s DTonline.sk

Správy

 • Tlačové správy mesta: Amaterizmus alebo zámer?

  Tlačové správy mesta: Amaterizmus alebo zámer?

  Tlačové správy vo svojej podstate sú ponímané ako vyhlásenia pre médiá  a sú písané ako komunikačný prostriedok určený pre novinárov resp. verejnosť. Už niekoľko mesiacov sledujem výstupy tlačových správ nášho mesta. V poslednom čase sa začali množiť tlačové správy, ktoré sú na míle vzdialené od reálneho stavu.  Tlačová správa z dielne hovorkyne mesta „Mestské zastupiteľstvo schválilo dotáciu na uhradenie zvýšenej ceny tepla“ zo dňa 24.6.2016 nielenže, nemá so serióznou žurnalistikou nič spoločné, no podľa mojej mienky sa v tomto prípade jedná už o úmysel s cieľom neinformovať verejnosť o poslaneckom návrhu uznesenia, ktorý bol nakoniec Mestským zastupiteľstvom aj schválený. Rozoberme si to na drobné. Tak čo sa udialo na poslednom Mestskom zastupiteľstve ohľadne petície a schvaľovania dodatku spoločenskej zmluvy? Bod schvaľovanie dodatku spoločenskej zmluvy spoločnosti BYTES s.r.o. týmto dodatkom by mesto Detva stratilo blokačný vplyv na cenu tepla a mohla by byť cena zvýšená na úroveň určenú regulátorom (URSO), to znamená maximálnu. Predkladateľ návrhu poslanec Jozef Kulišiak na začiatok uviedol, že návrh predkladá on, nakoľko predseda dozornej rady spoločnosti BYTES s.r.o. a ekonóm mesta Ing. Mojmír Chalupský, ktorý navrhol na Dozornej rade materiál predložiť Mestskému zastupiteľstvu to nemôže spraviť… Asi z akého dôvodu ? Podľa môjho názoru z toho dôvodu, že keby predložil uvedený návrh Ing. Chalupský, ktorý je pracovník Mestského úradu, tak by padol tieň podozrenia aj na primátora Mesta, že s tým bojom za práva občana niečo nie je v poriadku. Uvedený návrh dodatku v diskusii odmietli viacerí poslanci. Následne začala tzv. „búrlivá“ diskusia o jednom človeku, ktorý sám konštatoval s veľkým prekvapením, že poslanci odmietajú schváliť pripravený dodatok spoločenskej zmluvy. Na záver bodu poslanec Kulišiak konštatoval, že bol podvedený určitým človekom a materiál ohľadne dodatku sťahuje z rokovania. “V uvedenej tlačovej správe ani zmienka o skutočných dôvodoch stiahnutia materiálu a že tento materiál de iure predkladal zamestnanec mesta.” /*banner*/ Bod prerokovanie petície proti retroaktívnemu doúčtovaniu ceny tepla za rok 2015 a za vrátenie teplovodov do vlastníctva mesta Detva. Na začiatok by som chcel uviesť, že materiál predkladal prednosta Mestského úradu a navrhol uznesenia v ktorých nebol ani náznak toho akým spôsobom chce mesto za dotknutých občanov uhradiť poplatky, ktoré im spoločnosť Bytes s.r.o. retroaktívne v apríli 2016 doúčtovala za teplo za rok 2015, ale len nekonkrétna úloha, ktorým mal prednosta zabezpečiť realizáciu bodov petície, pričom prednosta reálne nemá žiadne konkrétne kompetencie na ich realizáciu. To prednosta aj uznal pri mojom upozornení. V tomto bode prebehla naozaj búrlivá diskusia, pričom asi po dvoch hodinách hádok a jednom prerušení rokovania som predložil konkrétny pozmeňujúci návrh uznesenia, ktorý som konzultoval na zastupiteľstve aj s členom petičného výboru, kde som navrhol schváliť dotáciu z rozpočtu Mesta Detva vo výške 83 tisíc Eur, ktorou Mesto za dotknutých občanov uhradí poplatky, ktoré im spoločnosť Bytes s.r.o. retroaktívne v apríli 2016 doúčtovala a daľšie návrhy aby v budúcnosti sa táto situácia neopakovala.  Mrzí ma, že primátor mesta mal niekoľko mesiacov na vyriešenie tohto problému ale na zastupiteľstvo neprišiel so žiadnym konkrétnym návrhom. Ako vždy iba nejasné formulácie bez riešenia problému. Poslanecký pozmeňujúci návrh Mestské zastupiteľstvo schválilo a všetci očakávame jeho podpísanie Primátorom Mesta. “V uvedenej tlačovej správe ani zmienka o tom, že bol podaný pozmeňujúci poslanecký návrh, ktorý reálne rieši retroaktívne doúčtovanie ceny tepla za rok 2015” Na záver by som sa chcel verejne opýtať:  Bol to zámer vynechať z tlačovej správy informáciu, že návrh schváliť dotáciu z rozpočtu Mesta Detva vo výške 83 tisíc Eur bol poslanecký? Táto informácia by možno odhalila skutočnosť, že občania by aj napriek “proklamovanými postojmi primátora Mesta Detva” zaplatili za retroaktívne doúčtovanie tepla za rok 2016 v plnej výške.  Poslaneckým návrhom sa tento problém vyrieši. Jedine len ak by primátor mesta toto uznesenie nepodpísal – v neprospech občanov. Zuzka prečo toto robíte? Kde je vaša profesionalita? Máte rozhodne na viac. Ing. Roman Vrťo, zástupca poslancov MsZ  

  30. júna 2016 14:54
 • Rekonštrukcia problémového úseku na ceste 3. triedy, Detva - Kostolná

  Rekonštrukcia problémového úseku na ceste 3. triedy, Detva - Kostolná

  Detva – Kostolná (28. júna 2016). Včera bolo odovzdané stavenisko stavby na ceste 3. triedy v mestskej časti Kostolná. Jedná sa o zväčšenie priepustu mostíka pri obchode, zregulovanie prítoku a odtoku nad a pod mostíkom. Stavbu realizuje firma Cesty Nitra. Odovzdanie stavby prebehlo za účasti poslanca MsZ za daný volebný obvod Ing. Dušana Tučeka, poslanca VÚC Mgr. Miroslava Suju, ktorí za túto rekonštrukciu na požiadavky miestnych občanov aktívne lobovali na Banskobystrickej regionálnej správe ciest, taktiež za účasti zástupcov investora, predstaviteľov Regionálnej správy ciest, štatutára mesta a zástupcov zhotoviteľa stavby. „Okrem vyššie uvedených sa nám operatívne podarilo zabezpečiť opravu komunikácie v úseku „pod výskumom“, kde po pondelkových výdatných dažďoch došlo k poškodeniu časti krajnice, tiež sme sa dohodli na oprave lôžka cesty na mieste, kde vyviera z vozovky voda a obmedzuje tak bezpečnosť cestnej premávky počas celého roka, taktiež sme sa dohodli na sfrézovaní hrboľa, ktorý vznikol pod cestou pri budovaní inžinierskych  sietí,“ uviedol poslanec Tuček. Oprava tohto úseku cesty bude prebiehať súbežne s rekonštrukciou mostíka, skrátia sa tak dopravné obmedzenia, ktoré by mali v závislosti od počasia trvať cca 14 – 21 dní. Počas obmedzenia bude uzavretá cesta v úseku Nová Ves – Kostolná obchod. Obchádzka bude viesť cez miestnu časť Stavanisko a bude uzavretá pre nákladnú dopravu nad 7,5 tony. Samozrejme, miestni obyvatelia budú mať zabezpečený prístup k svojim domom. Bezpečnosť premávky a dodržiavanie dopravných obmedzení bude „námatkovo“ kontrolovať polícia. /*banner*/ Navyše sa včera poslancovi BBSK Miroslavovi Sujovi podarilo operatívne vybaviť dobudovanie zvodidiel a chodníka v nebezpečnej ľavotočivej zákrute na Kostolnej pri obchode, a to v smere od Detvy do Dúbrav. Jedná sa o 30 m zvodidiel, prekrytie a spevnenie rigola pomocou rúr a dobudovanie chodníka v tomto krátkom úseku. Všetko v rámci rozpočtu prideleného na stavbu rekonštrukcie mostíka. „Keďže sa jedná o cestu 3 triedy, ktorá už nespadá pod kompetencie mesta Detva, ale pod úrad Regionálnej správy ciest, požiadal som o podporu poslanca BBSK  Miroslava  Suju. Osobne som rád, že sa nám po roku a pol podarilo na požiadavky miestnych občanov túto rekonštrukciu „vylobovať“. Veríme, že po odovzdaní stavby zvýšime bezpečnosť cestnej premávky v tomto úseku a takisto ochránime domy obyvateľov v okolí, ktorých dvory boli počas prívalových dažďov pravidelne vytápané,“ uviedol Tuček. K problematike opravy, údržby a rekonštrukcii ciest v okrese Detva sa vyjadril aj poslanec BBSK pán Mgr. Miroslav Suja: „Táto investícia do opravy ciest v okrese nie je jediná, budú nasledovať aj opravy ďalších úsekov – Klokoč, Piešť, Rakytné, Stará Huta, Tisovník. V súčasnosti prebieha oprava cesty v časti Iviny – Bujačie Iviny.“ Realizácia rekonštrukcie spomínanej komunikácie je dobrým príkladom spolupráce poslancov MsZ,  BBSK a kompetentných úradníkov. V konečnom dôsledku takýmto spôsobom dokážeme ušetriť financie rozpočtu mesta Detva, ktoré môžu byť následne použité na iné nevyhnuté projekty.  

