DTonline
DTonline.sk
Prihlásenie | Registrácia
 • Brutálne prepadli a okradli d...
 • Volebným lídrom kandidátky mla...
 • Ďalšia dopravná nehoda, tentok...
 • Ján Račko: Zvolenská Slatina m...
 • Detvianski florbalisti v tejto...
 • MFK Detva rozdrvilo Málinec 8:...
 • ...

  Rozhovor

 • Ján Račko: Zvolenská...

  Kandidátom na starostu vo Zvolenskej Slatine je aj 33 ročný Ján Račko. Opäť kandidujete  za starostu. Čo bolo za týmto rozhodnutím?   Rozhodnutie opätovne kandidovať som zvažoval dlhšie, ale priame osobné podnety od mojich priateľov i iných spoluobčanov ma presvedčili, aby som to ešte raz skúsil. Kandidovať som sa rozhodol najmä preto, že veľa vecí týkajúcich sa obce chcem robiť inak a kvalitnejšie, ako sa robili dosiaľ. Som presvedčený že je potrebné do obce priniesť novú energiu, podnety a nápady, aby sa obec mohla rozvíjať podstatne dynamickejšie. Taktiež je potrebné do rozvoja obce vtiahnuť čo najviac občanov, nakoľko si myslím, že obec musí byť otvorená zmysluplným podnetom od nich. Ak sa to podarí, bude to len na jej prospech.   Štyri roky ste boli poslancom. Pomohla vám táto funkcia k lepšiemu pochopeniu samosprávy? Áno, uplynulé volebné obdobie som bol poslancom v miestnom zastupiteľstve. V mnohom mi to pomohlo získať podrobnejší prehľad o fungovaní samosprávy a jej vzťahov so svojimi občanmi. Tie 4 roky na poslaneckej stoličke bola dobrá škola, navyše som bol predsedom komisie kultúry, športu a mládeže, čiže k tejto problematike som sa dostal naozaj blízko.   Vaša vízia pre Zvolenskú Slatinu je - "úspešná obec". Čo pod tým chápete? Moja vízia už v roku 2010 bola taká, aby sa Zvolenská Slatina stala úspešnou dedinou. Sme veľká, "stredisková" obec v mnohých ohľadoch už podobná malým mestečkám, čiže ambíciou je, aby sa Slatina stala lídrom na Podpoľaní, a vzorom pre iné obce či mestá v okolí. Slatinu chápem ako lídra v oblasti nielen investičného rozvoja ale aj ako príklad zaujímavej obce na poli kultúry či športu. Veľa vecí sa však musí zmeniť aj čo sa týka komunikácie obce s občanmi. Viem, že v Slatine máme na to predpoklady aby sme boli úspešní. V čom vidíte hlavné problémy obce? Kde chcete zmenu? Hlavným problémom našej obce za posledné roky, poviem to športovým žargónom, je "slabý ťah na bránu". Akoby obec bola zamestnaná len svojim interným chodom a vôbec nereagovala na nové podnety a výzvy. Taktiež sa obci v poslednom období veľmi málo darí pri čerpaní eurofondov, či iných grantov. Celkovo v investičnej oblasti sme dosť spomalili. Je potrebné dobudovať kanalizáciu a rekonštruovať čističku, taktiež na viacerých uliciach stále nemáme chodníky. Opotrebovávajú sa nám obecné cesty, niektoré by už potrebovali nielen vysprávky ale serióznu rekonštrukciu. Kultúrny dom tiež nemáme v najlepšom stave. Ale je tu množstvo malých vecí ktoré sa dajú meniť aj bez potreby veľkých financií: napríklad výmena autobusových zastávok ktoré sú už v zúfalom stave, chýbajú lavičky, úpravy zelených plôch, a pod.. Taktiež je potrebné sa zamerať aj na využívanie malých projektov, ktoré iné obce pravidelne využívajú (napríklad obec Stožok).   Ako hodnotíte svojich súperov a starostku?   Predpokladám, že súperom pri nastávajúcich komunálnych voľbách bude doterajšia starostka, pani Klimentová. Ako ju hodnotím? Smerom dovnútra obecného úradu som vážny problém nezaznamenal, avšak smerom navonok nebol využitý potenciál, ktorý Slatina má. Bolo tam málo ambícií a energie. Jednoducho starosta obce je vždy hlavným koliečkom v súkolí samosprávy, ktorý do veľkej miery ovplyvňuje čo sa bude a nebude robiť, prípadne ako bude či nebude obec vyzerať. Starosta má na to popri obecnom zastupiteľstve aj zákonné kompetencie. Známkovať súčasnú pani starostku nebudem, vysvedčenie nech vystavia občania.   V čom si myslíte, že budete lepší než ostatní kandidáti?   Toto je dobrá otázka, časť vecí som už spomenul vyššie, ale skúsim ešte rozvinúť. Myslím, že Slatinčania by v deň volieb naozaj mohli zvážiť, či nedať šancu mladšiemu, ale už skúsenému a vzdelanému kandidátovi. Čo ponúkam je viac konkrétnych nápadov, ktoré mám v zásobe, tiež novú energiu a elán pri riešení neľahkých problémov. Od ukončenia vysokej školy pracujem v komerčnej sfére - v korporátnom bankovníctve, kde som získal nielen všeobecný rozhľad ale aj konkrétny prehľad vo svete financií, účtovníctva či investícií. Taktiež mám rozvinuté právne vedomie, čo je pre starostu v dnešnej dobe už nutnosťou. Viem ponúknuť manažérske zručnosti, schopnosť vedenia, sociálne zručnosti a zároveň množstvo kontaktov ktoré veľmi rád využijem na prospech všetkých občanov Zvolenskej Slatiny. Jazykovo sa dohovorím v angličtine a pasívne nemecky, čo môže byť výhoda pri nadviazaní nových kontaktov či družby s obcami v zahraničí, čo nám, len pre informáciu, tiež v obci chýba.   Ako budete viesť volebnú kampaň?   No hlavne ju chcem viesť v pozitívnom duchu. Chcem stavať na vlastných prednostiach a budem postupovať v súlade s príslušným zákonom. Taktiež chcem vyzvať všetkých občanov aby sa o našu obec zaujímali a pokojne môže prísť za mnou s konkrétnymi podnetmi. Verím, že tento rok mi občania dajú šancu a ja ich presvedčím, že tieto slová sa pretavia v konkrétne činy.

 • Radovan Červienka: N...

