s DTonline.sk

Správy

 • Nový chodník pre deti s 3D zvieratkami

  Nový chodník pre deti s 3D zvieratkami

  Mesto Detva 22. mája 2015 sprístupnilo nový chodník s 3D zvieratkami pre deti od 1 do 8 rokov. Od tohto dňa ho najmenší obyvatelia v sprievode rodičov môžu prísť objaviť a vyskúšať v obnovenom parku pred Domom kultúry A. Sládkoviča. Ako objasnil Jaroslav Stašák z oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu, je to pilotný program 3D prvkov zvieratiek mesta Detva, ktorý nadväzuje na predtým zrealizovaný chodník podporený v rámci programu „Obnova a rozvoj obcí.“ 3D prvky, ako aj celý chodník, sú z gumenej dlažby. Priestor je teda bezpečný pre rozvoj začínajúcich pohybových aktivít malých detí, čo bol hlavný zámer mesta Detva. Vysvetlením 3D programu, je, že je to imitácia určitého typu zvieratka, ktoré je konštruované ako detská preliezka. V spojení s gumeným chodníkom je priestor bezpečný pre voľný pohyb a určený pre rozvoj fantázie a pohybových zručností u detí predškolského veku. „Tento nový chodník je určený hlavne pre deti do 8 rokov a preto aj touto cestou žiadame obyvateľov nášho mesta aby ho chránili, nech plní požadovaný účel,“ dodal Jaroslav Stašák. /*banner*/ V januári 2014 mesto otvorilo kompletne zrenovovaný Dom kultúry A. Sládkoviča, koncom roka 2014 mesto ukončilo modernizáciu parku pri Dome kultúry. Detský chodník s 3D prvkami zvieratiek sprístupnený v máji 2015 je pokračovaním systematickej obnovy Detvy.  Text: Zuzana Juhaniaková Foto: Jaroslav Stašák

  24. mája 2015 13:34
 • R. Ľupták sa stal predsedom Združenia oddielov a klubov 1. hokejovej ligy

  R. Ľupták sa stal predsedom Združenia oddielov a klubov 1. hokejovej ligy

  Hokejový klub HC 07 Detva dosiahol ďalší úspech. Po športovom úspechu - víťazstve v 1. hokejovej lige dosiahol klub na funkcionárskej úrovni. ,,Náš klub žne úspechy nielen na ľade, ale aj na funkcionárskom poli, keď od dnešného dňa sa stal náš prezident klubu pán Róbert Ľupták predsedom Združenia oddielov a klubov (ZOK)1.hokejovej ligy. Za podpredsedu bol zvolený prezident klubu z Humeného pán Kovalský, kedže práve jeho klub nahradí v našej lige projekt SR 18, ktorý bude posobiť v juniorskej lige. Nášmu prezidentovi k zvoleniu srdečne gratulujeme a veríme,že mu to pojde tak dobre ako vedenie a práca pri detvianskom hokeji," znie oficiálne stanovisko klubu. Róbert Ľupták v roku 2007 spoluzakladal hokejový klub HC 07 Detva. V klube pôsobil ako manažér a prezident. V rokoch 2006 - 2010 bol poslancom MsZ v Detve, kedy aj spravoval zimný štadión.  /*banner*/ autorský článok DTonline.sk

  21. mája 2015 17:50
 • Detviansky zvar vystrieda Family day - Deň detí s PPS

  Detviansky zvar vystrieda Family day - Deň detí s PPS

  Prvá júnová sobota bude patriť všetkým veľkým aj malým „pepeeskárom“. Kým doteraz bolo toto podujatia PPS spojení aj so zváraním, tentokrát sa bude orientovať hlavne na deti. ,,Pre deti zamestnancov a spolupracovníkov PPS Group a.s., ale aj pre obyvateľov Detvy a širokú verejnosť pripravujeme Family Day. Na podujatí, ktoré sme nazvali Šašoviny na ihrisku, uvidíte Túlavé divadlo a ich rozprávkou O bláznovstve, Jakuba Nvotu s predstavením Bláznova čiapka, pre deti bude pripravená nafukovacia šmýkačka, lezecká stena, preteky na minimotorkách, maxibasketbal, twister, bežecký pás a mnohé ďalšie. Páni si zmetajú sily vo futbale, dámy vyskúšať líčenie kozmetikou Mary Key. Podujatím bude sprevádzať zabávač Jožo Pročko. Na všetkých budú čakať aj kulinárske špeciality, bryndzové pirohy, palacinky, štrúdle, čapované pivo, kofola a veľa ďalšieho." /*banner*/

  21. mája 2015 17:46
 • Exkurzia detí zo ZŠ - Spoznaj svoj región

  Exkurzia detí zo ZŠ - Spoznaj svoj región

  SCVČ Majačik v spolupráci s riaditeľmi základných škôl a Mestom Detva pripravilo pre 42 talentovaných žiakov, ktorí reprezentujú základné školy a okres Detvu na mnohých vedomostných, športových a kultúrnych súťažiach exkurziu v regióne Podpoľania. Výsledky, ktoré žiaci dosahujú svedčia o tom, že v Detve vyrastajú veľmi šikovné deti, ktoré robia pekné meno  nášmu mestu v krajských aj celoslovenských súťažiach. Treba poďakovať nielen žiakom, ktorí  voľný čas venujú vzdelávaniu, ale aj pedagogickým zamestnancom a vedúcim krúžkov, ktorí s deťmi pracujú. Odmenou pre žiakov bola exkurzia pod názvom : „Spoznaj svoj región“ s nasledovným programom : Prehliadka  zámku Vígľaš, ktorý bol zrekonštruovaný na kongresový hotel.  Masarykov dvor kde bola nameraná najnižšia teplota v SR - 41 stupňov. Krátky prednáškový vstup o podnebí Slovenskej republiky. Biely vrch - prednáška o ťažbe zlata  - pozitíva a negatíva ťažby. R2 - informácie o stavbe rýchlostnej cesty. Diskusia o doprave na Slovensku. Prednáška  a návšteva  teplárne na biomasu, bioplynovej stanice a družstva. Návšteva historického jadra Detvy. /*banner*/ Poďakovanie patrí Mestu Detva, p. Bc. J. Pavlovovi poslancovi MsZ v Detve, ktorý bol lektorom projektu, učiteľom ZŠ a SCVČ Majačik za vypracovanie a organizačné zabezpečenie projektu. Cieľom organizátorov bolo, aby žiaci unikátnou exkurziou spoznali  región  Podpoľanie, kde okrem vizuálneho kontaktu s regiónom si odnesú plno zážitkov a hodnotných informácii. Projekt bol spolufinancovaný z rozpočtu mesta Detva text: Mgr. Mária Lešáneková  SCVČ Majačik    