  30. júna 2016 14:50
 • Pavlov: Nové pohľady na modernú históriu Detvy mnohých prekvapia

  Pavlov: Nové pohľady na modernú históriu Detvy mnohých prekvapia

  Už na jeseň uzrie svetlo sveta nová historická monografia o našom meste – Detva v 20. storočí. O jej príprave a nových poznatkoch sme sa porozprávali s regionálnym historikom Jozefom Pavlovom. Prečo práve Detva v 20. storočí? Pretože vždy mi boli najbližšie dejiny 20. storočia, ktoré boli turbulentné a búrlivé. Za jedno storočie sa toho udialo tak veľa a mimoriadne významného. Navyše, odhliadnuc od profesného zamerania, výskum pred rokom 1918 má u mňa limity, nakoľko neovládam maďarský jazyk a v archívoch teda toho žiaľ veľa neobjavím. Bude iná než nová mestská monografia Detva? Keď by určité množstvo archívnych materiálov interpretovalo niekoľko historikov, v zásade každý by napísal výslednú prácu inak. Každého zaujme niečo iné, každý pripisuje dôležitosť iným faktom. Pre historickú vedu je podstatná pluralita výskumných výstupov. V mestskej monografii Detva som napísal kapitolu Detva v súčasnosti. Pre niekoho sa to zdá byť to najľahšie, nakoľko je pre toto obdobie najviac prameňov. Opak je však pravdou, pretože interpretovať súčasnosť je aspoň z môjho pohľadu najťažšie. Navyše, mestská fotografia sa venuje aj iným oblastiam: fyzicko-geografickej charakteristike, etnografi atď. Z akého dôvodu ja najťažšie písať o súčasnosti? Pretože každý ešte žije, mnohých sa môžu fakty a ich interpretácie dotknúť. Tu musíte byť naozaj diplomat, písať jednotlivé vety veľmi citlivo. Podľa spätnej väzby sa môjmu príspevku podarilo zachytiť všetko podstatné a vecne. Však čitatelia to posúdia v pravý čas sami.    Vašou prvou publikovanou historickou prácou bola monografia Tragédia detvianskych Židov. Aký mala úspech? Išlo o veľmi špecifickú tému. Holokaust dodnes vzbudzuje rôzne názory a nálady. Veľmi na mňa v negatívnom slova zmysle zapôsobili výroky poslanca za ĽSNS Milana Mazureka, ktorý povedal, že nie je historik a kvôli tomu nemá názor na holokaust. Ja si myslím opak, človek nemusí byť historik, aby vedel, cítil, že vyvraždenie miliónov je bezprecedentný zločin v dejinách ľudstva. Vďaka mojej monografii sa mi podarilo nadviazať kontakt aj s potomkami vyvraždených detvianskych Židov. Keď vám napíše už naturalizovaný vyše 80 ročný Austrálčan, vnuk detvianskej židovskej obchodníčky Fridy Kohnovej zastrelenej v Kováčovej, že vďaka vašej práci sa po desaťročiach dozvedel ako to bolo s jeho rodinou, príde vám to ako zadosťučinenie. Pár ľudí ma oslovilo aj na ulici, či podujatiach a vyslovili mi pochvalu. Naozaj to poteší. Pretože za knihou a výskumom sú desiatky hodín bádania v archíve. Čo sa týka predaja knihy, množstvo som ich daroval – knižniciam, známym a deťom do súťaží ako Dejepisná olympiáda a Oslobodenie, tu to bol mimoriadne vhodný materiál. Stále sa však dá kniha kúpiť, napr. v kníhkupectve Tulipán, v Parte, v predajni Detvianske ľudové umenie či v Podpolianskom múzeu. O čom bude konkrétnejšie monografia Detva v 20. storočí? Monografia sa delí na 5 kapitol: Detva počas Rakúsko-Uhorska, Detva počas 1. ČSR, Detva počas 1. SR, Detva počas ČSSR a Detva po roku 1989. Jednotlivé kapitoly mapujú Detvu vo viacerých rovinách a to v spoločensko-politickej, hospodárskej, štatistickej či po stránke kultúry, školstva a výstavby. Každá kapitola je vhodne doplnená fotografickým a dokumentačným materiálom. Niektoré zábery a dokumenty neboli dosiaľ nikde publikované. V akom štádiu je práca dnes? Momentálne je upravená polovica textu po prvom pripomienkovaní recenzentom. Ním je známy historik, môj bývalý pedagóg na vysokej škole a človek, ktorého si veľmi vážim – prof. PhDr. Karol Fremal, Csc. V priebehu leta dokončím texty, recenzent ich znovu spripomienkuje a práca pôjde v septembri grafikovi a do tlače. Ak všetko vyjde ako má, v októbri bude slávnostný krst. Aké momenty považujete v histórii Detvy za najpodstatnejšie? Tak jednoznačne je to rozhodnutie o založení Detvy Ladislavom Čákim. Druhý moment, ktorý je mimoriadne významný na časovej osi histórie Detvy je rozhodnutie vlády ČSSR o vybudovaní strojárskeho závodu a nového sídliska. Toto bol naozaj prelomový bod, vďaka ktorému sa Detva stala s roľníckej dediny moderným socialistickým mestom.   Na aké nové informácie sa môžeme tešiť vo vašej práci? Všetko nemôžem prezradiť, ale môžem spomenúť nosné oblasti výskumu v jednotlivých obdobiach. V kapitole Detva počas Rakúsko-Uhorska stručne charakterizujem spoločenský a hospodársky stav Detvy na začiatku 20. storočia. V druhej kapitole Detva počas 1. ČSR sa venujem prevratu v roku 1918, búrlivému obdobiu v čase okupácie maďarskou Červenou armádou, návšteve prezidenta T. G. Masaryka, problému lazníckych škôl a vysokej nezamestnanosti, analyzujem politické ľudácke zázemie Detvy. V tretej kapitole sa venujem politickému aspektu 1. SR v Detve, odboju, holokaustu, obdobiu SNP, okupácii a oslobodeniu obce. Tu sa mi podaril dosť významný objav, keď som v archíve objavil dokumenty o návšteve vtedajšieho predsedu vlády Vojtecha Tuku a ministra vnútra a veliteľa HG Alexandra Macha. Dosiaľ nikde táto informácie nebola publikovaná. Vo štvrtej kapitole Detva počas ČSSR sa venujem spoločenským zmenám po roku 1948 v každej oblasti života. Tu chcem vyzdvihnúť hlavne to, že som si dal záležať na analýze výstavby sídliska v Detve. Myslím, že práve toto bude naozaj veľa ľudí zaujímať. Podarilo sa mi objaviť pôvodné plány sídliska a nákresy. Je to naozaj zaujímavé. No a v poslednej kapitole riešim transformáciu Detvy v nových spoločenských podmienkach po roku 1989.      Je potenciál v Detve ešte niečo nové objaviť? Jednoznačne áno. Dokazuje to aj fakt, že archeológom z Nitry pod vedením Noémi Beljak Pažinovej sa podaril veľký objav v časti Lúčna štvrť (viac na ). Svojim spôsobom to prepisuje dovtedajšie poznatky o najstaršom osídlení. Aj preto ako občan a poslanec podám návrh na udelenie Ceny mesta Detva pre archeológov, ktorí robili tento výskum. Zaujímavým miestom pre archeológov by mohlo byť aj okolie kostola. Viedol som s viacerými ľuďmi diskusie, že práve v okolí kostola by sa mohlo vykopávkami nájsť pôvodné okrúhle opevnenie prvého kostola z rokov 1667-1804 (podobné ako v kostolíku v Čeríne). Bol by to pekný objav. Skôr však treba zachrániť Vagačov dom, či pôvodnú detviansku studňu na Dolinkách. Tu som na MsZ presadil to, že oddelenie správy majetku pripraví návrh  na záchranu studne. V prípade, že si chcete objednať monografiu Detva v 20. storočí, kontaktujte autora na jozefpavlov.dt@gmail.com.     

