová architektúra – je typická pre oblasť celého Popoľania. Detvianske vyrezávané kríže, detvianske brány sú pozostatkami majstrov. Amfiteáter – skvost architektúry prezentujúci dedinu. Centrum Folklórnych slávností pod Poľanou. Hriňovská priehrada – obrovský technický monument. Vodná nádrž dodávajúca pitnú vodu celému Podpoľaniu. Zámok Vígľaš – panovícke poľovnícke sídlo. Centrum panstva, gotická architektúra, mnoho povestí .... po vojne ostal v ruinách, avšak v súčasnosti mu svitá na lepšie časy.

  06. októbra 2011 18:31
 • Ihrisko a prístrešok vďaka dobrovoľníkom

  Ihrisko a prístrešok vďaka dobrovoľníkom

  Ak ste v posledných dňoch v Hriňovej spozorovali neznámych mladých ľudí hovoriacich po anglicky a čudovali sa, čo robia v škole alebo pri prístrešku na kontajnery, my vám to prezradíme. Išlo o dobrovoľníkov z najrôznejších kútov sveta, ktorí v rámci zaujímavého projektu navštevujú Hriňovú už od roku 2008. „S bratom sme si cestovaním po svete vybudovali cenné kontakty. Dohodli sme sa, že vytvoríme projekt, ktorý sa z času na čas môže uskutočniť na Slovensku. V roku 2008 sme zavolali na Mestský úrad v Hriňovej, či je tu typ práce, na ktorom by sa mohli podieľať dobrovoľníci. Pán Horník, vtedajší prednosta, sa toho chytil. Z čias vlastnej mladosti vedel, aké sú tieto projekty hodnotné. A potom sme prišli,“ spomína koordinátor dobrovoľníkov Július Alexy na prvú návštevu Hriňovej. Odvtedy urobili títo mladí ľudia v meste kus dobrej práce a tak sme zisťovali, aká je ich motivácia a čo im projekt okrem dobrovoľníčenia ponúka. Tento rok prišlo do nášho mesta na štyri dni v rámci trojmesačného dobrovoľníckeho programu šestnásť mladých ľudí vo veku od sedemnásť do dvadsaťpäť rokov. Zastúpenie medzi nimi má Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Veľká Británia, Kanada, Austrália i Japonsko. Ich pracovným jazykom je angličtina, ktorú majú povinnú. V nej sa dorozumievajú a komunikujú na všetkých seminároch a workshopoch. Podmienkou okrem jazyka bola aj dohoda o nepití, nefajčení či nedrogovaní počas projektu. Ako je to ale so školou? Nemali by v týchto dňoch sedieť na vyučovacích hodinách? „Je to zvláštnosť oproti Slovensku. Vo svete je však momentálne rozšírený trend, že mladí ľudia po strednej škole idú na rok do sveta, spoznávajú nové krajiny, hľadajú si vlastné miesto,“ vysvetľuje Alexy. Potvrdzuje nám to aj dobrovoľníčka Evelyn (24) z Anglicka, ktorá chcela spoznať nových ľudí, iné kultúry, a preto sa prihlásila. Je veľmi milá, zhovorčivá, predstavuje mi ostatných a hovorí, že sa jej Hriňová páči. Pýta sa ma, či sa u nich ešte zastavím, zaujíma sa o môj život. A o tom to je. O spoznávaní sa. Po príchode do nášho mesta si dobrovoľníci prácu dohodli cez primátora Stanislava Horníka. Prvá skupina sa podieľala na budovaní volejbalového ihriska v areáli základnej školy, druhá maľovala plechový prístrešok kontajnerov pred panelákom v centre mesta. „Tie prístrešky už nevyzerajú dobre. Toto je ukážka toho, ako málo stačí k skrášleniu prostredia okolo nás,“ hovorí hriňovský primátor. Maľovanie zaujalo aj okoloidúcich a najčastejšou reakciou bolo, či to urobia aj pred ich panelákom. Skupinka na budúcom volejbalovom ihrisku ma hromadne zdraví širokým úsmevom a hlasným pozdravom „Hi!“. Šesť chlapcov a štyri dievčatá vykopávajú staré textílie, zrovnávajú, v rukách majú lopaty i motyky. Pre dobrovoľníkov je to zážitok, pretože sa podieľajú na dobrej veci. „Je to úplne iné pracovať s ľuďmi, ktorí chcú robiť. Uvedomujú si, že súčasťou projektu je aj takáto dobrovoľnícka práca a chcú, aby po nich niečo ostalo,“ dopĺňa ich koordinátor. Všetko sa však netočí len okolo práce. „Mesto Hriňová je partnerom projektu a keď k nám títo mladí ľudia prídu, staráme sa im o nejaký program. S predošlými turnusmi sme zvykli chodiť do Nízkych Tatier, na Ďumbier, na Chopok. Dobrovoľníci majú pripravené aj športové aktivity, napríklad futbal s hriňovskými dievčatami,“ upresňuje primátor. Ich pobyt v Hriňovej sa pomaly končí, zajtra (v nedeľu) podvečer cestujú do strediska v Dunajskej Lužnej. Odtiaľ každý zo štyroch tímov pokračuje do inej krajiny, do Holandska, Talianska, Slovinska alebo Chorvátska. „Väčšina z nich bude v týchto krajinách, rovnako ako aj na Slovensku, po prvýkrát. Pre tých, čo nie sú z Európy, je to zase prvá cesta mimo ich kontinentu,“ hovorí Alexy. Následne sa vrátia na Slovensko, kde budú mať trojtýždenný vzdelávací program v Dunajskej Lužnej. Ten je sústredený aj na rozvoj charakteru, osobnosti, zručnosti komunikácie, základy manažmentu. Jeho súčasťou budú tréningové aktivity, prednášky a workshopy. „Je to pre nich možnosť spoznávať nové kultúry, iné spôsoby života. A mladí ľudia majú záujem pochopiť svet prostredníctvom vlastnej skúsenosti,“ uzatvára Július Alexy.

  04. októbra 2011 13:30
 • Rozhovor

 • Miroslav Macejko: V ...