  21. mája 2015 11:52
 • Divadelný súbor Detvan má 60 rokov

  Divadelný súbor Detvan má 60 rokov

  Divadelný súbor Detvan pri príležitosti 60. výročia kolektívu uviedol inscenáciu „Kubo“ od Jozefa Hollého, ktorú pri tejto slávnostnej príležitosti zahrali 8. mája 2015 v Dome kultúry A. Sládkoviča v Detve. „Vážení diváci, som rád, že v dnešnej uponáhľanej dobe sú medzi nami ľudia, ktorí si nájdu čas, aby sa stretli, nacvičili divadelnú hru a potom prezentovali širokej verejnosti. Za to im patrí veľké poďakovanie,“ uviedol Jozef Kulišiak, riaditeľ Kultúrneho centra A. Sládkoviča v Detve. S blahoželaním a poďakovaním členom súboru vystúpil primátor mesta Ján Šufliarský. Divadelnému súboru udelil ďakovný list mesta Detva s nasledovným znením: „Divadelnému súboru Detvan, pri príležitosti 60. výročia založenia súboru, za dlhoročnú kultúrno-osvetovú činnosť v oblasti ochotníckeho divadla, významný podiel na rozvíjaní miestnej kultúry, úspešnú reprezentáciu mesta Detvy a celého regiónu Podpoľania.“ /*banner*/ Primátor Šufliarský poďakoval všetkým, ktorí pôsobili v tomto súbore a ktorí mu pomáhali počas 60-tich rokov Do ďalších rokov činnosti im poprial ešte veľa úspešných divadelných hier. Divadelný súbor Detvan pri príležitosti 60. výročia kolektívu uviedol inscenáciu „Kubo“ od Jozefa Hollého, ktorú pri tejto slávnostnej príležitosti zahrali 8. mája 2015 v Dome kultúry A. Sládkoviča v Detve. Divadelný súbor DETVAN pri Kultúrnom centre A. Sládkoviča v Detve začal svoju činnosť v roku 1954 v provizórných podmienkach takzvaného „Konibaru“, priestor kde dnes je obchod Diskont oproti hotelu Detva. Postavením strojárskej  fabriky začali v Detve vznikať aj súbory a krúžky záujmovo-umeleckej činnosti, prvým bol divadelný súbor Detvan. Detvianske divadlo má oveľa dávnejšiu tradíciu, ktorá smeruje až pred históriu Rakúsko-Uhorska, najviac sa divadlu venoval detviansky hasičský zbor. Počas 60 rokov súbor uviedol 49 divadelných hier za vynikajúcej režijnej spolupráce amatérskych a tiež profesionálnych režisérov. Detvianski ochotníci si zahrali aj s profesionálnymi hercami – Jozefom Krónerom, Magdou Matrtajovou, Jánom Seleckým, Borisom Kršňákom, Borisom Kováčom.

  19. mája 2015 20:05
 • Súčasťou 50. ročníka FSP bude Krajanský dvor

  Súčasťou 50. ročníka FSP bude Krajanský dvor

  V rámci prípravy 50. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou sa 30. apríla 2015 v priestoroch Mestského úradu v Detve uskutočnilo pracovné rokovanie mesta Detva ako organizátora festivalu a predstaviteľov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ).  Primátor Ján Šufliarský rokoval s predsedom ÚSŽZ Igorom Furdíkom spolu s predsedníčkou programovej rady Annou Ostrihoňovou, predsedníčkou organizačného výboru Margitou Gajdošovou a Jaroslavom Stašákom, ktorý jednal za správu amfiteátra, prípravu scény a areálu.  Ján Šufliarský a Igor Furdík hovorili o spolupráci do ďalších rokov, pretože zahraniční Slováci sa na festivale cítia ako doma. Furdík dodal, že cieľom jeho snáh je zanechať v Detve stopu zahraničných Slovákov. /*banner*/ Hlavnou témou rokovania bola príprava Krajanského dvora, ktorý je rozšírením a zároveň pokračovaním úspešného Dolnozemského dvora, ktorý bol prvýkrát uvedený počas 49. ročníka festivalu. Mesto Detva zabezpečuje materiálno technické vybavenie, ktoré rozšíri areál, pomôže dotvoriť atmosféru a predstaviť zvyky krajanov. Na prípravu gastronomických špecialít krajania po minuloročných výborných skúsenostiach znovu využijú priestory kuchyne Základnej školy Obrancov mieru, Detva. Text: Margita Gajdošová, Zuzana Juhaniaková ilustračné foto: Zuzana Juhaniaková

  19. mája 2015 10:03
 • Investičné akcie Detvy (2015) v oblasti infraštruktúry

  Investičné akcie Detvy (2015) v oblasti infraštruktúry

  Jeden bývalý neúspešný a odmietnutý politický činovník z bývalého vedenia mesta Detva sa vyjadril, že v Detve stavebná sezóna akoby nezačala a že noví poslanci „sabotujú investície“ v meste. Prinášame Vám niektorých prehľad investičných akcií v Detve pre oblasť infraštruktúry, pre ktoré poslanci MsZ v Detve schválili rozpočtové zdroje. Chodníky sa v meste Detva neprestali stavať v roku 2014, ale pokračuje sa v ich výstavbe. Za sumu 25 tisíc eur bude realizovaná stavba ľavej strany chodníka na Novej vsi. Za 30 tisíc eur je naplánovaná aj rozsiahla rekonštrukcia pri budove Liečebne dlhodobo chorých – LDCH. Bude rekonštruovaná miesta komunikácia a chodníky pred LDCH, vybudované parkovisko a opravené vstupné brány a oplotenie. Dokončí sa takisto prepojenie chodníkov na uliciach Štúrová a Krpeľná v sume 7 tisíc eur. Rekonštrukcie prepojov medzi ulicami M.R.Štefánika a Obrancov mieru boli na poslednom zastupiteľstve vypustené pre rok 2015 z dvoch dôvodov. Očakáva sa rekonštrukcia teplovodov v tejto lokalite a rozpočtové prostriedky museli byť presunuté na nevyhnutné investície do zimného štadióna, ktoré si vyžiadal Slovenský zväz ľadového hokeja. Zimný štadión bol zanedbávaný niekoľko posledných rokov a vinou bývalého vedenia do jeho budovy nešli skoro žiadne prostriedky. Stav je viac menej havarijný. (k téme prinesieme samostatný článok a rozsiahlu fotogalériu) Nemalé prostriedky sa vyčlenili aj na projektové dokumentácie, bez ktorých nie je možné realizovať investičné projekty. Ide o nasledovné projektové dokumentácie: - prístupová komunikácia do priemyselného parku Trstená (20 tisíc) - parkovisko pri Kultúrnom dome v Piešti (150 eur) - cyklochodník I. etapa (7 tisíc eur). /*banner*/ K zavádzajúcim tvrdeniam sa vyjadril aj odborník na dopravu a člen komisie výstavby Radovan Červienka: ,,Najprv sa musia opraviť chyby na predvolebných chodníkoch a vyasfaltovaných cestách. Potom sa musia vykúpiť pozemky na nové chodníky (a to nielen na nových, ale aj na starých). Ďalej, aby sa nerobil s tým hurá efekt je zadaná požiadavka na urobenie pasportu, ktorý bude slúžiť pre mesto ako podklad pre výkup, výmenu pozemkov ako aj pre údržbu a plánovanie. a následne aj dopravný generel, ktorý je základný strategický plán pri plánovaní dopravy a žiaľ Detva ho doteraz nemá. Čo sa týka predvolebných chodníkov je to problém sám o sebe a to zlý technický návrh, napríklad chodníky sa navrhovali na korune starej panelovej cesty, neodstránil sa podklad, boli zúžené, či nezabezpečil sa prístup na detské ihriská (napríklad chodník k mostu pri MsÚ, kde je jeho vyústenie navrhnuté k mostnej konštrukcii a kde sa tvrdilo, že sa tam navrhne priechod pre chodcov a ta mláka tam uschne, ale žiaľ sa to nedá). Detva si jednoducho nemôže dovoliť zbrklo robiť chodníky systémom ,,haky-baky“, treba mať nato nejaký logický plán a ja len dúfam že na postup rekonštrukcie a výstavby dá dopravný generel, ktorý sa urobí.“    