  29. júna 2016 07:24
 • Projektový technický deň so žiakmi 3. ZŠ Obrancov mieru Detva

  Projektový technický deň so žiakmi 3. ZŠ Obrancov mieru Detva

  Projektové technické dni, ktoré organizuje Súkromné centrum voľného času spolu so ZŠ, SOŠ-OA Detva a Mestom Detva  pokračovali 2.6.2016 so žiakmi z 3 ZŠ Obrancov Mieru v Detve. Žiaci absolvovali zaujímavé hodiny na praktickom i teoretickom vyučovaní. Na teórii sa dievčatá oboznámili so všetkými zaujímavými aktivitami a projektmi, ktoré organizuje SOŠ-OA. Dievčatá  si mohli precvičiť rýchlosť písania na počítači, vyhotoviť online európsky životopis, preskúšať svoje vedomosti z AJ a NJ. /*banner*/ Chlapci v  priestoroch dielní praktického vyučovania pracovali pod vedením majstrov odbornej výchovy a učili sa základom obrábania kovov a elektrotechniky. Vo vynovenom pracovisku pre mechanikov - elektrotechnikov chlapci zostavovali a oživovali solárne roboty a študovali princípy ich fungovania. Vyrobili si krásne modely áut, lodí, lietadiel a veterných mlynov. V priestoroch ručného spracovania kovov si chlapci podľa technického výkresu vyrábali plechové píšťalky. Chlapcov a dievčatá musíme pochváliť za zodpovedný prístup, disciplínu a pracovnú aktivitu počas celého dňa.   Mgr. Mária Lešáneková

  27. júna 2016 16:25
 • 3. ročník podujatia Beh zdravia

  3. ročník podujatia Beh zdravia

  Vo  štvrtok 9.6.2016 sa v Základnej škole na Ulici obrancov mieru v Detve stretli pravidelní i príležitostní priaznivci behu, ktorí  v 3.ročníku podujatia „Beh pre zdravie“ urobili niečo pre svoje zdravie a zabehli pripravenú trasu. Pre väčších bol pripravený úsek v dĺžke 1,1 km, škôlkari odbehli 500 m. Organizácie sa spolu s pani učiteľkami ujali olympijskí poslovia, ktorými boli dobovo odetí žiaci piatych, ôsmych a deviatych ročníkov. Roznášali pozvánky v meste, pripravovali odmeny, občerstvenie, zabezpečili hudbu a na chvíľu sa  z nich stali aj profesionálni fotografi. /*banner*/ V ten deň sa tu stretlo 604 bežcov zo všetkých detvianskych základných i stredných škôl,  z materských škôlok, bežali aj poslanci MsZ a svojich zástupcov tu mali aj dôchodcovia. Mottom „Behom pre zdravie zdravíme Rio“ i aktívnym behom si všetci spoločne pripomenuli  olympijskú tradíciu  a v prúde bežných pracovných dní a povinností bola fyzická aktivita počas športového dopoludnia príjemnou zmenou.

  27. júna 2016 16:19
 • FOTO: 4. ročník detského festivalu NetSpace deťom + súťaž

  FOTO: 4. ročník detského festivalu NetSpace deťom + súťaž

  Napriek nepriaznivej predpovedi počasia počítajúcej so silnými búrkami, počas celého konania 4. ročníka detského festivalu NetSpace deťom svietilo slnko a ortuť teplomera ukazovala tropických 30 (+) stupňov.  Ústrednou postavou celého podujatia bol dvojmetrový maskot obľúbenej postavičky Mimoňa. Deti sa s nim fotili, náháňali ho, či s ním  spoločne tancovali. Najviac detí však zaujali nafukovacie atrakcie - včielka, šmýkačka a "prhĺtací krokodíl". Deti a rodičov zaujali aj ukážky policajného a hasičského vozidla, kde sa deti fotili a zvedavo pýtali policajtov a hasičov. /*banner*/  V rámci sprievodných podujatí deti zabavilo maľovanie na tvár, športové súťaže na novom multifunkčnom ihrisku, či tvorivé dielne v réžii pracovníčky správy CHKO Poľana. Oteckov zaujala prezentácia nových vozidiel značky Renault a Dacia. O všetkých bolo dobré postarané aj čo sa týka jedla. Počas celej akcie bolo rozdaných 300 ks grilovaných klobás. Okrem toho, prítomní si mali možnosť vybrať zo širokej ponuky cukroviniek.  ,,Tento rok hodnotíme veľmi kladne. Počasie nám chválabohu vyšlo, účasť bola vysoká, približne 600 - 700 ľudí. Sme radi, že naše podujatie sa už stalo tradíciou a je pevnou súčasťou konca školského roku a začiatku letných prázdnin," znie stanovisko organizátorov. SÚŤAŽ: Zdieľajte článok na sociálnej sieti Facebook a vyhrajte ceny od spoločnosti NetSpace a OTP banky. Partneri podujatia: NetSpace, DTonline.sk, SCVČ Detva, Geostav, Worldwood, Auto Adex Zvolen, Pekáreň Vidlička, Martin Lapín Mäsovýroba Medzibrod, CHKO Poľana, Pneu DT, Slovaktual Detva, OTP Banka pobočka Detva - ĎAKUJEME.     

  26. júna 2016 20:24
 • NetSpace deťom 4: Maskot Mimoň, 300 ks klobás zdarma, bohatý program

  NetSpace deťom 4: Maskot Mimoň, 300 ks klobás zdarma, bohatý program

  Už túto nedeľu 26.6.2016 sa bude konať 4. ročník detského festivalu NetSpace deťom. Podujatie sa bude konať v areáli ZŠ J. J. Thurzu (4.ZŠ), v čase od 13:00 do 17:00. Vstupné na podujatie je 1 eur na rodinu. V cene vstupného je pre prvých 300 rodín klobása zdarma. /*banner*/ ,,Tohtoročný program je bohatý. Pre deti a rodiny je pripravený park nafukovacích atrakcií. Det sa môžu tešiť na prehĺtacieho krokodíla, obrovskú šmýkačku, pre menšie deti je pripravená nafukovacia včielka. V rámci ďalších aktivít si deti môžu pozrieť prácu policajného zboru - psovodov a dopravných policajtov. Správa CHKO Poľana si pre deti pripravila tvorivé dielne a interaktívne hry. Nebude chýbať ani detský jarmok s cukrovou vatou, cukrovinkami a balónmi. Zdarma je zabezpečené aj maľovanie na tvár. Nové multifunkčné ihrisko v areáli školy "pokrstia" deti množstvom športových súťaží. Lákadlom pre oteckov bude miniautosalón Dacia - Renault. Počas programu bude vyhlásená aj tombola o vecné ceny, tombolové lístky dostane každý pri vstupe do areálu. Najväčším ťahákom pre deti však bude maskot Mimoň, s ktorým sa deti budú môcť fotiť na pamiatku."  Organizátori sa tešia na všetky deti a ich rodičov. Aktuálna predpoveď počasia na nedeľu je priaznivá. Partneri podujatia sú: NetSpace, DTonline.sk, SCVČ Detva, Geostav, Worldwood, Auto Adex Zvolen, Pekáreň Vidlička, Martin Lapín Mäsovýroba Medzibrod, CHKO Poľana, Pneu DT, Slovaktual Detva, OTP Banka pobočka Detva. 

  22. júna 2016 08:39
 • Projektový  technický deň so žiakmi ZŠ A. Vagača

  Projektový technický deň so žiakmi ZŠ A. Vagača

  Súkromné centrum voľného času Detva  v spolupráci so  SOŠ –OA, ZŠ A. Vagača a finančnou podporou Mesta Detva zorganizovali dňa 18.5.2016: 2. Projektový deň pre žiakov ZŠ A. Vagača. Zámerom projektu je získavanie nových kompetencii , vytváranie kladného postoja k pracovnej činnosti a rozvoj technických  zručností žiakov. Na projektovom dni si  chlapci vyrábali plechovú lopatku na základe technického výkresu a skladali  Solárnu stavebnicu SolarKit . Chlapcom práca išla od ruky a tešili sa zo svojich výrobkov, ktoré si na projektovom dni vytvorili. /*banner*/  

  20. júna 2016 08:02
 • BLOG: Primátor, sme naozaj slepí?

  BLOG: Primátor, sme naozaj slepí?