  Prinášame vám rozhovor s dvojnásobným majstrom Slovenska a bronzovým medailistom z minulej sezóny obrancom Miroslavom Macejkom. V minulej sezóne ste sa ako hráč žilinských vlkov radovali zo zisku bronzu a v sezóne práve prebiehajúcej obliekate dres Detvy. Ako sa zrodil váš prestup pod Poľanu ? V Žiline sme sa s vedením nedohodli na novej zmluve, tým pádom som si hľadal nový klub. Pred sezónou sa mi naskytla možnosť ísť do Detvy, tak som tu. Nováčik si historicky prvé víťazstvo v extralige pripísal proti Popradu, ku ktorému ste prispeli aj vy gólom. Aké pocity ste po záverečnej siréne prežívali ? Bol to určite špecifický zápas pre celú Detvu ako aj pre mňa, takže pocity boli úžasné a keďže to bol prvý gól mojej sezóny tak radosť z neho bola podstatne väčšia. Pod Zoborom ste v rámci 31. kola Tiposport ligy viedli rozdielom troch gólom,  ale nakoniec sa vám nepodarilo vybojovať ani bod. Čo vám tréner po zápase povedal ? Ten zápas nás mrzel ešte dlho, keďže v Nitre sa často nevyhráva 0:3, bohužiaľ sme to nedotiahli do úspešného konca. No tréner nás nepochválil, pretože aj keď sme hrali v Nitre tak takýto zápas by sme mali doviesť do úspešného konca. K víťazstvu na ľade Trenčína v 36. kole Tipsport ligy prispel dvoma gólmi Ladislav Ščurko. Postarali ste sa vtedy o prekvapenia kola, keďže ste ako posledné mužstvo tabuľky zdolali lídra tabuľky. Čo podľa vás rozhodlo o vašom víťazstve ?  Hrali sme jednoducho, snažili sme sa to strieľať zo všetkých uhlov a dobre sme dodržiavali systém a vtedy sme sa konečne presvedčili, že dokážeme vyhrať s každým súperom. Po prvej tretine 43. kola Tipsport ligy ste s  Banskou Bystricou prehrávali o jeden gól ale zápas sa vám nakoniec podarilo dotiahnuť do úspešného konca. V ktorom okamihu ste začali veriť si na svoje konto môžete pripísať skalp majstra ? Ten zápas pre nás nezačal najšťastnejšie keďže hneď od úvodu sme prehrávali 0:2, dosť nás ale nakopol ten prvý gól a vtedy som si povedal, že keď dáme ešte jeden gól tak to otočíme a vyhráme. Mali derby zápasy so Zvolenom a Banskou Bystricou pre vás špeciálny náboj ? Najviac mi utkvelo v pamäti hneď prvé derby vo Zvolene, kde bolo hádam vypredané a pred takýmito divákmi sa nedá hrať zle. Samozrejme, ale každé derby má svoj náboj a vnímam to aj ja ako derby keďže hrajem za Detvu. Kto vám počas väčšiny zápasov základnej časti robil parťáka v obrane ? Zo začiatku sa to dosť miešalo a momentálne s Martinom Šimonom, s ktorým sme si sadli na ľade aj mimo neho. /*banner*/ Jednou z detvianskych opôr je aj brankár Matthew Hackett. Ako sa vám s ním spolupracuje ? Matt je neskutočný brankár, ktorý má mnoho skúseností a snaží sa nám niekedy poradiť, čo by sme mohli robiť lepšie, aby sme boli úspešní a vyhrávali zápasy. Vašimi súpermi v baráži budú Skalica, Michalovce a Liptovský Mikuláš. S akým cieľom pôjdete do baráže ? Do baráže ideme s jedným cieľom a to samozrejme zachrániť extraligu v Detve. V extralige ste svoj premiérový zápas odohrali v s sezóne 2010/2011 ako hráč HC Košice. Posunula sa podľa vás súťaž v priebehu rokov dopredu ? Myslím si, že odchodom Slovana do KHL trochu naša liga utrpela, pretože všetci si chceli ísť zakričať na Slovan a poraziť ich, ale myslím si že sa s tým už vyrovnala a vytvorili sa nové derby medzi Nitrou a Novými Zámkami alebo Detva s Bystricou či Zvolenom, ktoré majú svoj náboj. Od tejto sezóny bola v Tipsport lige zavedená coach challenge. Medzi hokejovými fanúšikmi však prevládajú názory, že rozhodcovia toto pravidlo nevykladajú jednotne. Malo ho mužstvo možnosť v priebehu sezóny vyskúšať ? Akým spôsobom si ho vykladáte vy ? Ja som si zo začiatku myslel, že to bude fungovať ako v NHL, ale už ani ja sám neviem ako to funguje a ani akú situáciu si môže tréner overiť. Ktorému tímu budete v play – off fandiť, aby zdvihol nad svoju hlavu trofej pre víťaza Tipsport ligy? Fandiť nebudem nikomu, nech vyhrá ten najlepší. Čo by ste na záver odkázali detvianskym fanúšikom ? Fanúšikom určite ďakujeme za neskutočnú podporu počas celej sezóny, aj keď nie je práve najvydarenejšia, ale dúfam, že im to v baráži vrátime.

 • Andrej Segeč: Celoži...