  19. mája 2015 09:46
 • Pozvánka na I. hokejbalový turnaj v Detve

  Pozvánka na I. hokejbalový turnaj v Detve

  HbK Detva vás s finančnou podporou mesta Detva pozýva na Prvý ročník Turnaja o Pohár primátora mesta Detva v hokejbale, ktorý sa uskutoční v sobotu 23. mája na Zimnom štadióne v Detve so začiatkom o 09:30 hod. Cieľom turnaja je zviditeľniť tento najúspešnejší kolektívny šport na Slovensku aj v Detve, ktorá aj napriek veľkej popularite tohto pouličného športu nemala až do konca roka 2014 oficiálny hokejbalový klub. Turnaja sa zúčastnia: mužstvá HbK Detva, Dream Team Detva, OLD BOYS DETVA,STRONG STARS a Juniori Zvolen. Hrá sa systémom každý s každým. Hracia doba zápasu je 2 x 15 min. ( 5 – minútová prestávka medzi polčasmi ). Pri nerozhodnom stave budú rozhodovať samostatné nájazdy. Každý tím má k dispozícii 3 nájazdy. V prípade nerozhodného stavu nasleduje po jednom nájazde z každej strany až do rozhodnutia. /*banner*/ Bodový systém 3 body : výhra v riadnom hracom čase 2 body : výhra v nájazdoch 1 bod : prehra v nájazdoch O víťazovi turnaja rozhodne celkový počet bodov. V prípade rovnakého bodového zisku o poradí tímov rozhoduje : 1. lepší vzájomný zápas, 2. rozdiel  medzi strelenými a inkasovanými gólmi, 3. viac strelených gólov, 4. menej inkasovaných gólov, 5. náhodný žreb. Rozpis zápasov  ( čas je len orientačný ) 09:30 – Zahájenie turnaja 09:45 – 10:30 Dream Team Detva : HbK Detva 10:40 – 11:25 Juniori Zvolen : STRONG STARS 11:35 – 12:20 OLD BOYS DETVA : Dream Team Detva 12:30 – 13:15HbK Detva : Juniori Zvolen 13:25 – 14:10 STRONG STARS – OLD BOYS Detva 14:20 – 15:05Dream Team Detva – Juniori Zvolen 15:15 – 16:00HbK Detva – STRONG STARS 16:10 – 16:55 Juniori Zvolen – OLD BOYS DETVA 17:05 – 17:50Dream Team Detva – STRONG STARS 18:00 : 18:45 OLD BOYS DETVA – HbK Detva 19:30 – Záver turnaja a odovzdávanie cien Zaujímavosťou turnaja je, že sa v ňom stretnú proti sebe rôzne vekové kategórie od „starých pánov“ až po juniorov. V dnešnej dobe moderných informačných technológií sme veľmi radi, že najmä mládež nestratila záujem o pohyb a má záujem športovať. Hokejbalový klub Detva chce aj prostredníctvom takéhoto podujatia pritiahnuť mládež ešte viac k športu. Mediálny partner projektu: DTonline.sk Podujatie tiež podporili a spolufinancovanie projektu zabezpečili: Záhradné centrum ZÁHRADIA, s.r.o. Slatinské Lazy www.zahradia.sk Spoločnosť GPI CENTRUM, s.r.o. Oblečenie pre motorkárovwww.gpicentrum.sk AUTOPOŽIČOVŇA-CK PLUS, s.r.o.www.autopozicovna-ck.sk HOSPITAL ZVOLEN, Disco&Caffé

  19. mája 2015 09:39
 • Investičné akcie Detvy (2015) v oblasti školstva a mládeže

  Investičné akcie Detvy (2015) v oblasti školstva a mládeže

  Nie je pravdou to, čo sa písalo v novinách syna bývalého viceprimátora (Dtinfo), že v Detve stavebná sezóna akoby nezačala a že noví poslanci „sabotujú investície“ v meste. Pozreli sme sa tento problém a prinášame Vám prehľad investičných akcií v Detve pre oblasť školstva a mládeže, pre ktoré poslanci MsZ v Detve schválili na rok 2015 rozpočtové zdroje. Medzi najväčšie plánované investície v roku 2015 patria rekonštrukcie základných škôl v Detve. Z hľadiska postupu je na rade ako prvá ZŠ Alexandra Vagača (II. ZŠ), kde v najbližších týždňoch začína rekonštrukcia školy. Celkový náklad tejto investície je 540.479 eur. Mesto získalo väčšinu prostriedkov potrebných na rekonštrukciu z eurofondov. Plánuje sa znižovanie energetickej náročnosti aj na ZŠ J.J.Thurzu (IV ZŠ), vo výške 140 tisíc eur. Investovať sa bude aj do materských škôl. Materská škola Obrancov mieru bude mať novú prístavbu za 45 tisíc eur, z dôvodu rozšírenia kapacity zariadenia kvôli novej legislatíve. Materská škola na námestí SNP dostane nové zateplenie, opravu strechy a vyriešenie problému vykurovania  v celkovej hodnote 23 tisíc eur. /*banner*/ Deti nebudú mať len vynovené materské  a základné školy, aj nové detské ihriská v sume 20 tisíc eur. Ihriská budú vybudované v troch lokalitách – Dolinky vnútroblok, Obrancov mieru (pri výškových panelákoch) a na Štúrovej ulici pri internátoch. Štrvté detské ihrisko bude osadené pred Domom kultúry, ide o investíciu, ktorá bola zahrnutá v rekonštrukcii okolia Domu kultúry.  