  Po oznámení výsledkov hlavného kontrolóra, ktorý konštatoval 17 porušení zákona, sa obyvatelia a poslanci pýtajú, čo bude ďalej ? Technické služby nemajú na chod smetiska peniaze a preto si chcú brať úver. V minulosti sa už úver bral, ale je zaujímavé, že dnes by mal stačiť úver 250.000,-€ na otvorenie novej kazety a starú uzatvoria z vlastných zdrojov, pričom v minulosti boli náklady na uzatvorenie a otvorenie kazety až cca. 1.100.000,-€. Niečo tu nesedí ! Čo je ale podstatné, ľudia si za smeti platili a rezerva, ktorá sa mala z ich platieb zo zákona tvoriť, niekam zmizla. Dodnes nemáme vysvetlenie. Máme jednu z najlacnejších cien za odvoz smetí, ale za akú cenu ? Podľa podkladov od hlavného ekonóma mesta každoročne z mestského rozpočtu dotujeme cenu smetí čiastkou približne 100.000,-€. Z rezervného fondu na uzavretie skládky nám chýba približne 97.000,€. A za ďalších 64.000,-€ nebol uhradený poplatok za uloženie odpadu. Takže sa pýtame: Naozaj máme lacné smeti ? Je tu ďalšia zaujímavosť. V roku 2016 sa ide uzatvárať skládková kazeta, ktorá mala pôvodne vydržať až do roku 2018. Tento rok Technické služby splatili úver na otvorenie tejto kazety a skládka mala konečne aspoň 2 roky zarábať. Nebude tomu tak ! Tiež sa pýtate prečo? Aj pre nás je to záhada. Samozrejme musíme otvárať novú kazetu, ktorá už bude bohužiaľ posledná z kapacitných dôvodov celej skládky a bude mať životnosť maximálne 8-10 rokov. Čo budeme robiť potom ? Má náš primátor nejakú víziu ? Aby cena nešla hore, budeme sa ho pýtať. Je už dohodnuté uloženie smetí na smetisko Pedersenu ? Bude nám voziť smeti Pedersen ? Imrich Sekereš, člen Dozornej rady Technické služby a poslanec MsZ v Detve Jozef Výbošťok, člen Dozornej rady Technické služby a poslanec MsZ v Detve

  16. júna 2016 12:44
 • V Detve bola preventívna dopravná akcia

  V Detve bola preventívna dopravná akcia

  Dňa 3. júna 2016 organizovalo mesto Detva už 10. ročník preventívnej dopravnej akcie Pomôž zachrániť život, pre deti Základných škôl a Špeciálnych základných škôl v Detve.   Touto iniciatívou mesto chcelo podporiť práve prevenciu a priblížiť náročnú prácu záchranných zložiek. Za asistencie polície z Obvodného oddelenia policajného zboru v Detve a pracovníkov Záchrannej zdravotnej služby FALCK, stanica Detva, sa žiaci zamerali na kontrolu autolekárničiek a vedomostí o poskytovaní prvej pomoci, vrátane znalosti telefónneho čísla integrovaného záchranného systému. /*banner*/ Boli postavené tri stanovištia, kde sa vystriedalo 40 detí. Odmenou za bezchybnú lekárničku aj s kartou prvej pomoci dostali vodiči zelené papierové autíčko s pochvalou od detí.   Policajti tentoraz pokuty nerozdávali, ale vodič, ktorý mal lekárničku po dátume spotreby, si vyslúžil červené papierové autíčko, ako výčitku od detí. Deti pripomenuli ujovi aj tete, aké je dôležité mať v poriadku autolekárničku, a že je súčasťou povinnej výbavy motorového vozidla. Treba dodať, že drvivá väčšina lekárničiek bola v poriadku. Text: Eva Huboňová Foto: Zuzana Juhaniaková

  16. júna 2016 12:41
 • Rozhovor

 • Pavlov: Nové pohľady...

  Už na jeseň uzrie svetlo sveta nová historická monografia o našom meste – Detva v 20. storočí. O jej príprave a nových poznatkoch sme sa porozprávali s regionálnym historikom Jozefom Pavlovom. Prečo práve Detva v 20. storočí? Pretože vždy mi boli najbližšie dejiny 20. storočia, ktoré boli turbulentné a búrlivé. Za jedno storočie sa toho udialo tak veľa a mimoriadne významného. Navyše, odhliadnuc od profesného zamerania, výskum pred rokom 1918 má u mňa limity, nakoľko neovládam maďarský jazyk a v archívoch teda toho žiaľ veľa neobjavím. Bude iná než nová mestská monografia Detva? Keď by určité množstvo archívnych materiálov interpretovalo niekoľko historikov, v zásade každý by napísal výslednú prácu inak. Každého zaujme niečo iné, každý pripisuje dôležitosť iným faktom. Pre historickú vedu je podstatná pluralita výskumných výstupov. V mestskej monografii Detva som napísal kapitolu Detva v súčasnosti. Pre niekoho sa to zdá byť to najľahšie, nakoľko je pre toto obdobie najviac prameňov. Opak je však pravdou, pretože interpretovať súčasnosť je aspoň z môjho pohľadu najťažšie. Navyše, mestská fotografia sa venuje aj iným oblastiam: fyzicko-geografickej charakteristike, etnografi atď. Z akého dôvodu ja najťažšie písať o súčasnosti? Pretože každý ešte žije, mnohých sa môžu fakty a ich interpretácie dotknúť. Tu musíte byť naozaj diplomat, písať jednotlivé vety veľmi citlivo. Podľa spätnej väzby sa môjmu príspevku podarilo zachytiť všetko podstatné a vecne. Však čitatelia to posúdia v pravý čas sami.    Vašou prvou publikovanou historickou prácou bola monografia Tragédia detvianskych Židov. Aký mala úspech? Išlo o veľmi špecifickú tému. Holokaust dodnes vzbudzuje rôzne názory a nálady. Veľmi na mňa v negatívnom slova zmysle zapôsobili výroky poslanca za ĽSNS Milana Mazureka, ktorý povedal, že nie je historik a kvôli tomu nemá názor na holokaust. Ja si myslím opak, človek nemusí byť historik, aby vedel, cítil, že vyvraždenie miliónov je bezprecedentný zločin v dejinách ľudstva. Vďaka mojej monografii sa mi podarilo nadviazať kontakt aj s potomkami vyvraždených detvianskych Židov. Keď vám napíše už naturalizovaný vyše 80 ročný Austrálčan, vnuk detvianskej židovskej obchodníčky Fridy Kohnovej zastrelenej v Kováčovej, že vďaka vašej práci sa po desaťročiach dozvedel ako to bolo s jeho rodinou, príde vám to ako zadosťučinenie. Pár ľudí ma oslovilo aj na ulici, či podujatiach a vyslovili mi pochvalu. Naozaj to poteší. Pretože za knihou a výskumom sú desiatky hodín bádania v archíve. Čo sa týka predaja knihy, množstvo som ich daroval – knižniciam, známym a deťom do súťaží ako Dejepisná olympiáda a Oslobodenie, tu to bol mimoriadne vhodný materiál. Stále sa však dá kniha kúpiť, napr. v kníhkupectve Tulipán, v Parte, v predajni Detvianske ľudové umenie či v Podpolianskom múzeu. O čom bude konkrétnejšie monografia Detva v 20. storočí? Monografia sa delí na 5 kapitol: Detva počas Rakúsko-Uhorska, Detva počas 1. ČSR, Detva počas 1. SR, Detva počas ČSSR a Detva po roku 1989. Jednotlivé kapitoly mapujú Detvu vo viacerých rovinách a to v spoločensko-politickej, hospodárskej, štatistickej či po stránke kultúry, školstva a výstavby. Každá kapitola je vhodne doplnená fotografickým a dokumentačným materiálom. Niektoré zábery a dokumenty neboli dosiaľ nikde publikované. V akom štádiu je práca dnes? Momentálne je upravená polovica textu po prvom pripomienkovaní recenzentom. Ním je známy historik, môj bývalý pedagóg na vysokej škole a človek, ktorého si veľmi vážim – prof. PhDr. Karol Fremal, Csc. V priebehu leta dokončím texty, recenzent ich znovu spripomienkuje a práca pôjde v septembri grafikovi a do tlače. Ak všetko vyjde ako má, v októbri bude slávnostný krst. Aké momenty považujete v histórii Detvy za najpodstatnejšie? Tak jednoznačne je to rozhodnutie o založení Detvy Ladislavom Čákim. Druhý moment, ktorý je mimoriadne významný na časovej osi histórie Detvy je rozhodnutie vlády ČSSR o vybudovaní strojárskeho závodu a nového sídliska. Toto bol naozaj prelomový bod, vďaka ktorému sa Detva stala s roľníckej dediny moderným socialistickým mestom.   Na aké nové informácie sa môžeme tešiť vo vašej práci? Všetko nemôžem prezradiť, ale môžem spomenúť nosné oblasti výskumu v jednotlivých obdobiach. V kapitole Detva počas Rakúsko-Uhorska stručne charakterizujem spoločenský a hospodársky stav Detvy na začiatku 20. storočia. V druhej kapitole Detva počas 1. ČSR sa venujem prevratu v roku 1918, búrlivému obdobiu v čase okupácie maďarskou Červenou armádou, návšteve prezidenta T. G. Masaryka, problému lazníckych škôl a vysokej nezamestnanosti, analyzujem politické ľudácke zázemie Detvy. V tretej kapitole sa venujem politickému aspektu 1. SR v Detve, odboju, holokaustu, obdobiu SNP, okupácii a oslobodeniu obce. Tu sa mi podaril dosť významný objav, keď som v archíve objavil dokumenty o návšteve vtedajšieho predsedu vlády Vojtecha Tuku a ministra vnútra a veliteľa HG Alexandra Macha. Dosiaľ nikde táto informácie nebola publikovaná. Vo štvrtej kapitole Detva počas ČSSR sa venujem spoločenským zmenám po roku 1948 v každej oblasti života. Tu chcem vyzdvihnúť hlavne to, že som si dal záležať na analýze výstavby sídliska v Detve. Myslím, že práve toto bude naozaj veľa ľudí zaujímať. Podarilo sa mi objaviť pôvodné plány sídliska a nákresy. Je to naozaj zaujímavé. No a v poslednej kapitole riešim transformáciu Detvy v nových spoločenských podmienkach po roku 1989.      Je potenciál v Detve ešte niečo nové objaviť? Jednoznačne áno. Dokazuje to aj fakt, že archeológom z Nitry pod vedením Noémi Beljak Pažinovej sa podaril veľký objav v časti Lúčna štvrť (viac na ). Svojim spôsobom to prepisuje dovtedajšie poznatky o najstaršom osídlení. Aj preto ako občan a poslanec podám návrh na udelenie Ceny mesta Detva pre archeológov, ktorí robili tento výskum. Zaujímavým miestom pre archeológov by mohlo byť aj okolie kostola. Viedol som s viacerými ľuďmi diskusie, že práve v okolí kostola by sa mohlo vykopávkami nájsť pôvodné okrúhle opevnenie prvého kostola z rokov 1667-1804 (podobné ako v kostolíku v Čeríne). Bol by to pekný objav. Skôr však treba zachrániť Vagačov dom, či pôvodnú detviansku studňu na Dolinkách. Tu som na MsZ presadil to, že oddelenie správy majetku pripraví návrh  na záchranu studne. V prípade, že si chcete objednať monografiu Detva v 20. storočí, kontaktujte autora na jozefpavlov.dt@gmail.com.     