  Bežec na lyžiach Andrej Segeč z Látok nám poskytol rozhovor nielen o ZOH 2018.   Aké máš bezprostredné dojmy po príchode zo ZOH? Celkový dojem zo zimnej olympiády je skvelý. Ale som strašne unavený z tej 50ky, čo som išiel na záver. Potom sme cestovali 35 hodín vkuse a ten časový posun, z toho som tiež strašne rozhodený. Tento víkend som už absolvoval kontinentálny pohár v Poľsku, kde som obsadil druhé miesto v šprinte, ale cítil som, že moje telo je strašne unavené. Aká bola Tvoja cesta na ZOH? (začiatky, tréningy, kvalifikácia...) Cesta na olympiádu bola náročná, pretože v lete sa mi vôbec nebehalo dobre a nevedel som čo mám od zimy čakať. Veľmi náročné tréningy však priniesli ovocie a podarilo sa mi kvalifikovať na olympiádu. Nevedeli sme koľko ako krajina dostaneme miest od svetovej federácie FIS. Záverečnú prípravu som absolvoval vo Švédsku spoločne s Petrom Mlynárom, čo mi veľmi pomohlo. Musel som sa zúčastňovať pretekov svetového a kontinentálneho pohára, aby som si vybehal co najlepšie body FIS a v svetovom rakingu bol čo najvyššie. To sa mi aj podarilo a na základe toho ma Slovenská lyžiarska asociácia nominovala na ZOH. Aké boli podmienky v olympijskej dedine a celková organizácia hier? Celkovú organizáciu hodnotím na jednotku. V dedine sme mali všetko čo sme len chceli - obrovskú jedáleň, v ktorej bolo jedlo od výmyslu sveta. V dedine sme mali aj herňu, keď sme sa chceli ísť odreagovať na playstation alebo zahrať biliard, stolný futbal, hokej... Všetko bolo pomerne blízko, aj keď sme chceli ísť na hokej alebo aj na naš bežecký areál. Bolo to len 20 minút. Hodnotím to všetko veľmi pozitívne! Nebál si sa o bezpečnosť kvôli teroristom alebo KĽDR? Ja vôbec takéto veci neriešim. Veľmi rád spoznávam iné krajiny a kultúry, tak som sa viac tešil ako bál. Navyše uz ani na Slovensku nie sme zrovna v bezpečí... Chodil si pozerať aj iné športové disciplíny? Stretol si sa aj s prezidentom? Nebol dosť na to priestor, lebo každý deň som mal tréning, niekedy aj dva, plus masáž. Celý deň som mal vyplnený. Bol som raz pozrieť na hokej. S prezidentom som sa nestretol, avšak som sa zoznámil a skamarátil so všetkými športovcami zo slovenskej výpravy, čo bolo super. Najmä hokejisti boli veľmi priateľskí.  Udržiavali slovenskí športovci kontakt aj s českými? Niekto áno, niekto menej. Keď som dobehol 50ku, tak ma český pretekár počkal, v cieli otvoril pivo Plzeň a dal mi napiť. My bežci na lyžiach s tými českými vychádzame dobre. Zúčastnil si sa otváracieho ceremoniálu? Ano. Skvelý zážitok. Mnoho ľudí, najmä rodákov z Podpoľania Ti fandilo. Pomohlo Ti to ku psychickej pohode? Našli sa aj kritici? Každému športovcovi sa na trati lepšie dýcha, keď má za sebou ľudí, ktorí mu fandia a podporujú ho. Pre moju rodinu a našu obec (Látky - pozn. red.) už bol vôbec úspech, že som sa tam dostal. Kritici? Tých bude na Slovensku vždy dosť. Aké výsledky si dosiahol? Ako ich hodnotíš? Na prvej disciplíne som bol 56. mieste so stratou 16. sekúnd na víťaza, to bol klasický šprint. Nastúpil som aj na 15 km voľnou technikou, aj keď to nebola moja silná disciplína. Tam som obsadil 88. miesto s čím som nebol spokojný, ale na bežecké preteky chodilo veľa pretekárov. Konkrétne tu štartovalo 119 pretekárov, tak som stále nepatril medzi posledných. Na teamšprinte sme spolu s Petrom Mlynárom skončili na 22. mieste. Mojím snom bolo štartovať na kráľovskej disciplíne olympijských hier - 50 km klasickým štýlom. Tu som obsadil 53. miesto, čo bol super výsledok. Podarilo sa mi poraziť veľa kvalitných a lepších pretekárov. Moje výsledky hodnotím pozitívne, pretože som tam bol ako amatér. Spolu s Miroslavom Šulekom sme patrili k športovcom, ktorí nie sú platení štátom a v podstate to robíme zadarmo. Na olympiádu sa dostane len kvalita z celého sveta a v každých pretekoch mi za chrbtom skončilo veľa kvalitných pretekárov z krajín s oveľa lepšími podmienkami. Doniesol si si domov okrem spomienok a zážitkov aj nejaký suvenír? Áno, doniesol som domov za tašku suvenírov. Ale tie nie sú tak podstatné, ako tie zážitky, pretože tie mi nikto nevezme. Boli to jedny z najkrajších dní v mojom zivote a vtedy som si povedal ze ta celoživotná drina stála za to. Čakajú Ťa ešte nejaké podujatia v sezóne? Aké máš ďalšie ciele v kariére? Som priebežný líder kontinentálneho pohára Slavic cupu. V Kremici ma čaká finále, tak dúfam, že sa mi podarí získať dosť bodov, aby som v tomto pohári zvíťazil. Čo sa týka mojej kariéry, tak to je otázne, pretože to ďalej zadarmo robit nemienim. Uvažujem aj nad koncom kariéry. Rozhovor spracoval: Mgr. Jozef Pavlov Foto: Andrej Segeč  

 • Veronika Spodniaková...