  18. mája 2015 08:34
 • Sídlisko má takmer 9 tisíc obyvateľov

  Sídlisko má takmer 9 tisíc obyvateľov

  Mesto Detva má stabilne okolo 15 tisíc obyvateľov. Posledné roky však tento stav pozvoľne klesá a to z viacerých dôvodov – starnutie obyvateľstva, nižšia pôrodnosť, či sťahovanie ľudí z mesta na vidiek. Viete ale koľko obyvateľov býva jednotlivých v miestnych častiach Detvy? (údaje k 31.12.2013) Detvianske sídlisko sa začalo stavať v 50.rokoch 20.storočia. Jeho výstavba súvisela s výstavbou strojársko-zbrojárskeho závodu PPS Detva. V súčasnosti žije podľa štatistiky na sídlisku 8763 obyvateľov. Ženy majú výraznú prevahu, je ich 4 tisíc, kým mužov len 3500. Detí žije na sídlisku takmer 1200. /*banner*/ Druhou najpočetnejšou miestnou časťou je Stará Detva, tu žije takmer 3 tisíc ľudí. Muži a ženy sú približne v rovnakom pomere, detí tu žije vyše 400. V miestnych častiach Piešť I., Piešť II. a Krné žije spolu takmer 1500 obyvateľov. Detí je málo, nie je ich ani 100. Skliarovo je domovom 753 obyvateľov, Kostolná má 467 obyvateľov a najmenej ľudnatou miestnou časťou sú Zapriechody. Podľa evidencie tu žije len 8 obyvateľov.  Vývoj počtu obyvateľov v Detve Z hľadiska počtu obyvateľov patrila Detva od sčítania obyvateľstva v roku 1869 po sčítanie obyvateľstva v roku 1880 k najľudnatejším obciam na Slovensku. Avšak tento údaj skresľuje to, že kým v malým obciach bolo napr. len 2-3 tisíc obyvateľov, žili v obci kompaktne. V Detve tento údaj teda skresľovalo typické laznícke osídlenie. Navyše chotár obce v tomto období zahrňoval prakticky celý dnešný okres Detva, s výnimkou obcí Detvianska Huta, Látky a Podkriváň.                                                                                         Prvý veľký pokles je zaznamenaný v sčítaní obyvateľstva v roku 1890, kedy je už tzv. „Veľká Detva“ rozdelená na dve obce – Detvu a Hriňovú. Ďalšie sčítania vykazujú len pozvoľný rast, napriek vysokej pôrodnosti, ktorá vychádzala aj z vysokej religiozity regiónu. Nízky nárast spôsobili viaceré faktory – vysťahovalectvo, či vysoká úmrtnosť. Povojnové sčítanie v roku 1950 vykazuje výrazný pokles počtu obyvateľov. Spôsobili to tieto faktory: vojnové udalosti, vyvraždenie židovskej komunity, vysťahovalectvo (napríklad do južných oblastí SR po vysťahovaných Maďaroch).                                                Sčítania obyvateľstva od roku 1961 po rok 2001 vykazujú vysoký nárast počtu obyvateľov, s postupným spomaľovaním nárastu. Tento trend spôsobili tieto faktory: výstavba závodu PPS Detva a s ním nového sídliska, rodinná politika štátu, ktorá spôsobila vysoký prirodzený prírastok, sťahovanie ľudí z malých obcí (dedín) do miest. V sčítaní v roku 2011 bol zaznamenaný malý pokles. Ten spôsobili demografické zmeny v štruktúre obyvateľstva: starnutie obyvateľstva, resp. pokles narodených a nárast úmrtí. Identifikovať môžeme aj moderný trend, kedy si ľudia hľadajú bývanie v blízkych menších obciach blízko mestského centra. V tomto prípade obyvatelia, hlavne mladé rodiny sa presťahovali od obcí Stožok a Kriváň.  ROK POČET OBYVATEĽOV 1869 10 043 1880 10 330 1890 6 273 1900 6 495 1910 7 339 1921 7 515 1930 7 324 1950 5 728 1961 8 211 1970 10 599 1980 14 261 1990 15 029 2001 15 122 2011 15 036

  17. mája 2015 16:21
 • Rozhovor

 • Vlado Unterfranc: Vr...

  Vladimír Unterfranc sa roky venuje trénovaniu mladých hokejistov. Pod jeho taktovkou vyrástol nejeden známy hráč. Povedzte nám niečo o sebe. ,,Som trénerom hokejovej predprípravky HC 07 Detva. Hokeju sa venujem ako tréner 18 rokov, z toho 12 rokov som pôsobil ako tréner športových hokejových tried pri ZŠ Obrancov mieru v Detve. V tom čase sme vychovávali deti a mládež, z ktorých sa postupne stávali hráči extraligových klubov a tiež reprezentanti SR. Medzi týchto patrí Marek a Martin Ďalogovci, Ján Sýkora, Peter Hraško..." Čomu sa venujete momentálne? ,,Stále trénovaniu. Prácu v hokejovej prípravke považujem za najnáročnejšiu spomedzi celého mládežníckeho tréningového procesu, nakoľko práve v tejto vekovej kategórii sa kladú základy všestranného pohybového rozvoja a správnych korčuliarskych techník. V rámci tréningov sa venujem aj inovačným technikám ako napríklad power skating, elite skating, stickhandling." Kedy je ideálny vek na začatie s hokejom? ,,Je dobré ak sa deti začínajú učiť korčuľovať už v ranom detstve – ideálny je vek 5 rokov. Venujem sa aj žiakom prvého stupňa, s ktorými chodíme korčuľovať počas vyučovania výchovných predmetov. Tento pobyt a pohyb na ľadovej ploche má pozitívny vplyv na zdravie." Koľko detí vediete aktuálne? ,,Momentálne je v hokejovej prípravke HC 07 Detva (1. – 3. ročník) 16 detí. Trénujeme 2 – 3 krát týždenne, zúčastňujeme sa priateľských zápasov a turnajov." /*banner*/ Ako hodnotíte situáciu v detvianskom hokeji? ,,Mrzí ma, že detvianske deti trénujú v dvoch kluboch, preto je mojou snahou spojiť hokejovú mládež a viem aj nájsť konkrétne riešenia tejto situácii." Informácia k tréningom: ,,V prípade záujmu nás môžete kontaktovať na FB stránke HC 07 Detva mládež, kde nájdete rozpis tréningov alebo aj osobne počas tréningov každú sobotu o 12.30."

 • Martin Chamula: Boju...