  Do povedomia verejnosti vstúpil Radovan Červienka v spojitosti s cyklochodníkom v Detve. Ten bol už jeho diplomovou prácou počas štúdia, venuje sa mu aj dnes, keď mesto upozorňuje na chyby v jeho realizácii. Radovan Červienka je uznávaný oborník v doprave.  Venujete sa doprave. Ako by sa dala charakterizovat dopravná situácia v Detve? Každý má nejaký koníček, pre mňa je výhoda že môj koníček je aj moja každodenná práca.  V Detve sa začína sa prejavovať problém zvýšeného stupňa automobilizácie (zvýšeného počtu osobných automobilov), formou dlhšieho čakania na križovatkách, či problémami s parkovaním. Asi najproblematickejší je v súčasnosti výjazd z Detvy na cestu I/50, kde sa tvoria kolóny. Ale toto je spôsobené výstavbou rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Pstruša. Tam musíme len čakať do dokončenia výstavby a potom až riešiť toto napojenie.  Z hľadiska parkovania jednoznačne chýbajú parkovacie miesta na železničnej stanici, na Novosadoch, pri našej nemocnici a na dolnej časti cintorína. Tieto parkovania mali byť riešené už v minulosti. Ak by sme problémy popísať v bodoch: -              neexistuje prepojenie celého mesta pomocou chodníkov pre chodcov -              neexistuje prepojenie chodníkom pre chodcov na železničnú stanicu -              nie sú riešené priechody pre chodcov, žiadne vyznačenie priechodu, bez zvislých značiek -              v Detve je len jeden priechod pre nevidiacich Cyklisti v Detve -              200 m cyklocestičky, bez riešení bezpečných križovaní  -              cyklisti musia chodiť  po ceste III. triedy s 10000 vozidlami za deň. -              žiadne stojany pred mestskými inštitúciami (aj keď to norma predpisuje), -              na námestí osadené lámače kolies -              poškodené alebo zničené cykloturistické značenie -              žiadne cyklistické značenie Parkovanie -              namiesto komplexného riešenia stále budovanie nových miest -              neriešenie nepriamého parkovania -              odkladanie problému pomaličky spôsobí v parkovaní kolaps Ostatné problémy -              Krpeľná ulica kanalizačné poklopy v ceste bez opravy. -              spojenie Kapustníc a centra rozbitá cesta, na priechode kanalizačné mreže. -              žiadna súbežná komunikácia pre obchádzku medzi Detvou a Starou Detvou. -              používanie nekvalitného VDZ -              nečistené odvodňovacie žľaby spôsobujú devastovanie vozoviek napr. na piešti Ako je na tom Detva v porovaní s inými mestami? Dopravná situácia v Detve je v celku ešte primeraná danému mestu. Avšak bez komplexsného riešenia kľudne môžeme dopadnúť ako Zvolen – Západ, kde už autá parkujú aj na ihriskách pre deti, alebo Čadca kde trvajú 4 km autom 2hodiny. Posledné mesiace sa v Detve výrazne investuje do komunikácií. Je to štandardné, alebo je to predvolebná aktivita? Tak  myslím že ľudia ne sú naivný a vedia že sú to predvolebné ťahy.  Ale je to taký slovenský štandard.Nič by na tom  nebolo, keby sa aj tieto urýchlené investície vyberali optimálne. Prečo sa napríklad neriešil chodník pred škôlkou na Štefánikovej cez prázdniny, keď bola škôlka prázdna, ale teraz keď  tam musia vodiť deti po stavenisku. Respektíve keď už robia chodník, prečo neuzavreli tú cestu aby tade mohli chodiť chodci. Alebo prečo na Obrancov mieru riešia aj napojenie k paneláku, ale na Štefánikovej alebo na Obrancov Mieru si museli zobrať úvery, aby tieto napojenia urobili za vlastné ľudia z bytových domov? Spĺňajú nové a zrekonštruované komunikácie v Detve všetky štandardy? Toto treba prechádzať od prípadu k prípadu. Štandardom na Slovenku je, keď sa robí rekonštrukcia chodníka a je tam priechod pre chodcov, ktorý sa automaticky robí so zníženou hranou a s dlažbou pre nevidiacich. Takýto prípad nie je ani jeden v Detve. Tiež štandardom je, keď je zjazd do domu, neznižuje sa  chodník, lebo potom vznikajú tzv. húpačiky (asi najviac ich je za kostolom na Kukučínovej ulici). Robia sa asfaltové nábehy.  Existuje aj iné riešenie nedostatku parkovacích plôch, než ničenie zelene na ich úkor? Poznáme dva druhy zelene, chcenú a nechcenú. Chcená znamenajú rôzne parky, priestranstvá a iné plochy určené na pohyb, rekreáciu a skrášľovanie mesta. Nechcená znamenajú plochy ktoré nemajú žiaden takýto efekt, a tie je možno zastavať. Mesto si môže urobiť dokument takýchto priestranstiev. Riešenie parkovania je jedna z najdôležitejších ale aj z najťažších úloh. Základom pre mesto  je aby bolo na každý byt boli dve parkovacie miesta dostupné do 5 minút od vchodu bytového domu.  Toto  stanovuje slovenskálegislatíva. Avšak tieto miesta môžu byť limitované prihlásením vozidla na adresu, teda nie firemné vozidlá. Treba však riešiť aj nepriame parkovanie. Poviem príklad nepriameho parkovania: Detvianska pošta, prídem na aute a čakám pred jedným okienkom na vybavenie 20 minút. Ak by boli dve okienka čakám len 10 minút, teda aj moje auto čaká o polovicu menej a dokážem rýchlejšie uvoľniť miesto na parkovanie pre ďalšieho návštevníka. Alebo napríklad pred mestským úradom mám vyhradené parkovacie miesta (asi jediné v celej Detve). Avšak prečo by tam nemohli parkovať autá od 1800 do 0800, teda po úradných hodinách. Ďalšou možnosťou riešenia nedostatku parkovacích miest je dobrá vlaková a autobusová doprava. Tú v celku máme, len nám chýbajú záchytné parkoviská, kde keď prídem napríklad zo Skliarova, nechám auto (pod kamerovým dohľadom) a idem autobusom alebo vlakom. TZV systém  P+R. Západné mestá však dávajú aj veľa síl do propagácie cyklistiky, pešej turistiky, korčuľovania a iných prvkov. Mesto Detva sa do takýchto aktivít nezapája, aj napriek tomu že dostáva výzvy z Ministerstva dopravy (napríklad ako bol týždeň mobility, alebo do práce na bicykli). Všetky okolité mestá sa do týchto aktivít zapojili. Čo bude pre Detvu znamenať spustenie R2 obchvatu do prevádzky? Čaká nás niekoľko zmien. Asi najzaujímavejšia je prvá okružná križovatka pri autobusovej stanici, kde bude výjazd na rýchlostnú cestu (v súčasnosti dočasne jazdíme po jej ramenách).  Taktiež nová autobusová stanica dostane nový tvar, čo už dávno potrebovala.  Dôjde aj k zaslepeniu cesty popred hotel Detva.  Po dostavbe bude výrazne menej dopravy na ceste I/50, a tým aj  by mal zaniknúť problém z výjazdom na hlavnú cestu z Detvy. Predtým nás čaká však ešte zopár nepríjemnosti ako znova svetelná signalizácia pri salaši, alebo dočasný presun autobusovej stanice, počas jej rekonštrukcie. Tieto veci by nás mali  potrápiť ale až budúci rok. Keďže Detva sa rozvíja hlavne severo-južným smerom, kvôli prírodným bariéram, predlžuje sa aj intravilán mesta. Je v budúcnosti v Detve možný vznik MHD? Áno je to možné, v prípade ak si to vyžiada situácia.  Dostupnosť na autobus by nemala byť väčšia ako 7-10minút. Možno by stálo už v súčasnosti prehodnotiť, či by nebolo možné za peniaze čo doplácame VÚC a SAD ZV za autobusy  riešiť radšej dopravu v meste vo vlastnej réžií. Ale na to by trebalo na meste odborníkov na túto problematiku. Aké boli začiatky cyklochodníka v Detve, a aká je jeho plánovaná trasa? Cyklistická cestička je naplánovaná už niekoľko rokov. Dokonca ja som ju ešte navrhoval v diplomovej práci, neskôr si mesto dalo v minulom volebnom období vypracovať štúdiu. Hlavná trasa má spájať železničnú stanicu s amfiteátrom a skladá sa z niekoľkých etáp.: 1.  Žel. Stanica – Lidl 675m 2.  Lidl – Novosady  417 m 3.  Novosady - Pošta  577m 4.Pošta – Nám. Mieru 531 m 5. Nám. Mieru – Píla 710 m 6. Píla – Nám. SNP 636 m 7. cez námestie SNP 441 m 8. nám SNP – Amfiteáter 609 m Spolu – 4,596 km. Boli navrhnuté aj vedľajšie a to : Lidl – Tesco – ČOV 1800 m Záhradná – Obrancov Mieru 900 m Nám. Mieru – Dolinky 400m Amfiteáter – Nová  Ves – 540 m Do mestských častí by to pokračovalo pomocou cykloturistického značenia,V súčasnosti je na vybudovaná etapa 3. Aj napriek novému námestiu cyklistickú cestičku tam vynechali. V mieste cyklistickej cestičky pri fare už je stánok s rýchlym občerstvením (asi ako náhrada bicyklovania). Napríklad pri rekonštrukcií dlažby v Starej Detve neriešili cyklistickú komunikáciu.V súčasnosti sa nerobí ani žiadna majetková a ani projektová príprava. Dostali ste sa do konfliktu s vedením mesta, ohľadne cyklochodníka. Prečo? Áno je to troška úsmevné. Na portáli cyklodoprava.sk som upozornil na množstvo chýb na súčasnej cyklistickej cestičke. Asi ako najdôležitejšie je neriešený priechod cyklistov (a ani chodcov) cez ul Bernolákova (pri Papuči) či prístup k nemu (cyklisti). Po správnosti by každý cyklista mal v súčasnej podobe ak ide od Billy zosadnúť z bicykla na moste pretlačiť bicykel na cyklistickú cestičku tam nasadnúť, potom zísť z bicykla pri papuči, tam pretlačiť cez cestu mimo, znova nasadnúť a isť k pošte a tam zase zosadnúť pretlačiť na cestu a tam vysadnúť. No povedzte je to logické? Navrhoval som tam riešenia ako to vyriešiť. Namiesto toho však mesto zverejnilo odpoveď na stránke DT-Info že je všetko v poriadku. Následne však ma vypočul poslanec Roman Vrťo a na zastupiteľstve dal  podnet aby sa zástupcovia mesta stretli so mnou a prejednali chyby.  Po nátlaku sa tak aj stalo, a logicky sme si vysvetlili všetky nedostatky. Napríklad som sa dozvedel, že projektant nedostal za úlohu riešiť prepojenie týchto cestičiek ani ich napojenie na súčasnú dopravnú sieť. Ponúkol som im že im zadarmo urobím návrh toho cyklistického priechodu pri papuči. Urobil sa zápis z toho a bolo ticho. Ja som pomaličky pripravoval návrh toho priechodu. Neskôr som sa stretol z Romanom Vrťom a on mi povedal že vlastne som skonštatoval v zázname že cyklistická cestička je navrhnutá správne. Tam som mu vysvetlil, že áno navrhnutá je správne (až na nejaké detaily), že som nič iné konštatovať ani nemohol, nakoľko v zadaní nebolo riešiť prepojenie a ani napojenie cyklistickej cestičky. Potom ma vyzval aby som to išiel povedať aj pred poslancami. Prišiel som tam a hneď keď to povedal, kto som čo som, pán Viceprimátor Šiandor obvinil Romana Vrťa že si robí politickú kampaň, čítal koniec záznamu že tam píšem že je všetko v poriadku a že som stále nedodal ten materiál na priechod. Potom ako sa ozvali aj niektorí poslanci aby som prehovoril sa snažil pán viceprimátor aj s primátorom ukončiť diskusiu. Nakoniec však mi to povolili a snažil som sa im to vysvetliť ako to je. Mal som aj návrh toho priechodu (vtedy ešte neschváleného policajtmi) zo sebou ak by to chcel niekto vidieť. Toto je aj na zázname zo zasadnutia. Neskôr po konzultáciami s policajtmi  som poslal mailom návrh aj zo súhlasom od polície pán. prednostovi Slamenskému. Ten to požadoval aj napriek záznamu aj tlačené  a opečiatkované autorizáciou tak s myšlienkou pomoci mestu som to bol zaniesť na mesto. No a dostal som  prísľub že sa k tmu stretneme a sa to zrealizuje. No zatiaľ nič. A pritom majú aj v tom zázname, v ktorom sa oháňajú že opravia tie chyby.   Je to škoda, človek chce pomôcť Detve aby sa zabezpečila bezpečnosť ale je škoda že to mesto nechce.   

 • Roman Vrťo: Dokážeme...