  Prinášame Vám rozhovor so zaujímavou mladou ženou z Podpoľania - Veronikou Spodniakovou. Väčšina ľudí Vás pozná ako speváčku. Od kedy sa venujete spevu? Rodičia tvrdia, že som stále spievala už ako malé dieťa a celá rodina musela povinne počúvať moje domáce koncerty :). Ale oficiálne som začala ako 4 ročná v prípravke DFS Ratolesť ako tanečníčka a speváčka a následne som začala chodiť na spev a klavír do ZUŠ Svetozára Stračinu v Detve. Na súťaži si ma ako 9 ročnú všimol primáš Ondrej Molota z legendárnej ľudovej hudby Ďatelinka a oslovil ma na spoluprácu. Odvtedy som začala vystupovať ako sólistka speváčka. Preferujete len spev ľudový? Vôbec nie, mám veľmi rada aj iné žánre a aktuálne s kapelou pracujeme na ich zaradení do repertoáru. V lokálnych podmienkach je však folklór lepšie predajný. Získali ste nejaké spevácke ocenenia? Vyhrala som všetky ročníky Spievaniek pod Poľanou, na ktorých som sa zúčastnila. Niekoľko okresných a krajských kôl Slávika Slovenska, cenu som získala aj na celoslovenskom kole. Ďalej to boli výhry na Zlatom kľúčiku a Burze talentov v speve moderných piesní, účasť v Kakaoslávikoch v Markíze. Za najväčší úspech považujem účasť na medzinárodnej súťaži folklórnych spevákov v Rumunsku, kde som reprezentovala Slovensko a získala som ocenenie jedného z laureátov a cenu divákov.  Aké je to byť na druhej strane barikády? - byť v porote speváckych talentových súťaží? V prvom rade je to pre mňa nostalgia, ako ten čas rýchlo ubehol a ja už nesúťažím,ale porotcujem :). Vždy sa teším z každého talentu, ktorý sa objaví. Zároveň však musím priznať, že som prísna porotkyňa a vo všeobecnosti ma mrzí, keď talentované deti nebývajú dostatočne pripravené. Potom ich na súťaži prevalcuje tréma a ďalej si nenesú pozitívny,ale často negatívny zážitok. /*banner*/ Pôsobíte aj ako speváčka v ľudových hudbách. V ktorej konkrétne? Mojou kmeňovou kapelou a zároveň srdcovou záležitosťou sú Vrchárski hudci. Okrem toho som spolupracovala aj spolupracujem s Ďatelinkou, Zlatými husľami, Brillant orchestrom Milana Olšiaka, Gold orchestrom Mirka Uhriča, Vrchárskym orchestrom Juraja Pecníka či Podjavorskou muzikou. Nahrávala som aj s Orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu Bratislava. Pôsobila som ako hosťujúca sólistka v Lúčnici a Vojenskom folklórnom súbore Jánošík. V súčasnosti pôsobím aj ako vedúca speváckej zložky FS Hont Krupina. Aké je to prespievať celú noc na svadbe, zábave či oslave? Určite nie také jednoduché, ako si všetci myslia :). Už len ten proces, kým sa vôbec dostaneme na pódium je náročný. Zahŕňa to pravidelné skúšky, zostavovanie a obmieňanie repertoáru, kvalitnú aparatúru...Takisto technika spevu je nesmierne dôležitá, pretože odspievať niekoľko hodín v rôznych podmienkach je veľký nápor na hlasivky. A najdôležitejším faktorom sú ľudia - pokiaľ vidíme od nich príjemné správanie a chuť baviť sa, aj nám sa hrá a spieva oveľa lepšie. V kapele Vrchárski hudci sme sa stretli skvelá partia a možno aj preto sa nám darí vytvoriť perfektnú zábavu a dostávame od ľudí pozitívnu spätnú väzbu. Ktorá je najobľúbenejšia pieseň speváčky Veroniky Spodniakovej a naopak, ktorú dnes na akciách žiadajú najčastejšie ľudia? Moja obľúbená pesnička sa mení asi každý deň podľa nálady. Vo všeobecnosti mám rada mollové čardáše. Súčasné trendy neobišli ani ľudové kapely, preto medzi najžiadanejšie hity patria Kandráčovci a Kollárovci. Dva duby, Včielka či Hej sokoly nesmú chýbať na žiadnej dobrej zábave. Spomínate si na nejakú úsmevnú príhodu z vystúpení? Asi niet vystúpenia, na ktorom by sa nestalo niečo úsmevné. Keď však rozmýšľam, asi nič nie je zverejniteľné :) raz však o tom všetkom napíšem knihu a všetci sa dobre pobavíme. Z takej rodinnej klenotnice si spomínam na moment, keď som nevyhrala spevácku súťaž, moja starká to ťažko niesla a vybrala sa na porotu s dáždnikom :) Okrem spevu zvyknete aj moderovať. Aké akcie a podujatia napríklad? Rôzne plesy, večierky, firemné akcie, rodinné oslavy a jubileá, festivaly a podobne. Vždy sa vyskytne nová príležitosť. Moderným trendom sa stáva aj moderovanie svadieb. Raz som dokonca moderovala v angličtine svadbu srbského páru konanú na Slovensku. Prezraďte nám niečo aj zo svojho súkromia. V súkromí venujem svoj čas rodine a teším sa z môjho 18-mesačného synčeka Maxima, ktorý už teraz ukazuje veľký hudobný talent. Zaujíma ma história, som fanynkou futbalového klubu FC Barcelona a relaxujem pri počúvaní setov DJa Axwella. Rozhovor spracoval: Mgr. Jozef Pavlov Foto: archív V. Spodniakovej

 • Región

 • Na Podpoľaní si ešte...

  Síce ortuť teplomera pomaly stúpa, vrabce čoraz viac čvirikajú a ľudia "zhadzujú čiapky, šále a rukavice", náš región stále ponúka možnosti dobrej lyžovačky. AKTUÁLNE SNEHOVÉ SPRÁVY: Ski Resort  - Hotel Royal Látky: 60 cm, podmienky veľmi dobré Ski Centre Košútka-Hriňová: 40-45 cm, podmienky veľmi dobré, stredisko aktualizovalo túto informáciu (priatelia, nakoľko sa nám značne oteplilo stredisko je dočasne mimo prevádzky, ak to podmienky dovolia cez víkend si užijeme poslednú jarnú lyžovačku určite vás budeme ešte informovať) Biele Vody: 10-50 cm, podmienky výborné /*banner*/ Text: Mgr. Jozef Pavlov Foto: FB Košútka

 • PODPOLIANSKA POLITIK...