  Prinášame vám rozhovor s hrajúcim trénerom a zároveň kapitánom DTF Team Detva Joxers Martinom Chamulom.  Prečo ste sa rozhodli venovať práve florbalu ? Od mala som hrával hokej. Z určitých dôvodov som bol nútený s hokejom skončiť. Florbal som začal hrávať s partiou len ako spestrenie voľného času. No po krátkej dobe si ma získal podobne ako niekedy dávno hokej. Aj keď sa musím priznať, dosť dlho ma prehovárali, aby som si prišiel zahrať. Ako dlho sa mu venujete ? Neviem presne, ale bude to asi viac ako 5 rokov Ktorý florbalista je pre vás vzorom a prečo ? Nemám žiadny vzor. Dá sa povedať, že nikdy som nemal jedného NAJ športovca. Páčia sa mi všetci, ktorí svojou šikovnosťou niečo dokázali. DTF Team Detva Joxers vznikol v lete v roku 2011. Koľko rokov už v klube pôsobíte ? Tím sa síce zaregistroval do zväzu v roku 2011, no už dávno predtým sme spolu hrávali po telocvičniach tu v Detve a chodili na rôzne amatérske turnaje. Takže dá sa povedať, že skoro od prvých začiatkov som súčasťou "joxerov". /*banner*/ Akú filozofiu klub presadzuje ? Filozofiou klubu bolo a je priniesť a hlavne udržať tento, pre mnohých ľudí nový a neznámy šport v Detve. A hlavne zaujať a získať veľa mládeže a pracovať s ňou, aby deti nesedeli len doma za počítačmi, ale aby plnohodnotne využívali svoj voľný čas. Dvere k nám majú otvorené všetky deti, ktoré sa chcú venovať florbalu. Podarilo sa klubu pripísať si na svoje konto nejaké úspechy ? Najväčší úspech klubu je zatiaľ víťazstvo v 2. lige stred, vďaka ktorému sme postúpili do 1. celoslovenskej súťaže, kde sme prvú sezónu skončili na dobrom 4. mieste a túto sezónu by sme si chceli vybojovať postup do extraligy. V meste pôsobia aj dva hokejové kluby. Chodia vám niektorí hráči od nich vypomáhať ? V našom tíme je veľa bývalých hokejistov. No z aktuálnych kádrov hokejových mužstiev s nami hráva len Ivan Zorvan, ktorý pôsobí v HC'07 Detva. Pokúsi sa mužstvo v budúcnosti zabojovať o extraligu ? Ako som už spomínal, už tento rok bojujeme o postup do extraligy. Urobíme všetko preto, aby sa nám to podarilo. A ak by sa nám to náhodou nepodarilo tento rok, tak sa o to určite pokúsime v ďalšej sezóne. Vidíme, že sa to dá, že to je v našich silách, takže zabojujeme kvôli nám a kvôli našim fanúšikom, ktorí nás chodia povzbudzovať v hojnom počte za čo im samozrejme ďakujeme. Myslíte si, že sa niekedy dočkáme florbalu pod piatimi kruhmi ? Myslím si že áno. Florbal je asi najrýchlejšie sa rozvíjajúci šport na svete. Ak to bude pokračovať takýmto tempom tak bude florbal na olympijských hrách oveľa skôr ako by sme si možno všetci mysleli.

 • Bian Studio: Sme ľuď...

  Prinášame vám rozhovor s konateľom Bianštúdia pánom Ľuptákom, ktorý sa venuje už dlhší čas fotografovaniu. Ako dlho sa venujete fotografovaniu?  ,,Fotografovaniu som sa začal venovať  už v časoch dávneho socializmu v krúžku p. Mikulca. Technológiu výroby čiernobielej fotografie sme tam všetci zvládali veľmi dobre. Vývojky, ustaľovače a zväčšováky  sme používali na každom stretnutí. Fotil som na starý FLEXARET, ktorý  mám doteraz. Samotnú grafiku a produkciu propagačných výstupov sme začali riešiť asi pred 15 rokmi. V tom čase sme prebrali ako občianske združenie pod správu infocentrum v Detve, ktorého prevádzku sme niekoľko rokov úspešne zabezpečovali a rozširovali. Zistili sme, že neexistujú propagačné materiály o našom regióne, a to málo čo vydalo mesto bolo strašne nekvalitné -  fotkami, spracovaním i tlačou, ktorú sme v tom čase volali „šedý zákal“. Skúsili sme preto sami vydať nejaké cyklomapy, potom pohľadnice, skladačky ...  Zaplatili sme dobrého grafika, našli dobré tlačiarne, výstupy mali veľký úspech a začalo sa to nabaľovať.  Oslovovali nás ďalšie subjekty z regiónu i mimo neho." Čo Vás viedlo k vytvoreniu BIANstudia? ,,Bez reklamy stále pribúdali nové zákazky a zákazníci, bolo náročné na diaľku riadiť viacero externých spolupracovníkov. Tiež mi prišlo vhodné zriadiť samostatnú grafickú prevádzku, kde nás naši zákazníci vždy nájdu. Ja osobne som väčšinou v teréne, preto som rád, že v súčasnosti už všetky základné činnosti zvládajú kolegovia, priamo u nás v štúdiu. V neposlednom rade sme vyplnili dieru na trhu: v meste Detva zanikli všetky fotoateliéry a grafické firmy často fungujú len na telefón. U nás máme otvorené vždy v pracovnej dobe a fotografie robíme na počkanie. Postupne činnosti rozširujeme, stále ešte budujeme a v rámci možností vylepšujeme prevádzku. Tohto roku sme sa museli nedobrovoľne sťahovať, čo nás trochu zabrzdilo a veľa vecí sme museli riešiť nanovo, no máme teraz väčšie priestory a sme viac „po ruke“ ľudom. Pozývame na návštevu všetkých, čo sa vyskytnú v blízkosti pošty, mestského, daňového úradu, či polikliniky. BIANstudio je v budove OTP banky, aj parkovacie miesto máme pre našich návštevníkov vždy rezervované." Ktorý projekt Vás ako štúdio najviac teší? ,,V jeseni 2014 som získal značku regionálny produkt na fotografie a fotoobrazy z Podpoľania, čo ma teší aj pre vysoké bodové hodnotenie certifikačnej komisie. Z aktuálnych hotových projektov je to aktuálna kniha tradičných receptov z Podpoľania, ktorá je práve v tlači. Z nových projektov je to veľká fotokniha PODPOĽANIE, ktorú práve pripravujeme. No najviac ma teší,  keď je s našou prácou spokojný zákazník.  A tiež keď vidím, že práca baví aj mojich kolegov." /*banner*/ Ako vznikol názov BIANstudio? ,,Infocentrum už neprevádzkujeme, vznikla dilema ako ďalej. Určitý čas som grafiku robil ako živnostník, no hlavnou činnosťou živnosti je CYKLOšport.  Preto mi prišlo vhod založenie s.r.o. S mojim priateľom Jánom Mikom, pre ktorého dcéru s pohybovým obmedzením som zostrojil niekoľko  špeciálnych vozidiel. Táto s.r.o sa špecializuje na výrobu trojkoliek a tiež technický vývoj a dizajn výrobkov. Keďže netúžim byť majiteľom, či konateľom množstva spoločností, rozšírili sme činnosť existujúcej  spoločnosti  BIAN s.r.o.  o reklamné aktivity.  BIANstudio  je teda prevádzkou spoločnosti BIAN s.r.o. A samotný názov BIAN vymyslel môj spoločník Ján Miko. Keďže sme obaja Jánovia = DVAJA JÁNOVIA,  vznikla skratka BI+JAN  = BIAN." Čo všetko BIANstudio ponúka? FOTO                     fotoobrazy                                                                                         fotenie na doklady na počkanie panorámy                                                            postre interiérové doplnky fotenie na objednávku ateliérové foto fotoalbumy TLAČ                     tlačiarenské služby                                                          digitálna tlač kopírovanie skenovanie rezanie skladanie viazanie GRAFIKA              grafické návrhy a tlačoviny                           letáky, noviny                                                      pohľadnice, mapy                                             pozvánky, oznámenia brožúry, knihy vizitky na počkanie kalendáre REKLAMA            reklamné služby                                                                               logá  firemný dizajn firemné tlačivá veľkoplošná tlač bilboardy promo predmety darčekový sortiment  

 • Región

 • Nový chodník pre det...