 • Ľuboš Paprčka: K ame...

  Hráči najtvrdšieho kolektívneho športu na svete, amerického futbalu vyrastajú aj na Podpoľaní. Dokazuje Ľuboš Paprčka zo Zvolen Patriots. Ako ste sa dostali k americkému futbalu ? K americkému futbalu som sa dostal cez viac menej cez internet, pozrel som si neaké videá a veľmi ma to zaujalo. Začal som študovať pravidlá a neskôr som zistil že sa americký futbal hráva aj na Slovensku. Na akej pozícií hrávate ? Čo všetko obnáša ? Hrávam na pozicií Wide Receiver a moje úlohy sa líšia od druhu zvolenej akcie. Pri pasovej akcií je mojou úlohou odbehnúť tzv. routu a snažiť sa rýchlosťou alebo pohybom dostať do voľného priestoru medzi obrancami aby som mohol zachytiť prihrávku od quaterbacka. Po zachytení prihrávky je mojou úlohou prekľučkovať pomedzi obrancov a dobehnúť s loptou do endzóny, čo je zóna pre skórovanie touchdownu. Pri behovej hre je mojou úlohou blokovať obrancov a vytvárať tak priestor pre spoluhráča s loptou. V ktorom klube pôsobíte ? Akú súťaž hrá ? Pôsobím v klube Zvolen Patriots. Hráme v lige SFL, čo je vlastne slovenská liga amerického futbalu, kde sme minulý rok obsadili 3.miesto. Koľkokrát ste obliekli reprezentačný dres ? Priblížili by ste nám prvý zápas v ňom ? Reprezentačný dres som obliekol zatiaľ iba raz a to v auguste 2015. Odohrali sme prípravný zápas proti výberu Belgicka a hralo sa v prímorskom meste Oostende v Belgicku. Bol to pre mňa výnimočný zápas a bol som hrdý, že som na hrudi mohol nosiť slovenský dvojkríž. Bohužiaľ tento zápas sme nedotiahli do víťazného konca aj keď sme začali výborne. Hneď pri prvej akcii sa mi podarilo skórovať 80 yardový touchdown a celkovo nazbierať cez 130 yardov. Aké úspechy ste vo svojej kariére dosiahli ? Ako som už spomenul vyššie v sezóne 2015, čo bola zároveň moja prvá sezóna, sme sa s klubom Zvolen Patriots umiestnili na 3. mieste v súťaži SFL kde som v 6 zápasoch nazbieral 20 zachytených prihrávok pre 561 yardov a 11 touchdownov. Sledujete NFL ? Máte v nej svojho favorita ? Pravdaže som aj veľký fanúšik NFL, od začiatku sledovania NFL fandím teamu Washington Redskins. Na jeseň sa chystám do Londýna, kde Redskins odohrajú zápas v NFL International Series čo je spôsob, ako sa  snaží vedenie NFL priblížiť tento šport fanúšikom aj priamo v Európe. /*banner*/ Aký je rozdiel medzi americkým futbalom a rugby ? Medzi americkým futbalom a rugby je naozaj veľký rozdiel čo sa na prvý pohľad vôbec nemusí zdať. Hlavný rozdiel je výstroj. Zatiaľ čo v americkom futbale sa výstroj používa v rugby je výstroj výnimočná.  Ďalšie rozdiely sú v pravidlách, rozmeroch ihriska, lopte, spôsobe posúvania lopty po ihrisku atď. Ako prebieha príprava na novú sezónu ? Príprava začína väčšinou mesiac po skončení sezóny, kde sa pripravujeme na jesenné turnaje ktoré sa hrajú v zmenšených rozmeroch 7 na 7. Po novoročných sviatkoch začíname s kondičnou a silovou prípravou v telocvični, keď zmizne sneh začíname trénovať vonku, kde sa najprv precvičujú základy a neskôr sa už začína so samotnou prípravou hry a nacvičovaní signálov. Prezradíte nám niečo o histórii tohto športu ? História tohto športu siaha niekedy do polovici 19. storočia kedy sa tento šport hrával na amerických univerzitách, kde sa po pár rokoch upravili prevzaté pravidlá rugby a šport sa premenoval na americký futbal. V polovici 20. storočia v USA už existovalo mnoho profesionálnych teamov a v roku 1970 vznikla samotná NFL. História v Európe je síce kratšia, no tento šport sa každý rok teší čoraz väčšej popularite a v niektorých krajinách ako napríklad Nemecko alebo Rakúsko chodí na zápasy aj cez 10 000 fanúšikov. Ako prebieha zápas ? Koľko trvá ? Zápas začína výkopom kde jeden tým loptu odkopne k súperovi a ten po zachytení vracia loptu čo najďalej ku súperovej endzóne. Ďalej nastupuje klasicky útok proti obrane. Zápas sa delí na 4 štvrtiny po 12 minút a po každej štvrtine sa menia strany. Po polčase prichádza opäť výkop. Celkovo trvá zápas okolo 3 hodiny. Koľko hráčov tvorí základnú zostavu ? Aké sú rozmery ihriska ? Na ihrisku je vždy 11 hráčov z obidvoch teamov. Základná zostava by sa mala skladať z 11 hráčov v útoku, 11 hráčov v obrane a 11 hráčov v special teamoch ( special teamy tvoria hráči aj z útoku aj z obrany). Rozmer ihriska je 100yardov (91 metrov) po dĺžke + dve 10 yardové endzóny, na šírku má ihrisko 53yardov ( 48 metrov ). Bránky na field goal a extra point majú šírku 7 metrov. Myslíte si že je priestor aby sa v Detve prípadne v Hriňovej hral americký futbal ? Myslím si že potenciál tu na Podpoľaní určite je. Je tu dostatok silných a tvrdých chlapov, ktorí by sa dokázali v lige presadiť. Bohužiaľ tento šport ešte nie je na Slovensku až tak rozmohnutý, takže team v Detve alebo Hriňovej je asi ďaleká budúcnosť. No Zvolen nie je až tak ďaleko čiže ak by tento šport niekoho zaujal a chcel by si ho vyskúšať, stačí prísť na tréning, výstroj kupovať netreba, všetko sa pre nových hráčov zapožičia.  