  Najsilnejším protikandidátom súčasného primátora je poslanec MsZ Roman Vrťo.  Prečo ste sa rozhodli kandidovať na primátora Detvy? Lebo si naozaj myslím, že dokážeme robiť veci lepšie, poctivejšie, hlavne v prospech obyvateľov mesta. Mesto Detva za posledných 16 rokov toho zažilo veľa. Za všetko to, čo sa v meste Detva urobilo a podarilo v prospech obyvateľov, patrí vedeniu mesta a mnohým ľuďom, ktorí sa o to pričinili moje poďakovanie. Detva má však oveľa väčší potenciál pre rozvoj ako dnes využíva. Potrebujeme hlavne zastaviť odchod mladých ľudí z mesta a priniesť nové pracovné miesta, aktívnym vyhľadávaním investorov. Doba sa zmenila, nemôžeme pasívne čakať na pomoc štátu. Máme veľa príkladov starostov, ktorí svojou aktivitou dokázali priniesť pracovné miesta do svojich obcí a miest. Akútne nám chýba komunitný rozvoj mesta, podpora združení v tejto oblasti a vytváranie podmienok na ich prácu (najmä rozvoj sociálnych služieb pre starších obyvateľov). Potrebujeme pomôcť mladým ľuďom a deťom aby trávili svoj voľný čas športovými resp. kultúrnymi aktivitami. Potrebujeme dobudovať cyklochodník smerom zo železničnej stanice na amfiteáter, detské ihriská a športoviská. Absolútne tabu v Detve sú drogy, zatvárame oči nad týmto problémom. Potrebujeme vytvoriť s Policajným zborom a ostatnými subjektmi štátnej správy bezpečnostnú politiku mesta. Je nevyhnutné postupne meniť charakter, služby a obraz Mestskej Polície, ako poskytovateľa verejnej služby s cieľom dohliadať na bezpečie obyvateľov mesta a ochraňovať ich najmä pred pouličnou kriminalitou – lúpežami, krádežami, násilím a pod. V čom oceňujete a v čom sa staviate kriticky k vášmu politickému súperovi Jánovi Šufliarskemu? Súčasný primátor pán Šufliarský je fenomén svojej doby, keďže  je  primátorom už štyri volebné obdobia a uchádza sa o ďalšie. Keď začínal bol mladý, plný elánu a mal snahu ťahať veci dopredu. Mnoho vecí sa mu aj podarilo. Samozrejme ak človek robí svoju prácu dlhé roky, začína klasický stereotyp a klesá odvaha veci meniť, byť inovatívny a hlavne ísť s dobou. To čo bolo dobré pred 16 rokmi už nestačí na dnešné podmienky. Preto Detva dnes potrebuje aktívneho primátora, ktorý nečaká pasívne na rozhodnutia štátnych úradov, ale aktívne háji záujmy obyvateľov. Skrátka, keďže tu máme takmer 20% nezamestnaných obyvateľov, nemôže primátor sedieť v kancelárii a čakať, že to za neho vyrieši štát. Jedným z najväčších problémov v poslednom období v Detve bola hrozba ťažby zlata. Čo vás viedlo aktívne angažovať sa v tejto problematike? Na začiatku, pred viac ako troma rokmi, sme nemali dostatok informácií. Veľmi ťažko sme hľadali podklady k tomu, aký dopad môže mať ťažba zlata na obyvateľstvo. Pamätám si, ako sme študovali sto stranový originál dokumentu firmy EMED v angličtine, určený pre investorov. Nebolo to pre nás príjemné čítanie, súdny človek si ihneď vedel predstaviť tie dopady na obyvateľov a životné prostredie. Verejnosť samozrejme tiež nemala dostatok informácií, takže bolo úplne samozrejmé, že sme začali možné dopady prezentovať. Viete, človek vo svojej podstate nebýva hrdinom, ja som si tiež nevedel predstaviť, že budem na čele petičného výboru a budem burcovať ľudí, aby boli s nami. Ale keď tu od malička žijete, vaša rodina, priatelia... niečo sa vo vás pohne a poviete si, že už nie som dieťa, ktoré ochráni rodičovská ruka, že naša generácia musí zobrať zodpovednosť na svoje plecia. Preto som veľmi rád, že po toľkých rokoch obáv sa nám podarilo uzatvoriť túto veľkú tému a môžeme sa sústrediť na využitie iného potenciálu nášho mesta, ako aj celého Podpoľania. Ďalšími závažnými oblasťami, ktoré trápia obyvateľov Detvy sú nezamestnanosť, odchod mladých, nekvalitné mestské služby. Ako chcete riešiť tieto problémy? Áno, nezamestnanosť je jeden kľúčový aspekt rozvoja mesta. Súčasný stav nie je lichotivý. Mladí ľudia po škole, sa nevracajú späť, nakoľko tu nemajú uplatnenie. Mnoho ľudí čo pracuje, denne dochádza do Zvolena alebo Banskej Bystrice a táto preprava je nielen časovo, ale aj finančne nákladná. Mnoho našich žien pracuje v Rakúsku alebo v Nemecku ako opatrovateľky a chlapi chodia zbierať jablká do Talianska. Na rodinný život to má veľmi negatívne dopady. Viete, že mesto Detva má už 8 rokov priemyselný park? Investovali sme státisíce do jeho výstavby v lokalite Trstená. Do dnešného dňa nemáme ani jediného investora, ani jediné pracovné miesto. Akú nádej majú ľudia bez práce, že sa to zmení pri súčasnom vedení, keď to nedokázali za 8 rokov? Poviete si, že sa to nedá, že úlohou mesta nie je riešiť nezamestnanosť, mal by sa o to postarať štát. Verte mi, dá sa to aj u nás v Detve a ako príklad uvádzam jeden úspešný príbeh. Na začiatku bol starosta, ktorý si uvedomoval, že natierať lavičky a budovať chodníky v obci, kde je vysoká nezamestnanosť a ľudia odchádzajú preč do miest, nemá význam. Z dlhodobého hľadiska bude dedina upadať a stane sa provinčnou. Vo svojich spomienkach uvádza, ako chodil hľadať pomoc do rôznych štátnych inštitúcií, ale nepochodil ani u premiéra, VÚC a ani v inštitúciách, ktoré majú na starosti prílev investorov.  Pochopil, že nemôže čakať na pomoc štátu a začal hľadať investorov v zahraničí. Pochodil pol sveta, ale prácu doniesol. Momentálne je starostom už viac ako 20 rokov a výsledok jeho práce je veľmi inšpirujúci.  V súčasnosti v priemyselnom parku Kechnec pôsobí už 16 investorov, ktorí zamestnávajú viac ako 3000 ľudí. Počet obyvateľov obce Kechnec vzrástol zo 700 na 1100. Obec má nízke dane, nízke poplatky za škôlky, nové moderné zdravotné stredisko, aquapark... Na začiatku tohto príbehu neviedla k obci žiadna diaľnica, iba obyčajná zaprášená cesta. Neboli tam vytvorené ideálne podmienky, ktoré by prilákali veľkých investorov. Najdôležitejším faktorom tohto nezvyčajného úspechu bolo ľudské odhodlanie niečo zmeniť. Verte mi, dá sa to aj v našom meste, treba sa len prestať spoliehať na tých, ktorí nám nikdy nepomohli. Dokážeme tento stav zmeniť! Vieme, ako priniesť prácu obyvateľom tohto mesta! Aký máte vzťah k mestu, regiónu? Narodil som sa v Detve a s výnimkou vysokoškolského štúdia žijem stále v Detve. Mám tu svoju rodinu, blízkych, priateľov. Pri svojej práci sa stretávam s mnohými ľuďmi, ktorí Detvu majú ako symbol slovenskosti. Pri svojich pracovných cestách a to nielen na Slovensku, venujem partnerom propagačné materiály o Detve a Podpoľaní. Sami sú  mnohokrát prekvapení aké tajomstvá a čo všetko naše Podpoľanie ukrýva. Choďte sa prejsť na Boriakovu skalu, na chvíľku si tam sadnite a kochajte sa tou nádherou okolo vás. Málo ľudí vie kde je Králička, krásny skalnatý útes, kde sa občas medveď vyhrieva. Pred rokom som kúsok od nej stretol vlky, bol to pre mňa mimoriadny zážitok. Často si nevážime to, čo nám do vienka dala matka príroda. Preto je pre rozvoj nášho územia kľúčová ochrana životného prostredia, rozvoj turistického ruchu hlavne na lazníckych usadlostiach, ktoré sú priam stvorené na agroturistiku. Pre tých, ktorí by sa radi venovali poľnohospodárskej prvovýrobe, pestovaniu zeleniny alebo chovu domácich zvierat je nevyhnutné vytvoriť garancie a podporu mesta na rozbehnutie poľnohospodárskych projektov resp. predajov z dvora. Ako vidíte vaše šance vo voľbách? Kto všetko vás podporuje? Budete stranícky alebo nezávislý kandidát? Občania mesta rozhodnú o tom, kto bude nasledujúce roky spravovať naše mesto. Nech to bude ktokoľvek z kandidátov, bol by som rád aby myslel v prvom rade na potreby ľudí. Samozrejme cítim podporu u mnohých ľudí s ktorými spolupracujem. Nikdy nerozdeľujem ľudí na dobrých, alebo zlých podľa straníckeho trička. V zastupiteľstve neriešime registrované partnerstvá, Vatikánsku zmluvu či interupcie, ale rozvoj mesta, opravy ciest či otázky bývania a preto spolupracujem s ľuďmi bez ohľadu na stranícke tričko. Viceprimátor Šiandor vás kritizuje, že ste proti cyklochodníku v Detve, napriek tomu ste stáli pri jeho zrode. Kde je pravda? Už je to niekoľko rokov, čo som pomáhal pri projekte budovania cyklochodníka a výsledkom tejto práce bola štúdia jeho uskutočniteľnosti. Je dobré, že mesto začalo s realizáciou tohto projektu a budem v tom mesto naďalej podporovať. Každopádne ak chceme, aby mal cyklochodník zmysel, musíme ho vybudovať od železničnej stanice až po amfiteáter, následne urobiť značené trasy na Kaľamárku, Raticov vrch, alebo do Lašteka. Bohužiaľ momentálne mesto neuvažuje o jeho dobudovaní. Rozumiem , že ide o náročný proces hlavne z pohľadu vysporiadania pozemkov. Problematický je hlavne úsek v časti Kapustnice, kde je množstvo vlastníkov a proces vysporiadania je zdĺhavý. Ale nemôžeme zaspať a dopadnúť ako na amfiteátri, kde sme roky nepodnikali kroky na odkúpenie pozemkov pre zabezpečenie parkovania, alebo iného využitia areálu a dnes s tým máme problémy. Úsek cyklochodníka, ktorý sa dal do užívania ľudia radi využívajú a to je dobre. Využívajú ho hlavne deti a práve kvôli deťom vznikol problém, ktorý pán Šiandor prezentuje, ako môj postoj proti cyklochodníku. Pre mňa ako rodiča je dôležitá bezpečnosť detí a všetci dobre vieme, ako malé deti "sledujú" dopravné značenie... Cyklochodník  pretína cestu (pri moste) a presne to je kritické miesto, kde môže dieťa vbehnúť pod auto. Preto som požiadal odborníka pána Červienku (dopravný inžinier), aby sa pozrel na súčasný stav a navrhol riešenie. Navrhla sa zmena vodorovného značenia na ceste, zmena dopravného značenia pre motoristov + infografika. Jednoduché veci, ktoré veľa nestoja a zvýšia bezpečnosť detí, chodcov ako aj motoristov. Momentálne čakáme na mesto či zapracuje pripomienky dopravného inžiniera. Pevne verím, že zdravý rozum prevládne.  