  Mesto Detva 22. mája 2015 sprístupnilo nový chodník s 3D zvieratkami pre deti od 1 do 8 rokov. Od tohto dňa ho najmenší obyvatelia v sprievode rodičov môžu prísť objaviť a vyskúšať v obnovenom parku pred Domom kultúry A. Sládkoviča. Ako objasnil Jaroslav Stašák z oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu, je to pilotný program 3D prvkov zvieratiek mesta Detva, ktorý nadväzuje na predtým zrealizovaný chodník podporený v rámci programu „Obnova a rozvoj obcí.“ 3D prvky, ako aj celý chodník, sú z gumenej dlažby. Priestor je teda bezpečný pre rozvoj začínajúcich pohybových aktivít malých detí, čo bol hlavný zámer mesta Detva. Vysvetlením 3D programu, je, že je to imitácia určitého typu zvieratka, ktoré je konštruované ako detská preliezka. V spojení s gumeným chodníkom je priestor bezpečný pre voľný pohyb a určený pre rozvoj fantázie a pohybových zručností u detí predškolského veku. „Tento nový chodník je určený hlavne pre deti do 8 rokov a preto aj touto cestou žiadame obyvateľov nášho mesta aby ho chránili, nech plní požadovaný účel,“ dodal Jaroslav Stašák. /*banner*/ V januári 2014 mesto otvorilo kompletne zrenovovaný Dom kultúry A. Sládkoviča, koncom roka 2014 mesto ukončilo modernizáciu parku pri Dome kultúry. Detský chodník s 3D prvkami zvieratiek sprístupnený v máji 2015 je pokračovaním systematickej obnovy Detvy.  Text: Zuzana Juhaniaková Foto: Jaroslav Stašák

 • Exkurzia detí zo ZŠ ...

  SCVČ Majačik v spolupráci s riaditeľmi základných škôl a Mestom Detva pripravilo pre 42 talentovaných žiakov, ktorí reprezentujú základné školy a okres Detvu na mnohých vedomostných, športových a kultúrnych súťažiach exkurziu v regióne Podpoľania. Výsledky, ktoré žiaci dosahujú svedčia o tom, že v Detve vyrastajú veľmi šikovné deti, ktoré robia pekné meno  nášmu mestu v krajských aj celoslovenských súťažiach. Treba poďakovať nielen žiakom, ktorí  voľný čas venujú vzdelávaniu, ale aj pedagogickým zamestnancom a vedúcim krúžkov, ktorí s deťmi pracujú. Odmenou pre žiakov bola exkurzia pod názvom : „Spoznaj svoj región“ s nasledovným programom : Prehliadka  zámku Vígľaš, ktorý bol zrekonštruovaný na kongresový hotel.  Masarykov dvor kde bola nameraná najnižšia teplota v SR - 41 stupňov. Krátky prednáškový vstup o podnebí Slovenskej republiky. Biely vrch - prednáška o ťažbe zlata  - pozitíva a negatíva ťažby. R2 - informácie o stavbe rýchlostnej cesty. Diskusia o doprave na Slovensku. Prednáška  a návšteva  teplárne na biomasu, bioplynovej stanice a družstva. Návšteva historického jadra Detvy. /*banner*/ Poďakovanie patrí Mestu Detva, p. Bc. J. Pavlovovi poslancovi MsZ v Detve, ktorý bol lektorom projektu, učiteľom ZŠ a SCVČ Majačik za vypracovanie a organizačné zabezpečenie projektu. Cieľom organizátorov bolo, aby žiaci unikátnou exkurziou spoznali  región  Podpoľanie, kde okrem vizuálneho kontaktu s regiónom si odnesú plno zážitkov a hodnotných informácii. Projekt bol spolufinancovaný z rozpočtu mesta Detva text: Mgr. Mária Lešáneková  SCVČ Majačik    

 • Investičné akcie Det...

  Jeden bývalý neúspešný a odmietnutý politický činovník z bývalého vedenia mesta Detva sa vyjadril, že v Detve stavebná sezóna akoby nezačala a že noví poslanci „sabotujú investície“ v meste. Prinášame Vám niektorých prehľad investičných akcií v Detve pre oblasť infraštruktúry, pre ktoré poslanci MsZ v Detve schválili rozpočtové zdroje. Chodníky sa v meste Detva neprestali stavať v roku 2014, ale pokračuje sa v ich výstavbe. Za sumu 25 tisíc eur bude realizovaná stavba ľavej strany chodníka na Novej vsi. Za 30 tisíc eur je naplánovaná aj rozsiahla rekonštrukcia pri budove Liečebne dlhodobo chorých – LDCH. Bude rekonštruovaná miesta komunikácia a chodníky pred LDCH, vybudované parkovisko a opravené vstupné brány a oplotenie. Dokončí sa takisto prepojenie chodníkov na uliciach Štúrová a Krpeľná v sume 7 tisíc eur. Rekonštrukcie prepojov medzi ulicami M.R.Štefánika a Obrancov mieru boli na poslednom zastupiteľstve vypustené pre rok 2015 z dvoch dôvodov. Očakáva sa rekonštrukcia teplovodov v tejto lokalite a rozpočtové prostriedky museli byť presunuté na nevyhnutné investície do zimného štadióna, ktoré si vyžiadal Slovenský zväz ľadového hokeja. Zimný štadión bol zanedbávaný niekoľko posledných rokov a vinou bývalého vedenia do jeho budovy nešli skoro žiadne prostriedky. Stav je viac menej havarijný. (k téme prinesieme samostatný článok a rozsiahlu fotogalériu) Nemalé prostriedky sa vyčlenili aj na projektové dokumentácie, bez ktorých nie je možné realizovať investičné projekty. Ide o nasledovné projektové dokumentácie: - prístupová komunikácia do priemyselného parku Trstená (20 tisíc) - parkovisko pri Kultúrnom dome v Piešti (150 eur) - cyklochodník I. etapa (7 tisíc eur). /*banner*/ K zavádzajúcim tvrdeniam sa vyjadril aj odborník na dopravu a člen komisie výstavby Radovan Červienka: ,,Najprv sa musia opraviť chyby na predvolebných chodníkoch a vyasfaltovaných cestách. Potom sa musia vykúpiť pozemky na nové chodníky (a to nielen na nových, ale aj na starých). Ďalej, aby sa nerobil s tým hurá efekt je zadaná požiadavka na urobenie pasportu, ktorý bude slúžiť pre mesto ako podklad pre výkup, výmenu pozemkov ako aj pre údržbu a plánovanie. a následne aj dopravný generel, ktorý je základný strategický plán pri plánovaní dopravy a žiaľ Detva ho doteraz nemá. Čo sa týka predvolebných chodníkov je to problém sám o sebe a to zlý technický návrh, napríklad chodníky sa navrhovali na korune starej panelovej cesty, neodstránil sa podklad, boli zúžené, či nezabezpečil sa prístup na detské ihriská (napríklad chodník k mostu pri MsÚ, kde je jeho vyústenie navrhnuté k mostnej konštrukcii a kde sa tvrdilo, že sa tam navrhne priechod pre chodcov a ta mláka tam uschne, ale žiaľ sa to nedá). Detva si jednoducho nemôže dovoliť zbrklo robiť chodníky systémom ,,haky-baky“, treba mať nato nejaký logický plán a ja len dúfam že na postup rekonštrukcie a výstavby dá dopravný generel, ktorý sa urobí.“    

 • Šport

 • R. Ľupták sa stal pr...