  Hriňovský primátor sa stal prvým podpredsedom Banskobystrického samosprávneho kraja. Pre niekoho je to prekvapivé, pre mňa nie. ÚSPEŠNÉ ŽUPNÉ VOĽBY Od začiatku kampane majiteľa spoločnosti Alfabio Jána Luntera stál Stanislav Horník po jeho  boku. Objavoval sa na tlačovinách, bilboardoch, tlačových konferenciách. Spolu s Lunterom absolvoval aj niekoľko predvolebných stretnutí v rámci kraja. Na webe lunter2017.sk sa objavil text o kandidátovi z Hriňovej, ktorý mal navodzovať dojem, že ho písal sám Lunter: ,, Chcel by som predstaviť Stana Horníka, ktorý ako krajský poslanec za okres Detva prednedávnom odvážne poukázal na svojvoľné prerozdeľovanie poslaneckých dotácií súčasným županom. Vďaka tomu sa podarilo zastaviť dotáciu pre strelecký klub v Detve, ktorý prevádzkuje člen ĽS NS a je postavený na pozemkoch ďalšieho krajského poslanca z Detvy. Stanislav Horník svoj doterajší život venoval regionálnej politike - už druhé volebné obdobie je primátorom Hriňovej. Rozvoju regiónu sa venuje aj v ďalších miestnych zoskupeniach zameriavajúcich sa na zachovanie a využitie prírodných krás Podpoľania pre rozvoj podnikania a tradičného obhospodarovania.“ Link - https://lunter2017.sk/moj-tim/stanislav-hornik/. Horník podporil kampaň Luntera aj finančne a to 10. októbra 2017 prevodom na transparentný účet kampane Jána Luntera vo výške 500 eur. (V ďalšej časti blogu spomeniem aj iné  zaujímavé mená sponzorov....). https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2201156262&f=01.01.2017&t=01.03.2018 Rozdávanie trafík je po voľbách bežné. Ďalší Lunterov kandidát na župného poslanca – Matej Bučko, mestský poslanec z Banskej Bystrice, asistent poslankyne NR SR Viery Dubačovej – podporovateľky Jána Luntera sa stal hovorcom kraja. Taká je na Slovensku ŽIAĽ politická (ne)kultúra. (Zároveň však netvrdím, že Matej nemá určité osobnostné a kvalitatívne predpoklady na výkon tejto funkcie.... isto väčšie než slečna Trošková.) Mnohí občania Hriňovej však môžu teraz riešiť dilemu. Kým určitá časť môže vnímať pôsobenie svojho primátora v centre kraja pozitívne, druhá môže mať obavy, či tým nezanedbá svoje povinnosti a záujem o Hriňovú. Pre mňa dôležitým faktom je to, že má záujem túto funkciu vykonávať bezplatne – všetka česť! Podľa informácií od niekoľkých poslancov, nemá určené presné kompetencie. Tieto tvrdenia mi potvrdil aj Matej Bučko. (ešte jedno upresnenie – vo voľbách do VÚC som dlhodobo na župana podporoval generálneho riaditeľa Múzea SNP, historika Stanislava Mičeva, mojou druhou voľbou bol poslanec NR SR a politológ Martin Klus. Nakoniec som však, napriek vážnym výhradám, volil Luntera...... tradičná slovenská voľba, menšie zlo.) Ale naspať k Horníkovi..... SNAHA POLITICKY USPIEŤ A ČASTÁ ZMENA POLITICKÝCH STRÁN Roky je evidentná snaha Stanislava Horníka politicky preraziť za hranice malebnej Hriňovej. Kandidoval v mnohých voľbách, často za rôzne ,,stranícke a nestranícke tričká“.  Prvýkrát kandidoval Stanislav Horník za krajského poslanca ešte ako prednosta hriňovského MsÚ v roku 2009, kde získal takmer 1000 hlasov. Nakoľko bol členom strany SDKÚ-DS, kandidoval ,,v tričku svojej“ materskej strany. O rok neskôr kandidoval v komunálnych voľbách a stal nástupcom dlhoročného primátora Rudolfa Gondu. O tri roky skúsil opäť VÚC voľby. Kandidoval z omnoho výhodnejšej pozície – ako primátor Hriňovej. Síce bol stále členom SDKÚ-DS, kandidoval ako nezávislý. Viesť ho k tomu mohli viaceré okolnosti – kauza Gorila, ktorá stála pravicovú stranu polovicu % preferencií ako aj všeobecná nepopularita tejto strany na Podpoľaní. V prípade kandidatúry za SDKÚ-DS by Horníkove šance na zvolenie v roku 2013 výrazne poklesli. Napriek „nezávislej kandidatúre“ bol naďalej členom strany. Najväčší triumf zažil Horník v komunálnych voľbách v roku 2014. Proti sa mu nepostavil ani jediný kandidát a tak bezprecedentným spôsobom obhájil primátorský post. S jedlom rastie chuť – hovorí slovenské príslovie. Tak môžeme charakterizovať volebnú angažovanosť hriňovského primátora. Ešte predtým sa však „v zlom“ rozišiel so „zdochýnajúcou“ materskou stranou SDKÚ-DS, http://www.dtinfo.sk/z-sdku-ds-uz-odisiel-aj-primator-hrinovej-stanislav-hornik/, pričom len začiatkom toho istého roku sa stal krajským šéfom tejto strany - https://myzvolen.sme.sk/c/7095449/novym-predsedom-regionalneho-zvazu-sdku-ds-sa-stal-stanislav-hornik.html. /*banner*/ Práve v tomto krátkom období bol hriňovský primátor skutočný nestraník.  Netrvalo to dlho, lebo na okraji slovenskej politickej scény sa sformovala nová pravicová strana Šanca. Viacerým analytikom pripomínala stranu NÁDEJ Jirka Malchárka, za ktorou stála neslávne známa slovenská finančná skupina Penta. Svoj názor o tom povedal aj Richard Sulík - http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/sulik-strany-sanca-siet-roku-2015-spoja-stoji-za-nimi-penta.html, strana to však vytrvalo odmietala - https://domov.sme.sk/c/7567812/babitzova-sanca-nie-je-projekt-penty-ako-tvrdi-sulik.html.    