 • Región

 • Brutálne prepadli a...

  Informáciu o prepade priniesol portál PDnoviny. V stredu večer (29.10.2014) okolo 19.00, cestou zo Sídliska popri bývalej predajni Koberce Trend smerom k Okružnej ulici začal sledovať dôchodkyňu neznámy muž. Keď pridala do kroku dobehol ju a na križovatke, kde odbočuje ku krížu a doprava smerom po Okružnej ku kláštoru, ju zvalil na zem. "Našťastie" jej udrel hlavu o asfalt len 1-2 razy, keďže sa blížilo auto. Obeti ale stihol vytrhnúť kabelku a ušiel.  Páchateľ bol vyššej postavy, v tme a v strese si však dôchodkyňa viac nepamätá. Nakoniec sa kabelka našla bez peňaženky na Šoltésovej ulici! Polícia sa k prípadu vyjadrila stručne - ,,Prípad je v štádiu vyšetrovania, v súčasnosti nebudeme k tomuto prípadu poskytovať podrobnejšie informácie."  

 • Volebným lídrom kand...

  Mladí do politiky patria, hlavne do tej komunálnej, kde môžu ovplyvniť veci, ktoré sa ich najviac dotýkajú. Do nadchádzajúcich komunálnych volieb kandiduje aj koalícia mladých kandidátov, ktorá nesie názov Zmena pre Detvu. Zoskupenie je neformálnou skupinou mladých aktívnych ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud nášho mesta. Voleným lídrom zoskupenia je 32 ročný učiteľ a tréner mládeže Slavomír Ciglan. ,,Sme mladí, aktívni a vzdelaní ľudia, plní elánu a chute pracovať. Máme nové nápady a myšlienky, ktoré  chceme v meste presadiť,“ hovorí  Ciglan. Zoskupenie Zmena pre Detvu postavilo do volieb štyroch kandidátov. Vo volebnom obvode č.3 (stará Detva) Bc. Tomáša Barana, vo volebnom obvode č.4 Mgr. Slavomíra Ciglana a Mgr. Radovana Kulišiaka, vo volebnom obvode číslo 5. Bc. Jozefa Pavlova. ,,Chceme naozaj pomôcť nášmu mestu. Funkciu poslanca neberieme ako honor, ale ako službu mestu a občanom Preto dávame voličom verejný prísľub, že v prípade nášho zvolenia nebudeme poberať za funkciu poslanca a prácu v komisiách MsZ finančné odmeny. Tie chcem použiť pre náš interný grantový systém a venovať tieto financie občianskym projektom.“   

 • Ďalšia dopravná neho...

  Vo štvrtok ráno sa stala na hlavnej ceste Zvolen - Lučenec ďalšia dopravná nehoda, od nedele už tretia. Presný úsek nehody bol medzi Detvou a Kriváňom pod salašom. Vodič dodávky neskoro zaregistroval kolónu vozidiel stojacu na semafore a nestihol dobrzdiť, pričom strhol riadenie do protismeru, kde sa zrazil s protiidúcim Mercedesom. Nehoda sa napriek vážnym poškodeniam vozidiel našťastie zaobišla bez vážnych zranení. Článok vznikol exkluzívne v spolupráci s Odťahovkou Detva.

 • Šport

 • Detvianski florbalis...

  Florbalisti Detvy vo svojich úvodných štyroch vystúpeniach novej sezóny nezaznamenali chuť prehry. DTF Team Detva Joxers – FBK florbal4u Púchov 11:3 ( 3:1, 3:1, 5:1 ) V zápase, ktorý bol jasnou záležitosťou domácich najviac gólov zaznamenal Malatinec, ktorý sa radoval trikrát. Dva gólové zárezy sa podarili Kulichovi a po jednom góle si na svoje konto pripísali Sádovský, Nôta, Melich, Púpala, Krnáč a Chamula.    FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina B – DTF Team Detva Joxers 5:5 ( 1:0, 2:2, 2:3 ) Vo vyrovnanom zápase sa stal detvianskym hrdinom Kulich, autor štyroch gólov. Z jedného gólu sa v remízovom zápase radoval aj Ciglan. DTF Team Detva Joxers – FBC Skalica 6:6  ( 2:2, 2:3, 2:1 ) Florbalistom Detvy  sa nepodarilo zápas  vyvíjajúci sa v ich prospech dotiahnuť do víťazného konca. FBC 11 Trnava – DTF Team Detva Joxers 3:7 ( 2:2, 1:1, 0:4 ) O všetkom podstatnom sa rozhodlo v záverečnej tretine, v ktorej Detva zaznamenala štyri góly. Dva góly si v zápase na svoje konto pripísal Chamula. Po jednom gólovom pozdrave poslali brankárovi domácich Ciglan, Kulich, Sádovský, Melich a Krnáč. Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body 1. Uniza Žilina B 4 3 1 0 34:18 7 2. Skalica 4 3 1 0 32:17 7 3. Detva 4 2 2 0 29:17 6 4. Trnava 5 2 1 2 34:33 5 5. Sabinov B 3 1 1 1 17:11 3 6. Snipers Bratislava 4 1 1 2 24:23 3 7. Spišská Nová Ves 3 1 0 2 17:26 2 8. Gajary 4 1 0 3 15:27 2 9. Púchov 3 1 0 2 15:33 2 10. Dolný Kubín 4 0 1 3 19:31 1    

 • MFK Detva rozdrvilo ...