 • Archeologička: V Det...

  Možno ste už počuli o tom, že v Detva na Lúčnej štvrti zaznamenali archeológovia významný objav. O nálezoch z tejto lokality sme sa porozprávali s doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinovou, PhD., z katedry archeológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre.   Čo unikátne sa vám a vášmu tímu podarilo v Detve nájsť? Počas archeologického dozoru realizovaného na polohe Lúčna štvrť v centre Detvy sa 13. 4. 2016 podarilo na parcele 7381/27 identifikovať archeologické nálezy z obdobia praveku. Postupne sa počas skrývky ornice objavili aj nehnuteľné nálezy, ktoré boli skúmané v rámci záchranného archeologického výskumu. Kto realizoval výskum? Výskum realizovala Katedra archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pod mojim vedením. Čo konkrétne ste objavili? Počas výskumu sa podarilo objaviť štyri praveké okrúhle kolové jamky s priemerom okolo 20 cm, ktoré pôvodne slúžili na ukotvenie drevených stĺpov. Tie boli zrejme súčasťou prestrešenia chlebovej piecky, ktorú archeológovia objavili už v deštruovanom stave uprostred kolovej konštrukcie. Z archeologického výskumu pochádza niekoľko desiatok archeologických nálezov, hlavne fragmentov rôznorodých keramických nádob, jedna zvieracia sánka s niekoľkými zachovanými zubami, kamenná čepieľka a viacero kúskov mazanice (hlina používaná na omazávanie stien domov i výrobných objektov) s odtlačkami stebiel trávy i konštrukčných prvkov. Z lokality boli odobrané aj vzorky na archeobotanickú analýzu a samotná piecka bola vybraná ad-block, teda ako celok a preparovať sa bude v laboratórnych podmienkach. /*banner*/ Ako staré sú nálezy? Nálezy z polohy je možné datovať do obdobia neskorej doby bronzovej, konkrétnejšie do kyjaticko-lužického horizontu, teda do obdobia starého takmer 3000 rokov. Sídliská tohto obdobia delíme na opevnené výšinné (hradiská), jaskynné a nížinné (poľnohospodárske) sídliská. K posledne menovanému typu zrejme patrila aj osada, ktorej zatiaľ len menšiu časť sa podarilo na polohe Lúčna štvrť v Detve identifikovať. Vieme niečo bližšie o tejto pravekej osade? Samotná praveká osada s viacerými hospodárskymi i obytnými objektmi sa nepochybne nachádza južnejšie aj západnejšie od skúmanej parcely. Na týchto miestach sú naplánované ďalšie rodinné domy, inžinierske siete i cestná komunikácia, preto je archeologický dozor nevyhnutný pri realizácii akýchkoľvek pokračujúcich i nových zemných prác na predmetnej polohe. Aký je význam tohto výskumu a nálezov? Objavenie pravekej lokality zo záveru doby bronzovej uprostred Detvy poukazuje na veľký význam jej územia začiatkom posledného tisícročia pred Kristom a je svedectvom o intenzívnom osídlení i nížinných na poľnohospodárstvo využívaných polôh v oblasti Poľany. Toto novoobjavené osídlenie korešponduje so známym pravekým hradiskom Detva- Kalamárka, vzdialeným od Detvy severným smerom približne 5 km. Táto strategická výšinná lokalita bola prvýkrát osídlená v neskorej dobe bronzovej práve lužickou i kyjatickou kultúrou. Z tohto obdobia pochádza aj najstaršie opevnenie polykultúrneho hradiska, ktoré svoju výhodnú polohu využila na strážnu funkciu aj vo včasnom stredoveku. autor: DTonline.sk

 • Región

 • Tlačové správy mesta...

  Tlačové správy vo svojej podstate sú ponímané ako vyhlásenia pre médiá  a sú písané ako komunikačný prostriedok určený pre novinárov resp. verejnosť. Už niekoľko mesiacov sledujem výstupy tlačových správ nášho mesta. V poslednom čase sa začali množiť tlačové správy, ktoré sú na míle vzdialené od reálneho stavu.  Tlačová správa z dielne hovorkyne mesta „Mestské zastupiteľstvo schválilo dotáciu na uhradenie zvýšenej ceny tepla“ zo dňa 24.6.2016 nielenže, nemá so serióznou žurnalistikou nič spoločné, no podľa mojej mienky sa v tomto prípade jedná už o úmysel s cieľom neinformovať verejnosť o poslaneckom návrhu uznesenia, ktorý bol nakoniec Mestským zastupiteľstvom aj schválený. Rozoberme si to na drobné. Tak čo sa udialo na poslednom Mestskom zastupiteľstve ohľadne petície a schvaľovania dodatku spoločenskej zmluvy? Bod schvaľovanie dodatku spoločenskej zmluvy spoločnosti BYTES s.r.o. týmto dodatkom by mesto Detva stratilo blokačný vplyv na cenu tepla a mohla by byť cena zvýšená na úroveň určenú regulátorom (URSO), to znamená maximálnu. Predkladateľ návrhu poslanec Jozef Kulišiak na začiatok uviedol, že návrh predkladá on, nakoľko predseda dozornej rady spoločnosti BYTES s.r.o. a ekonóm mesta Ing. Mojmír Chalupský, ktorý navrhol na Dozornej rade materiál predložiť Mestskému zastupiteľstvu to nemôže spraviť… Asi z akého dôvodu ? Podľa môjho názoru z toho dôvodu, že keby predložil uvedený návrh Ing. Chalupský, ktorý je pracovník Mestského úradu, tak by padol tieň podozrenia aj na primátora Mesta, že s tým bojom za práva občana niečo nie je v poriadku. Uvedený návrh dodatku v diskusii odmietli viacerí poslanci. Následne začala tzv. „búrlivá“ diskusia o jednom človeku, ktorý sám konštatoval s veľkým prekvapením, že poslanci odmietajú schváliť pripravený dodatok spoločenskej zmluvy. Na záver bodu poslanec Kulišiak konštatoval, že bol podvedený určitým človekom a materiál ohľadne dodatku sťahuje z rokovania. “V uvedenej tlačovej správe ani zmienka o skutočných dôvodoch stiahnutia materiálu a že tento materiál de iure predkladal zamestnanec mesta.” /*banner*/ Bod prerokovanie petície proti retroaktívnemu doúčtovaniu ceny tepla za rok 2015 a za vrátenie teplovodov do vlastníctva mesta Detva. Na začiatok by som chcel uviesť, že materiál predkladal prednosta Mestského úradu a navrhol uznesenia v ktorých nebol ani náznak toho akým spôsobom chce mesto za dotknutých občanov uhradiť poplatky, ktoré im spoločnosť Bytes s.r.o. retroaktívne v apríli 2016 doúčtovala za teplo za rok 2015, ale len nekonkrétna úloha, ktorým mal prednosta zabezpečiť realizáciu bodov petície, pričom prednosta reálne nemá žiadne konkrétne kompetencie na ich realizáciu. To prednosta aj uznal pri mojom upozornení. V tomto bode prebehla naozaj búrlivá diskusia, pričom asi po dvoch hodinách hádok a jednom prerušení rokovania som predložil konkrétny pozmeňujúci návrh uznesenia, ktorý som konzultoval na zastupiteľstve aj s členom petičného výboru, kde som navrhol schváliť dotáciu z rozpočtu Mesta Detva vo výške 83 tisíc Eur, ktorou Mesto za dotknutých občanov uhradí poplatky, ktoré im spoločnosť Bytes s.r.o. retroaktívne v apríli 2016 doúčtovala a daľšie návrhy aby v budúcnosti sa táto situácia neopakovala.  Mrzí ma, že primátor mesta mal niekoľko mesiacov na vyriešenie tohto problému ale na zastupiteľstvo neprišiel so žiadnym konkrétnym návrhom. Ako vždy iba nejasné formulácie bez riešenia problému. Poslanecký pozmeňujúci návrh Mestské zastupiteľstvo schválilo a všetci očakávame jeho podpísanie Primátorom Mesta. “V uvedenej tlačovej správe ani zmienka o tom, že bol podaný pozmeňujúci poslanecký návrh, ktorý reálne rieši retroaktívne doúčtovanie ceny tepla za rok 2015” Na záver by som sa chcel verejne opýtať:  Bol to zámer vynechať z tlačovej správy informáciu, že návrh schváliť dotáciu z rozpočtu Mesta Detva vo výške 83 tisíc Eur bol poslanecký? Táto informácia by možno odhalila skutočnosť, že občania by aj napriek “proklamovanými postojmi primátora Mesta Detva” zaplatili za retroaktívne doúčtovanie tepla za rok 2016 v plnej výške.  Poslaneckým návrhom sa tento problém vyrieši. Jedine len ak by primátor mesta toto uznesenie nepodpísal – v neprospech občanov. Zuzka prečo toto robíte? Kde je vaša profesionalita? Máte rozhodne na viac. Ing. Roman Vrťo, zástupca poslancov MsZ  

 • Rekonštrukcia problé...