VIDEO STANISLAVA HORNÍKA V POLITICKOM TRIČKU ŠANCA - https://www.youtube.com/watch?v=x8N4PsP5iZw Horník kandidoval na 3. mieste kandidátky strany Šanca v parlamentných voľbách v roku 2016. Zažil však svoje najväčšie politické fiasko v kariére. Strana odborníkov (aspoň podľa oficiálneho straníckeho marketingu) prepadla na celej čiare. Šanca v rámci Slovenska získala iba skromných 0,3 %. V okrese Detva získala vyše 1 % hlasov (211 hlasov), Horník v rámci celej SR získal iba 882 preferenčných hlasov. Sen o národnej rade sa rozplynul. Stanovisko k tejto neúspešnej epizóde svojej politickej kariéry zverejnil v rozhovore pre Žurnál - https://myzvolen.sme.sk/c/20118632/stanislav-hornik-nepresvedcili-sme-ludi-ze-im-chceme-sluzit.html. Od začiatku roku 2017 bolo jasné, že Horníkovým favoritom na župana bude Lunter. V predvolebnom čase napísal aj dva blogy. Prvý sa týkal priamo Kotlebu - https://dennikn.sk/blog/780226/predseda-bbsk-marian-kotleba-naklada-s-verejnymi-peniazmi-ako-s-osobnym-uctom/ V druhom sa dostal do otvoreného konfliktu s poslaneckým kolegom Miroslavom Sujom. - https://dennikn.sk/blog/788041/nekale-praktiky-pri-pridelovani-poslaneckych-dotacii-na-urade-bbsk-pokracuju/ Zaujímavosťou je aj to, že pred a po neblogoval na uvedenom blogu. Na posledný blog mu verejne odpovedali aj prijímatelia dotácií - http://dtonline.sk/clanok/peter-kulic-pan-hornik-deti-nie-su-polovojenske-skupiny. Kde je pravda, nech si spraví každý čitateľ úsudok sám. V samotných voľbách triumfoval. Získal 3833 hlasov a bol prvý zo všetkých kandidátov. AKÁ BUDE POLITICKÁ BUDÚCNOSŤ STANISLAVA HORNÍKA? Asi nikoho neprekvapí, že dnes Horník už nie je už podpredsedom neúspešnej strany Šanca - http://www.sanca.sk/ludia. Potopenú loď podobne ako svojho času SDKÚ-DS opustil. Podľa informácií, ktoré mi poskytol vysokopostavený člen strany SaS a nezávisle od neho aj jeden z bývalých vrcholných predstaviteľov SDKÚ-DS, je možné, že Horník skúsi šťastie v celoslovenskej politike po tretíkrát. Podľa informácií zo zdrojov sa šepká strane SPOLU, ktorú formuje Miroslav Beblavý. Vylúčené nie je ani PROGRESÍVNE SLOVENSKO. Dôkazom toho môže byť aj podpora Lunterovej – čiže aj Horníkovej kampane 10 tisícovým príspevkom od Ivana Štefunka, zakladateľa a dnes už predsedu novej politickej strany PROGRESÍVNE SLOVENSKO. Mne osobne príde táto alternatíva ako perspektívnejšia. (Ivan Štefunko 26.10.2017 venoval sumu 10 tisíc eur na transparentný účet Jána Luntera – overiť si to môžete na - https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2201156262&f=01.01.2017&t=01.03.2018, predseda strany SPOLU Miroslav Beblavý venoval len 150 eur. Pre korektnosť, najväčší príspevok na Lunterovu kampaň dal hokejista Michal Handzuš – 44 500 !!!, Horník venoval 500 eur.) Otázne je aj to, ako využije Horník vo funkcii vicežupana počas predĺženého 5 ročného funkčného obdobia. Nakoľko Ján Lunter má dnes 66 rokov, je s vysokou pravdepodobnosťou  isté, že obhajovať svoj post nebude. Jeho syn Ondrej je nepopulárny, pôsobí pyšným dojmom, je bez charizmy. Ak bude mať niekto teda obhajovať pred občanmi prácu počas funkčného obdobia, môže to byť práve vicežupan Horník. O tom, či Horník spojí stranícku budúcnosť (už tretiu) so stranou SPOLU alebo PROGRESÍVNE SLOVENSKO, a znovu  pokúsi preraziť do národnej rady alebo europarlamentu – to ukáže až budúcnosť. Takisto ako aj to, či sa bude v roku 2022 pokúšať o zisk postu župana.   BUDE MAŤ PROTIKANDIDÁTA V HRIŇOVEJ? Počas svojich dvoch funkčných období v pozícii primátora mesta Hriňová bol Stanislav Horník prínosom. Akým veľkým, to je na zhodnotení občanov. Ako nezaujatý pozorovateľ – obyvateľ Detvy, však vidím prítomný progres v tomto podpolianskom meste. Mnoho robí aj kvalitný marketing na sociálnej sieti – https://www.facebook.com/hornikstanislav/. Nedôveru vo mne vzbudzuje len úzka politická spolupráca s detvianskym primátorom Jánom Šufliarským, ktorý pre mňa stelesnením regionálnej „Gorily“. O tom ale niekedy inokedy... zlých správ je v poslednom období dosť. Pre demokraciu a samosprávu je však dôležitá súťaž, vecná a konštruktívna kritika. Ak aj dobrý starosta/primátor nemá politickú konkurenciu a serióznu opozíciu, navyše zastáva významnú funkciu mimo mesta, môže prísť k stagnácii a úpadku. Môže a nemusí. Preto je súťaž vízií a názorov vždy vítaná. Osobne dúfam, že v Hriňovej nebudú krúžkovať v novembrových komunálnych voľbách len jedného kandidáta - ako počas totality, ale budú si môcť občania vyberať – lebo o tom je demokracia. Ak vyhrá Horník v pomere 9:1 prosím, bude to ocenenie jeho práce Hriňovčanmi. Dôležité je, nech si pestujeme demokratickú súťaž vo voľbách v samospráve, najnižšom stupni fungovania spoločnosti.    Na záver tohto blogu chcem zdôrazniť, že tento článok nie je politicky objednávaný, ako si mnohí konšpirátori budú myslieť (a možno sa snažiť šíriť demagógiu). Takisto nie som člen a sympatizant K-ĽSNS. Je len predzvesťou toho, že portál DTonline.sk si bude aktívne všímať prácu našich poslancov v zastupiteľstve BBSK. Všetky fakty uvedené v článku sú pravdivé, domnienky sú autorovým názorom, s ktorým sa čitateľ môže a nemusí stotožniť. O tom je sloboda slova a prejavu. Text: Mgr. Jozef Pavlov