  Uplynulým víkendom sa skončila jesenná časť futbalových líg. Gólové hody videli diváci v Detve a Kriváni. Zároveň vám prinášame tabuľkový servis, aby ste vedeli ako si v tabuľke stoja jednotlivé mužstvá. MFK Detva – TJ Jednota Málinec 8:0 ( 4:0 ) Domáci sa radovali už v 4. minúte vďaka Jánovi Lapinovi. O minútu neskôr skóroval Martin Karásek. V 16. Minúte nariadil rozhodca pokutový kop, ktorý premenil Ján Vaculčiak. Matej Bambura takiež premenil pokutový kop v 38. minúte. Tomáš Urbaník dával v 70. minúte už na 5:0. Gólový pozdrav poslal brankárovi Janštovi v 74. minúte aj Lukáš Bambura. V 76. Minúte dal Ján Lapin svoj druhý gól v zápase a následne o desať minút neskôr zavŕšil hattrick. Detva sa tak rozlúčila s jesennou časťou IV. ligy JUH presvedčivým víťazstvom.        MFK Spartak Hriňová – FC Slovan 4:0 ( 1:0 ) Hriňová sa dostala do vedenia v 23. minúte zásluhou Michala Purdeka. V 56. minúte sa strelecky presadil Martin Ľupták. Jakub Chriašteľ zvýšil v 62. minúte už 3:0. Konečnú podobu výsledku dal Ján Malček v 75. minúte. V súboji o záchranu si Hriňová na svoje konto pripísala dôležité tri body.     Poradie Mužstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body 1. Podbrezová B 13 9 2 2 35:9 29 2. Poltár 13 9 1 3 18:6 28 3. Podlavice/Badín 13 6 5 2 31:21 23 4. Vinica 13 7 1 5 20:19 22 5. Slovenské Ďarmoty 13 6 3 4 28:31 21 6. Detva 13 5 5 3 30:15 20 7. Málinec 13 6 2 5 24:30 20 8. Zvolen B 13 4 5 4 17:18 17 9. Revúca 13 4 5 4 12:14 17 10. Tisovec 13 4 4 5 23:16 16 11. Fiľakovo 13 4 2 7 24:18 14 12. Kováčová 13 4 1 8 21:29 13 13. Hriňová 13 2 2 9 13:34 8 14 Divín 13 0 4 9 9:46 4     TJ Družstevník Mýtna – OFK Olováry 2:3 ( 2:0 ) Góly : 7. Koristek, 34. Koristek – 48. Motoška, 70. Krnáč, 87. Gluch Poradie Mužstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body 1. Veľký Krtíš 13 9 2 2 28:15 29 2. Jesenské 13 8 4 1 29:12 28 3. Tornaľa 13 8 1 4 28:18 25 4. Olováry 13 6 6 1 30:19 24 5. Dolná Strehová 13 7 0 6 25:20 21 6. Cinobaňa 13 6 2 5 27:22 20 7. Čebovce 13 6 2 5 22:19 20 8. Radzovce 13 5 2 6 17:24 17 9. Hájnačka 13 5 1 7 27:28 16 10. Skalbiná 13 4 3 6 18:20 15 11. Mýtna 13 5 0 8 18:27 15 12. Lesenice 13 3 2 8 22:43 11 13. Buzitka 13 3 1 9 14:26 10 14. Hnúšťa 13 3 0 10 15:27 9   TJ Družstevník Látky – MFK Strojár Krpina 1:0 ( 1:0 ) Góly : 3. Krkoš TJ Sokol FO Sielnica – ŠKP Detva 2:3 ( 2:2 ) Góly : 3. Ryboš, 9. Jesenský – 10. Paprčka, 20. Krnáč ( štandardná situácia ), 78. Krnáč TJ Družstevník Očová – OŠK Dobrá Niva 0:1 ( 0:1 ) Góly : 17. J. Baláž TJ Kriváň – FK Zvolenská Slatina 6:2 ( 3:0 ) Góly : 19. Marcinek, 24. Marcinek, 41. Haring, 60. Chlebničan ( pokutový kop ), 85. Chlebničan ( pokutový kop ), 87. Haring – 50. Kováčik, 75. Pavlík   Poradie Mužstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body 1. Dobrá Niva 13 8 2 3 29:16 26 2. Hontianske Nemce 13 8 1 4 48:26 25 3. Bzovík A 13 8 1 4 29:12 25 4. Látky 13 7 3 3 24:15 24 5. Zvolenská Slatina 13 7 1 5 27:17 22 6. Krupina 13 7 1 5 23:20 22 7. Detva 13 6 3 4 23:15 21 8. Sliač A 13 6 3 4 26:22 21 9. Kriváň 13 6 2 5 31:16 20 10. Dudince 13 5 0 8 29:32 15 11. Babiná 13 5 0 8 14:39 15 12. Podzámčok 13 3 3 7 16:25 12 13. Sielnica 13 3 1 9 12:32 10 14 Očová 13 1 1 11 10:34 4   OŠK Stožok – MFK Vígľaš/Pstruša  2:1 ( 1:1 ) Góly : 11. Ferko, 60. Daniš – 29. Ostrihoň TJ Železná Breznica – TJ Detvianska Huta 0:3 ( 0:1 ) Góly : 39. Pekár, 46. L. Olšiak, 81. P. Olšiak Poradie Mužstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body 1. Sása 13 11 1 1 38:12 34 2. Detvianska Huta 13 10 1 2 34:10 31 3. Dolný Badín 13 9 1 3 42:11 28 4. Budča 13 8 1 4 31:36 25 5. Stožok 13 8 0 5 37:19 24 6. Sliač B 13 6 1 6 35:25 19 7. Bzovík B 13 6 1 6 21:20 19 8. Železná Breznica 13 5 2 6 22:34 17 9. Hontianske Moravce 13 5 1 7 21:26 16 10. Terany 13 5 1 7 22:41 16 11. Pliešovce B 13 4 1 8 20:32 13 12. Rykynčice 13 3 0 10 18:47 9 13. Ostrá Lúka 13 1 4 8 12:29 7 14 Vígľaš/Pstruša 13 1 3 9 9:20 6   Mužstvo ŠFK Sihla odohralo svoj posledný zápas 12. októbra proti Polomke. Skóre stretnutia otvoril v 31. minúte domáci Miroslav Úradník. V 40. Minúte vyrovnával hosťujúci Daniel Schön. O výhre domácich rozhodol v 72. minúte Erik Melicher. Poradie Mužstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body 1. Michalová 8 7 1 0 27:3 22 2. Pohorelá 8 6 1 1 24:11 19 3. Heľpa 8 6 0 2 20:12 18 4. Dolná Lehota 8 5 0 3 23:14 15 5. Polomka 8 2 1 5 9:11 7 6. Pohronská Polhora 8 2 0 6 11:19 6 7. Beňuš 8 2 0 6 11:26 6 8. Šumiac 8 1 2 5 9:22 5 9. Sihla 8 2 1 5 11:27 7 ( - 3 )           

 • Boj o prvé miesto me...

  Víťaznú sériu hokejistov HC 07 Orin Detva prerušila až michalovská Dukla. HC 07 Orin Detva – HK Gladiators Trnava 4:0 ( 2:0, 1:0, 1:0 ) Góly : 7. Hataš ( Srnka, Říha ), 15. Graham ( Kanaet, Sládok ), 34. Graham ( Parkhouse, Kanaet ), 42. Kanaet ( Graham, Metcalfe ) Pod Poľanu zavítali v rámci deviateho kola hokejisti z Trnavy. Nedáš – dostaneš sa potvrdilo v 7. minúte, keď hostia najskôr svoju možnosť otvoriť skóre nevyužili  a na druhej strane ihriska skončila strela z hokejky Mareka Hataša v bráne. V 15. minúte využili domáci presilovú hru vďaka Davidovi Grahamovi, ktorí doklepol puk za Hálov chrbát. Legionársky rukopis mal tretí gól domácich. David Graham v 34. minúte zužitkoval prácu Brandena Parkhousea a až na tri krát prekonal hosťujúceho brankára. Trnavčania do tretej tretiny vstúpili aktívne, ale do gólu to nepretavili. Naopak v 42. minúte inkasovali, keď sa po prihrávke Davida Grahama radoval z gólu Dominik Kanaet. Presne na konci 44. minúty  sa strhla bitka. Hráč hostí zhodil rukavice , Metcalfe výzvu prijal a hráča Trnavy vyzliekol z dresu. V 52. minúte sa Parkhouse dostal do samostatného úniku, ale s jeho bekhendom si Hála poradil.    HK Dukla Michalovce – HC 07 Orin Detva 6:4 ( 2:2, 1:1, 3:1 ) Góly : 2. Linet ( Bánovský ), 7. Fajčák ( Huňady, Šeliga ), 37. Drotár ( Fajčák, Šechný ), 46. Šechný ( Fajčák, Urban ), 47. Linet ( Bánovský, Cmorej ), 60. Čížek ( Urban ) – 16. Graham ( Parkhouse, Kanaet ), 17. Gachulinec ( Mačkovič, Fekiač ), 26. Srnka ( Žilka ), 60. Sládok ( Srnka, Říha ) Súboj minuloročných štvrťfinalistov prinieslo desiate kolo 1. hokejovej ligy. Domáci sa radovali už v 2. minúte vďaka Jakubovi Linetovi. Presilovkový gól Ľuboša Fajčáka zo 7. minúte znamenal už dvojgólové vedenie Dukly. V 16. minúte sa dočkali aj hostia, keď sa v presilovke trafil David Graham. O minútu neskôr sa Daniel Gachulinec postaral o vyrovnanie. V 26. minúte poslal hostí do vedenia Branislav Srnka. Po góle vystriedal v bráne domácich  Pavla Borka Ivan Fedor. V 37. minúte bolo opäť vyrovnané. Postaral sa o to  Martin Drotár. Veterán Richard Šechný sa dočkal gólu v 46. minúte. O minútu neskôr Jakub Linet po piaty krát v zápase prekonal Filipa Orčíka. Na začiatku 60. minúty  zdramatizoval záver zápasu Jozef Sládok.  Hostia 20 sekúnd pred koncom zápasu odvolali Orčíka, ale vyrovnania sa nedočkali. Naopak 13 sekúnd pred koncom potvrdil výsledok zápasu Peter Čížek. HC 07 Orin Detva – Slovensko 18 5:1 ( 0:0, 2:0, 3:1 ) Góly : 27. Buda ( Zorvan, Pinka ), 35. Kanaet ( Metcalfe, Graham ), 46. Parkahouse ( Metcalfe ), 50. Zuzin ( Hataš, Říha ), 60. Buda ( P. Fekiač ) – 43. Buček V rámci jedenásteho kola 1. hokejovej ligy preverili hokejisti Detvy hokejovú budúcnosť Slovenska. Po prvý krát sa domácim podarilo prekonať Húsku v 27. minúte zásluhou Slavomíra Budu. V 35. minúte sa po vyhranom buly, z rýchleho brejkovu gólovo presadil Dominik Kanaet. Na začiatku 43. minúty sa do samostatného úniku dostal Samuel Buček a prekonal  Košarišťana. Branden Parkhouse využil v 46. minúte odraz puku od zadného a zasunul puk za brankára hostí. Presilovú hru využil v 50. minúte Ľubor Zuzin. Konečnú podobu výsledku dal 10 sekúnd pred záverečnou sirénou Slavomír Buda, ktorý sa natlačil spoza bránky a prekonal brankára Húsku. HC 07 Orin Detva – HC 46 Bemaco Bardejov 1:4 ( 1:1, 0:0, 0:3 ) Góly : 17. Graham ( Parkhouse, Kanaet ) – 7. Vaško ( Slimák, Baláž ), 48. Vaško, 57. Cútt ( Devečka ), 59. Vaško Druhá najvyššia hokejová súťaž na Slovensku sa prehupla do svojej druhej štvrtiny. Obhajca trofeje z Bardejova pricestoval na ľad Detvy. Hosťom sa v 7. minúte podarilo využiť presilovú hru, keď skóroval Filip Vaško. Tesne po skončení presilovej hry, konkrétne v 17. minúte sa  Davidovi Grahamovi podarilo vyrovnať. Filip Vaško po samostatnej gólovej akcii zo 48. minúty rozosmutnil domácich divákov. Po neodpískanom faule na Zorana sa Bardejovčania tešia z gólu, ktorý v 57. minúte strelil Radovan Cútt. V závere sa domáci rozhodli hrať vabank. Odvolali Andrej Košarišťana, čo v 59. minúte využil na zavŕšenie svojho hattricku Filip Vaško. Poradie Mužstvo Zápasy Výhry Výhry po predĺžení Prehry po predĺžení Prehry Skóre Body 1. Bardejov 11 9 0 0 2 42:20 27 2. Detva 12 9 0 0 3 51:30 27 3. Prešov 13 8 1 1 3 43:25 27 4. Michalovce 13 8 0 1 4 59:39 25 5. Liptovský Mikuláš 12 6 3 0 3 45:29 24 6. Trnava 13 7 0 1 5 44:33 22 7. Spišská Nová Ves 12 6 1 1 4 47:41 21 8. Senica 12 5 0 1 6 45:44 16 9. Topoľčany 12 3 2 1 6 38:52 14 10. Prievidza 11 3 0 0 8 36:53 9 11. SR 18 15 1 0 1 13 21:71 4 12. Považská Bystrica 10 1 0 0 9 14:48 3  