  Hokejový klub HC 07 Detva dosiahol ďalší úspech. Po športovom úspechu - víťazstve v 1. hokejovej lige dosiahol klub na funkcionárskej úrovni. ,,Náš klub žne úspechy nielen na ľade, ale aj na funkcionárskom poli, keď od dnešného dňa sa stal náš prezident klubu pán Róbert Ľupták predsedom Združenia oddielov a klubov (ZOK)1.hokejovej ligy. Za podpredsedu bol zvolený prezident klubu z Humeného pán Kovalský, kedže práve jeho klub nahradí v našej lige projekt SR 18, ktorý bude posobiť v juniorskej lige. Nášmu prezidentovi k zvoleniu srdečne gratulujeme a veríme,že mu to pojde tak dobre ako vedenie a práca pri detvianskom hokeji," znie oficiálne stanovisko klubu. Róbert Ľupták v roku 2007 spoluzakladal hokejový klub HC 07 Detva. V klube pôsobil ako manažér a prezident. V rokoch 2006 - 2010 bol poslancom MsZ v Detve, kedy aj spravoval zimný štadión.  /*banner*/ autorský článok DTonline.sk

 • Pozvánka na I. hokej...

  HbK Detva vás s finančnou podporou mesta Detva pozýva na Prvý ročník Turnaja o Pohár primátora mesta Detva v hokejbale, ktorý sa uskutoční v sobotu 23. mája na Zimnom štadióne v Detve so začiatkom o 09:30 hod. Cieľom turnaja je zviditeľniť tento najúspešnejší kolektívny šport na Slovensku aj v Detve, ktorá aj napriek veľkej popularite tohto pouličného športu nemala až do konca roka 2014 oficiálny hokejbalový klub. Turnaja sa zúčastnia: mužstvá HbK Detva, Dream Team Detva, OLD BOYS DETVA,STRONG STARS a Juniori Zvolen. Hrá sa systémom každý s každým. Hracia doba zápasu je 2 x 15 min. ( 5 – minútová prestávka medzi polčasmi ). Pri nerozhodnom stave budú rozhodovať samostatné nájazdy. Každý tím má k dispozícii 3 nájazdy. V prípade nerozhodného stavu nasleduje po jednom nájazde z každej strany až do rozhodnutia. /*banner*/ Bodový systém 3 body : výhra v riadnom hracom čase 2 body : výhra v nájazdoch 1 bod : prehra v nájazdoch O víťazovi turnaja rozhodne celkový počet bodov. V prípade rovnakého bodového zisku o poradí tímov rozhoduje : 1. lepší vzájomný zápas, 2. rozdiel  medzi strelenými a inkasovanými gólmi, 3. viac strelených gólov, 4. menej inkasovaných gólov, 5. náhodný žreb. Rozpis zápasov  ( čas je len orientačný ) 09:30 – Zahájenie turnaja 09:45 – 10:30 Dream Team Detva : HbK Detva 10:40 – 11:25 Juniori Zvolen : STRONG STARS 11:35 – 12:20 OLD BOYS DETVA : Dream Team Detva 12:30 – 13:15HbK Detva : Juniori Zvolen 13:25 – 14:10 STRONG STARS – OLD BOYS Detva 14:20 – 15:05Dream Team Detva – Juniori Zvolen 15:15 – 16:00HbK Detva – STRONG STARS 16:10 – 16:55 Juniori Zvolen – OLD BOYS DETVA 17:05 – 17:50Dream Team Detva – STRONG STARS 18:00 : 18:45 OLD BOYS DETVA – HbK Detva 19:30 – Záver turnaja a odovzdávanie cien Zaujímavosťou turnaja je, že sa v ňom stretnú proti sebe rôzne vekové kategórie od „starých pánov“ až po juniorov. V dnešnej dobe moderných informačných technológií sme veľmi radi, že najmä mládež nestratila záujem o pohyb a má záujem športovať. Hokejbalový klub Detva chce aj prostredníctvom takéhoto podujatia pritiahnuť mládež ešte viac k športu. Mediálny partner projektu: DTonline.sk Podujatie tiež podporili a spolufinancovanie projektu zabezpečili: Záhradné centrum ZÁHRADIA, s.r.o. Slatinské Lazy www.zahradia.sk Spoločnosť GPI CENTRUM, s.r.o. Oblečenie pre motorkárovwww.gpicentrum.sk AUTOPOŽIČOVŇA-CK PLUS, s.r.o.www.autopozicovna-ck.sk HOSPITAL ZVOLEN, Disco&Caffé

 • FUTBAL: S Podbrezovo...