 • SMER-SD zrušil oslav...

  Oslavy Medzinárodného dňa žien v Detve tradične konajú pod patronátom strany SMER-SD. ,,Strana SMER - SD v súvislosti s tragickým úmrtím novinára Jána Kuciaka ruší dnešné oslavy MDŽ v Detve, o náhradnom termíne budeme verejnosť informovať." Text: web SMER-SD Foto: S. Srnková /*banner*/

 • Šport

 • Miroslav Macejko: V ...

  Prinášame vám rozhovor s dvojnásobným majstrom Slovenska a bronzovým medailistom z minulej sezóny obrancom Miroslavom Macejkom. V minulej sezóne ste sa ako hráč žilinských vlkov radovali zo zisku bronzu a v sezóne práve prebiehajúcej obliekate dres Detvy. Ako sa zrodil váš prestup pod Poľanu ? V Žiline sme sa s vedením nedohodli na novej zmluve, tým pádom som si hľadal nový klub. Pred sezónou sa mi naskytla možnosť ísť do Detvy, tak som tu. Nováčik si historicky prvé víťazstvo v extralige pripísal proti Popradu, ku ktorému ste prispeli aj vy gólom. Aké pocity ste po záverečnej siréne prežívali ? Bol to určite špecifický zápas pre celú Detvu ako aj pre mňa, takže pocity boli úžasné a keďže to bol prvý gól mojej sezóny tak radosť z neho bola podstatne väčšia. Pod Zoborom ste v rámci 31. kola Tiposport ligy viedli rozdielom troch gólom,  ale nakoniec sa vám nepodarilo vybojovať ani bod. Čo vám tréner po zápase povedal ? Ten zápas nás mrzel ešte dlho, keďže v Nitre sa často nevyhráva 0:3, bohužiaľ sme to nedotiahli do úspešného konca. No tréner nás nepochválil, pretože aj keď sme hrali v Nitre tak takýto zápas by sme mali doviesť do úspešného konca. K víťazstvu na ľade Trenčína v 36. kole Tipsport ligy prispel dvoma gólmi Ladislav Ščurko. Postarali ste sa vtedy o prekvapenia kola, keďže ste ako posledné mužstvo tabuľky zdolali lídra tabuľky. Čo podľa vás rozhodlo o vašom víťazstve ?  Hrali sme jednoducho, snažili sme sa to strieľať zo všetkých uhlov a dobre sme dodržiavali systém a vtedy sme sa konečne presvedčili, že dokážeme vyhrať s každým súperom. Po prvej tretine 43. kola Tipsport ligy ste s  Banskou Bystricou prehrávali o jeden gól ale zápas sa vám nakoniec podarilo dotiahnuť do úspešného konca. V ktorom okamihu ste začali veriť si na svoje konto môžete pripísať skalp majstra ? Ten zápas pre nás nezačal najšťastnejšie keďže hneď od úvodu sme prehrávali 0:2, dosť nás ale nakopol ten prvý gól a vtedy som si povedal, že keď dáme ešte jeden gól tak to otočíme a vyhráme. Mali derby zápasy so Zvolenom a Banskou Bystricou pre vás špeciálny náboj ? Najviac mi utkvelo v pamäti hneď prvé derby vo Zvolene, kde bolo hádam vypredané a pred takýmito divákmi sa nedá hrať zle. Samozrejme, ale každé derby má svoj náboj a vnímam to aj ja ako derby keďže hrajem za Detvu. Kto vám počas väčšiny zápasov základnej časti robil parťáka v obrane ? Zo začiatku sa to dosť miešalo a momentálne s Martinom Šimonom, s ktorým sme si sadli na ľade aj mimo neho. /*banner*/ Jednou z detvianskych opôr je aj brankár Matthew Hackett. Ako sa vám s ním spolupracuje ? Matt je neskutočný brankár, ktorý má mnoho skúseností a snaží sa nám niekedy poradiť, čo by sme mohli robiť lepšie, aby sme boli úspešní a vyhrávali zápasy. Vašimi súpermi v baráži budú Skalica, Michalovce a Liptovský Mikuláš. S akým cieľom pôjdete do baráže ? Do baráže ideme s jedným cieľom a to samozrejme zachrániť extraligu v Detve. V extralige ste svoj premiérový zápas odohrali v s sezóne 2010/2011 ako hráč HC Košice. Posunula sa podľa vás súťaž v priebehu rokov dopredu ? Myslím si, že odchodom Slovana do KHL trochu naša liga utrpela, pretože všetci si chceli ísť zakričať na Slovan a poraziť ich, ale myslím si že sa s tým už vyrovnala a vytvorili sa nové derby medzi Nitrou a Novými Zámkami alebo Detva s Bystricou či Zvolenom, ktoré majú svoj náboj. Od tejto sezóny bola v Tipsport lige zavedená coach challenge. Medzi hokejovými fanúšikmi však prevládajú názory, že rozhodcovia toto pravidlo nevykladajú jednotne. Malo ho mužstvo možnosť v priebehu sezóny vyskúšať ? Akým spôsobom si ho vykladáte vy ? Ja som si zo začiatku myslel, že to bude fungovať ako v NHL, ale už ani ja sám neviem ako to funguje a ani akú situáciu si môže tréner overiť. Ktorému tímu budete v play – off fandiť, aby zdvihol nad svoju hlavu trofej pre víťaza Tipsport ligy? Fandiť nebudem nikomu, nech vyhrá ten najlepší. Čo by ste na záver odkázali detvianskym fanúšikom ? Fanúšikom určite ďakujeme za neskutočnú podporu počas celej sezóny, aj keď nie je práve najvydarenejšia, ale dúfam, že im to v baráži vrátime.

 • Andrej Segeč: Celoži...