 • Anketa

  Zdá sa vám plat primátora Detvy 3336 eur/mesačne vysoký?
  Áno
  Počet hlasov: 15
  Nie
  Počet hlasov: 2
  Neviem
  Počet hlasov: 0

  Správy

 • Brutálne prepadli a okradli dôchodkyňu

  Informáciu o prepade priniesol portál PDnoviny. V stredu večer (29.10.2014) okolo 19.00, cestou zo Sídliska popri bývalej predajni Koberce Trend smerom k Okružnej ulici začal sledovať dôchodkyňu neznámy muž. Keď pridala do kroku dobehol ju a na križovatke, kde odbočuje ku krížu a doprava smerom po Okružnej ku kláštoru, ju zvalil na zem. "Našťastie" jej udrel hlavu o asfalt len 1-2 razy, keďže sa blížilo auto. Obeti ale stihol vytrhnúť kabelku a ušiel.  Páchateľ bol vyššej postavy, v tme a v strese si však dôchodkyňa viac nepamätá. Nakoniec sa kabelka našla bez peňaženky na Šoltésovej ulici! Polícia sa k prípadu vyjadrila stručne - ,,Prípad je v štádiu vyšetrovania, v súčasnosti nebudeme k tomuto prípadu poskytovať podrobnejšie informácie."  

  31. októbra 2014 11:39
 • Volebným lídrom kandidátky mladých Slavomír Ciglan

  Mladí do politiky patria, hlavne do tej komunálnej, kde môžu ovplyvniť veci, ktoré sa ich najviac dotýkajú. Do nadchádzajúcich komunálnych volieb kandiduje aj koalícia mladých kandidátov, ktorá nesie názov Zmena pre Detvu. Zoskupenie je neformálnou skupinou mladých aktívnych ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud nášho mesta. Voleným lídrom zoskupenia je 32 ročný učiteľ a tréner mládeže Slavomír Ciglan. ,,Sme mladí, aktívni a vzdelaní ľudia, plní elánu a chute pracovať. Máme nové nápady a myšlienky, ktoré  chceme v meste presadiť,“ hovorí  Ciglan. Zoskupenie Zmena pre Detvu postavilo do volieb štyroch kandidátov. Vo volebnom obvode č.3 (stará Detva) Bc. Tomáša Barana, vo volebnom obvode č.4 Mgr. Slavomíra Ciglana a Mgr. Radovana Kulišiaka, vo volebnom obvode číslo 5. Bc. Jozefa Pavlova. ,,Chceme naozaj pomôcť nášmu mestu. Funkciu poslanca neberieme ako honor, ale ako službu mestu a občanom Preto dávame voličom verejný prísľub, že v prípade nášho zvolenia nebudeme poberať za funkciu poslanca a prácu v komisiách MsZ finančné odmeny. Tie chcem použiť pre náš interný grantový systém a venovať tieto financie občianskym projektom.“   

  31. októbra 2014 08:47
 • Ďalšia dopravná nehoda, tentokrát pod Salašom

  Vo štvrtok ráno sa stala na hlavnej ceste Zvolen - Lučenec ďalšia dopravná nehoda, od nedele už tretia. Presný úsek nehody bol medzi Detvou a Kriváňom pod salašom. Vodič dodávky neskoro zaregistroval kolónu vozidiel stojacu na semafore a nestihol dobrzdiť, pričom strhol riadenie do protismeru, kde sa zrazil s protiidúcim Mercedesom. Nehoda sa napriek vážnym poškodeniam vozidiel našťastie zaobišla bez vážnych zranení. Článok vznikol exkluzívne v spolupráci s Odťahovkou Detva.

  30. októbra 2014 19:54
 • Ján Račko: Zvolenská Slatina môže byť úspešná obec

  Kandidátom na starostu vo Zvolenskej Slatine je aj 33 ročný Ján Račko. Opäť kandidujete  za starostu. Čo bolo za týmto rozhodnutím?   Rozhodnutie opätovne kandidovať som zvažoval dlhšie, ale priame osobné podnety od mojich priateľov i iných spoluobčanov ma presvedčili, aby som to ešte raz skúsil. Kandidovať som sa rozhodol najmä preto, že veľa vecí týkajúcich sa obce chcem robiť inak a kvalitnejšie, ako sa robili dosiaľ. Som presvedčený že je potrebné do obce priniesť novú energiu, podnety a nápady, aby sa obec mohla rozvíjať podstatne dynamickejšie. Taktiež je potrebné do rozvoja obce vtiahnuť čo najviac občanov, nakoľko si myslím, že obec musí byť otvorená zmysluplným podnetom od nich. Ak sa to podarí, bude to len na jej prospech.   Štyri roky ste boli poslancom. Pomohla vám táto funkcia k lepšiemu pochopeniu samosprávy? Áno, uplynulé volebné obdobie som bol poslancom v miestnom zastupiteľstve. V mnohom mi to pomohlo získať podrobnejší prehľad o fungovaní samosprávy a jej vzťahov so svojimi občanmi. Tie 4 roky na poslaneckej stoličke bola dobrá škola, navyše som bol predsedom komisie kultúry, športu a mládeže, čiže k tejto problematike som sa dostal naozaj blízko.   Vaša vízia pre Zvolenskú Slatinu je - "úspešná obec". Čo pod tým chápete? Moja vízia už v roku 2010 bola taká, aby sa Zvolenská Slatina stala úspešnou dedinou. Sme veľká, "stredisková" obec v mnohých ohľadoch už podobná malým mestečkám, čiže ambíciou je, aby sa Slatina stala lídrom na Podpoľaní, a vzorom pre iné obce či mestá v okolí. Slatinu chápem ako lídra v oblasti nielen investičného rozvoja ale aj ako príklad zaujímavej obce na poli kultúry či športu. Veľa vecí sa však musí zmeniť aj čo sa týka komunikácie obce s občanmi. Viem, že v Slatine máme na to predpoklady aby sme boli úspešní. V čom vidíte hlavné problémy obce? Kde chcete zmenu? Hlavným problémom našej obce za posledné roky, poviem to športovým žargónom, je "slabý ťah na bránu". Akoby obec bola zamestnaná len svojim interným chodom a vôbec nereagovala na nové podnety a výzvy. Taktiež sa obci v poslednom období veľmi málo darí pri čerpaní eurofondov, či iných grantov. Celkovo v investičnej oblasti sme dosť spomalili. Je potrebné dobudovať kanalizáciu a rekonštruovať čističku, taktiež na viacerých uliciach stále nemáme chodníky. Opotrebovávajú sa nám obecné cesty, niektoré by už potrebovali nielen vysprávky ale serióznu rekonštrukciu. Kultúrny dom tiež nemáme v najlepšom stave. Ale je tu množstvo malých vecí ktoré sa dajú meniť aj bez potreby veľkých financií: napríklad výmena autobusových zastávok ktoré sú už v zúfalom stave, chýbajú lavičky, úpravy zelených plôch, a pod.. Taktiež je potrebné sa zamerať aj na využívanie malých projektov, ktoré iné obce pravidelne využívajú (napríklad obec Stožok).   Ako hodnotíte svojich súperov a starostku?   Predpokladám, že súperom pri nastávajúcich komunálnych voľbách bude doterajšia starostka, pani Klimentová. Ako ju hodnotím? Smerom dovnútra obecného úradu som vážny problém nezaznamenal, avšak smerom navonok nebol využitý potenciál, ktorý Slatina má. Bolo tam málo ambícií a energie. Jednoducho starosta obce je vždy hlavným koliečkom v súkolí samosprávy, ktorý do veľkej miery ovplyvňuje čo sa bude a nebude robiť, prípadne ako bude či nebude obec vyzerať. Starosta má na to popri obecnom zastupiteľstve aj zákonné kompetencie. Známkovať súčasnú pani starostku nebudem, vysvedčenie nech vystavia občania.   V čom si myslíte, že budete lepší než ostatní kandidáti?   Toto je dobrá otázka, časť vecí som už spomenul vyššie, ale skúsim ešte rozvinúť. Myslím, že Slatinčania by v deň volieb naozaj mohli zvážiť, či nedať šancu mladšiemu, ale už skúsenému a vzdelanému kandidátovi. Čo ponúkam je viac konkrétnych nápadov, ktoré mám v zásobe, tiež novú energiu a elán pri riešení neľahkých problémov. Od ukončenia vysokej školy pracujem v komerčnej sfére - v korporátnom bankovníctve, kde som získal nielen všeobecný rozhľad ale aj konkrétny prehľad vo svete financií, účtovníctva či investícií. Taktiež mám rozvinuté právne vedomie, čo je pre starostu v dnešnej dobe už nutnosťou. Viem ponúknuť manažérske zručnosti, schopnosť vedenia, sociálne zručnosti a zároveň množstvo kontaktov ktoré veľmi rád využijem na prospech všetkých občanov Zvolenskej Slatiny. Jazykovo sa dohovorím v angličtine a pasívne nemecky, čo môže byť výhoda pri nadviazaní nových kontaktov či družby s obcami v zahraničí, čo nám, len pre informáciu, tiež v obci chýba.   Ako budete viesť volebnú kampaň?   No hlavne ju chcem viesť v pozitívnom duchu. Chcem stavať na vlastných prednostiach a budem postupovať v súlade s príslušným zákonom. Taktiež chcem vyzvať všetkých občanov aby sa o našu obec zaujímali a pokojne môže prísť za mnou s konkrétnymi podnetmi. Verím, že tento rok mi občania dajú šancu a ja ich presvedčím, že tieto slová sa pretavia v konkrétne činy.