  Detva – Kostolná (28. júna 2016). Včera bolo odovzdané stavenisko stavby na ceste 3. triedy v mestskej časti Kostolná. Jedná sa o zväčšenie priepustu mostíka pri obchode, zregulovanie prítoku a odtoku nad a pod mostíkom. Stavbu realizuje firma Cesty Nitra. Odovzdanie stavby prebehlo za účasti poslanca MsZ za daný volebný obvod Ing. Dušana Tučeka, poslanca VÚC Mgr. Miroslava Suju, ktorí za túto rekonštrukciu na požiadavky miestnych občanov aktívne lobovali na Banskobystrickej regionálnej správe ciest, taktiež za účasti zástupcov investora, predstaviteľov Regionálnej správy ciest, štatutára mesta a zástupcov zhotoviteľa stavby. „Okrem vyššie uvedených sa nám operatívne podarilo zabezpečiť opravu komunikácie v úseku „pod výskumom“, kde po pondelkových výdatných dažďoch došlo k poškodeniu časti krajnice, tiež sme sa dohodli na oprave lôžka cesty na mieste, kde vyviera z vozovky voda a obmedzuje tak bezpečnosť cestnej premávky počas celého roka, taktiež sme sa dohodli na sfrézovaní hrboľa, ktorý vznikol pod cestou pri budovaní inžinierskych  sietí,“ uviedol poslanec Tuček. Oprava tohto úseku cesty bude prebiehať súbežne s rekonštrukciou mostíka, skrátia sa tak dopravné obmedzenia, ktoré by mali v závislosti od počasia trvať cca 14 – 21 dní. Počas obmedzenia bude uzavretá cesta v úseku Nová Ves – Kostolná obchod. Obchádzka bude viesť cez miestnu časť Stavanisko a bude uzavretá pre nákladnú dopravu nad 7,5 tony. Samozrejme, miestni obyvatelia budú mať zabezpečený prístup k svojim domom. Bezpečnosť premávky a dodržiavanie dopravných obmedzení bude „námatkovo“ kontrolovať polícia. /*banner*/ Navyše sa včera poslancovi BBSK Miroslavovi Sujovi podarilo operatívne vybaviť dobudovanie zvodidiel a chodníka v nebezpečnej ľavotočivej zákrute na Kostolnej pri obchode, a to v smere od Detvy do Dúbrav. Jedná sa o 30 m zvodidiel, prekrytie a spevnenie rigola pomocou rúr a dobudovanie chodníka v tomto krátkom úseku. Všetko v rámci rozpočtu prideleného na stavbu rekonštrukcie mostíka. „Keďže sa jedná o cestu 3 triedy, ktorá už nespadá pod kompetencie mesta Detva, ale pod úrad Regionálnej správy ciest, požiadal som o podporu poslanca BBSK  Miroslava  Suju. Osobne som rád, že sa nám po roku a pol podarilo na požiadavky miestnych občanov túto rekonštrukciu „vylobovať“. Veríme, že po odovzdaní stavby zvýšime bezpečnosť cestnej premávky v tomto úseku a takisto ochránime domy obyvateľov v okolí, ktorých dvory boli počas prívalových dažďov pravidelne vytápané,“ uviedol Tuček. K problematike opravy, údržby a rekonštrukcii ciest v okrese Detva sa vyjadril aj poslanec BBSK pán Mgr. Miroslav Suja: „Táto investícia do opravy ciest v okrese nie je jediná, budú nasledovať aj opravy ďalších úsekov – Klokoč, Piešť, Rakytné, Stará Huta, Tisovník. V súčasnosti prebieha oprava cesty v časti Iviny – Bujačie Iviny.“ Realizácia rekonštrukcie spomínanej komunikácie je dobrým príkladom spolupráce poslancov MsZ,  BBSK a kompetentných úradníkov. V konečnom dôsledku takýmto spôsobom dokážeme ušetriť financie rozpočtu mesta Detva, ktoré môžu byť následne použité na iné nevyhnuté projekty.  

 • Pavlov: Nové pohľady...

  Už na jeseň uzrie svetlo sveta nová historická monografia o našom meste – Detva v 20. storočí. O jej príprave a nových poznatkoch sme sa porozprávali s regionálnym historikom Jozefom Pavlovom. Prečo práve Detva v 20. storočí? Pretože vždy mi boli najbližšie dejiny 20. storočia, ktoré boli turbulentné a búrlivé. Za jedno storočie sa toho udialo tak veľa a mimoriadne významného. Navyše, odhliadnuc od profesného zamerania, výskum pred rokom 1918 má u mňa limity, nakoľko neovládam maďarský jazyk a v archívoch teda toho žiaľ veľa neobjavím. Bude iná než nová mestská monografia Detva? Keď by určité množstvo archívnych materiálov interpretovalo niekoľko historikov, v zásade každý by napísal výslednú prácu inak. Každého zaujme niečo iné, každý pripisuje dôležitosť iným faktom. Pre historickú vedu je podstatná pluralita výskumných výstupov. V mestskej monografii Detva som napísal kapitolu Detva v súčasnosti. Pre niekoho sa to zdá byť to najľahšie, nakoľko je pre toto obdobie najviac prameňov. Opak je však pravdou, pretože interpretovať súčasnosť je aspoň z môjho pohľadu najťažšie. Navyše, mestská fotografia sa venuje aj iným oblastiam: fyzicko-geografickej charakteristike, etnografi atď. Z akého dôvodu ja najťažšie písať o súčasnosti? Pretože každý ešte žije, mnohých sa môžu fakty a ich interpretácie dotknúť. Tu musíte byť naozaj diplomat, písať jednotlivé vety veľmi citlivo. Podľa spätnej väzby sa môjmu príspevku podarilo zachytiť všetko podstatné a vecne. Však čitatelia to posúdia v pravý čas sami.    Vašou prvou publikovanou historickou prácou bola monografia Tragédia detvianskych Židov. Aký mala úspech? Išlo o veľmi špecifickú tému. Holokaust dodnes vzbudzuje rôzne názory a nálady. Veľmi na mňa v negatívnom slova zmysle zapôsobili výroky poslanca za ĽSNS Milana Mazureka, ktorý povedal, že nie je historik a kvôli tomu nemá názor na holokaust. Ja si myslím opak, človek nemusí byť historik, aby vedel, cítil, že vyvraždenie miliónov je bezprecedentný zločin v dejinách ľudstva. Vďaka mojej monografii sa mi podarilo nadviazať kontakt aj s potomkami vyvraždených detvianskych Židov. Keď vám napíše už naturalizovaný vyše 80 ročný Austrálčan, vnuk detvianskej židovskej obchodníčky Fridy Kohnovej zastrelenej v Kováčovej, že vďaka vašej práci sa po desaťročiach dozvedel ako to bolo s jeho rodinou, príde vám to ako zadosťučinenie. Pár ľudí ma oslovilo aj na ulici, či podujatiach a vyslovili mi pochvalu. Naozaj to poteší. Pretože za knihou a výskumom sú desiatky hodín bádania v archíve. Čo sa týka predaja knihy, množstvo som ich daroval – knižniciam, známym a deťom do súťaží ako Dejepisná olympiáda a Oslobodenie, tu to bol mimoriadne vhodný materiál. Stále sa však dá kniha kúpiť, napr. v kníhkupectve Tulipán, v Parte, v predajni Detvianske ľudové umenie či v Podpolianskom múzeu. O čom bude konkrétnejšie monografia Detva v 20. storočí? Monografia sa delí na 5 kapitol: Detva počas Rakúsko-Uhorska, Detva počas 1. ČSR, Detva počas 1. SR, Detva počas ČSSR a Detva po roku 1989. Jednotlivé kapitoly mapujú Detvu vo viacerých rovinách a to v spoločensko-politickej, hospodárskej, štatistickej či po stránke kultúry, školstva a výstavby. Každá kapitola je vhodne doplnená fotografickým a dokumentačným materiálom. Niektoré zábery a dokumenty neboli dosiaľ nikde publikované. V akom štádiu je práca dnes? Momentálne je upravená polovica textu po prvom pripomienkovaní recenzentom. Ním je známy historik, môj bývalý pedagóg na vysokej škole a človek, ktorého si veľmi vážim – prof. PhDr. Karol Fremal, Csc. V priebehu leta dokončím texty, recenzent ich znovu spripomienkuje a práca pôjde v septembri grafikovi a do tlače. Ak všetko vyjde ako má, v októbri bude slávnostný krst. Aké momenty považujete v histórii Detvy za najpodstatnejšie? Tak jednoznačne je to rozhodnutie o založení Detvy Ladislavom Čákim. Druhý moment, ktorý je mimoriadne významný na časovej osi histórie Detvy je rozhodnutie vlády ČSSR o vybudovaní strojárskeho závodu a nového sídliska. Toto bol naozaj prelomový bod, vďaka ktorému sa Detva stala s roľníckej dediny moderným socialistickým mestom.   Na aké nové informácie sa môžeme tešiť vo vašej práci? Všetko nemôžem prezradiť, ale môžem spomenúť nosné oblasti výskumu v jednotlivých obdobiach. V kapitole Detva počas Rakúsko-Uhorska stručne charakterizujem spoločenský a hospodársky stav Detvy na začiatku 20. storočia. V druhej kapitole Detva počas 1. ČSR sa venujem prevratu v roku 1918, búrlivému obdobiu v čase okupácie maďarskou Červenou armádou, návšteve prezidenta T. G. Masaryka, problému lazníckych škôl a vysokej nezamestnanosti, analyzujem politické ľudácke zázemie Detvy. V tretej kapitole sa venujem politickému aspektu 1. SR v Detve, odboju, holokaustu, obdobiu SNP, okupácii a oslobodeniu obce. Tu sa mi podaril dosť významný objav, keď som v archíve objavil dokumenty o návšteve vtedajšieho predsedu vlády Vojtecha Tuku a ministra vnútra a veliteľa HG Alexandra Macha. Dosiaľ nikde táto informácie nebola publikovaná. Vo štvrtej kapitole Detva počas ČSSR sa venujem spoločenským zmenám po roku 1948 v každej oblasti života. Tu chcem vyzdvihnúť hlavne to, že som si dal záležať na analýze výstavby sídliska v Detve. Myslím, že práve toto bude naozaj veľa ľudí zaujímať. Podarilo sa mi objaviť pôvodné plány sídliska a nákresy. Je to naozaj zaujímavé. No a v poslednej kapitole riešim transformáciu Detvy v nových spoločenských podmienkach po roku 1989.      Je potenciál v Detve ešte niečo nové objaviť? Jednoznačne áno. Dokazuje to aj fakt, že archeológom z Nitry pod vedením Noémi Beljak Pažinovej sa podaril veľký objav v časti Lúčna štvrť (viac na ). Svojim spôsobom to prepisuje dovtedajšie poznatky o najstaršom osídlení. Aj preto ako občan a poslanec podám návrh na udelenie Ceny mesta Detva pre archeológov, ktorí robili tento výskum. Zaujímavým miestom pre archeológov by mohlo byť aj okolie kostola. Viedol som s viacerými ľuďmi diskusie, že práve v okolí kostola by sa mohlo vykopávkami nájsť pôvodné okrúhle opevnenie prvého kostola z rokov 1667-1804 (podobné ako v kostolíku v Čeríne). Bol by to pekný objav. Skôr však treba zachrániť Vagačov dom, či pôvodnú detviansku studňu na Dolinkách. Tu som na MsZ presadil to, že oddelenie správy majetku pripraví návrh  na záchranu studne. V prípade, že si chcete objednať monografiu Detva v 20. storočí, kontaktujte autora na jozefpavlov.dt@gmail.com.     