  Mladší žiaci MFK Detva rozstrieľali svojich rovesníkov z Novej Bane 17:1. Šesť kôl pred koncov majú na prvom mieste 6 –bodový náskok pred Fiľakovom. Podarí sa im postúpiť medzi futbalovú elitu ?    MFK Detva – ŽP Šport Podbrezová ( B ) 1:2 ( 0:0 ) Góly : 88. Kamas – 74. Petrík, 82. Dekrét Žlté karty : 17. Melich, 60. Pančík, 77. Karásek, 90. Lapin – 54. Vojtek, 66. Pančík Počet divákov : 100 Zostavy Detva : Vreštiak – Baláž, Rapčan ( C ), Michálik, Vajda, Lapin, Kamas, Melich, T. Pančík, Janok ( 68. Ondrášik ), Németh ( 76. Urbaník ) Podbrezová ( B ) : Hanák – Vojtek (79. Klimo ), Andrič, Švantner ,Blahuta, Richnák, Petrusz ( 60. Badinka ), Šlapák, M. Pančík, Dekrét, Petrík ( 85. Vreselovič ) Futbalisti Detvy privítali na svojom trávniku béčko fortunaligistu z Podbrezovej. V 17. minúte dostal žlté napomínanie domáci Martin Melich. Po zmene strán, konkrétne v 54. Minúte uvidel žltú kartu hosťujúci Filip Vojtek. O šesť minú neskôr ju videl domáci Tomáš Pančík. V 66. minúte udelil rozhodca žltú kartu hosťujúcemu Michalovi Pančíkovi. Diváci sa gólu dočkali v 74. minúte. Postaral sa oň Adam Petrík. O tri minúty neskôr sa pred očami zažltilo domácemu Martinovi Karáskovi. V 82. minúte viedli hostia rozdielom dvoch gólov, keď Vreštiaka prekonal Kristián Detkrét. Domácim sa podarilo zápas zdramatizovať v 88. minúte presnou trefou Zdenka Kamasa. O dve minú neskôr videl žltú kartu Ján Lapin. MFK Spartak Hriňová – MFK Lokomotíva Zvolen ( B ) 3:5 ( 1:4 ) Góly : 44. Pohorelec ( pokutový kop ), 69. Purdek ( pokutový kop ), 75. Pohorelec – 14. Kouřil ( pokutový kop ), 23. Špilár, 29. Amer Aborig, 39. Lukáč, 59. Bilas Žlté karty : 14. Novák, 69. Miklian – 44. Čerhýň, 59. a 69. Kouřil Červené karty : 69. Kouřil ( Zvolen B ) Počet divákov : 200 Po víťazstve nad Detva si béčko Zvolena brúsilo zuby na ďalšie mužstvo z Podpoľania. V 14. minúte mali hostia k dispozícii pokutový kop po faule Martina Nováka, ktorý zaň uvidel žltú kartu. Pokutový kop premenil Ján Kouřil. V 23. minúte skóroval hosťujúci Oliver Špilár. O šesť minút neskôr sa presadil legionár vo zvolenskom drese Mohamed Amer Aborig. V 39. minúte zvýšil na hrozivých 4:0 Marko Lukáč. Gólová bodka v prvom polčase patrila domácim. Pokutový kop po faule hosťujúceho brankára premenil Tomáš Pohorelec. V 59. minúte skóroval hosťujúci Rudolf Bilas. O desať minút neskôr mali domáci k dispozícii ďalší pokutový kop, ktorý premenil Michal Purdek. V 75. minúte dal definitívnu podobu výsledku domáci Tomáš Pohorelec. TJ Jednota Málinec – FC Slovan Divín 3:0 ( 1:0 ) Góly : 15. Ďurica, 76. Melich, 87. Ivan TJ Družstevník Mýtna – 1. FK Buzitka 3:0 ( 1:0 ) Góly : 44. Psotka, 53. Psotka, 89. Demanko TJ Družstevník Látky – TJ Sokol FO Sielnica 0:0 TJ Kriváň – TJ Družstevník Podzámčok 1:0 ( 0:0 ) Góly : Panica TJ Hontianske Nemce  – ŠKP Detva  3:0 ( 3:0 ) Góly : 6. Rerich, 13. Rerich, 16. Wahlandt Zápas sa nedohral pre nízky počet hráčov hostí. TJ Družstevník Očová – OŠK Babiná 0:0 FK Zvolenská Slatina – MFK Strojár Krupina 1:0 ( 1:0 ) Góly : 14. Maliník TJ Slovan AX Budča – TJ Detvianska Huta 0:1 ( 0:0 ) Góly : 70. Kortiš TJ Družstevník Terany – MFK Vígľaš/Pstruša 1:5 ( 0:2 ) Góly : 62. Strelec - 14. P. Šagát, 21. Čavrnoch, 52. P. Šagát, 67. Kučera, 89. P. Šagát ŠFK Sihla – TJ Slovan Pohronská Polhora 1:1 ( 1:1 ) Góly : 31. Miroslav Úradník – 40. Korytiak V 87. minúte nepremenil pokutový kop domáci Martin Melicher. /*banner*/ Tabuľka návštevnosti Poradie Zápas Počet divákov 1. Hriňová – Zvolen ( B ) 200   Málinec – Divín 200 2. MFK Detva – Podbrezová ( B ) 100 3. Budča – Detvianska Huta 80   Hontianske Nemce – ŠKP Detva 80 4. Kriváň – Podzámčok 70 5. Očová – Babiná 60   Sihla – Pohronská Polhora 60   Mýtna –Buzitka 60 6. Látky – Sielnica 50 7. Terany – Vígľaš/Pstruša 30   Dohrávky MFK Detva – FTC Fiľakovo 4:2 ( 1:1 ) Góly : 11. Kamas, 50. Kamas, 53. Németh, 54. Pančík – 20. Štrengl, 67. Rapi Žlté karty : 61. Kamas – 70. Kasza Počet divákov : 150 Zostavy  Detva : Vreštiak – Baláž, Rapčan ( C ), Michálik, Baboľ ( 84. Ondrášik ), Melich ( 81. Kralinský ), Vajda, Pančík, Urbaník, Kamas Németh Fiľakovo : Drak – Telek ( C ), Štengl, Rapi, Szókis ( 17. Keresztes ), Kasza, Bari ( 80. Pál ), Tóth, Lipták, Démuth ( 61. Tarlósi ), Neyerges Domáci sa ujali vedenia v 11. minúte gólom Zdenka Kamasa. V 20. Minúte bolo vyrovnané. Postaral sa o to Pavel Štrengl. Detve prinavrátil vedenie svojim druhým gólom v zápase Zdenko Kamas v 50. minúte. Dominik Németh skóroval v 53. minúte na 3:1. O minúte neskôr sa domáci radovali opäť zásluhou Tomáša Pančíka. V 61. minúte dostal žlté napomínanie Zdenko Kamas. O šesť neskôr prekonal Vreštiaka Zsolt Rapi. V 70. minúte uvidel žltú kartu hosťujúci Richard Kasza. MFK Spartak Hriňová – ŠK Vinica 2:0 ( 1:0 ) Góly : 10. Mičuda, 70. Pohorelec Žlté karty : 60. Szilágyi, 77. Súth, 88. Boros ( všetci Vinica ) Počet divákov : 150 Hriňová sa radovala z prvého gólu v 10. minúte, keď skóroval Pavel Mičuda. V 60. minúte videl žltú kartu hosťujúci Dániel Ferenc Szilágyi. Druhý gól domácich zaznamenal v 70. minúte Tomáš Pohorelec. O sedem minúte neskôr si  žltú kartu na svoje konto pripísal hráč Vinice Róbert Súth. V 88. minúte dostal žlté napomínanie Peter Boros. ŽP Šport Podbrezová ( B ) – FC Slovan Divín 7:0 ( 2:0 ) Góly : 9. Petrusz, 23. Richnák, 55. Petrík, 63. Petrík, 66. Petrík, 84. Dekrét, 88. Petrík TJ Vinohrad Čebovce – TJ Družstevník Mýtna 5:0 ( 4:0 ) Góly : 15. Kovács, 30. Balga, 33. Kovács, 35. Mudroň. 64. Bojtoš ( pokutový kop )    NÁDEJE MFK DETVA Dorast MFK Detva – TJ Sklotatran Poltár 4:0 ( 0:0 ) Góly : 53. Kuric, 85. Kuric, 66. Janok, 82. Šufliarsky Starší žiaci MFK Nová Baňa – MFK Detva 4:2 ( 2:0 ) Góly : 20. V.Šarközi, 25. M. Šarközi, 46. V. Šarközi, 55. Pokoš – 59. Kráľ, 67. Hronský Mladší žiaci MFK Nová Baňa – MFK Detva 1:17 ( 0:8 ) Góly : 38. Štrba – 5. Murín, 6. Babica, 11. Babiak, 17. Babiak, 18. Kučera, 20. Babiak, 25. Chabada, 27. Babiak, 33. Babiak, 36. Kučera, 41. Babica, 44. Piliar, 49. Chabada, 52. Strelec, 53. Babiak, 58. Babiak, 59. Piliar    

 • Anketa

  Navštevujete náš web z mobilu alebo tabletu?
  Áno, viac ako z PC
  Počet hlasov: 2
  Áno, ale menej ako z PC
  Počet hlasov: 2
  Nie
  Počet hlasov: 2