  30. októbra 2014 10:12
 • Detvianski florbalisti v tejto sezóne ešte neprehrali

  Florbalisti Detvy vo svojich úvodných štyroch vystúpeniach novej sezóny nezaznamenali chuť prehry. DTF Team Detva Joxers – FBK florbal4u Púchov 11:3 ( 3:1, 3:1, 5:1 ) V zápase, ktorý bol jasnou záležitosťou domácich najviac gólov zaznamenal Malatinec, ktorý sa radoval trikrát. Dva gólové zárezy sa podarili Kulichovi a po jednom góle si na svoje konto pripísali Sádovský, Nôta, Melich, Púpala, Krnáč a Chamula.    FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina B – DTF Team Detva Joxers 5:5 ( 1:0, 2:2, 2:3 ) Vo vyrovnanom zápase sa stal detvianskym hrdinom Kulich, autor štyroch gólov. Z jedného gólu sa v remízovom zápase radoval aj Ciglan. DTF Team Detva Joxers – FBC Skalica 6:6  ( 2:2, 2:3, 2:1 ) Florbalistom Detvy  sa nepodarilo zápas  vyvíjajúci sa v ich prospech dotiahnuť do víťazného konca. FBC 11 Trnava – DTF Team Detva Joxers 3:7 ( 2:2, 1:1, 0:4 ) O všetkom podstatnom sa rozhodlo v záverečnej tretine, v ktorej Detva zaznamenala štyri góly. Dva góly si v zápase na svoje konto pripísal Chamula. Po jednom gólovom pozdrave poslali brankárovi domácich Ciglan, Kulich, Sádovský, Melich a Krnáč. Poradie Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body 1. Uniza Žilina B 4 3 1 0 34:18 7 2. Skalica 4 3 1 0 32:17 7 3. Detva 4 2 2 0 29:17 6 4. Trnava 5 2 1 2 34:33 5 5. Sabinov B 3 1 1 1 17:11 3 6. Snipers Bratislava 4 1 1 2 24:23 3 7. Spišská Nová Ves 3 1 0 2 17:26 2 8. Gajary 4 1 0 3 15:27 2 9. Púchov 3 1 0 2 15:33 2 10. Dolný Kubín 4 0 1 3 19:31 1    

  30. októbra 2014 09:31
 • MFK Detva rozdrvilo Málinec 8:0

  Uplynulým víkendom sa skončila jesenná časť futbalových líg. Gólové hody videli diváci v Detve a Kriváni. Zároveň vám prinášame tabuľkový servis, aby ste vedeli ako si v tabuľke stoja jednotlivé mužstvá. MFK Detva – TJ Jednota Málinec 8:0 ( 4:0 ) Domáci sa radovali už v 4. minúte vďaka Jánovi Lapinovi. O minútu neskôr skóroval Martin Karásek. V 16. Minúte nariadil rozhodca pokutový kop, ktorý premenil Ján Vaculčiak. Matej Bambura takiež premenil pokutový kop v 38. minúte. Tomáš Urbaník dával v 70. minúte už na 5:0. Gólový pozdrav poslal brankárovi Janštovi v 74. minúte aj Lukáš Bambura. V 76. Minúte dal Ján Lapin svoj druhý gól v zápase a následne o desať minút neskôr zavŕšil hattrick. Detva sa tak rozlúčila s jesennou časťou IV. ligy JUH presvedčivým víťazstvom.        MFK Spartak Hriňová – FC Slovan 4:0 ( 1:0 ) Hriňová sa dostala do vedenia v 23. minúte zásluhou Michala Purdeka. V 56. minúte sa strelecky presadil Martin Ľupták. Jakub Chriašteľ zvýšil v 62. minúte už 3:0. Konečnú podobu výsledku dal Ján Malček v 75. minúte. V súboji o záchranu si Hriňová na svoje konto pripísala dôležité tri body.     Poradie Mužstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body 1. Podbrezová B 13 9 2 2 35:9 29 2. Poltár 13 9 1 3 18:6 28 3. Podlavice/Badín 13 6 5 2 31:21 23 4. Vinica 13 7 1 5 20:19 22 5. Slovenské Ďarmoty 13 6 3 4 28:31 21 6. Detva 13 5 5 3 30:15 20 7. Málinec 13 6 2 5 24:30 20 8. Zvolen B 13 4 5 4 17:18 17 9. Revúca 13 4 5 4 12:14 17 10. Tisovec 13 4 4 5 23:16 16 11. Fiľakovo 13 4 2 7 24:18 14 12. Kováčová 13 4 1 8 21:29 13 13. Hriňová 13 2 2 9 13:34 8 14 Divín 13 0 4 9 9:46 4     TJ Družstevník Mýtna – OFK Olováry 2:3 ( 2:0 ) Góly : 7. Koristek, 34. Koristek – 48. Motoška, 70. Krnáč, 87. Gluch Poradie Mužstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body 1. Veľký Krtíš 13 9 2 2 28:15 29 2. Jesenské 13 8 4 1 29:12 28 3. Tornaľa 13 8 1 4 28:18 25 4. Olováry 13 6 6 1 30:19 24 5. Dolná Strehová 13 7 0 6 25:20 21 6. Cinobaňa 13 6 2 5 27:22 20 7. Čebovce 13 6 2 5 22:19 20 8. Radzovce 13 5 2 6 17:24 17 9. Hájnačka 13 5 1 7 27:28 16 10. Skalbiná 13 4 3 6 18:20 15 11. Mýtna 13 5 0 8 18:27 15 12. Lesenice 13 3 2 8 22:43 11 13. Buzitka 13 3 1 9 14:26 10 14. Hnúšťa 13 3 0 10 15:27 9   TJ Družstevník Látky – MFK Strojár Krpina 1:0 ( 1:0 ) Góly : 3. Krkoš TJ Sokol FO Sielnica – ŠKP Detva 2:3 ( 2:2 ) Góly : 3. Ryboš, 9. Jesenský – 10. Paprčka, 20. Krnáč ( štandardná situácia ), 78. Krnáč TJ Družstevník Očová – OŠK Dobrá Niva 0:1 ( 0:1 ) Góly : 17. J. Baláž TJ Kriváň – FK Zvolenská Slatina 6:2 ( 3:0 ) Góly : 19. Marcinek, 24. Marcinek, 41. Haring, 60. Chlebničan ( pokutový kop ), 85. Chlebničan ( pokutový kop ), 87. Haring – 50. Kováčik, 75. Pavlík   Poradie Mužstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body 1. Dobrá Niva 13 8 2 3 29:16 26 2. Hontianske Nemce 13 8 1 4 48:26 25 3. Bzovík A 13 8 1 4 29:12 25 4. Látky 13 7 3 3 24:15 24 5. Zvolenská Slatina 13 7 1 5 27:17 22 6. Krupina 13 7 1 5 23:20 22 7. Detva 13 6 3 4 23:15 21 8. Sliač A 13 6 3 4 26:22 21 9. Kriváň 13 6 2 5 31:16 20 10. Dudince 13 5 0 8 29:32 15 11. Babiná 13 5 0 8 14:39 15 12. Podzámčok 13 3 3 7 16:25 12 13. Sielnica 13 3 1 9 12:32 10 14 Očová 13 1 1 11 10:34 4   OŠK Stožok – MFK Vígľaš/Pstruša  2:1 ( 1:1 ) Góly : 11. Ferko, 60. Daniš – 29. Ostrihoň TJ Železná Breznica – TJ Detvianska Huta 0:3 ( 0:1 ) Góly : 39. Pekár, 46. L. Olšiak, 81. P. Olšiak Poradie Mužstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body 1. Sása 13 11 1 1 38:12 34 2. Detvianska Huta 13 10 1 2 34:10 31 3. Dolný Badín 13 9 1 3 42:11 28 4. Budča 13 8 1 4 31:36 25 5. Stožok 13 8 0 5 37:19 24 6. Sliač B 13 6 1 6 35:25 19 7. Bzovík B 13 6 1 6 21:20 19 8. Železná Breznica 13 5 2 6 22:34 17 9. Hontianske Moravce 13 5 1 7 21:26 16 10. Terany 13 5 1 7 22:41 16 11. Pliešovce B 13 4 1 8 20:32 13 12. Rykynčice 13 3 0 10 18:47 9 13. Ostrá Lúka 13 1 4 8 12:29 7 14 Vígľaš/Pstruša 13 1 3 9 9:20 6   Mužstvo ŠFK Sihla odohralo svoj posledný zápas 12. októbra proti Polomke. Skóre stretnutia otvoril v 31. minúte domáci Miroslav Úradník. V 40. Minúte vyrovnával hosťujúci Daniel Schön. O výhre domácich rozhodol v 72. minúte Erik Melicher. Poradie Mužstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body 1. Michalová 8 7 1 0 27:3 22 2. Pohorelá 8 6 1 1 24:11 19 3. Heľpa 8 6 0 2 20:12 18 4. Dolná Lehota 8 5 0 3 23:14 15 5. Polomka 8 2 1 5 9:11 7 6. Pohronská Polhora 8 2 0 6 11:19 6 7. Beňuš 8 2 0 6 11:26 6 8. Šumiac 8 1 2 5 9:22 5 9. Sihla 8 2 1 5 11:27 7 ( - 3 )           