  Bežec na lyžiach Andrej Segeč z Látok nám poskytol rozhovor nielen o ZOH 2018.   Aké máš bezprostredné dojmy po príchode zo ZOH? Celkový dojem zo zimnej olympiády je skvelý. Ale som strašne unavený z tej 50ky, čo som išiel na záver. Potom sme cestovali 35 hodín vkuse a ten časový posun, z toho som tiež strašne rozhodený. Tento víkend som už absolvoval kontinentálny pohár v Poľsku, kde som obsadil druhé miesto v šprinte, ale cítil som, že moje telo je strašne unavené. Aká bola Tvoja cesta na ZOH? (začiatky, tréningy, kvalifikácia...) Cesta na olympiádu bola náročná, pretože v lete sa mi vôbec nebehalo dobre a nevedel som čo mám od zimy čakať. Veľmi náročné tréningy však priniesli ovocie a podarilo sa mi kvalifikovať na olympiádu. Nevedeli sme koľko ako krajina dostaneme miest od svetovej federácie FIS. Záverečnú prípravu som absolvoval vo Švédsku spoločne s Petrom Mlynárom, čo mi veľmi pomohlo. Musel som sa zúčastňovať pretekov svetového a kontinentálneho pohára, aby som si vybehal co najlepšie body FIS a v svetovom rakingu bol čo najvyššie. To sa mi aj podarilo a na základe toho ma Slovenská lyžiarska asociácia nominovala na ZOH. Aké boli podmienky v olympijskej dedine a celková organizácia hier? Celkovú organizáciu hodnotím na jednotku. V dedine sme mali všetko čo sme len chceli - obrovskú jedáleň, v ktorej bolo jedlo od výmyslu sveta. V dedine sme mali aj herňu, keď sme sa chceli ísť odreagovať na playstation alebo zahrať biliard, stolný futbal, hokej... Všetko bolo pomerne blízko, aj keď sme chceli ísť na hokej alebo aj na naš bežecký areál. Bolo to len 20 minút. Hodnotím to všetko veľmi pozitívne! Nebál si sa o bezpečnosť kvôli teroristom alebo KĽDR? Ja vôbec takéto veci neriešim. Veľmi rád spoznávam iné krajiny a kultúry, tak som sa viac tešil ako bál. Navyše uz ani na Slovensku nie sme zrovna v bezpečí... Chodil si pozerať aj iné športové disciplíny? Stretol si sa aj s prezidentom? Nebol dosť na to priestor, lebo každý deň som mal tréning, niekedy aj dva, plus masáž. Celý deň som mal vyplnený. Bol som raz pozrieť na hokej. S prezidentom som sa nestretol, avšak som sa zoznámil a skamarátil so všetkými športovcami zo slovenskej výpravy, čo bolo super. Najmä hokejisti boli veľmi priateľskí.  Udržiavali slovenskí športovci kontakt aj s českými? Niekto áno, niekto menej. Keď som dobehol 50ku, tak ma český pretekár počkal, v cieli otvoril pivo Plzeň a dal mi napiť. My bežci na lyžiach s tými českými vychádzame dobre. Zúčastnil si sa otváracieho ceremoniálu? Ano. Skvelý zážitok. Mnoho ľudí, najmä rodákov z Podpoľania Ti fandilo. Pomohlo Ti to ku psychickej pohode? Našli sa aj kritici? Každému športovcovi sa na trati lepšie dýcha, keď má za sebou ľudí, ktorí mu fandia a podporujú ho. Pre moju rodinu a našu obec (Látky - pozn. red.) už bol vôbec úspech, že som sa tam dostal. Kritici? Tých bude na Slovensku vždy dosť. Aké výsledky si dosiahol? Ako ich hodnotíš? Na prvej disciplíne som bol 56. mieste so stratou 16. sekúnd na víťaza, to bol klasický šprint. Nastúpil som aj na 15 km voľnou technikou, aj keď to nebola moja silná disciplína. Tam som obsadil 88. miesto s čím som nebol spokojný, ale na bežecké preteky chodilo veľa pretekárov. Konkrétne tu štartovalo 119 pretekárov, tak som stále nepatril medzi posledných. Na teamšprinte sme spolu s Petrom Mlynárom skončili na 22. mieste. Mojím snom bolo štartovať na kráľovskej disciplíne olympijských hier - 50 km klasickým štýlom. Tu som obsadil 53. miesto, čo bol super výsledok. Podarilo sa mi poraziť veľa kvalitných a lepších pretekárov. Moje výsledky hodnotím pozitívne, pretože som tam bol ako amatér. Spolu s Miroslavom Šulekom sme patrili k športovcom, ktorí nie sú platení štátom a v podstate to robíme zadarmo. Na olympiádu sa dostane len kvalita z celého sveta a v každých pretekoch mi za chrbtom skončilo veľa kvalitných pretekárov z krajín s oveľa lepšími podmienkami. Doniesol si si domov okrem spomienok a zážitkov aj nejaký suvenír? Áno, doniesol som domov za tašku suvenírov. Ale tie nie sú tak podstatné, ako tie zážitky, pretože tie mi nikto nevezme. Boli to jedny z najkrajších dní v mojom zivote a vtedy som si povedal ze ta celoživotná drina stála za to. Čakajú Ťa ešte nejaké podujatia v sezóne? Aké máš ďalšie ciele v kariére? Som priebežný líder kontinentálneho pohára Slavic cupu. V Kremici ma čaká finále, tak dúfam, že sa mi podarí získať dosť bodov, aby som v tomto pohári zvíťazil. Čo sa týka mojej kariéry, tak to je otázne, pretože to ďalej zadarmo robit nemienim. Uvažujem aj nad koncom kariéry. Rozhovor spracoval: Mgr. Jozef Pavlov Foto: Andrej Segeč  

 • Výsledkový servis po...

  Prinášame vám výsledky našich zástupcov na Zimných olympijských hrách v juhokórejskom  Pjongčangu. HOKEJ Slovenskí hokejisti v kádri aj s Marekom Ďalogom si v úvodnom stretnutí  pod piatimi kruhmi poradili s najväčším adeptom na zlato, Olympijskými športovcami z Ruska. Po góloch Gavrikova a Kaprizova prehrávali už rozdielom dvoch gólov, no vďaka Petrovi Ölveckému a Martinovi Bakošovi bolo do konca prvej tretiny vyrovnané. Víťazný gól Slovákov zaznamenal v 49. minúte obranca Peter Čerešňák. Do našej brány sa proti USA postavil Ján Laco. Úvodný gól stretnutia zaznamenal pri vylúčení Mareka Hovorku Ryan Donato. O 25 sekúnd neskôr vyrovnal Andrej Kundrna. Víťazný gól USA zaznamenal počas presilovej hry svojim druhým gólom v zápase Ryan Donato. Posledný zápas v skupine nezačal pre Slovákov dobre. Slovinci po presilovkových góloch Blaza Gregorca a Anze Kuralta viedli rozdielom dvoch gólov. Slováci však vďaka gólom Miloša Bubelu a Marcela Haščáka poslali zápas do predĺženia, v ktorom gól nepadol a tak o víťazovi stretnutia museli rozhodnúť samostatné nájazdy. V nich rozhodol o slovinskej výhre Ziga Jeglic. Osemfinálový zápas proti USA sa priniesol jasnú výhru nášho súpera. O náš jediný gól v zápase sa postaral v 37. minúte Peter Čerešňák. Naši hokejisti pod piatimi kruhmi obsadili predposledné miesto. /*banner*/ BEŽECKÉ LYŽOVANIE Na víťaza kvalifikácie šprintu klasickou technikou Fína Ristomatti Hakolu stratil Adnrej Segeč na 57. mieste 16,30 sekundy a Miroslav Šulek na 62. mieste 20,20 sekundy. Obom našim zástupcom sa do štvrťfinále nepodarilo postúpiť. Preteky na 15 kilometrov voľnou technikou sa stali korisťou fenomenálneho Švajčiara Daria Colognu, ktorý v rovnakej disciplíne zvíťazil aj vo Vancouveri 2010 a Soči 2014. Miroslav Šulek obsadil 80. miesto a Andrej Segeč 88. miesto.  Dvojica Andrej Segeč – Peter Mlynár v tímšprinte mužov voľnou technikou  zabehli vo svojej semifinálovej skupine čas 17:34.12 minút, čo im na postup do finále nestačilo. Celkovo sa umiestili na 22. mieste.  Disciplína 50 kilometrov klasickou technikou s hromadným štartom vyniesla Andrejovi Segečovi 53. miesto. Miroslav Šulek tieto náročné preteky nedokončil.   Text: Milan Belko

 • Anketa

  Navštevujete náš web z mobilu alebo tabletu?
  Áno, viac ako z PC
  Počet hlasov: 2
  Áno, ale menej ako z PC
  Počet hlasov: 2
  Nie
  Počet hlasov: 3