 • Šport

 • HC 07 DETVA na „MAJS...

  V sobotu 14. mája 2016 sa najmenší hokejisti HC 07 Detva, teda predprípravka, na pozvanie Športového hokejového klubu HOBA Bratislava zúčastnili hokejového turnaja „hobákov“ v Bratislave pod patronátom Ľubomíra Višňovského. Turnaj bol usporiadaný ako „Majstrovstvá sveta Hobákov prvákov,“ kde detvianska predprípravka reprezentovala krajinu Kanadu. Malí Detvania sa nedali zahanbiť, skončili na piatom mieste spomedzi siedmych mužstiev, odohrali šesť zápasov v plnom nasadení, hoci chlapci sú už vyše mesiaca bez ľadu a kvôli ceste vstávali o piatej ráno. /*banner*/ Poďakovanie patrí v prvom rade trénerom Vladimírovi Hulinovi a Tomášovi Chlebničanovi za tréningy v celej sezóne 2015/2016, rodičom za trpezlivosť,  vedeniu a v neposlednom rade sponzorskej podpore Miroslava Suju s.r.o. Detskí hráči HC 07 Detva stále trénujú, prebieha letná príprava pod vedením trénerov a raz do týždňa pod vedením trénerky Kataríny Krekáňovej v gymnastickej telocvični. Tešíme sa na novú sezónu 2016/2017, v ktorej sa pripravujú novinky v našom klube, ako aj turnaje pre všetky vekové kategorie hráčov HC 07 Detva. Chlapci do svojej klubovej skupiny radi privítajú malých nadšencov hokeja, ktorí v novej sezóne posilnia tím HC 07 Detva. Pre nováčikov je pripravená hokejová výstroj zdarma.  

 • Hokejový klub MHK Bl...

  Hokejová republika hľadá nové talenty! Preto ak má Vaše dieťa priveľa energie, je rýchle a nespútané ako blesk - prihláste ho do hokejového klubu BLESKY Detva! Informácie na propagačnom obrázku vo fotogalérii a u trénerov: Dušana Pohorelca 0915 044 335 a Juraj Ostrolúckeho 0908 121 126.  /*banner*/  

 • Detva bola centrom m...

    V dňoch 3. a 4. mája 2016 sa v športovej hale v Detve konali školské majstrovstvá SR vo volejbale žiakov stredných škôl. Organizátorom podujatia boli Centrum voľného času Trend Detva, Centrum voľného času Junior Banská Bystrica a Slovenská asociácia športu na školách.  Na majstrovstvách SR sa prebojovali žiaci ôsmich krajov Slovenska nasledovne: Bratislavský kraj zastupovali žiaci Gymnázia Biliková Bratislava, Trnavský kraj reprezentovalo družstvo Gymnázium Galanta,Trenčiansky kraj Športové Gymnázium Trenčín, Nitriansky kraj Gymnázium Komárno, Banskobystrický kraj SPJŠ Murgaša Banská Bystrica, Žilinský kraj Gymnázium Liptovský Mikuláš,  Prešovský kraj Obchodná akadémia Svidník, Košický kraj Gymnázium Poštová Košice.  V dňoch 3. a 4. mája 2016 sa v športovej hale v Detve konali školské majstrovstvá SR vo volejbale žiakov stredných škôl. Organizátorom podujatia boli Centrum voľného času Trend Detva, Centrum voľného času Junior Banská Bystrica a Slovenská asociácia športu na školách.  Majstrovstvá slávnostne zahájil primátor mesta Detva Ján Šufliarský, ktorý účastníkov privítal a poprial im veľa športových úspechov. O kultúrny program sa postarali Folklórny súbor Podpoľanček, ktorý pracuje pri CVČ Trend v Detve a tanečné duo Crazy rock vz Detvy za čo im patrí veľká vďaka. /*banner*/ Žiaci hrali v dvoch skupinách systémom každý s každým. Prví dvaja zo skupín sa prebojovali do semifinále o titul majstra Slovenska. O tretie miesto bojovali družstvá Bratislavy a Komárna, kde úspešnejšimi boli žiaci Bratislavského Gymnázia na Bilikovej ulici a tým si vybojovali brozové medaily. Vo finále sa napokon stretli žiaci Športového Gymnázia Trenčín a žiaci Obchodnej akadémie Svidník. Po vyrovnanom súboji sa nakoniec tešili a titul Majstra Slovenska vybojovali žiaci Športového Gymnázia Trenčín, ktorým patrí srdečná gratulácia. Striebro patrí Obchodnej akadémii Svidník. Text: Yveta Unterfrancová Foto: Zuzana Juhaniaková, Yveta Unterfrancová

 • Anketa

  Navštevujete náš web z mobilu alebo tabletu?
  Áno, viac ako z PC
  Počet hlasov: 2
  Áno, ale menej ako z PC
  Počet hlasov: 2
  Nie
  Počet hlasov: 3