  30. októbra 2014 09:20
 • Gizka Oňová bavila dôchodcov na Kriváni

  Kandidát na starostu v obci Kriváň Tomáš Dom zorganizoval pri príležitosti mesiaca úcty k starším Galaprogram pre dôchodcov. V nedeľu poobede sa začala plniť spoločenská sála Obecného domu v Kriváni desiatkami miestnych dôchodcov, ale i rodín s deťmi. Prilákal ich Galaprogram, v ktorom sa ako prvá predstavila miestna spevácka skupina. Spev krivánskych dôchodkýň v doprovode heligonkárov si zaslúžil potlesk prítomných. ,,Ja osobne si veľmi vážim a ctím starších ľudí …. Veď vy všetci, čo ste dnes sem prišli, máte ten najcennejší dar. Máte životné poznatky a skúsenosti, ktoré sú nezaplatiteľné. Svojimi radami pomáhate tým, čo to potrebujú, rozdávate radosť a lásku svojim najbližším, deťom, vnúčatám, pravnúčatám,“ povedal Tomáš Dom. Po slávnostnom príhovore priestor dostala hlavná hviezda programu – Gizka Oňová. Hviezda repete hitov, televíznej Svokry a muzikálu Mníšky bavila prítomných hodinovým koncertom a rôznymi príhodami, ktoré zažila so známymi osobnosťami. Divákov azda najviac potešila spoločná príhoda Gizky Oňovej s Majdou Pavelekovou. ,,Boli sme v Detve hoteli s najesť a Majda išla na toaletu, kde nechala 10 korún všimné ako poplatok. Samozrejme, že celý hotel sa rýchlo dozvedel, že prišla Majda. Keď sme si objednali rezne, ona dostala oveľa väčší než ja. Tým mi vysvetlila tých 10 korún.“ Záver programu dotvorili spoločnou piesňou miestna spevácka skupina spolu z Gizkou. Nasledovala autogramiáda a slávnostná recepcia. ,,V Kriváni roky nebol tak kvalitný program pre nás seniorov, sme radi, že si organizátori dali prácu s týmto program, sme im za to veľmi vďační,“ zhodli sa na slávnostnej recepcii dôchodcovia z Kriváňa.        

  29. októbra 2014 20:32
 • Ďalšia smrť na ceste, motorkár vrazil do nákladiaku

  Tragická dopravná nehoda sa stala včera (29.10.) na ceste I/50 medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou. Krátko po 15.00 hodine tu došlo k zrážke medzi motocyklom značky BMW a nákladným motorovým vozidlom Iveco, ktoré viedol 29-ročný Banskobystričan. Podľa svedkov, k nehode došlo tak, že 33-ročný vodič motocykla jazdiaci v smere od Zvolena na Zvolenskú Slatinu predchádzal pred ním idúce vozidlá, kde pri tom, ako sa zaraďoval späť do svojho jazdného pruhu mal dostať s motocyklom balans a narazil do oprotiidúceho nákladného vozidla Iveco. Vodič motocykla pri zrážke utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Požitie alkoholu u vodiča nákladného motorového vozidla zistené nebolo, a u vodiča motocykla bude prípadná prítomnosť alkoholu zisťovaná pri súdnej pitve. V súvislosti s tragickou nehodou bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. K presnej príčine vzniku dopravnej nehody sa bude možné vyjadriť až po doručení znaleckých posudkov, o ktoré sme požiadali znalcov z odboru cestnej dopravy. Nehoda je teda stále v štádiu vyšetrovania.    

  29. októbra 2014 12:29
 • Medveďa z Kostolnej idú odstreliť, zatiaľ ho nechytili

  Obyvatelia podhorských obcí a miestnych častí pod Poľanou sa cítia ohrození medveďmi. Situáciu zhoršil hlavne medveď pred pád dňami, ktorý bez strachu vošiel cez bránu na pozemok obývaného domu a "prehľadal" nádobu na smeti. Situáciu sme preverili na správe CHKO Poľana. Riaditeľka správy Vladimíra Fabriciusová exkluzívne pre DTonline poskytla vyhlásenie: ,,Správa CHKO Poľana vybavila výnimku na odstrel medveďa, ktorý ohrozuje život a zdravie ľudí. Monitorovali sme spoločne s poľovníkmi a mestskými policajtmi situáciu. Doposiaľ však medveď odstrelený nebol." foto: lovzvere.cz

  27. októbra 2014 20:49
 • Súhrn diania v Detve 2010 - 2014 - II. diel kultúra

  Pokračujeme v hodnotení života v meste v uplynulom volebnom období. Kultúra v meste sa za posledné štyri roky výrazne posunula vpred. Môžu za to hlavne investície do kultúrnych zariadení a všeobecné oživenie kultúrnych akcií. Za azda najhoršiu oblasť kultúry v meste sme považovali starý Dom kultúry Andreja Sládkoviča. Budova bola postavená ešte v 60.rokoch a už dávno vyslúžila. Chýbali jej moderné technológie, vybavenie interiéru a exteriéru bolo zastaralé, dosluhovali základné potreby ako sociálne zariadenia. Problémy navyšovali vysoké náklady na kúrenie či havarijný stav elektrických rozvodov.  Rekonštrukcia Domu kultúry nastala v roku 2013. Za necelý rok a sumu približne 1,5 milióna eur (úver a dofinancovanie z rozpočtu mesta) máme v Detve moderný kultúrny stánok, ktorý spĺňa všetky štandardy. Bola vytvorená špeciálna tanečná sála pre súbory a lifestyle športové zoskupenia, nové priestory pre knižnicu, avšak najzaujímavejším novým prvkom je sedenie, ktoré vďaka mobilite pretvorilo hlavnú sálu na multifunkčnú sálu. Takisto po rokoch sa v Detve vrátilo na scénu Kino Marína. Priestory dnešného Domu kultúry sú moderné a reprezentatívne, čo navyše dotvorila rekonštrukcia okolia, ktorá vyriešila aj problémy s parkovaním pre občanov, ako aj pre vystupujúce celky. Potrebná bola aj rekonštrukcia Domu kultúry v Piešti, ktorý si v minulosti svojpomocne postavili miestni obyvatelia. Z predaja majetku mesta v Piešti sa vytvorili finančné prostriedky na rekonštrukciu tohto kultúrneho stánku. Slávnostné otvorenie bolo len nedávno. Vďaka odchodu spoločnosti EMED Slovakia sa v budove bývalého MNV na Námestí SNP uvoľnili prietory, ktoré mesto Detva ponúklo Podpolianskemu múzeu a tým pádom vhodne vyriešilo nedostatočné priestory múzea. To má dnes reprezentatívne a historické priestory v centre starej časti mesta. Dobrým krokom bolo aj angažovanie Jozefa Kulišiaka za riaditeľa Kultúrneho centra Andreja Sládkoviča. Priniesol nový vietor a jasné pravidlá. Pod jeho vedením sa oživila všeobecne kultúra - v počte a rôznosti podujatí. Jedným z hlavných bodov programu nového riaditeľa bolo oživenie amfiteátra aj mimo slávností. To sa mu podarilo, nakoľko počas letných mesiacov sa na amfiteátri konalo viacero podujatí - koncert Majka Spirita, muzikál 8. svetadiel, koncerty kapiel Abba revival, The Backards, či iné. Oživenie kultúry nastalo aj vďaka iným akom mestským organizátorom. Významné miesto si našli oslavy MDŽ, detský festival NetSpace deťom alebo komerčný festival NetSpace fest. Napriek viacerým pozitívam sú stále prítomné aj oblasti, ktoré treba vyriešiť. Stálo by za zamyslenie navýšenie dotácií na organizovanie kultúrnych podujatí, riešenie technického stavu folklórnych súborov (kroje, nástroje - v rokoch 2006 - 2010 mesto dalo sumu 1 milión korún súborom), absencia spolupráce so súkromnými organizátormi kultúrnych podujatí. Azda najväčším problémom je nejasné financovanie Folklónych slávností, kde občania majú len minimum informácií. Na otázku DTonline o financovaní FSP nám mesto namiesto jasných odpovedí na naše otázky poslalo nasledovnú odpoveď: http://egov.detva.sk/default.aspx?NavigationState=440:0. Na danom linku nenájdete odpoveď na konkrétne otázky, len odkaz na položku rozpočtu, kde nezískate úplné informácie.  Problémom možno vnímať aj spor medzi dvoma "Ratolesťami". Skupina okolo Jany Borákovej sa odčlenila od DFS Ratolesť a založila OZ DFS Ratolesť. Mesto mohlo svojou autoritou do tohto sporu zasiahnuť a pokúsiť sa o zmier. Je hanbou, že deti sa skrz rozdielnych názorov rodičov rozdelil. Navyše, cenné zdroje sa takto delia medzi dvoch. Súhrnne môžeme hodnotiť oblasť kultúry počas rokov 2010 - 2014 ako pozitívne.   

  27. októbra 2014 07:56